Centrum Dětí a Mládeže, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice, 723 804 535, 412 582 815
Českokamenická mažoretka 2013
2. ročník soutěžní přehlídky mažoretkových souborů
Česká Kamenice
motto: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ ☺
Kdy: sobota 27. dubna 2013
Kde: kulturní dům Česká Kamenice
Pořadatel: Centrum Dětí a Mládeže, Dukelských hrdinů 328, Česká Kamenice
Kontaktní osoba: Jiřina Růžičková, [email protected]
Disciplíny:
A. mažoretkové formace s hůlkou (hlavní disciplína)
B. mažoretkové formace s pompony (doplňková disciplína)
Věkové kategorie - hůlka:
1.
2.
3.
4.
5.
mini – věkový průměr do 7,5 (4 – 7 let)
mladší kadetky – věkový průměr od 7,6 do 9,5 (7 – 9 let)
starší kadetky – věkový průměr od 9,6 do 11,5 (9 – 11 let)
mladší juniorky – věkový průměr od 11,6 do 13,5 (11 – 13 let)
starší juniorky – věkový průměr od 13,6 do 15,5 (13 – 15 let)
Věkové kategorie - pompon:
1.
2.
3.
4.
mini – věkový průměr do 7,5 (4 -7 let)
kadetky – věkový průměr od 7,6 do 10,5 (7 - 10 let)
juniorky – věkový průměr od 10,6 do 13,5 (10 – 13 let)
starší juniorky – věkový průměr od 13,6 do 15,5 (13 – 15 let)
Věk dětí se počítá k roku 2013.(např. dítě je narozené 9.9. 2000 = při výpočtu průměru se
započítává věk 13 let)
Ve skupině mohou cvičit mladší i starší děti. V daném vystoupení však nesmí nadpoloviční
většinu tvořit děti, které jsou starší než je uvedeno v závorce u příslušné kategorie.
(např. Skupinu 12 děvčat hlásíte do starších kadetek = minimálně 7 z nich musí být v tomto
roce 11 a méně let).
K zařazení soborů do věkových kategorií prosím přistupujte zodpovědně, abychom se vyhnuli
případným nesrovnalostem a problémům. Moc děkujeme.
V případě nižšího počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo věkové kategorie
adekvátně sloučit.
Pro koho je soutěž určena:
Pro všechny mažoretkové nadšence, kteří cvičí s dětmi všech schopností a dovedností,
věkových kategorií i fyzických dispozic.
Jedná se tedy o mažoretkové týmy, které fungují jako zájmové kroužky při ZŠ, DDM, CDM,
CVČ či TJ. Může se jednat o začínající týmy i o týmy, které fungují několik let.
Tímto prosíme všechny mažoretkové týmy, které si své svěřence vybírají prostřednictvím
náborů na základě různých kritérií a připravují se na „velké soutěže“ včetně mistrovství IMA
či NBTA, aby se na nás nezlobili, ale pro tyto skupiny bohužel kategorii neotevíráme.
Startovné:
Startovné v hůlce (všechny věkové kategorie) – 50 Kč
Startovné v pomponech (všechny věkové kategorie) – 30 Kč
Pompony jsou doplňkovou disciplínou, navíc většina děvčat (dle loňských statistik) startuje
jak v hůlce, tak v pomponech – proto snížená sazba za startovné.
Vstupné:
Diváci (i z řad rodičů, kteří tvoří doprovod) – 50 Kč. 2 vedoucí k 1 soutěžní skupině zdarma.
K dispozici je omezený počet míst k sezení v sále a na ochozu kulturního domu.
Za dodržení platby vstupného moc děkujeme.
Přihlášky:
Lze zasílat e-mailem na [email protected] nebo poštou na adresu CDM - Centrum
Dětí a Mládeže, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice (do levého horního rohu
napište „Českokamenická mažoretka 2013“ ) do 28. února 2013. Každé soutěžní
vystoupení bude mít vlastní přihlášku.
Časový harmonogram a rozpis prostorových zkoušek:
Bude vám zasláno po uzavření přihlášek dle aktuálního počtu soutěžících. Předpokládáme
začátek prostorových zkoušek kolem 9.00 h, vyhlášení výsledků soutěže odhadem kolem
18.00. Předpokládáme následující pořadí kategorií – 1A, 2A, 1B, 2B; 3A, 4A, 5A, 3B, 4B.
Jak se k nám dostanete:
Vlakem: Os vlaky, trasa Děčín – Rumburk, více na www.idos.cz, zastávka Česká Kamenice,
z této zastávky ulicí Pražská ve směru do centra ke KD Česká Kamenice (ulice Komenského)
– cca 15 minut cesty.
Autobusem: viz mapka, parkování vašeho autobusu možné v blízkosti
Prezence na soutěži
K prezenci si prosím připravte: částku k zaplacení startovného, jmenný seznam všech
soutěžících (viz přiložený formulář) - každá soutěžní formace musí mít vlastní prezenční
listinu!, kartičky pojištěnce (nebo jejich kopie) k namátkovému ověření věku soutěžících.
Děkujeme.
Hudební podklady pro vystoupení:
Odevzdáte při prostorové zkoušce zvukaři. Hudební podklad bude na CD v jednoduchém
formátu, toto CD bude obsahovat pouze soutěžní skladbu (popř. nástup a odchod) dané
formace. Pokud vám vystupuje více soutěžních skupin, každé jejich vystoupení bude mít
vlastní CD. Toto CD bude jasně označeno názvem skupiny a názvem vystoupení.
