Dobronice
letní sportovní kurzy a vstupní soustředění pro nastupující ročníky
Výcvikové středisko Univerzity Karlovy v Dobronicích leží v malebném prostředí Jižních Čech na
břehu řeky Lužnice mezi městy Tábor a Bechyně.
Každoročně přijíždějí na letní sportovní kurzy, nebo vstupní soustředění pro nastupující ročníky studenti
lékařských fakult Univerzity Karlovy.
Toto středisko obklopené lesy a řekou nabízí velké množství sportovního vyžití. Na své si přijdou úplně
všichni. Příznivci vody se mohou zdokonalovat v plavání nebo zvládnout základy kanoistiky. Po
absolvování výuky si pod vedením pedagogů mohou sjet tuto krásnou řeku z města Tábora do Dobronic
při celodenním vodáckém výletě.
Milovníci sportovních her zde mají ideální příležitost pro tréninky i pro vzájemná utkání. Venkovní
víceúčelová hřiště jsou vhodná pro basketbal, florbal, fotbal i nohejbal. Nově vybudované 2 volejbalové
antukové kurty i pískové hřiště pro plážový volejbal jsou studenty využívány nejen v době výuky, ale i
ve volném čase.
Zájemci o tenis mají k dispozici 3 tenisové kurty a stejný počet je i stolů v kryté herně na stolní tenis. Na
nově zrekonstruovaném softbalovém hřišti přivítáme i příznivce tohoto v Čechách méně známého
sportu.
Pokud si chce někdo rozšířit své znalosti z oblasti aerobiku nebo tance, má zde jedinečnou příležitost,
protože v dopoledních i odpoledních hodinách zde ve vnitřních a venkovních prostorech probíhá výuka
různých forem cvičení.
Moderní sport golf je nabízen pro začátečníky i pokročilé na golfovém hřišti nedaleko Bechyně. Kdo rád
poznává okolí a má rád přírodu i historii, určitě neodmítne nabídku cyklistiky, turistiky nebo
orientačních běhů.
Nabídka sportovních aktivit na kurzech: aerobik, plážový volejbal, volejbal, golf, florbal, basketbal,
softbal, cyklistika, kanoistika, tenis, fotbal, turistika, plavání, běhání, orientační běhy, stolní tenis,
badminton, speedminton, fresbee, Nordic Walking, lakros, nohejbal, triatlon.
V těsné návaznosti na sportovní aktivity je absolvování teoretických i praktických seminářů z oblasti
funkční diagnostiky pohybového aparátu, testování fyzické zdatnosti pomocí sporttesterů, tejpování a
masérství.
Pro teoretické semináře a přednášky je k dispozici posluchárna, která je hlavním místem dění při
vstupním soustředění nastupujících ročníků. Právě tady se studenti zahajující studium na lékařské
fakultě seznamují se studijním řádem, studijními obory a jejich obsahem výuky. Představuje se zde
vedení fakulty a jednotlivé ústavy prezentují obsah výuky a své činnosti.
Ve večerních hodinách je posluchárna využívána jako společenská, televizní nebo promítací místnost
studentů. Je zde přístup na internet a možnost studia.
Materiální vybavení ke všem výše uvedeným sportovním aktivitám /kromě cyklistických kol/ zajišťuje
ÚTV 2. a 3. LF UK. Studenti mají možnost využít i ve svém volném čase bezplatné zapůjčení
sportovního materiálu.
Stravování je zajištěno formou plné penze v samoobslužné jídelně a usměvavé kuchařky přidávají dobré
jídlo dokud nejsou prázdná dna hrnců. V době vydávání jídel je možnost nákupu nápojů a pochutin
v bistru vedle jídelny.
Doprava na kurzy je zajišťována buď hromadně autobusy nebo studenti přijíždějí individuálně po vlastní
ose. Vše je evidováno při přihlašování studentů na kurzy.
Ubytování je nabízeno v dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových chatách. Všechny jsou nové,
velmi dobře vybavené. Sociální zařízení jsou v jejich těsné blízkosti a je jich dostatečné množství.
Ke sportu patří zábava a vytváření přátelských vztahů, na které se z dob studií nikdy nezapomíná.
