pozvánka
Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie
České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
pořádá
1.
OSTRAVSKÉ
UROLOGICKO–NEUROLOGICKÉ
SYMPÓZIUM
Hotel Park Inn by Radisson Ostrava
23.–24. května 2013
Partneři sympózia:
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
1.
OSTRAVSKÉ
UROLOGICKO–NEUROLOGICKÉ
SYMPÓZIUM
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je pro mě velkou ctí, že Vás mohu jménem organizátorů pozvat k účasti na tradičním sympóziu Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie České urologické společnosti (SUNU). Tématem letošního setkání
je problematika neurourologie. Neurogenní dysfunkce dolních močových cest mají vysokou prevalenci a zásadně
ovlivňují životy miliónů lidí na celém světě.
Oblast neurourologie je průsečíkem odborného zájmu nejen urologů a neurologů, ale i dalších odborností.
I když se tento podobor u nás velmi dynamicky rozvíjí, určitě nemůžeme říci, že je urologická péče o pacienty
s neurologickými chorobami optimální.
Cílem tohoto sympózia je iniciovat širší mezioborovou spolupráci, zejména s neurology. Proto bude každé
téma podáno jak pohledem urologa, tak neurologa, případně dalších zainteresovaných odborností.
Sympózium je sestaveno z přehledných přednášek, těžiště programu však bude zejména v panelových diskuzích
a rozborech klinických kazuistik. Počítáme s maximálním interaktivním zapojením urologů i neurologů v auditoriu
a živou diskuzí.
Jen málokteré město v naší zemi změnilo v posledním desetiletí svoji tvář tak výrazně jako právě Ostrava.
Zdaleka již není jen umouněným „ocelovým srdcem republiky“, ale je moderní metropolí dynamického regionu.
Vždy sem přicházeli lidé, aby zde uplatnili své schopnosti a dovednosti a zároveň, aby se zde učili nové věci.
Věřím, že Ostrava bude tím pravým místem pro naše setkání.
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Akce se koná pod záštitou:
České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
České neurologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
České akademie urologie
Ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
Děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
www.jm-agency.cz/ouns2013/
program
Čtvrtek 23. května 2013
Pátek 24. května 2013
15:30Zahájení sympózia
Blok III: Cévní mozkové příhody
Blok I: Roztroušená skleróza
8:30
15:40
16:00
RS – pohled neurologa (epidemiologie, klinický obraz,
diagnostika, léčba)
MUDr. Olga Zapletalová (Neurologická klinika FN Ostrava)
RS – pohled urologa (urologická symptomatologie,
diagnostika, léčba)
doc. MUDr.Jan Krhut, Ph.D. (Urologické oddělení FN Ostrava)
Cévní mozkové příhody – pohled urologa (urologická
symptomatologie, diagnostika, léčba)
MUDr. Eva Burešová (Urologická klinika LF UP a FN Olomouc)
9:10
Cévní mozkové příhody – interaktivní kazuistiky
MUDr. Eva Burešová (Urologická klinika LF UP a FN Olomouc)
Panel:
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. (Neurologická klinika FN Ostrava)
MUDr. Eva Burešová (Urologická klinika LF UP a FN Olomouc)
MUDr. Michal Král (Neurologické klinika LF UP a FN Olomouc)
MUDr. Martin Sutorý, CSc. (Urologické oddělení, ÚN Brno)
16:20
RS – interaktivní kazuistiky
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU (Urologická klinika 1. LF
UK a VFN Praha)
Panel:
MUDr. Pavel Hradílek (Neurologická klinika, FN Ostrava)
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. (Urologické oddělení FN Ostrava)
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. (Urologické oddělení,
Thomayerova nemocnice Praha)
MUDr. Olga Zapletalová (Neurologická klinika FN Ostrava)
16:40Diskuze
17:00Přestávka
Blok II: Parkinsonova choroba
17:20
17:40
Pch – pohled neurologa (epidemiologie, klinický obraz,
diagnostika, léčba)
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D. (Neurologická klinika, FN Ostrava)
Pch – pohled urologa (urologická symptomatologie,
diagnostika, léčba)
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. (Urologické oddělení,
Thomayerova nemocnice Praha)
18:00
Pch – interaktivní kazuistiky
MUDr. Zuzana Kleinbauerová (Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice Praha)
Panel:
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D. (Neurologická klinika, FN Ostrava)
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. (Urologické oddělení,
Thomayerova nemocnice Praha)
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU (Urologická klinika 1.