Děkujeme.
Prostorové a technické podmínky soutěže:
Šatny (zázemí pro soutěžící) – v omezených prostorách KD (šatny, třídy apod.)
Hudební doprovod: vlastní CD (viz hudební podklady)
Velikost parketu: cca 13x 10 m
Osvětlení: jednotné
Stravování: vlastní, k dispozici bufet přímo v KD, v blízkosti několik restaurací.
Pitný režim po dobu soutěže pro účinkující zajištěn.
Za cenné věci pořadatel neručí. Vedoucí skupiny zodpovídá během celé soutěže za chování
svých svěřenců, prosíme tedy, abyste si své děti ohlídali. Předem mnohokrát děkujeme za
ochotu při spolupráci.
Pravidla pro vystoupení:
Počet účastníků: ve všech disciplínách a kategoriích: 6 – 25 (menší počet soutěžících
pouze po předchozí domluvě).
Délka vystoupení:
1)
2)
3)
4)
!
mini hůlka – 2:00 – 3:00, mini pompon – 1:30 – 2:30
ostatní kategorie hůlka – 2:00 – 4:00
ostatní kategorie pompon – 2:00 – 3:00
Nástup a odchod u všech kategorií – každý 20s bez složité choreografie.
Časy pro vystoupení jsou doporučené a orientační, délka vystoupení skupiny v rámci
jedné choreografie však nesmí přesáhnout čas 05:00 minut.
Kategorie hůlka:
• Povolena je práce s jednou či dvěma hůlkami, krátkodobě i práce bez hůlky, pokud je
dotyčná vystupující aktivní.
• Počet výhozů, přehozů,toček a kaskád v rámci vystoupení není omezen.
• Základním a převládajícím krokem vystoupení je pochod, vystoupení může obsahovat
jednoduché taneční kroky, popř. poskok.
• Kromě závěrečné pózy jsou během vystoupení zakázány všechny akrobatické a
gymnastické prvky.
• V rámci vystoupení je povolen podřep, dřep, klek na jedno koleno. Zakázán je sed na
zemi.
• Vystoupení nemusí obsahovat žádné povinné prvky, twirlingové prvky (obtoče kolem
ruky, ramene, pasu, nohy apod.) jsou povoleny, ale nesmí však ve vystoupení
převládat.
• Kostým by měl být volen vhodně k věku dětí a tématu vystoupení a neměl by
odhalovat břicho. Je povolena obuv s bílou podrážkou (cvičky, baleríny, piškoty) a
klasické mažoretkové kozačky.
• Jsou zakázány jakékoliv kulisy, povoleny jsou jednoduché rekvizity, se kterými
vystupující pracuje během vystoupení (např. klobouk)
• U vystoupení bude hodnocen celkový estetický dojem, přesnost a synchron provedení
choreografie, výraz a nadšení vystupujících ☺. Pády (hůlek, soutěžících, částí
kostýmu) nejsou nijak penalizovány, ale pochopitelně ovlivní celkový dojem
z vystoupení.
Kategorie pompon:
• Povolena je práce se dvěma, popř. jedním pomponem, krátkodobě i práce bez
pomponů, pokud je dotyčná vystupující aktivní. Krátkodobě lze odložit pompony na
zem.
• Výhozy a přehozy pomponů jsou zakázány.
• Počet kaskád a vln není omezen.
• Základními kroky ve vystoupení jsou poskok a pochod, vystoupení může obsahovat
jednoduché taneční kroky.
• Z gymnastických prvků je povoleno provádět: hvězdu, rozštěp, provaz a placku.
Všechny ostatní akrobatické a gymnastické prvky jsou během vystoupení zakázány.
• Ve vystoupení jsou povoleny jednoduché zvedačky do úrovně ramen – maximálně 4
v celém vystoupení - včetně závěrečné pózy. Jakékoliv další zvedačky (pyramidy
apod.) nejsou povoleny.
• V rámci vystoupení je povolen podřep, dřep, klek na jedno koleno. V rámci „show“
prvků si vystupující může krátkodobě lehnout, sednout apod.
• Vystoupení nemusí obsahovat žádné povinné prvky.
• Kostým by měl být volen vhodně k věku dětí a tématu vystoupení a neměl by
odhalovat břicho. Kostým by neměl být zcela totožný s kostýmem na vystoupení
s hůlkou – je však povoleno ponechat výraznou část stejnou (např. šaty) . Potom je
ovšem nutné kostým ozvláštnit jinými doplňky (např. změna účesu, jiná pokrývka
hlavy, rukavice, jiná obuv apod.) Je povolena obuv s bílou podrážkou (cvičky,
baleríny, piškoty, botasky). Mažoretkové kozačky jsou zakázány.
• Jsou zakázány jakékoliv kulisy, povoleny jsou jednoduché rekvizity, se kterými
vystupující pracuje během vystoupení (např. klobouk)
• U vystoupení bude hodnocen celkový estetický dojem, přesnost a synchron provedení
choreografie, výraz a nadšení vystupujících ☺. Pády (pomponů, soutěžících, částí
kostýmu) nejsou nijak penalizovány, ale pochopitelně ovlivní celkový dojem
z vystoupení.
Download

Českokamenická mažoretka 2013