Kurzy v Dobronicích jsou právě k tomu ideální příležitostí. Nejen při studentských olympiádách,
soutěžích, turnajích nebo zápasech poznáváme kolektiv, ale i při táboráku s kytarou a zpěvem nebo
v nedaleké vesnické hospůdce na závěr turistických výletů.
Nyní trochu z historie a nabídka pro studentské výlety.
Pro svá nádherná zákoutí, ukázky původní lidové architektury, zříceninu středověkého hradu, či
příjemné prostředí kolem řeky Lužnice jsou Dobronice u Bechyně vyhledávaná lokalita turistických
výletů.
Ves Dobronice vznikla již koncem 12. století. O dávném osídlení v době bronzové svědčí rozsáhlé
pohřebiště, asi 45 mohyl, v lesích na levém břehu řeky Lužnice. Nalezené památky jsou uloženy v
Národním muzeu v Praze. Nedaleko gotického kostela Panny Marie z roku 1350 byl nalezen zlatý
římský peníz z dob císaře Tibéria. Zřejmě tudy, podél řeky Lužnice, vedla římská obchodní cesta z
Lince do Čech.
Zřícenina hradu Dobronice se tyčí na skalnatém ostrohu nad řekou Lužnicí v nadmořské výšce 440 m asi
6 km severovýchodně od městečka Bechyně. Dominantou hradu je válcovitá věž. Do současnosti se
dochovaly také pozůstatky hradního paláce ze 14. století, kaple a obytných budov. Samotný hrad byl
založen až v první polovině 14. století. Po roce 1455 byl rozšířen, na počátku 16. století k němu byly
přistavěny obytné budovy a kaple. V roce 1691 byl hrad prodán opařanským jezuitům, kteří ho
zanedlouho opustili. V roce 1790 se dokonce začalo s jeho bouráním a teprve v 19. a 20. století byla
zřícenina stavebně zajištěna a opravena.
Z hradu je překrásný výhled do údolí Lužnice. Kromě prohlídky hradu a mohutné věže se zde konají
zajímavé akce - staročeský jarmark, šermířská klání nebo večerní ohnivé show.
Zřícenina středověkého hradu v Dobronicích
Jihočeské město Bechyně leží v malebné lesnaté krajině na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné, cca
20 km od Tábora. Bechyně byla založena Janem Lucemburským kolem roku 1323, nejvýznamnější
majitelé Bechyně byli Šternberkové, které připomínají náhrobní kameny v klášterním kostele. Nyní má
asi 6000 obyvatel a je proslulá zejména lázeňstvím a výrobou keramiky.
Tábor je jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek i přírodních krás.
Je neodmyslitelně spojeno s husitským hnutím a jeho velkými osobnostmi – zejména Janem Žižkou z
Trocnova, spoluzakladatelem husitského Tábora.
Expozice Husitského muzea v Táboře, nazvaná Husité, je umístěna v působivých prostorách pozdně
gotické budovy táborské radnice. V přízemí se nachází vstup do sítě podzemních chodeb, které
představují zvlášť vyhledávanou táborskou raritu. Část podzemních prostor, vinoucích se pod Žižkovým
náměstím v délce 800 m, je přístupna veřejnosti. Prostorné sály radnice, zejména gotický palác,
nejvýstavnější veřejný interiér v Táboře, dnes slouží k pořádání významných kulturních akcí a výstav.
Řeka Lužnice představuje bezmála synonymum Táborska. Jméno řeky, které se poprvé objevilo v
pramenech roku 1179, se vyvinulo ze staročeského názvu pro „lužní řeku, vodu protékající luhy“.
Lužnice pramení v Rakousku na úbočí Reichelbergu v nadmořské výšce 980 m. Na našem území měří
její tok 153 km a má spád 117 m.
Zámek Bechyně
Husitské muzeum - Tábor
Lužnice
Informace k letním sportovním kurzům:
www.lf3.cuni.cz/telovychova
Informace ke vstupnímu soustředění nastupujících ročníků:
www.lf3.cuni.cz/cs/studium/studijni-oddeleni
Download

Dobronice - 3.LF UK 2015