5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY,
TROUBY A SPOJE
4 NEJIŠTĚNÁ
5 PŘÍRUBY
SYSTÉMOVÁ
A TROUBY
TECHNIKA
195
Úvod
Přírubové spoje, které jsou popsány v této kapitole odpovídají ČSN EN1092-2. Příruby
mohou být lité, šroubované nebo přivařené. Všechny příruby o stejné DN a PN, bez
ohledu na materiál, lze vzájemně kombinovat. V následujícím textu naleznete přírubové
spoje v tlakových stupních PN 10, PN 16, PN 35 a PN 40.
Příruby PN 64 a PN 100 jsou také možné. Další informace naleznete pod technickými
informacemi v „Oblasti použití u zasněžovacích zařízení“.
Potrubí z tvárné
zasněžovací
litiny pro
zařízení
Jistota sněhu!
litiny!
rozvody z tvárné
s potrubními
u posuvu •
Jištění proti podélném
barů
do tlaků až 100
tvarovek •
Kompletní program
500 •
DN 80 až DN
Jmenovitá světlost
Oblasti použití/výhody
Přírubové spoje patří do podélně jištěných spojů. Jejich oblastí použití jsou nadzemní
vedení, dále šachtové instalace a instalace budov. Svými normovanými otvory mohou být
přechodem mezi různými materiály. V pokládkách do rýhy se příruby používají především
k instalacím uzávěrů.
PFA – dovolený provozní tlak ve stavebním dílu
• Údaj PN popisuje dovolený provozní tlak ve stavebním dílu (PFA)
• PMA = 1,2 x PFA (nejvyšší přípustný krátkodobý provozní tlak ve stavebním dílu, např.
tlakový ráz).
• PEA = 1,2 x PFA + 5 (nejvyšší přípustný zkušební tlak ve stavebním dílu na staveništi).
196
5.1 Přírubové spoje
Přírubové spoje PN 10
podle ČSN EN 1092-2
Šrouby, matice, podložky a těsnění
odebírejte u odborných prodejců
Matice dle DIN EN ISO 4034
Šrouby se šestihrannou hlavou
dle DIN EN ISO 4016
Podložky dle DIN EN ISO 7091
Těsnění z pryže
s ocelovou vložkou
dle DIN EN 1514-1
rozměry [mm]
DN
ØD
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
340
400
455
505
565
670
780
895
1.015
1.115
1.230
příruba
b1
Øk
20
22
24,5
24,5
24,5
26,5
30
32,5
35
37,5
40
těsnění
Ø d1
d2
d3
DN 40 – DN 150 odpovídá PN 16
295
23
220
273
350
23
273
328
400
23
324
378
460
23
368
438
515
28
420
489
620
28
520
594
725
31
620
695
840
31
720
810
950
34
820
917
1.050
34
920
1.017
1.160
37
1.025
1.124
5 PŘÍRUBY A TROUBY
šrouby
b2
počet
závit
L
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
12
12
16
16
20
20
24
24
28
28
M 20
M 20
M 20
M 20
M 24
M 24
M 27
M 27
M 30
M 30
M 33
80
80
90
90
90
90
100
110
120
120
130
197
Přírubové spoje PN 16
podle ČSN EN 1092-2
Šrouby, matice, podložky a těsnění
odebírejte u odborných prodejců
Matice dle DIN EN ISO 4034
Šrouby se šestihrannou hlavou
dle DIN EN ISO 4016
Podložky dle DIN EN ISO 7091
Těsnění z pryže
s ocelovou vložkou
dle DIN EN 1514-1
rozměry [mm]
DN
ØD
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
198
220
250
285
340
400
455
520
580
715
840
910
1.025
1.125
1.255
příruba
b1
Øk
19
19
19
20
22
24,5
26,5
28
31,5
36
39,5
43
46,5
50
těsnění
Ø d1
d2
d3
b2
DN 40 – DN 80 odpovídá PN 25
180
19
115
162
5
210
19
141
192
5
240
23
169
218
5
295
23
220
273
6
355
28
273
329
6
410
28
324
384
6
470
28
368
444
7
525
31
420
495
7
650
34
520
617
7
770
37
620
734
7
840
37
720
804
8
950
41
820
911
8
1.050
41
920
1.011
8
1.170
44
1.025
1.128
8
šrouby
počet
závit
L
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
24
24
28
28
M 16
M 16
M 20
M 20
M 24
M 24
M 24
M 27
M 30
M 33
M 33
M 36
M 36
M 39
70
70
80
80
90
90
90
100
110
120
130
140
140
150
Přírubové spoje PN 25
podle ČSN EN 1092-2
Šrouby, matice, podložky a těsnění
odebírejte u odborných prodejců
Matice dle DIN EN ISO 4034
Šrouby se šestihrannou hlavou
dle DIN EN ISO 4016
Těsnění z pryže
s ocelovou vložkou
dle DIN EN 1514-1
Podložky dle DIN EN ISO 7091
rozměry [mm]
DN
ØD
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
270
300
360
425
485
555
620
730
845
960
1.085
1.185
1.320
příruba
b1
Øk
19
20
22
24,5
27,5
30
32
36,5
42
46,5
51
55,5
60
těsnění
Ø d1
d2
d3
DN 40 – DN 100 odpovídá PN 40
220
28
141
194
250
28
169
224
310
28
220
284
370
31
273
340
430
31
324
400
490
34
368
457
550
37
420
514
660
37
520
624
770
40
620
731
875
43
720
833
990
49
820
942
1.090
49
920
1.042
1.210
56
1.025
1.154
5 PŘÍRUBY A TROUBY
šrouby
b2
počet
závit
L
4,5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
12
12
16
16
16
20
20
24
24
28
28
M 24
M 24
M 24
M 27
M 27
M 30
M 33
M 33
M 36
M 39
M 45
M 45
M 52
80
80
90
100
100
110
120
130
140
150
170
180
190
199
Přírubové spoje PN 40
podle ČSN EN 1092-2
Šrouby, matice, podložky a těsnění
odebírejte u odborných prodejců
Matice dle DIN EN ISO 4034
Šrouby se šestihrannou hlavou
dle DIN EN ISO 4016
Těsnění z pryže
s ocelovou vložkou
dle DIN EN 1514-1
Podložky dle DIN EN ISO 7091
rozměry [mm]
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
200
ØD
150
165
185
200
235
270
300
375
450
515
580
660
755
890
příruba
b1
Øk
19
110
19
125
19
145
19
160
19
190
23,5
220
26
250
30
320
34,5
385
39,5
450
44
510
48
585
52
670
58
795
Ø d1
19
19
19
19
23
28
28
31
34
34
37
41
44
50
šrouby
d2
49
61
77
89
115
141
169
220
273
324
368
420
520
620
těsnění
d3
92
107
127
142
168
194
224
290
352
417
474
546
628
747
b2
5,5
5,5
5,5
5,5
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
počet
4
4
8
8
8
8
8
12
12
16
16
16
20
20
závit
M 16
M 16
M 16
M 16
M 20
M 24
M 24
M 27
M 30
M 30
M 33
M 36
M 39
M 45
L
70
70
70
70
80
90
100
110
120
130
140
150
170
180
5.2 Přírubové trouby z tvárné litiny
Trouby FF PN 10, PN 16 a PN 25
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
s integrovanou přírubou
(typ 21) podle EN 1099-2
s1
DN
Vnější povrch:
Vnitřní povrch:
epoxidová pryskyřice
epoxidová pryskyřice
rozměry
[mm]
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
d1
98
118
144
170
222
274
326
378
429
532
635
738
842
945
1.048
s2
s1
7
7,2
7,5
7,8
8,4
9
9,6
10,2
10,8
12
13,2
14,4
15,6
16,8
18
[m]
s2
stavební délka
4
0,1 - 2,0
5
0,2 - 2,0
0,3 - 2,0
6
0,4 - 2,0
0,4 - 3,0
hmotnost [kg] ~
1m trouby bez
jedné příruby
příruby
ZMA
litina
PN 10
PN 16
2
16,1
2,8
2,8
2,5
20,4
3,3
3,3
3,1
26,4
4
4
3,7
32,4
5
5
4,9
46,1
6,9
6,7
6,1
61,3
9,8
9,4
7,3
78,1
13
12,6
12,3
96,5
14,7
17,5
14
116,2
17,2
22,1
17,5
160,6
23,2
37,4
20,9
211,3
32,8
57,6
29,3
268,5
44,3
57,4
33,4
332,1
58,5
76,8
37,6
401,7
69,6
91,4
41,7
477,7
87,6
127
5 PŘÍRUBY A TROUBY
PN 25
2,8
3,8
4,7
6
8,7
13
17,7
25,4
33,2
47,2
68
–
–
–
–
201
Přírubové trouby z tvárné litiny
Trouby FF
PN 10, PN 16 a PN 25
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
se závitovou přírubou
(typ 13) podle EN 1092-2
s1
DN
s2
Vnější povrch: zinkový povlak s krycí vrstvou
Vnitřní povrch: vystýlka z cementové malty
rozměry
[mm]
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
202
d1
98
118
144
170
222
274
326
378
429
532
635
s1
6
6
6,2
7,8
8,4
9
11,2
11,9
12,6
14
15,4
hmotnost [kg] ~
[m]
s2
stavební délka
4
0,7 - 5,8
5
0,7 - 4,0
1m trouby bez
příruby
ZMA
litina
2
12,2
2,5
14,9
3,1
18,9
3,7
28
4,9
39,8
6,1
52,8
7,3
78,1
12,3
96,5
14
116,3
17,5
160,6
20,9
211,3
jedné příruby
PN 10
3,3
3,8
4,8
6
8,2
11,6
15,1
17,7
21
31
42,7
PN 16
3,3
3,8
4,8
6
8
11,6
15,1
20,4
25,5
47
66,2
PN 25
3,3
4,6
5,7
8,6
10,2
15,1
20,1
27,9
36,4
Přírubové trouby z tvárné litiny
Trouby FF
PN 10, PN 16 a PN 25
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
s kotvící přírubou do zdi
podle podnikových norem
s1
ØD
DN
s2
Střed kotvící příruby
L1
L
Vnější povrch:
Vnitřní povrch:
zinkový povlak se svrchním nátěrem, kotvící příruba bez povlaku
vystýlka z cementové malty
rozměry [mm]
DN
ØD
PN 16
140
160
190
230
300
hmotnost [kg] ~
jedné příruby
PN 16
PN 25
80
0,7
100
0,8
125
1
150
1,5
200
3
250
320
370
1,7
5,7
300
380
430
2,3
8,2
350
440
500
3,1
13,1
400
500
530
4,9
10,4
500
620
650
8,8
600
740
780
15,1
Větší PN na vyžádání; při objednání uveďte: L, L1,provedení jako přírubová trouba s jednou přírubou, od tabulky odlišný Ø D, kotvící příruby do zdi jsou dodávány i jako segmenty, které mohou
být navařeny na místě stavby. Jakost betonu min. B 20/25, doba tuhnutí 3 dny.
PN 10
PN 25
PN 10
5 PŘÍRUBY A TROUBY
203
5.3
FFK-kusy 11
Přírubová kolena 11¼°
podle podnikové normy
L
L
DN
11 ¼°
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
204
rozměry [mm]
L
130
140
150
160
180
210
255
105
113
135
174
194
213
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
9,5
PN10
11,9
15,3
19
26
41,5
60
56
58
85
157
243
330
PN40
12,9
25
41
59,5
61,5
67,5
113
202
269
366
17,3
21,5
29,5
48
69,5
77
90
134
223
299
333
20,5
25,5
39
65,5
96,5
135,9
165,3
232,8
253,2
–
FFK-kusy 22
Přírubová kolena 22½°
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
L
L
DN
22 ½°
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
rozměry [mm]
L
130
140
150
160
180
210
255
140
153
185
254
284
314
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
9,5
PN10
11,9
15,3
19,7
29
41,5
60
58
67
99
182
313
428
PN40
12,9
27,5
41
59
64
75,5
127
227
339
646
5 PŘÍRUBY A TROUBY
17,8
21,5
32,5
48
69,5
81
98
148
248
334
445
20,5
25,5
42
65,5
96,5
128
156,5
232
350
–
205
FFK-kusy 30
Přírubová kolena 30°
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
L
L
DN
30°
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
206
rozměry [mm]
L
130
140
150
160
180
210
255
165
183
220
309
346
383
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
9,5
PN10
11,9
15,3
19,5
29
41,5
59,5
65
73
109
212
360
493
PN40
12,9
27,5
40,5
59
71
82,5
137
257
386
529
17,8
19,5
32,5
48
69
88
106
158
278
430
674
20,5
25
42
65
96
138
163,5
256
284
–
FFK-kusy 45
Přírubová kolena 45°
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
L
L
DN
45°
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
rozměry [mm]
L
130
140/200*
150
160
180
350
400
298
324
375
426
478
529
581
632
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
9,4
PN10
11,3
14,5
18,4
27,5
54,5
77,2
75,5
94,4
143,5
210
292,5
399,5
513
661
PN40
12,3*
27
54
76,2
82
106,4
173,5
263
322,5
437,5
561
744
5 PŘÍRUBY A TROUBY
15,7
20,5
31
61,5
87,7
99
128,4
196,5
292
392,5
535,5
682
899
18,3
24,5
41,5
82
118,2
141
196,4
264,5
397
–
207
Q-kusy
Přírubová kolena 90°
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
L
L
DN
90°
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
208
rozměry [mm]
L
165
180
200
220
260
350
400
450
500
600
700
800
900
1.000
1.100
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
PN10
PN40
9,7
12,3
18
12,3
21,1
19,8
31,2
50
69,9
93,1
133,2
179
269
381,5
527
690
896
30,2
49
68,9
102,2
146,2
209
322
411,5
565,5
737
979
21,1
21,8
34,7
57
80,4
146
205,5
233
350
481,5
664,5
858
1.135
22,3
26,3
45,2
77
110,9
190
272,5
300
455
–
F-kusy
Přírubové tvarovky s hladkým koncem
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
DN
Ø d1
L
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
rozměry [mm]
L
d1
350
98
360
118
370
144
380
170
400
222
420
274
440
326
460
378
480
429
520
532
560
635
600
738
600
842
600
945
600
1.048
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
7,5
PN10
8,5
11,3
10,4
12,4
15,6
24,6
32
43,2
52,3
64,3
93,9
133
179
226
272
328
PN40
24
31,5
42,7
55,3
70,3
109
159
194
245
295
369
5 PŘÍRUBY A TROUBY
13,1
16,6
24,5
36
47,7
64,3
81,3
121
173
228
294
356
447
14,3
17,5
29
45
63,2
85,3
115
154
226
–
–
–
–
209
T-kusy
Přírubové tvarovky s přírubovou odbočkou
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
DN2
l
DN1
L
DN1
DN2
rozměry [mm]
L
1)
40
80
501)
80
401)
501)
100
80
100
80
125
100
125
80
100
150
125
150
80
100
1251)
200
150
200
1) podle podnikové normy
210
330
l
155
160
165
170
360
400
440
520
175
180
190
195
200
205
210
215
220
235
240
245
250
260
PN10 PN16
18
17,1
18,4
19
22,8
23,8
25,2
28,5
29,4
30,9
32,2
42,2 41,7
43,1 42,6
51
51
46
45,5
49,5 48,5
hmotnost [kg] ~
PN25
14
15
15,7
19
18,1
19,6
20,5
24,3
25,8
26,7
30,5
31,9
33,4
35,3
45,7
47,1
55
50,5
55
PN40
26,8
28,3
30,7
35
35,9
38,9
41,9
56,7
57,6
58
63
70,5
DN1
DN2
rozměry [mm]
L
l
265
801)
100
1251)
250
700
1501)
200
250
801)
100
1501)
300
800
200
2501)
3001)
100
350
200
850
350
1)
80
100
1501)
400
900
200
3001)
400
801)
100
1501)
200
1.000
500
3001)
400
500
801)
1001)
1501)
200
600
1.100
3001)
400
5001)
600
1) podle podnikové normy
275
300
325
350
290
300
325
350
400
375
325
425
350
450
400
500
450
550
PN10
72
67,6
92
81
75,2
81
98
93,8
101
102,4
113,9
117,4
115
120,5
138,8
154,4
158
144
179,5
183
182,5
215,5
218,5
225,5
242,3
259
266,9
291,7
335
350,7
363,6
296,4
368
355
370
388
5 PŘÍRUBY A TROUBY
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
71
79
66,6
75,1
91
100
80
89
74,2
84,2
80
91,5
97
108
92,8
104,8
100
112
101,4
114,4
112,9
128,9
113
128
121,5
138,5
126,5
145,5
147,8
172,8
167,4
173
173,2
174,4
156
179
179,5
201,1
187,3
215
209,5
238,5
216
263
247
287
255,5
270
273,6
274
267
287
327,4
337,1
298,2
337,3
366
351
385,5
352
365
357
394,9
387
416,6
416
409
482,1
435
468
488
455
PN40
99
95,2
121
111
109,7
121,5
142
135,8
145
151,4
175,9
168
181,5
193,5
236,8
240
241,4
249
264,3
295
340,5
330
331
344
344
373
427,7
449,7
445
446
453
479
506
569
598
634
211
T-kusy
Přírubové tvarovky s přírubovou odbočkou
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
DN1
DN2
1001)
1501)
200
3001)
700
400
5001)
6001)
700
801)
1001)
1501)
200
3001)
800
400
5001)
600
7001)
800
1001)
200
3001)
400
900
5001)
600
900
1501)
200
3001)
400
5001)
1000
6001)
7001)
8001)
9001)
1000
1) podle podnikové normy
212
rozměry [mm]
L
l
650
525
870
555
1.200
600
570
690
910
580
585
600
615
645
1.350
675
730
950
1.500
640
645
660
675
690
705
750
770
705
990
735
1.650
825
PN10
310
310
339,3
383
468,4
539,8
541,4
604
407,5
398,5
438,2
448,7
547,6
556,2
697,6
654,4
679
716
445
432
544
532,5
784
771
818
561
564
645
657
951
966
989
1.016
1.036
1.066
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
336
458
336
458
377,1
470
416
503
444,5
543,5
532
644
627,8
673
591
695
445,5
537,5
452
539
409
543
455
550
518
613
553
655
698
801
729
832
731
856
720
927
488
730
480
603
588
690
585,5
717,5
842
960
846
981
890
1.071
640
790
643
793
724
879
738
899
1.055
1.225
1.082
1.243
1.102
1.292
1.123
1.339
1.148
1.356
1.186
1.413
PN40
–
–
–
–
TT-kusy
Přírubové kříže
podle podnikové normy
DN2
H
DN1
H
L
DN1
80
DN2
80
80
100
100
125
125
80
100
150
125
150
80
100
200
150
200
80
100
125
250
150
200
250
Vyšší tlaky na poptávku
100
rozměry [mm]
L
H
330
165
175
360
180
195
400
200
205
210
440
215
220
235
240
520
250
260
270
275
700
300
325
350
5 PŘÍRUBY A TROUBY
hmotnost [kg] ~
PN10
PN16
23,1
23,8
27,1
35
35,2
38,5
41
43,4
46,6
45,8
45,8
51,6
51,6
59,6
59,6
68,7
68,7
99
99
101
101
103
103
107
107
114,8
114,8
119,5
119,5
213
TT-kusy
Přírubové kříže
podle podnikové normy
DN1
DN2
80
100
150
300
200
250
300
100
350
300
350
80
100
150
200
400
250
300
350
400
80
150
200
250
500
300
400
500
150
200
250
300
600
350
400
500
600
400
700
700
Vyšší tlaky na poptávku
214
rozměry [mm]
L
800
850
H
295
300
325
350
375
400
325
425
345
350
900
450
400
1000
500
450
1100
550
870
1.200
555
600
hmotnost [kg] ~
PN10
PN16
128
128
141
141
145
145
167
167
170
170
196
196
126,5
132,5
174
180
193
199
148
158
152
162
157
167
161,5
172
176
181,5
196
209
218
231
252
257
213
241
336
364
339
367
343
371
373
401
378
411
386
431
309
361
314
364
319
369
372
422
376
428
381
444
415
478
530
547
446
482
658
610
FFR-kusy
Přírubové přechody
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
dn
DN
L
DN1
dn
rozměry [mm]
L
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
7,8
7,9
9,2
PN10
1)
40
80
501)
65
401)
501)
100
651)
80
401)
501)
125
651)
801)
100
401)
501)
651)
150
801)
1001)
125
501)
801)
200
1001)
1251)
150
1) podle podnikové normy
200
8,9
9,4
10,6
11,1
12,5
12,6
13
13
13,1
14,4
17,4
17,9
13,9
15,9
16,4
200
200
300
200
300
20,6
22,9
23,8
25,5
26,4
5 PŘÍRUBY A TROUBY
PN40
9,7
11
12,6
13,1
20,6
22,9
23,8
25,5
26,4
13,5
14,5
15,5
17,5
18
15,4
18,4
18,4
15,9
18,8
18,4
25,1
28,1
29,2
30,9
35,1
13,5
14,5
15,5
17,5
18
17,4
20,4
21,4
15,9
20,4
22,4
32,1
34,1
37,5
38,5
39,4
215
FFR-kusy
Přírubové přechody
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
DN1
dn
801)
1001)
250
1251)
1501)
200
1001)
1501)
300
2001)
250
2001)
2501)
350
300
2001)
2501)
400
300
350
3501)
500
400
4001)
600
500
4001)
700
5001)
600
5001)
800
6001)
700
6001)
900
7001)
800
8001)
1000
900
1) podle podnikové normy
216
rozměry [mm]
L
300
300
600
300
300
600
600
600
600
600
600
PN10
26
29
31,5
32,5
34,1
29
33
35,9
40,8
87
44,4
49,7
45,6
49,1
54,4
58,1
145
133,6
178
185,5
253,5
258
301,4
308,5
363
397,3
336
456
374,2
516
530,2
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
29
30,5
32,5
33
32,5
33
33
36,6
34,1
40
29
35
32,5
38
35,4
42,9
39,8
49,3
90
103
46,9
59,4
52,2
66,2
50,5
63,5
54,6
69,6
59,4
76,4
66,6
86,1
149
166
163,6
175,6
219
237,5
226,5
257
281,5
334,5
273
337
332,4
285,4
359,5
442,5
375
459
431,3
484,3
384
453
497
481
414,2
518,2
612
739
592,2
576,2
PN40
41
44
46,5
55,5
56,5
48
55
63,9
74,8
127
90,4
103,2
98
113,1
125,9
141,1
201
210,6
309,5
343
–
–
–
–
FFRe-kusy
Přírubové přechody excentrické
podle podnikové normy
dn
DN
L
DN1
dn
50
40
40
50
40
50
65
40
50
65
80
50
65
80
100
50
80
100
125
80
100
125
150
65
80
100
125
150
200
rozměry [mm]
L
200
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
7
8,5
9
9,2
9,7
10,7
PN10
200
200
11,1
12,1
12,6
13,1
13,6
14,6
15,6
16,5
17,9
19
20
25,5
200
200
300
300
300
24,4
24,5
25,5
29,5
PN40
11,6
12,1
12,6
13,1
25
24,5
25,5
29,5
5 PŘÍRUBY A TROUBY
14,2
15,1
16,2
17,1
21,5
23
24,5
25,5
27
28
29
31,5
16,1
16,4
17,5
18,4
23,5
25
26,5
29
33,5
34
35
38,5
217
FFRe-kusy
Přírubové přechody excentrické
dn
DN
L
DN1
250
300
350
400
500
600
218
dn
100
125
150
200
100
150
200
250
200
250
300
150
200
250
300
350
250
300
350
400
300
400
500
rozměry [mm]
L
300
300
500
500
600
500
500
500
PN10
35,5
36
40
42
40,5
42,5
53,1
55
82
83
108
81
85
91
105
117
114,5
115
120,5
162
182
196
236
hmotnost [kg] ~
PN16
PN25
35,5
39
36
39,5
40
42,5
42
48
40,5
45
46,1
59
53,1
63
55
66,5
85
99
85,5
101
114
125
90
102
85
110,5
102
123
104
124
126
145
127
140,5
135
153
141
158
162
194
193
212
241
252
252
262
PN40
49
50,5
51,5
64
60
82
87,5
94
122
128
162
138
150,5
163
183
200
186
204
207
194
288
345
357
N-kusy
Přírubová kolena 90° s patkou
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
90°
L
DN
c
Ød
L
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
L
165
180
200
220
260
350
400
450
500
600
700
rozměry [mm]
c
110
125
140
160
190
225
255
290
320
385
450
Ød
180
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
hmotnost [kg] ~
PN 16
PN 25
13,2
PN 10
16,9
22,1
28,8
46,2
73,5
103,9
136
176,4
281
425
5 PŘÍRUBY A TROUBY
PN 40
17,9
45,2
72,5
102,9
142
186,4
311
478
23,1
30,8
49,7
80,5
113,9
158
209,4
335
506
26,1
35,8
60,2
101
144,9
201
277,4
402
612
219
X-kusy
Zaslepovací příruby
podle ČSN EN 545/2011, STN EN 545/2010
do DN 250
nad DN 250
b [mm]
hmotnost [kg] ~
Možnosti navrtání
PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
[“]
40
16
2,5
50
16
3
1 x 1/2“ centricky
65
16
4
80
16
3,6
100
16
4,3
4,8
125
16
20,5
5,6
6,2
7,9
1 x 2“ centricky
150
16
17
23
7,2
8,3
11,1
200
17
19
27
11
10,8
13,3
20
250
19
21,5
31
16,9
16,6
21
33,5
300
20,5
23,5
35,5
26
25,5
32
51,5
350
20,5
22,5
26
401)
33
37
46
73,5
400
20,5
24
28
441)
41
49
62,5 106
1)
500
22,5
27,5
32,5
48
65
85,5 102
151
2 x 2“ excentricky
600
25
31
37
531)
99,5 136
159
230
1)
700
27,5
34,5
41,5
–
147
179
225
–
1)
800
30
38
46
–
207
252
325
–
900
32,5
41,5
50,51)
–
273
335
429
–
1000
35
45
551)
–
360
453
578
–
1) podle podnikové normy, připojovací rozměry přírub podle DIN EN 1092-2; vyšší tlaky na vyžádání
DN
220
Přechodové příruby DN 80
Přechodové příruby PN 10 na PN 40
podle podnikové normy
DN
80
rozměry [mm]
D
200
e
27
5 PŘÍRUBY A TROUBY
PN [bar]
hmotnost [kg] ~
10/40
3,9
221
Značení tvarovek
400
R
FG
10
45
Všechny tvarovky vyráběné členskými firmami „Odborného sdružení výrobců systémů
litinových trub/European Association for Ductile Iron Pipe Systems (FGR/EADIPS)“ nesou
znak „FGR“, což je výrazem dodržování všech směrnic a předpisů k získání této „pečetě
kvality“.
Na kusech je navíc vyznačena jmenovitá světlost a u oblouků je udána velikost
středového úhlu.
Na přírubových tvarovkách je vyraženo nebo odlito označení jmenovitého tlaku PN 16, 25
a 40. Přírubové tvarovky pro tlak PN 10 a všechny hrdlové tvarovky označení jmenovitého
tlaku nemají.
K označení materiálu „tvárná litina“ slouží tři vystouplé body na vnější ploše tvarovky
seřazené do tvaru trojúhelníku (•••).
Součástí značení tvarovek je číselný kód výrobce (člen FGR/EADIPS).
Ve zvláštních případech může nést tvarovka ještě další značky.
222
6
FGR
400
PN 25
300
5.4 Návod k montáži přírubových spojů
Matice dle DIN EN ISO 4034
Šrouby se šestihrannou hlavou
dle DIN EN ISO 4016
Podložky dle DIN EN ISO 7091
Těsnění z pryže
s ocelovou vložkou
dle DIN EN 1514-1
5 PŘÍRUBY A TROUBY
223
Návod k montáži přírubových spojů
Montáž spoje
Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku naleznete na str. 298 a následujících.
Pro lepší montáž a provozní spolehlivost by měla být plochá těsnění montována
s ocelovou vložkou.
Přírubové trouby a tvarovky musí být pečlivě uloženy.
Rozdílná zatížení a sedání nemohou být vyrovnávána pevnými potrubními spoji.
V žádném případě nesmějí být trouby a tvarovky podloženy kameny a jinými
materiály.
Rozmístění otvorů pro šrouby
Při montáži přírubových trub a přírubových tvarovek platí pravidlo pro rozmístění otvorů
pro šrouby, aby žádné otvory pro šrouby nebyly v hlavních osách příruby stojící kolmo
k ose potrubí.
Poznámka k montáži přírubových tvarovek
K usnadnění montáže jsou na přírubách tvarovek dva protilehlé záseky. Tyto záseky musí
být svisle nebo vodorovně.
správně
224
chybně
Montáž FFR-kusů
Příklad: FFR 300/200 PN 10
Vzhledem k rozdílnému počtu otvorů pro šrouby u FFR-kusů, leží při chybné montáži
připojené armatury nebo tvarovky šikmo v prostoru. Může vzniknout úhlové pootočení až
o 22,5° (podle jmenovité světlosti).
Pozor!
U velkých jmenovitých světlostí je pootočení sotva viditelné.
Utahovací momenty
Utahovací moment MD je závislý na těsnícím materiálu, na jmenovité světlosti trouby DN
a na jmenovitém tlaku PN.
Může být vypočítán podle následujícího:
MDPN10 = DN/3 [Nm]
MDPN16 = DN/1,5 [Nm]
MDPN25 = DN/1 [Nm]
MDPN40 = DN/0,5 [Nm]
5 PŘÍRUBY A TROUBY
225
5.5 Výpočet délky potrubí s přírubovými
tvarovkami při výškový změnách
LS
Į
L
výškové přesazení os potrubí
délka FFK
úhel FFK
H
F
LF
H=
L=
α=
L
Vzorec
LH = H/tan α
LS = H/sin α
LFF = LS - 2 • L
Lcelk = LH + 2 • L
L
LH
Lcelk
L
Tabulka 1: Délka části „L“ [cm] FFK-kusů v závislosti na úhlu „α“
a průměru „DN“
Úhel α
FFK
11°
22°
30°
45°
90°
Úhel α
FFK
11°
22°
30°
45°
90°
DN
80
13,0
13,0
13,0
13,0
16,5
DN
100
14,0
14,0
14,0
14,0
18,0
DN
500
13,5
18,5
22,0
37,5
60,0
DN
600
17,4
25,4
30,9
42,6
70,0
DN
125
15,0
15,0
15,0
15,0
20,0
L [cm] šikmá délka FFK
DN
DN
DN
150
200
250
16,0
18,0
21,0
16,0
18,0
21,0
16,0
18,0
21,0
16,0
18,0
35,0
22,0
26,0
35,0
L [cm] šikmá délka FFK
DN
DN
DN
700
800
900
19,4
21,3
–
28,4
31,4
–
34,6
38,3
–
47,8
52,9
58,1
80,0
90,0
100,0
DN
300
25,0
25,0
25,0
40,0
40,0
DN
1000
–
–
–
63,2
110,0
Odchylky rozměrů jsou možné. Délky „L“ také naleznete v kapitole 6.
226
DN
350
10,5
14,0
16,5
29,8
45,0
DN
400
11,3
15,3
18,3
32,4
50,0
Tabulka 2 ke stanovení délky „LS“ [cm] v závislosti na úhlu α a výškovém
přesazení „H“
10
52,4
26,7
20,0
14,1
10,0
šikmá délka „LS“ [cm]
výškové přesazení H [cm] (mezi osami potrubí)
15
20
25
30
35
40
78,6 104,8 131,0 157,2 183,4 209,6
40,0
53,4
66,7
80,1
93,4 106,8
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
21,2
28,3
35,4
42,4
49,5
56,6
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45
235,8
120,1
90,0
63,6
45,0
50
262,0
133,5
100,0
70,7
50,0
sin α
55
60
0,19081 288,2 314,4
0,37461 146,8 160,2
0,5
110,0 120,0
0,70711 77,8 84,9
1
55,0 60,0
šikmá délka „LS“ [cm]
výškové přesazení H [cm] (mezi osami potrubí)
65
70
75
80
85
90
340,7 366,9 393,1 419,3 445,5 471,7
173,5 186,9 200,2 213,6 226,9 240,2
130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0
91,9
99,0 106,1 113,1 120,2 127,3
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95
497,9
253,6
190,0
134,3
95,0
100
524,1
266,9
200,0
141,4
100,0
Úhel α
FFK
sin α
11°
22°
30°
45°
90°
0,19081
0,37461
0,5
0,70711
1
Úhel α
FFK
11°
22°
30°
45°
90°
5
26,2
13,3
10,0
7,1
5,0
5 PŘÍRUBY A TROUBY
227
Výpočet délky potrubí s přírubovými
tvarovkami při výškový změnách
Tabulka 3 ke stanovení délky „LH“ [cm] v závislosti na úhlu α
a výškovém přesazení „H“
Úhel α
FFK
11°
22°
30°
45°
90°
Úhel α
FFK
11°
22°
30°
45°
90°
228
horizontální délka přesahu „LH“ [cm] od jednoho bodu zlomu k druhému
výškové přesazení H [cm] (mezi osami potrubí)
tan α
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0,19438 25,7 51,4
77,2 102,9 128,6 154,3 180,1 205,8 231,5
0,40403 12,4 24,8
37,1
49,5
61,9
74,3
86,6
99,0 111,4
0,57735
8,7 17,3
26,0
34,6
43,3
52,0
60,6
69,3
77,9
1
5,0 10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
∞
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50
257,2
123,8
86,6
50,0
0,0
Horizontální délka přesahu „LH“ [cm] od jednoho bodu zlomu k druhému
výškové přesazení H [cm] (mezi osami potrubí)
tan α
55
60
65
70
75
80
85
90
95
0,19438 283,0 308,7 334,4 360,1 385,8 411,6 437,3 463,0 488,7
0,40403 136,1 148,5 160,9 173,3 185,6 198,0 210,4 222,8 235,1
0,57735 95,3 103,9 112,6 121,2 129,9 138,6 147,2 155,9 164,5
1
55,0 60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
∞
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
514,5
247,5
173,2
100,0
0,0
Jaká musí být délka FF-kusu, když je dán
FFK-kus a je známé výškové přesazení?
příklad:
FFK 30°, DN 200, H = 70 cm
1. Hodnotu „LS“ nalezneme v tabulce 2 v závislosti na známém výškovém přesazení a úhlu „α“ FFK-kusů.
2. Délku „L“ FFK-kusů nalezneme v tabulce 1 nebo
z našeho katalogu.
3. Hledané délky FF-kusů „LFF“ získáme, odečteme-li
od délky„LS“ 2 x délku „L“.
Jak velká je výška přesazení „H“, když jsou známy
délky FF-kus a FFK-kus?
1. Délka FF-kusu „LFF“ je známa.
2. Délku „L“ FFK-kusů nalezneme v tabulce 1 nebo
v našem katalogu.
3. „LS“ vypočteme: LS = LFF + 2 x L
4. Sin α FFK-kusů nalezneme v tabulce 2.
5. Hledané výškové přesazení os potrubí „H“ vypočteme:
H = LS x sin α
140 cm
18,0 cm
LFF = 140 cm - 2 • 18 cm = 104 cm
příklad:
FFK 30°, DN 200, LFF = 104 cm
104 cm
18,0 cm
LS = 104 cm + 2 • 18 cm = 140 cm
0,5 cm
H = 140 cm • 0,5 = 70 cm
Jak dlouhé je horizontální přesazení „Lcelk“, když je
dáno výškové přesazení „H“ a úhel α FFK-kusů?
1. Hodnotu „LH“ nalezneme v tabulce 3, známého
výškového přesazení a úhlu α FFK-kusů.
2. Délku „L“ FFK-kusů odečteme z tabulky 1 nebo našeho
katalogu.
3. Hledané „Lcelk“ vypočteme: Lcelk = LH + 2 x L
příklad:
FFK 30°, DN 200, H = 70 cm
121,2 cm
18,0 cm
Lcelk = 121,2 cm + 2 • 18 cm =
157,2cm
5 PŘÍRUBY A TROUBY
229
Download

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE