ÚTV, Bruslařská 10, 102 00 Praha 10 – Hostivař
www.lf2.cuni.cz/telovychova
ÚSTAV TĚLESNÉ VÝCHOVY
Ústav tělesné výchovy (dále jen ÚTV) zajišťuje sportovní vyžití studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v Praze.
Hlavní činností je výuka povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů „tělesná výchova“(dále jen TV) v průběhu
akademického roku a pořádání letních a zimních sportovních kurzů. Výuka TV probíhá na sportovištích ve sportovním centru
Univerzity Karlovy (dále SC UK) a v externích objektech po celé Praze. ÚTV dále pořádá celou řadu sportovních kurzů a
seminářů.
Většina sportů je vyučována pro začátečníky i pro pokročilé. Pro účast na vybraném sportu není rozhodující fyzická kondice
ani dovednost, ale pozitivní přístup k pohybu. Předchozí zkušenost s vybranou specializací není podmínkou.
ČINNOST ÚSTAVU TĚLESNÉ VÝCHOVY:
VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY
LETNÍ SPORTOVNÍ KURZY
ZIMNÍ SPORTOVNÍ KURZY
ZÁJMOVÁ ČINNOST
KURZY A SEMINÁŘE
ZÁVODNÍ A SOUTĚŽNÍ ČINNOST V AKADEMICKÉM SPORTU
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY
Povinný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA
 1. Ročník - 2. LF UK „Všeobecné lékařství“absolvuje povinný dvousemestrální předmět
Tělesná výchova I. Učební jednotky jsou dle rozvrhu různé: 90, 60, 45 minutové a lze je při přihlašování i kombinovat.
Minimum však je 90 minut výuky za týden.
1. BLOK
Kondiční příprava a fitness
Aerobik
Atletický trénink
Běhání
Box
Fit ball
Flexi bar
Kick box
Kondiční trénink
Lezení
Overballs
Power Yoga
Pilates
Posilování
Strečink
Taneční kurz
TRX
Turistika
ZTV
Zumba
2. BLOK
Sportovní hry
Badminton
Basketbal
Beach volejbal
Disc golf
Florbal
Fotbal
Frisbee
Futsal
Golf
Sportovní hry
Squash
Stolní tenis
Tenis
Volejbal
3.BLOK
Plavecké sporty
Aquaaerobik
Aquafitness
Plavání – začátečníci
Plavání – pokročilí
Plavání – závodní trénink
Vyučované sporty jsou rozděleny do tří bloků podle zaměření.
1. BLOK - Kondiční příprava a fitness – minimum 10 x 60´
2. BLOK - Sportovní hry – minimum 10 x 90´
3. BLOK - Plavecké sporty – minimum 10 x 45´
Student si může zvolit bloky v libovolném pořadí a vybrat si minimálně jeden sport dle vlastního výběru a časových
možností.
Je však povinen absolvovat během 1. a 2. ročníku všechny 3 vyučované bloky. Ve třetím ročníku si volí sport libovolně.
V případě, že student neuplave při plaveckém testu 100 m do 2:30, je povinen volit si v 1. ročníku specializaci plavání.
Příklad pro slabé plavce a neplavce:
1.ročník – volejbal (blok sportovní hry) + plavání (plavecké sporty) – 100m zaplave za více než 2:30
2.ročník – aerobik (blok fitness a kondiční sporty) + libovolný další sport
3.ročník – libovolný sport)
Příklad pro plavce:
1.ročník – volejbal (blok sportovní hry) + libovolný další sport
2.ročník – aerobik (blok fitness a kondiční sporty) + plavání
3.ročník – libovolný sport)
Povinný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA II a III pro 2. a 3. ročník 2.LF UK
 2. ročník - 2.LF „Všeobecné lékařství“ absolvuje povinný dvousemestrální předmět
Tělesná výchova II. Učební jednotky jsou dle rozvrhu různé: 90, 60 nebo 45 minutové a lze je při přihlašování i kombinovat.
Minimum však je 90 minut výuky za týden. Je však povinen absolvovat během 1. a 2. ročníku všechny 3 vyučované bloky.
Příklad:
V prvním ročníku absolvuji fotbal (blok Sportovní hry) a plavání (blok Plavecké sporty).
V druhém ročníku si zapíši posilovnu (blok Fitness a kondiční příprava) a případně další libovolný sport, aby výuka TV
odpovídala dvěma hodinám týdně (tj. celkem 90 min/týden).
 3. ročník 2.LF „Všeobecné lékařství“absolvuje povinný dvousemestrální předmět
Tělesná výchova III. Učební jednotky jsou dle rozvrhu různé: 90, 60, 45 minutové a lze je při přihlašování i kombinovat.
Minimum však je 90 minut výuky za týden.
Na vybrané sporty (více na www.lf2.cuni.cz/telovychova ), dle pokynů („Pokyny pro přihlašování do TV“)
se přihlašuje elektronicky od 30. 8. 2014 8.00 hod do 4. 9. 2014 18:00 hod.
Student se elektronicky přihlásí na vybraný sport (specializaci). Sporty vyučované v externích objektech (mimo SC UK) jsou
zpoplatněny z důvodu pronájmu prostor pro výuku (maximálně však 700 Kč/semestr), výuka TV v SC UK Hostivař je
zdarma.
POHYBOVÉ AKTIVITY V PRIMÁRNÍ PREVENCI
Povinný předmět (PAPP) pro 1. ročník 2.LF UK fyzioterapie
1.ročník 2.LF UK obor „Fyzioterapie“ absolvuje povinný dvousemestrální předmět PAPP podle pevně stanoveného rozvrhu
(www.lf2.cuni.cz/telovychova, ROZVRHY).
POHYBOVÉ AKTIVITY V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI
Povinný předmět (PASP) pro 2. ročník 2. LF UK fyzioterapie
2. ročník 2. LF UK obor „ Fyzioterapie“ absolvuje jednosemestrální povinný předmět PASP podle pevně stanoveného
rozvrhu v zimním semestru (www.lf2.cuni.cz/telovychova, ROZVRHY). V letním semestru si student zvolí libovolný sport
z nabídky povinné TV.
Volitelný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA, Zimní sportovní kurz a Letní sportovní kurz
Student si může volitelný předmět - Tělesná výchova (3 kredity) opakovaně zapsat každý akademický rok.
Podmínky pro udělení zápočtu - student musí absolvovat minimálně 20 vyučovacích hodin TV (900´)
Volitelný předmět LSK, ZSK pro 1. – 6. ročník 2.LF UK si studenti volí dle aktuální nabídky ÚTV pro daný akad. rok.
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÝUKU TV:
Student se elektronicky přihlásí na vybraný sport (specializaci). Sporty vyučované v externích objektech (mimo SC UK) jsou
zpoplatněny z důvodu pronájmu prostor pro výuku (maximálně však 700 Kč/semestr), výuka TV v SC UK Hostivař je
zdarma.
Rozvrh specializací a pokyny k přihlašování na konkrétní specializace budou uveřejněny na webových stránkách ÚTV 2. LF
UK, elektronický přihlašovací formulář na adrese: http://kocka.lf3.cuni.cz/utv/
Povinné předměty:
Přihlašování do výuky TV (na konkrétní specializaci dle nabídky rozvrhu ÚTV)
proběhne elektronicky od 30. 8. 2014 od 8.00 hod. do 4. 9. 2014 do 18.00 hod.
Volitelné předměty:
Je nutné zapsání volitelných předmětů do indexu na studijním oddělení do 31.10. 2014.
Přihlašování do výuky TV (na konkrétní specializaci dle nabídky rozvrhu ÚTV)
proběhne elektronicky od 5. 9. 2014 8.00 hod do 19. 9. 2014 18.00 hod.
Podrobné informace: www.lf3.cuni.cz/telovychova
SPORTOVNÍ KURZY
Studenti 1. a 2. ročníku – Všeobecné lékařství - 2.LF mají povinný předmět (povinně volitelný) letní sportovní kurz (LSK)
nebo zimní sportovní kurz (ZSK). Student si sám zvolí zda absolvuje LSK či ZSK, musí však v 1. a 2. ročníku absolvovat
jeden z nich.
Každý akademický rok je možné si zapsat volitelný předmět - letní i zimní sportovní kurz (dále jen LSK a ZSK). Pro splnění
zápočtových požadavků se vyžaduje aktivní účast na výuce v plném rozsahu. Pro absolvování ZSK nejsou stanoveny žádné
výkonnostní ani dovednostní limity. Kurzy se dělí na kurzy typu A (minimálně 5 dní) a kurzy typu B (méně než 5 dní). Pro
splnění zápočtových požadavků musí student absolvovat v jednom akademickém roce jeden kurz typu A nebo dva kurzy
typu B.
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KURZY:
1) Zapsat si LSK nebo ZSK na studijním oddělení do indexu a SIS.
2) Přihlásit se na vybraný kurz na stránkách ÚTV www.lf3.cuni.cz/telovychova ve složce KURZY. Přihlašování probíhá dle
typu kurzu elektronicky nebo e-mailem podle propozic ke konkrétnímu kurzu.
Pro splnění zápočtových požadavků musí student absolvovat v jednom akademickém roce jeden kurz typu A nebo dva kurzy
typu B.
LETNÍ SPORTOVNÍ KURZY
Povinný předmět - Zimní sportovní kurz musíte absolvovat dle akreditovaného studijního programu příslušného oboru.
Volitelný předmět - LETNÍ SPORTOVNÍ KURZ (dále jen LSK) si mohou studenti 2. LF opakovaně zapisovat každý
akademický rok.
Kurzy se dělí na typ A (minimálně 5 dní) a typ B (3 - 5 dní).
LSK typu A (7 dní) se konají v Dobronicích: v předpokládaném termínu 8. – 15.8.2015 a 15. – 22.8.2015.
Další nabídku LSK a pokyny k přihlašování najdete na: www.lf3.cuni.cz/telovychova
Obsahová náplň a zaměření LSK:
 Všeobecné zaměření

Skalní lezení

Vodní turistika (různé obtížnosti)

Aerobik a fitness

Cyklistika

Turistika: horská a vysokohorská

Sportovní hry ( basketbal, florbal, volejbal, softbal,
fotbal, tenis, stolní tenis, beachvolejbal,
badminton aj.)

Golf

In-line

Přihlašování na letní sportovní kurzy (Dobronice) proběhne elektronicky v březnu 2015.
ZIMNÍ SPORTOVNÍ KURZY (ZSK)




Povinný předmět - Zimní sportovní kurz musíte absolvovat dle akreditovaného studijního programu příslušného
oboru.
Volitelný předmět - Zimní sportovní kurz (3 kredity) si mohou studenti 2.LF opakovaně zapisovat každý akademický
rok.
Zimní sportovní kurzy jsou zaměřeny na výuku sjezdového a běžeckého lyžování, snowboardingu nebo lyžařské
turistiky.

Obsahová náplň ZSK:
Sjezdové lyžování

Zimní turistika

Běžecké lyžování

Skitouring , skialpinismus
Přihlašování na ZSK proběhne elektronicky od 6. 10. 2014, 6:00 do 20. 10. 2014, 18:00
ZSK na akademický rok 2014/ 2015:

17. 1. - 24. 1. Erlebachova chata - Rokytnice nad Jizerou – sjezdové a běžecké lyžování, SNB

27. 1. - 2. 2.
Rakousko, Vysoké Taury – sjezdové lyžování, SNB

1. 2. - 8. 2.
Pec pod Sněžkou, chata VAK - sjezdové a běžecké lyžování, SNB

8. 2. - 15. 2.
Dolní Morava, penzion Moravanka - sjezdové a běžecké lyžování, SNB

8.2. – 13.2.
Dolní Morava, sruby – běžecké lyžování, lyžařská turistika

VSK MEDIK PRAHA

Vysokoškolský sportovní klub Medik Praha je sportovní klub, jehož členové jsou studenti, zaměstnanci a přátelé z
2.a 3. lékařské fakulty. Hlavní náplní je rozšířit možnosti volnočasových aktivit pro své členy a to v zásadě ve třech
rovinách.

První z nich je možnost sportovního vyžití formou výkonnostního sportu. Například oddíl volejbalu či oddíl plavání,
které startují ve VŠ lize, oddíl sportu pro všechny, oddíl fotbalu atd.

Druhou formou využití volného času je pořádání sportovní kurzů jako jsou například kurzy sjezdového či běžeckého
lyžování, vysokohorské turistiky, lezení, raftingu, kanoistiky, plavání , cyklistiky, turistiky ,golfu, sportovní soustředění
apod.

Třetí možností je účast na zaměstnaneckých rekreacích, které pořádáme jak v zimě tak v létě a jsou tradičně velmi
úspěšné. Letní rekreace se pořádají ve středisku UK v Dobronicích u Bechyně a zimní na chatě VAK v Peci pod
Sněžkou.

Vysokoškolský sportovní klub(dále VSK) spolupracuje s ÚTV na pořádání sportovních kurzů a akcí. V nabídce VSK
najdete okolo 40 kurzů trvajících od 3 do 10 dnů.


Více informací naleznete na webových stránkách ÚTV www.lf3.cuni.cz/telovychova ve složce MEDIK.
ADRESY SPORTOVIŠŤ PRO VÝUKU TV:

Areál Sportovní centrum Univerzity Karlovy Hostivař: Bruslařská 10, Praha 1, 102 00

Esquo Strahov: Spartakiádní ul., Praha 6. http://www.squashstrahov.cz/squash/

Golf Club Hostivař: Hornoměcholupská 300, Praha 10 – Hostivař www.golfhostivar.cz

Sportovní centrum Juliska: Pod Juliskou 4, Praha 6 - Dejvice

CKS - Centrum kontaktních sportů: Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3 – Žižkov www.ckszizkov.cz

Golf Lahovice: přesné znění adresy do Lahovic i se spojením: www.golf-lahovice.cz

Badminton TJ Astra: V Korytech 157/27, Praha 10 - Záběhlice www.tjastra.cz

Smíchoff: Křížová 6 ,15000 Praha 5 - Smíchov www.lezeckecentrum.cz

Střední zdravotnická škola: Ruská 2200/91, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

Tělocvična „Nad žížalou“: Plzeňská 130/221,150 06 Praha 5 - Motol

Tělocvična dospělé rehabilitace – nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 - Motol

FTVS, Šárka – tělocvičny FTVS UK, José Martího 31, Praha 6 – Vokovice www.ftvs.cuni.cz

Tatran Střešovice - Sibeliova 368, Praha6 - Střešovice www.tatran.cz

Studio SUN – Vršovická 45, Praha 10 – Vršovice www.studiosun.cz
Download

Informace pro studenty 2. LF pro akademický rok 2014 / 2015