DANCE
D ě č í n 2015
X. ročník mažoretkové soutěže o putovní pohár
primátorky města Děčína Mgr. Marie Blažkové
Druh soutěže:
otevřená soutěž pro mažoretkové kolektivy
termín: pátek 3.4.2015 (velikonoční prázdniny)
Místo soutěže:
Ústecký kraj – Děčín
ČEZ SPORTCENTRUM
Sportovní hala
Maroldova 2
Děčín 1
Pořadatel:
Dům dětí a mládeže Děčín IV., Teplická 344/38, přísp.org.
www.ddmdecin.eu
Kontaktní osoba:
Příhodová Petra, tel.: 739 69 21 02
Murínová Yveta, tel.: 775 86 26 26
kancelář: 412 532 403
Přihlášky zasílejte na email:
Do předmětu emailu uveďte:
[email protected]
Dance Děčín 2015, název souboru
uzávěrka přihlášek: 20.3.2015
Časový harmonogram: 3.4.2015 (organizátor si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu)
od rána prezence, prostorové zkoušky
10,00 slavnostní zahájení soutěže
20,00 předpokládaný konec soutěže
Prostorové zkoušky:
Při velkém zájmu organizátor umožní tuto zkoušku POUZE pro miniděti, děti a kadetky.
Startovné:
Vstupné:
100,- Kč za tanečníka v každé formaci + 2 vedoucí na choreografii vstup zdarma
pro veřejnost 50,- Kč, děti do 6 let a osoby ZTP zdarma.
Ceny:
Medaile pro všechny vítězné týmy na prvních třech místech každé disciplíny, diplomy,
účastnické listy pro všechny týmy, ceny pro všechny miniděti a děti.
Ubytování:
Možnost ubytování v DDM Děčín
(40,- Kč na osobu / noc - nutná karimatka, spacák, přezůvky – počet míst omezen, nutno
včas zajistit).
Stravování:
Zajištěno ve školní jídelně (budova vedle sportovní haly), cena oběda 50,- Kč / 1 osoba
možnost závazně objednat obědy na přihlášce, počet obědů lze změnit
maximálně do pátku 27.3.2015, před soutěží po domluvě
s paní Murínovou, tel.: 775 86 26 26.
Nově vyžadujeme platbu za obědy předem, částku zašlete na účet číslo 202 32 431/0100 KB
Děčín, pod variabilním symbolem 444, do poznámky uveďte název souboru.
V průběhu celé soutěže bude přítomen zdravotník.
DANCE
D ě č í n 2 0 15
Soutěžní řád - Mažoretkové formace
3.4. 2015
Vyhlašovatel:
Dům dětí a mládeže Děčín IV., Teplická 344/38, p.o. www.ddmdecin.eu
Účast:
Soutěž je otevřená, účastnit se smí každý tým, který se bude řídit pravidly soutěže
Věkové kategorie:
1.kategorie
2.kategorie
3.kategorie
4. kadetky
5. Kategorie
6. Kategorie
7. Kategorie
MINIDĚTI
DĚTI
KADETKY ml.
KADETKY st.
JUNIORKY
SENIORKY
RODIČOVSKÉ TÝMY
soutěžící do 5 let (do průměru 5,4)
soutěžící 6-7 let (průměr 5,5 - 7,4)
soutěžící 8-9 let (průměr 7,5 – 9,4)
soutěžící 10-11 let (průměr 9,5 - 11,4)
soutěžící 12-14 let (průměr 11,5 – 14,4)
soutěžící 15 let a více (průměr od 14,5)
soutěžící nad 30 let
Zařazení do jednotlivých kategorií se určuje podle aritmetického průměru všech soutěžících.
Aritmetický průměr se zaokrouhluje na 1 desetinné místo. Nadpoloviční většinu musí tvořit mažoretky dané
kategorie. V každé kategorii smí soutěžit mažoretky mladší nebo starší maximálně o jednu kategorii, pokud
nadpoloviční většinu tvoří mažoretky dané kategorie. Věk se počítá ke dni soutěže.
