TISKOVÁ INFORMACE
CENY EGONA ERVÍNA KISCHE
A REGIONÁLNÍ CENY MIROSLAVA IVANOVA
LETOHRAD 19. září 2012
POROTA PRO UDĚLOVÁNÍ CEN E. E. KISCHE PRACOVALA VE SLOŽENÍ:
Čeští členové poroty: Karel RICHTER předseda, Jana ČASNOCHOVÁ, Roman CÍLEK,
Miroslav KUČERA, Jiří Svetozár KUPKA, Václav TIKOVSKŸ
Slovenští členové poroty: Ladislav ŠVIHRAN (předseda), Jozef LEIKERT, Ivan SZABÓ
Ceny E. E. Kische za literaturu faktu byly uděleny těmto českým autorům:
Hlavní cena:
Robert KVAČEK
-
Ceny:
(uváděno
alfabeticky)
Antonín BENČÍK
-
Alexander Dubček
XYZ
Jiří BÍLEK
-
Kyselá těšínská jablíčka
EPOCHA
Poslední den
EPOCHA
Miroslav ČVANČARA Jaroslav ČVANČARA
Zaniklý svět
stříbrných pláten
František HANZLÍK
-
Bez milosti a slitování
OSTROV
Miloslav JENŠÍK
-
Zlatá kniha ledního hokeje
XYZ
Martin NEKOLA
-
Vyslanci hákového kříže
NVOJSKO
Daniel POVOLNÝ
Vladimír SOUČEK
Radomír ZAVADIL
-
František Janeček
motocyklový král
MF
Já hráč
DARANUS
Martin SVOBODA
ACADEMIA
Miloslav STINGL:
-
Ostrov krásy, lásky
a lidojedů
JOTA
Milan SYRUČEK
-
Je třeba se bát Ruska ?
EPOCHA
Břetislav TUREČEK
-
Nesvatá válka o svatou Zemi KKLUB
Porota udělila Čestné uznání nakladatelství LABYRINT za soustavné vydávání literatury
faktu, zejména za knihy Lenky Reinerové a Zdeňka Mahlera
Ceny E.E.Kische za literaturu faktu byly uděleny těmto slovenským autorům:
Hlavní cena:
Milan VÁROŠ
-
Osudy umeleckých diel
a ich tvorcov
MATICA SLOV.
Ceny:
Ján ČOMAJ
-
Drotárska odysea
MATICA SLOV.
Gustáv HUPKA
-
Šťastie a omyly
Slavo KALNÝ
-
Svedkovia mojej doby
Čestná uznání:
Vyd.sp.SLOV.SPIS.
MARENČIN
Ľudmila PETERAJOVÁ
Pamäti
Pavel BRANKO
Proti prúdu
MARENČIN
Katarína HRADSKÁ -
Gizi Fleischmannová Návrat nežiaduci
MARENČIN
Ľuboš JURÍK
Rozhovory po rokoch
Marián KRČÍK
-
-
PETRUS
LIT. INF. CENTRUM
Prieval
Slavomíra OČENÁŠOVÁ Ivan Rumanský
Ľudovít HOLOŠKA
OFSETKA
MATICA SLOV.
Regionální Ceny Miroslava Ivanova:
Porota: Jan HALADA předseda, Jaromír ADLT, Pavlína KUBÍKOVÁ,
Miroslav KUČERA tajemník
Hlavní cena:
Zdeněk MEITER
Petr FIALA
Milan ŘEPA
-
Kometa – Příběh hokejového klubu
Ceny:
Petr ODEHNAL
Jiří SEVERIN
-
Československá národní
Nakl.Tomáš JEŽEK
kapela ve Spojených státech
Jitka RADKOVIČOVÁ Stopy vedou k Ivančeně
Jiří UHLÍŘ
-
Osobnosti Jaroměře
JOTA
JUNÁK
Nakl.BOR
Mimořádné Ceny Správy odkazu EEK, KALFu a měst Chlumec nad Cidlinou,
Jaroměř-Josefov a Letohrad (neudělují poroty):
Ivanu BROŽOVI in memoriam za celoživotní dílo
Zdeňku MAHLEROVI za díla Nokturno a Katedrála vydané nakladatelstvím LABYRINT;
Ceny Českého svazu bojovníků za svobodu:
Romanu CÍLKOVI, Karlu RICHTROVI a Přemyslu VEVERKOVI za nevšední dílo
Hlasy z hořících domů,
Klubu autorů literatury faktu a Památníku Lidice za inspirativní podnět
a nakladatelství XYZ za náročnou redakci, vynikající grafickou úpravu a urychlené vydání
tohoto významného díla, které uměleckým i faktografickým způsobem zachycuje historii
nacistického teroru na našem území. .
Ceny ČSBS jsou čestné – bez finanční odměny
Uzávěrka příštího ročníku Cen E.E.KISCHE (Letohrad) a Cen Miroslava IVANOVA
(Svět knihy Praha) je 28.února 2013.
Přihlášky (formou dopisu) a knihy (ve dvou výtiscích) zasílejte pro soutěž EEK (rok vydání
2012) na adresu Správa odkazu E.E.Kische (Miroslav Kučera), Ouholická 453/35, 181 00
Praha 8 – Čimice; pro literární Ceny a regionální Ceny Miroslava Ivanova (rok vydání 2010
až 2012) na adresu Jan Halada, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 00
Praha 1, tel. 222 112 249, e-mail [email protected]
Informace o soutěžích a kontakt na KALF: tel. 233 551 129 , mob. 603 766 044 ,
e-mail [email protected]
Download

TISKOVÁ INFORMACE CENY EGONA ERVÍNA KISCHE A