LF UK a VFN Praha)
Cévní mozkové příhody – pohled neurologa (epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba)
MUDr. Michal Král (Neurologické klinika LF UP a FN Olomouc)
18:30
Diskuze (do 18:50)
20:00
Společenský večer – Hornické muzeum Ostrava
8:50
9:30Diskuze
9:50Přestávka
Blok IV: Stenózy páteřního kanálu, herniace intervertebrálních disků
Stenózy páteřního kanálu – pohled neurologa (epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba )
MUDr. Denisa Šímová (Neurologické oddělení KN Liberec)
10:30
Stenózy páteřního kanálu – pohled neurochirurga
(chirurgická léčba – možnosti, indikace, výsledky)
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. (Neurocentrum KN Liberec)
10:50
Stenózy páteřního kanálu – pohled urologa (urologická
symptomatologie, diagnostika, léčba)
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. (Urologické oddělení KN Liberec)
11:10
Stenózy páteřního kanálu – interaktivní kazuistiky
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. (Urologické oddělení KN Liberec)
Panel:
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. (Neurocentrum KN Liberec)
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. (Urologické oddělení FN Ostrava)
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. (Neurochirurgická klinika FN
Ostrava)
MUDr. Denisa Šímová (Neurologické oddělení KN Liberec)
10:10
11:30Diskuze
Blok V: Periferní neuropatie
11:45
12:00
Periferní neuropatie – pohled neurologa (epidemiologie,
klinický obraz, diagnostika, léčba)
MUDr. Tomáš Nedělka (Neurologická klinika 2. LF UK a FNM
Praha)
Periferní neuropatie – pohled urologa (urologická symptomatologie, diagnostika, léčba)
MUDr. Michal Rejchrt (Urologická klinika 2. LF UK a FNM
Praha)
12:15
Periferní neuropatie – interaktivní kazuistiky
MUDr. Klára Havlová (Urologická klinika 2. LF UK a FNM
Praha)
Panel: As. MUDr. Radim Mazanec,Ph.D. (Neurologická klinika 2. LF
UK a FNM Praha)
MUDr. Tomáš Nedělka (Neurologická klinika 2.LF UK a FNM
Praha)
MUDr. Michal Rejchrt (Urologická klinika 2.LF UK a FNM Praha)
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU (Urologická klinika 1. LF
UK a VFN Praha)
12:30Diskuze
www.jm-agency.cz/ouns2013/
12:50
Ukončení sympózia
1.
všeobecné
informace
OSTRAVSKÉ
UROLOGICKO–NEUROLOGICKÉ
SYMPÓZIUM
Termín konání:
Místo konání a ubytování:
23.–24. května 2013
Park Inn by Radisson Ostrava
Hornopolní 3313/42, 702 00 Ostrava
www.parkinn.com/hotel-ostrava
GPS souřadnice:
Organizační zajištění:
Loc: 49°50’32.716”N, 18°16’7.391”E
J&M Agency, s.r.o.
Křenová 186/60, 602 00 Brno
www.jm-agency.cz
Kontaktní osoba:
Nikola Štourač
e-mail: [email protected], tel.: 739 012 354
Informace o sympóziu:
Registrace účastníků:
Doprava:
www.cus.cz, www.jm-agency.cz/ouns2013/
www.jm-agency.cz/ouns2013/ (Ukončení registrace: 1. května 2013)
Vzhledem k plánovaným opravám na dálnici D1 lze očekávat dopravní komplikace,
proto organizátoři doporučují pro účastníky z Čech možnost vlakové dopravy.
Na vyžádání organizátoři zajistí dopravu z nádraží Ostrava–Svinov do hotelu Park Inn
by Radisson Ostrava v den příjezdu a zpět v den odjezdu.
23. 5. 2013
příjezd
Praha, hl.n.
Pardubice, nádraží
12:13
Olomouc, hl.n.
13:33
Hranice, nádr.
14:02
Ostrava, Svinov
14:28
odjezd
11:12
12:14
13:35
14:03
14:30
24. 5. 2013
Ostrava, Svinov
Hranice, nádr.
Olomouc, hl.n.
Pardubice, nádraží
Praha, hl.n.
Pro účastníky přijíždějící vlastním autem je zajištěno
parkování v areálu hotelu Park Inn by Radisson Ostrava.
Společenský večer:
23. 5. 2013 | 19:30–23:00
Hornické muzeum Ostrava
Večeře formou rautu, možnost sfárat do důlní expozice,
možnost návštěvy jediného muzea Báňské záchranné služby
v Evropě. Doporučený oděv: neformální
Účastnické poplatky:
Registrace provedena do 15. 4. 2013: 500 Kč
po 15. 4. 2013: 1 000 Kč
Počet účastníků je omezen. Doporučujeme co nejrychlejší registraci.
www.jm-agency.cz/ouns2013/ Tato akce je akreditovaná Českou lékařskou komorou.
příjezd
14:03
14:31
15:00
16:27
17:33
odjezd
14:05
14:32
15:03
16:29
Download

Informace