Posázaví o.p.s., Jemniště 1, 257 01 Postupice, IČ: 27129772
Královská stezka o.p.s., Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, IČ: 27521702
Lípa pro venkov o.s., Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice, IČ: 27035565
Rakovnicko o.p.s., Husovo náměstí 225, 269 01 Rakovník, IČ: 28238435
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Předmětem předání jsou:
Výzva a zadávací dokumentace zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. včetně
příloh
1.
obsah nabídky – vzor
2.
krycí list nabídky – vzor
3.
čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
uchazeče o veřejnou zakázku – vzor
4.
čestné prohlášení o vázanosti nabídky – vzor
5.
krycí list rozpočtu, slepý rozpočet – vzor
6.
prohlášení o počtu stran – vzor
7.
návrhy Smluv o dílo – vzor
8.
CD s přílohami
k zadávacímu řízení v rámci projektu
„Řeky se mění“ – výroba propagačních materiálů a tiskovin.
Za firmu:
název:
sídlo:
IČ:
Převzal jsem osobně v
dne
2013
Download

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL