SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Tool / Nářadí
99-0150
© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu
RIVETEC E100524
Pg./Str. 1 / 8
15
16
11
12
13
14
19
17
6
5
6
3
2
6
5
6
3
4
10
9
1
18
4
18
2
7
8
E 100423
Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
D ly lze objednat pouze v sad . Slo en sad viz tabulky ROZPIS SAD
Pg./Str. 2
99-0150: Titgemeyer
SPARE PARTS KITS / PŘIŘAZENÍ DÍLŮ DO SAD
Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.
Position
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12*
13
14
15*
16
17
18
19
Part / Díl
10-0705:SBComp
10-0016
10-0020:černá
10-0017:černá
10-0018
30-0109
10-1495
10-1496
10-0043
30-0220
10-0041
10-0143:0
10-0158
10-0292
10-0153:0
10-0156
30-0158
30-1240
10-0697:SBc09
Description
Rear Body
Pin
Pull
Lever
Through Bolt
Nut
Drawing Screw
Roller
Stroke Nut
O-Ring
Nose Cap
Mandrel M6
Lock Nut
Pressure Nut
Nosepiece 6
Lock Nut
Spring
Handgrip
Front Body
Popis
Zadní tělo
Čep
Táhlo
Páka
Závitový čep
Matice
Tažný šroub
Válec
Matice zdvihu
O-kroužek
Hubice
Závitový trn M6
Pojistná matka
Tlačná matka
Náustek 6
Pojistná matka
Pružina
Rukojeť
Přední tělo
Pcs.
Ks
1
4
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Spare Parts Kit No.
Objednací číslo sady
87-0068
87-0042
87-0344
87-0175
87-0029
87-0029
87-0175
* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky
RIVETEC E100524
Pg./Str. 3 / 8
99-0150
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0150:0
1
16
10-0156
1
87-0026
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0151:0
1
16
10-0156
1
87-0027
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0152:0
1
16
10-0156
1
87-0028
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0153:0
1
16
10-0156
1
87-0029
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0154:0
1
16
10-0156
1
87-0030
RIVETEC E100524
Nosepiece 3 Assembly
Náustek 3 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0150:0
20
16
10-0156
20
87-0311
Nosepiece 4 Assembly
Náustek 4 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0151:0
20
16
10-0156
20
87-0312
Nosepiece 5 Assembly
Náustek 5 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0152:0
20
16
10-0156
20
87-0313
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
15
10-0153:0
20
16
10-0156
20
87-0314
Nosepiece 8 Assembly
Náustek 8 komplet
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
151
10-0154:0
20
16
10-0156
20
87-0315
Pg./Str. 4 / 8
99-0150
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0140:0
1
87-0039
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0141:0
1
87-0040
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0142:0
1
87-0041
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0143:0
1
87-0042
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0144:0
1
87-0043
RIVETEC E100524
Mandrel M3
Závitový trn M3
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0140:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M4
Závitový trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0141:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M5
Závitový trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0142:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0143:0
Pcs / Ks
20
Mandrel M8
Závitový trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0144:0
Pcs / Ks
20
87-0321
87-0322
87-0323
87-0324
87-0325
Pg./Str. 5 / 8
99-0150
MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY
Inner Mandrel M4
Vnitřní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0146
1
87-0046
Inner Mandrel M5
Vnitřní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0147
1
87-0047
Inner Mandrel M6
Vnitřní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0148
1
87-0048
Inner Mandrel M8
Vnitřní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0149
1
87-0049
RIVETEC E100524
Inner Mandrel M4
Vnitřní trn M4
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0146
20
87-0328
Inner Mandrel M5
Vnitřní trn M5
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0147
20
87-0329
Inner Mandrel M6
Vnitřní trn M6
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0148
20
87-0330
Inner Mandrel M8
Vnitřní trn M8
Pos. / Poz.
Part / Díl
Pcs / Ks
12
10-0149
20
87-0331
Pg./Str. 6 / 8
99-0150
KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD
Nosepiece 6 Assembly
Náustek 6 komplet
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
15
10-0153:0
1
16
10-0156
1
87-0029
Mandrel M6
Závitový trn M6
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
12
10-0143:0
1
87-0042
Nose Cap
Hubice
Pos. / Poz.
Part / Díl
11
10-0041
87-0068
Pcs / Ks
1
Pressure Spring
Tlační pružina
Pcs / Ks
Pos. / Poz.
Part / Díl
14
10-0292
1
17
30-0158
1
87-0175
87-0344
Lock Nut
Pojistná matka
Pos. / Poz.
Part / Díl
13
10-0158
RIVETEC E100524
Pcs / Ks
1
Pg./Str. 7 / 8
RIVETEC E100524
Pg./Str. 8 / 8
Download

99-0150 - RIVETEC sro