Mermerin hayata dokunduğu yer...
www.yeditepemaden.com
Hakkımızda
About Us
Yeditepe Doğaltaş ve Maden San. Ve Tic. Ltd. Şti., 2010
Yeditepe Doğaltaş ve Maden San.Tic.Ltd,Şti is founded in
yılında kurulmuş olup 1988 den beri mermer sektörünün
2010 by Fahri Hacıalioğlu who is in the marble sector from
içinde bulunan Fahri Hacıalioğlu liderliğinde Bursa ili
1988, We started to produce block marble in Kabulbaba
Mustafakemalpaşa ilçesi Kabulbaba köyündeki Koyu Bej
quarry in Mustafakemalpaşa county of Bursa.
ocağıyla blok mermer üretim faaliyetine geçmiştir.
In 2014 our processed/finished marble factory started
production in Akçalar Industrial Zone. Our factory is found-
2014 yılında Bursa Akçalar Sanayi Bölgesi’nde işlenmiş mermer tesisi
ed around 5000 m2 closed, totally 17000 m2 area. We use Italian tech-
çalışmaya başlamıştır. Tesisimiz 5000 m2 si kapalı olmak üzere toplam
nology SIMEC name brand 2 gang-saws with 80 blades, 30+45 slabs
17000 m2 lik alanda İtalyan teknolojisi SIMEC marka 2 adet 80 lamalı
epoxy line, marble slab honing and polishing machine with 16 mandrels,
katrak, 30+45 katlı epoxy hattı, 16 kafalı cila hattı, köprü kesme makinesi
bridge sawing machine with rotating head. We also use Turkish made pah
ve yerli üretim pah kırma ile yüzey yakma makinesi mevcuttur. Fabrikamız-
kırma and slab surface burning machine for our production. We use 35
daki taşıma işleri ise 32 tonluk dış vinç, 3 adet 10 tonluk ve 1 adet 5 tonluk
tons outside Crane, 10 tons inside cranes (4 pieces) and 3,5 tons forklift for
iç vinçler ve 3,5 tonluk forklift yardımıyla yapılmaktadır. Fabrikamızda ayrıca
our transportation in the factory.
10000 litre/saat kapasite ile çalışan arıtma tesisi faaliyet göstermektedir.
In our factory there is also a water refining unit wih a capacity of 10.000
lt/hour.
Amacımız sağlam adımlarla blok üretiminde ülkemize kazandırdığımız
Our goal is to earn added value to our country in marble slab processing
katma değeri, işlenmiş mermerde de sağlayabilmektir. Konusunda uzman
that we earned in block marble production.
çalışanlarımız, mühendis kadromuz ve son teknoloji üretim hattımızla
With specialist staff, enginners and last technology marble processing line
işlenmiş mermerde işçilikten kaynaklanan problemleri en aza indirgeyerek
we aim to decrease human made problems in the least level and devel-
müşteri memnuniyetini sağlayabilmektir.
op customer satisfaction.
Our aim is to go on sustainable environmentalist mining with trust / safety,
Hedefimiz, güven, istikrar, kalite ve ürün çeşitliliği ile sürdürülebilir çevreci
stability, quality and product variety.
madencilik faaliyetine devam edebilmektir.
Our mission
Misyonumuz
To earn added value to our personnel, customer, sector and country, with
Firmamızın marka değerini koruyarak, müşteri odaklı, çevreye saygılı, güve-
protecting our company’s brand equity, customer-focused, respectful to
nilir, kullanılan modern teknoloji ile kaliteden ödün vermeden, çalışan-
environment, reliable, using modern technology without compromising
larımıza, müşterilerimize, sektörümüze ve ülkemize katma değer oluştur-
quality.
mak.
“Mermerin hayata dokunduğu yer” / “Where marble touches the life”
Kalite Politikamız
“Üretirken Kalite” temel kalite politikamızı teşkil eder.
Bu bağlamda tüm süreçlerimizde sürdürülebilir kalite anlayışı ile hareket eder ve
müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışırız.
Bu doğrultuda,
1. Kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardının gerekliliklerini yerine
getirerek kaliteli üretim yapmak
2. İş süreçlerimizi ISO 9001 doğrultusunda yazılı hale getirmek,
belglendirmek ve sürekli iyileştirmek
3. Çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vererek iş konusundaki yetkinliklerini
arttırmak ve iş güvenliği kurallarını benimsemelerini sağlamak
4. Üretim ve yönetim birimlerinin takım ruhu içerisinde çalışmalarını
sağlayarak performanslarını arttırmak
5. Kaynaklarımızı (sermayemizi, makinalarımızı, malzemelerimizi, insan
kaynaklarımızı ve bilgi birikimimizi) koruyarak sürekli gelişim ile pazar
payımızı artırmak
Quality Guidelines
“Quality while production” represents our quality policy.
In this context we work for sustainable quality and want to provide customer
satisfaction.
1. To product high quality goods with performing ISO 9001 Quality
Management Systems necesseties.
2. To make our processes in written for the direction of ISO 9001.
3. To improve our employees competences with necessary education
and to provide them adopting occupational safety and health.
4. To improve performances of our production and management
personnel with working as a team.
5. To increase our market share with protecting our recources (funds,
machines, materials, human recources and knowledge)
www.yeditepemaden.com
02
DEĞERLERİMİZ
OUR VALUES
Müşteri odaklılık
Customer focused
Kalite
Quality
Yenilik
Innovation
Güvenilirlilik
Reliablity
Emeğe ve insana değer vermek
To give value to labour and human
03
“Mermerin hayata dokunduğu yer” / “Where marble touches the life”
Gelişmiş en son teknoloji sistemleri kullanan firmamız
daima teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir.
Yükleme ve boşaltma işlemleri tam otomatik olarak yapılmaktadır.
We always use the last technology and follow innovations as we use in our factory.
Also we make loading and off loading in full-automatic machines.
www.yeditepemaden.com
04
Bursa Dark Beige
05
“Mermerin hayata dokunduğu yer” / “Where marble touches the life”
Bursa Light Emperador
www.yeditepemaden.com
06
Blue Fantasy
07
“Mermerin hayata dokunduğu yer” / “Where marble touches the life”
Marmara Ecuador
www.yeditepemaden.com
08
Bursa Gold Beige
09
“Mermerin hayata dokunduğu yer” / “Where marble touches the life”
Bursa Light Beige
www.yeditepemaden.com
10
Olive Maron
11
“Mermerin hayata dokunduğu yer” / “Where marble touches the life”
Bursa Cappuccino Beige
www.yeditepemaden.com
12
Kabulbaba Village Dark Beige Quarry
13
“Mermerin hayata dokunduğu yer” / “Where marble touches the life”
Kabulbaba Köyü Bej Ocağı
www.yeditepemaden.com
0224 613
30 25 - 26 (Pbx)
Fabrika : Akçalar Sanayi Bölgesi Aktopraklar Caddesi No:1 Nilüfer Bursa
Ocak : Kabulbaba Köyü Mustafakemalpaşa Bursa
E-Posta : [email protected]
Faks : 0224 484 26 24
yeditepemaden
yeditepemaden
Download

Mermerin hayata dokunduğu yer