Soutěžní disciplína:
Mažoretkové formace s hůlkou – Klasická mažoretka
Charakteristika:
Soutěžit mohou dívky i chlapci. Nástup je rychlý a bez hudby.
Ve skupině musí mít každá mažoretka jednu hůlku, pochod je od levé nohy.
Akrobacie (přemety, hvězdy, stojky, provazy atd.) ani zvedačky nejsou povoleny. Sestavu
lze doplnit jednoduchými tanečními kroky, musí se však dodržovat tempo a rytmus na vámi
vybranou libovolnou hudbu. Hudba může být klasická pochodová i moderního charakteru.
Na hodnocení nemá vliv, zda je hudba klasická, či moderní. Kapitánka není povinná.
Rekvizity (deštníky, šátky atd.) nejsou povoleny. Kostým by měl být vhodný vzhledem
k věku soutěžících a mít mažoretkový charakter. Soutěžící by neměly mít holé břicho.
Vysoká obuv není povinná, u kategorie SENIORKY však není vhodná obuv typu piškoty,
či cvičky.
Hudba:
Vlastní nahrávka na CD nosiči, na CD bude pouze jedna písnička
na CD bude napsaná kategorie, název týmu a název choreografie
(doporučujeme náhradní USB port s nahrávkou).
Počet soutěžících: 5 - 25
Délka vystoupení: 2,30 - 3,30 min. kromě kategorie MINIDĚTI a DĚTI, kde je limit 1,30 – 2,30 min.
Principy hodnocení:
Porota hodnotí výběr a pestrost obrazců (změny útvarů), využití prostoru celé soutěžní
plochy, vhodnost hudby a kostýmu k dané věkové kategorii, výběr a obtížnost prvků
s hůlkou, pochod od levé nohy a propínání špiček při pochodu, správné držení těla. Dále
se hodnotí výraz soutěžících a celkový dojem. Zvláštní body mohou být uděleny za
výhozy s otočkami předvedené jednotlivci, podskupinami či celou skupinou a také za velmi
vysoké výhozy a daleké přehozy. Dále mohou být uděleny zvláštní body za originální
choreografii. Prvky z twirlingu mohou být v choreografii obsaženy.
• Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit či rozdělit kategorie podle počtu přihlášených formací
• Jakékoliv protesty proti rozhodnutí poroty jsou nepřípustné
• Protest jiného charakteru (pochybný věk soutěžících, atd.) lze podat maximálně do deseti
minut od vystoupení vedoucímu soutěže
Povrch:
Osvětlení:
artefol
jednotné
Při prezenci odevzdat:
• startovné
• jmenný seznam soutěžících s datem narození a vypočítaným věkovým průměrem na každou choreografii
• vedoucí bude mít u sebe kartičky pojištěnce (možno i okopírované), či jiné doklady totožnosti k
případnému zkontrolování věku
• označené CD s nahrávkou odevzdáte zvukaři ihned po prezenci
Za cennosti ani za věci v šatnách neručíme.
Dům dětí a mládeže Děčín IV., Teplická 344/38, přísp.org.
D A N C E D ě č í n 2 0 15
3.4.2015 – přihláška mažoretky
Název souboru:
Město:
Vedoucí souboru:
Kontaktní tel.:
Kontaktní e-mail:
Věková kategorie (slovy):
Název choreografie:
Počet vystupujících v choreografii:
Délka choreografie:
Choreograf:
Mám zájem o prostorovou zkoušku:
ANO – NE
Závazný počet obědů:
Máme zájem o ubytování z
2.4. - 3.4.2015 :
Ano, počet:
Ne
3.4. - 4.4.2015 :
Ano, počet:
Ne
Download

DD2015 mažoretky propozice a přihláška pdf