Přehled tvarovek
Přírubové tvarovky
Příruba
Příruba
č. 8530 FFK-kusy 90° (Q)
č. 8510 T-kusy
č. 8540 FFK-kusy 45°
Tvarovka s přírubami a přírubovou odbočkou
č. 8543 FFK-kusy 30°
DN2
č. 8542 FFK-kusy 22 1/2°
Přírubové tvarovky z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou
vrstvou. Příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605). Standardní
vrtání přírub dle DIN 2501 - PN10, vrtání přírub PN16 do
DN 200. Určeno pro pitnou vodu a neagresivní odpadní
vodu do teploty 60°C (jiná média na dotaz). Max. provozní
tlak 16 bar.
DN2
č. 8541 FFK-kusy 11 1/4°
úhel
DN
b
hmot.
90°
50
150
6,5
65
165
8,0
45°
30°
22 1/2°
11 1/4°
2009
2
Příruba
DN1
DN2
L
h
hmot.
50
50
300
150
11,2
65
50
330
157
13,0
65
330
165
13,6
50
330
160
13,6
80
č. 8740 T-kusy
č. 5049 N-kusy
Krátké T-kusy s přírubami
Koleno 90° s patkou
80
165
9,9
65
330
165
14,8
100
180
11,9
80
330
165
15,4
125
200
15,6
50
360
170
16,6
150
220
20,5
65
360
175
17,6
200
260
31,0
80
360
175
18,6
250
350
50,0
100
360
180
19,4
300
400
70,0
50
400
185
30,0
200
400
250
460
100
125
50
150
9,0
65
400
190
22,0
65
165
12,0
80
400
190
23,0
80
130
9,5
100
400
195
24,0
100
140
11,4
125
400
200
25,5
125
150
14,6
50
440
200
27,5
150
160
18,7
65
440
205
33,0
200
180
27,5
80
440
205
29,0
250
350
80,0
100
440
210
29,5
300
400
112,0
125
440
215
31,0
150
440
220
32,0
50
520
230
50,0
65
520
235
51,5
150
Příruba
DN
300
L
DN
b
c
hmot.
hmot.
50
150
90
11,0
200
45,0
80
165
110
13,5
230
66,0
100
180
125
16,8
86,0
150
220
160
29,5
h
520
260
Příruba
Příruba
č. 8520 TT-kusy
č. 5050 PPL
Přírubové kříže
Koleno 90° s patkou
80
130
9,5
100
140
11,9
125
225
11,1
150
160
19,6
80
520
235
42,5
200
180
28,6
100
520
240
43,0
250
210
45,0
125
520
245
15,0
300
255
63,0
150
520
250
46,5
DN
L
hmot.
DN
a
b
c
hmot.
80
130
17,0
200
520
260
50,0
50
300
17,0
80
365
165
110
16,0
100
140
11,9
80
700
270
71,0
65
330
22,0
125
225
15,6
100
700
275
75,0
80
330
27,0
150
160
19,7
125
700
285
71,0
100
400
34,0
200
180
33,5
150
700
300
81,0
125
440
46,0
250
210
45,0
200
700
325
76,5
150
440
60,0
300
255
63,0
250
700
350
87,0
200
600
93,0
80
130
9,8
80
800
290
92,0
250
700
135,0
100
140
11,9
100
800
300
94,0
300
800
186,0
125
225
16,0
125
800
305
126,0
150
160
19,7
150
800
325
101,0
200
180
32,5
200
800
350
109,0
250
210
45,0
250
800
375
112,0
300
255
63,0
300
800
400
114,0
200
250
300
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
Přírubové tvarovky
Příruba
Příruba
č. 8500 FF-kusy
č. 8550 FFR-kusy
DN2
DN1
Přírubové přechody
DN
DN1
DN2
L
hmot.
65
50
200
6,8
80
50
200
7,4
100
65
200
8,2
50
200
8,1
65
125
150
200
250
300
200
9,5
80
200
9,5
65
200
19,0
L/hmotnost
100
150
200
250
300
400
500
600
800
1000
50
65
7,0
65
8,0
6,5
8,0
9,0
10,0
11,0
12,5
14,5
14,5
8,0
10,5
8,8
13,0
14,5
16,0
19,0
22,0
80
7,8
8,5
9,2
9,9
10,8
12,4
14,1
15,7
19,0
22,0
100
8,6
10,0
10,7
11,7
12,7
14,8
16,8
18,8
23,0
27,0
125
10,8
13,3
14,7
15,9
18,6
21,0
24,0
29,0
34,5
150
13,2
16,5
17,9
19,7
23,0
26,0
29,5
36,0
42,5
200
18,4
23,0
27,5
32,0
37,0
41,5
50,5
60,0
250
38,0
44,0
50,5
56,5
68,5
81,0
300
49,5
57,0
65,0
73,0
88,5
104,0
80
200
10,7
100
200
11,4
80
200
12,2
100
200
12,8
č. 8010 krátká stavební délka
125
200
14,1
80
300
17,7
č. 8011 dlouhá stavební délka
100
300
18,6
125
300
20,0
150
300
22,0
100
300
24,0
125
300
24,5
150
300
27,0
200
300
30,5
150
300
37,0
200
300
35,5
250
300
41,0
VARIO
Příruba
č. 8750 TT-kusy
DN
Krátké přírubové kříže
50
80
100
150
DN
L
hmot.
200
400
60,0
250
460
91,0
300
520
112,0
400
700
213,0
500
830
352,0
stav. délka
rozsah
L
A
krátká
150-207
285
dlouhá
207-323
415
krátká
150-214
285
dlouhá
214-344
415
krátká
150-216
285
dlouhá
216-350
415
krátká
175-250
330
dlouhá
250-408
480
B
C
D
F
k
212
87
165
3x120°
125
247
107
200
3x120°
160
267
117
220
3x120°
180
380
190
285
4x90°
240
hmot.
úhel
W
8,9
10,2
12,9
15,2
14,8
0-10°
17,3
25,4
29,3
Tvarovka VARIO z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, s možností vyosení
až o 10° a teleskopicky nastavitelnou stavební délkou. Jištění proti posunu svorníky.
Spojovací materiál z nerezové oceli. Standardní vrtání přirub dle DIN 2501 - PN10.
Určeno pro pitnou a neagresivní odpadní vodu (jiná média na dotaz). Max. provozní
tlak 16 bar.
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
2009
3
Hrdlové tvarovky pro litinová potrubí
Hrdlo
Hrdlo
č. MMK koleno 11 1/4°
č. MMA
č. MMK koleno 22 1/2°
S dvěma hrdly a přírubovpu odbočkou
č. MMK koleno 30°
č. MMK koleno 45°
Hrdlové tvarovky z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, určené pro litinová potrubí. Příruby dle
EN 1092-2 (DIN 28605). Standardní vrtání přirub dle
DIN 2501 - PN10, vrtání přírub PN 16 do DN 200.
Pryžové těsnění TYTON součástí dodávky, možnost
objednat těsnění jištěné proti posunu SIT-PLUS. Určeno pro pitnou a neagresivní odpadní vodu do teploty 60°C (jiná média na dotaz). Max. provozní tlak
16 bar.
Hrdlo
Hrdlo
α
11 1/4°
22 1/2°
30°
45°
DN
L
DN
dn
L
l
hmot.
80
80
170
165
13,1
100
80
170
175
14,7
100
190
180
16,1
80
170
190
18,4
hmot.
7,9
125
80
30
100
35
8,8
100
195
195
19,8
125
35
13,1
125
225
200
21,9
150
40
17,0
80
170
205
21,3
200
45
25,3
150
100
195
210
22,8
80
40
8,1
150
225
220
27,5
100
45
9,8
80
175
235
28,6
125
50
13,6
100
200
240
30,4
150
55
17,8
150
250
250
36,1
200
65
21,5
200
315
260
41,7
80
45
8,1
100
50
10,1
125
55
14,4
200
Hrdlo
č. U000
č. F000
Hrdlová přímá
Přírubové tvarovky s hladkým
koncem
DN
L
B
hmot.
DN
L
hmot.
80
160
415
8,0
80
350
8,5
360
9,9
100
160
430
9,5
100
125
175
460
12,8
150
380
15,1
150
180
480
14,6
200
400
22,8
200
180
500
22,4
č. MMB
150
65
18,3
200
80
22,5
80
55
8,5
č. MMR
č. EU00
100
65
10,3
Hrdlové přechody
Hrdlová s přírubou
125
75
14,4
150
85
18,9
200
110
25,0
Hrdlo
S třemi hrdly
Hrdlo
Hrdlo
č. MMQ koleno 90°
DN
dn
L
l
hmot.
DN1
DN2
L
hmot.
DN
L
Z
80
80
170
85
14,1
100
80
90
9,2
80
130
86
7,8
130
87
10,7
100
125
150
170
95
15,0
190
95
16,9
150
80
140
10,3
100
100
10,2
125
135
91
11,6
80
190
15,0
150
135
92
15,9
200
140
97
20,2
195
105
18,3
125
225
110
20,3
100
150
15,7
125
100
15,8
100
250
18,6
150
150
19,1
80
170
120
20,4
L
hmot.
100
195
120
21,2
80
100
8,6
150
255
125
25,8
100
125
11,0
80
175
145
30,4
125
150
15,9
100
200
145
31,4
150
175
20,1
150
255
150
41,5
200
225
31,4
200
315
155
50,0
200
125
100
100
DN
2009
4
80
100
200
hmot.
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
Tvarovky SYSTEM 2000
S2000
S2000
č. 8075
č. 0430
Koncovka
Spojka
Hrdlové tvarovky z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, určené pro potrubí z PE a PVC, jištěné proti posunu.
Standardní vrtání přírub dle DIN 2501 - PN10. Pryžové těsnění s chlopněmi. Jištění proti posunu působí nezávisle na
těsnění spoje dotažením upínacího kroužku. Určeno pro pitnou a neagresivní odpadní vodu (jiná média na dotaz). Max.
provozní tlak 16 bar. Pro tenkostěnné PE-trubky (do tloušt´ky
stěn 3 mm) a podtlakové rozvody je předepsáno použití rozpěrného pouzdra.
S2000
S2000
A
L
E
B
hmot.
A
L
E
B
hmot.
63
171
80
124
3,2
č. 8525 MMA-kusy
č. 8515 MMB-kusy
63
106
80
124
2,7
75
175
82
138
4,0
75
138
82
138
3,2
90
181
85
152
5,4
S dvěma hrdly a přírubou
S třemi hrdly
90
141
85
152
4,5
110
181
85
172
6,4
110
159
85
172
5,8
125
185
87
193
7,8
140
197
93
210
9,0
125
162
87
193
6,1
140
160
169
93
210
7,4
160
221
105
236
12,0
180
105
236
8,6
180
241
113
258
14,5
180
192
113
258
11,7
200
261
125
284
21,5
200
203
125
284
14,5
225
265
128
314
26,0
225
207
128
314
16,5
250
300
145
347
33,0
250
225
145
347
20,5
280
306
148
376
38,5
280
228
148
376
25,0
315
358
174
422
58,5
315
254
174
422
33,5
355
464
237
472
96,0
S2000
č. 8535 koleno 90°
A
DN
L
E
h
hmot.
63
50
236
83
100
8,0
75
65
250
85
110
9,0
A
B
L
E1
E2
h
hmot.
90
80
268
85
140
11,0
63
63
236
83
83
118
6,0
110
50
240
85
150
10,0
75
75
250
85
85
125
7,7
110
80
270
85
150
11,5
90
90
268
85
85
134
9,0
110
100
290
85
150
12,0
110
63
240
85
80
140
7,7
125
80
274
87
160
14,0
90
270
85
85
145
8,9
125
100
294
87
160
14,2
110
290
85
85
145
9,2
č. 8545 koleno 45°
140
80
288
93
170
14,8
90
274
87
85
150
10,4
č. 8555 koleno 30°
140
100
308
93
170
15,3
110
294
97
85
150
10,7
140
125
334
93
170
16,0
125
306
90
90
153
15,0
A
b
30°
E
90°
45°
63
153
112
80
75
170
120
90
188
129
110
213
140
125
240
153
140
246
159
160
283
181
B
hmotnost
90°
45°
124
4,2
3,7
82
138
5,5
4,5
115
85
152
7,1
6,4
6,0
122
85
172
9,2
7,5
7,3
87
193
11,7
9,9
155
93
210
15,0
12,3
105
236
19,6
16,2
180
293
191
113
258
24,0
19,5
200
353
221
125
284
37,5
30,0
225
355
224
128
314
43,0
39,0
250
427
263
145
347
57,0
43,5
280
430
266
148
376
69,0
55,0
315
506
313
174
422
101,0
67,0
30°
160
80
300
105
180
16,5
160
100
320
105
180
17,0
160
150
380
105
180
20,0
180
80
310
113
200
23,0
180
150
415
113
200
200
200
480
130
220
225
80
356
130
220
33,5
225
100
376
130
220
33,0
225
200
488
130
230
55,0
125
140
90
288
93
85
157,5
12,2
110
305
93
85
160
12,5
140
344
96
96
167
19,0
90
310
105
85
170
14,1
31,0
110
330
105
85
170
14,3
47,0
160
380
105
105
190
16,6
125
360
113
87
180
24,0
180
415
113
113
207,5
29,0
200
460
128
128
230
35,0
160
180
200
225
S2000
č. 5045
90
356
128
85
200
29,5
110
376
128
128
200
30,0
225
488
130
130
244
55,0
Koleno s patkou
16,0
DN
A
L
E
H
H1
hmot.
80
90
210
85
110
165
12,7
100
110
223
85
125
180
16,0
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
2009
5
Tvarovky WAGA Multi/Joint
WAGA 3000
Tvarovka z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, pro všechny druhy potrubí s vyosením až 8°. Jištění proti posunu Fiksery. Spojovací materiál s protikorozní povrchovou úpravou. Standardní vrtání přírub PN
10/16. Určeno pro pitnou a neagresivní odpadní vodu
(jiná média na dotaz). Max. provozní tlak pro spojky
jištěné v tahu 10 bar, pro nejištěné (pružné) 16 bar.
Připravujeme postupný přechod na variantu WAGA
3000 Plus.
č. 7972
Spojka přímá jištěná v tahu
WAGA 3000
č. 7972
Spojka jištěná v tahu redukovaná
propojení
DN
50
1
3
46-71
46-71
a
b
d
e
hmot.
220-250
164
100
3xM12
5,0
65
70-88
70-88
209-233
186
95
3xM12
5,2
80
84-105
84-105
234-262
204
115
3xM12
6,2
100
104-132
104-132
230-268
236
110
3xM16
9,5
125
132-155
132-155
246-282
264
120
4xM16
12,5
150
154-192
154-192
242-298
304
120
4xM16
13,2
200
198-230
198-230
297-351
354
140
4xM20
23,2
225
232-257
232-257
342-404
386
145
6xM20
32,1
DN
propojení
1
3
80x65
84-105
70-88
a
b
d
e
hmot.
242-268
204
115
3xM16/3xM12
6,2
250
267-310
267-310
354-424
432
170
6xM20
46,0
100x80
104-132
84-105
323-265
236
110
3xM12/3xM12
9,4
300
315-356
315-356
356-426
490
170
8xM20
55,4
125x100
132-155
104-132
238-275
264
120
4xM16/3xM16
10,6
WAGA 3000
č. 7992
E-kus přímý jištěný v tahu
150x100
154-192
104-132
276-232
304
120
4xM16/3xM16
13,7
150x125
198-230
132-155
276-322
304
120
4xM16/4xM16
14,8
200x150
192-232
154-192
265-321
354
120
6xM20/4xM16
21,9
225x200
232-257
198-230
340-398
386
145
6xM20/4xM20
31,8
250x225
267-310
232-257
358-424
432
170
6xM20/6xM20
41,2
300x250
315-356
267-310
356-426
490
170
8xM20/6xM20
49,1
WAGA 3000
č. 7992
E-kus jištěný v tahu redukovaný
DN
3
a
b
d
e
hmot.
50
46-71
50
179-194
164
100
3xM12
5,0
65
69-90
60/65
187-198
186
95
3xM12
5,2
80
84-105
80
183-197
204
115
3xM12
6,2
DN
propojení
1
3
a
b
d
e
hmot.
100
104-132
100
181-200
236
110
3xM16
9,5
40x50
46-71
40
185-200
164
100
3xM12
4,9
125
132-155
125
196-214
264
120
3xM16
12,5
65x80
70-88
80
198-210
186
95
3xM12
8,2
150
154-192
150
194-222
304
120
4xM16
15,3
100x80
104-132
80
196-215
236
110
3xM16
9,3
200
192-232
200
224-251
354
140
6xM20
22,0
125x100
132-155
100
197-215
264
120
4xM16
11,3
250
267-310
250
260-295
432
170
6xM20
38,5
125x150
132-155
150
276-294
264
120
4xM16
13,6
300
315-356
300
283-318
490
170
8xM20
53,0
225x200
232-257
200
180-210
386
145
6xM20
31,4
2009
6
propojení
1
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
Tvarovky WAGA Multi/Joint
WAGA 3000
WAGA 3000
č. 7976
č. 7932
Koncovka
Koleno 90°
DN
propojení
a
b
d
e
hmot.
1
3
50
46-71
slepá
115-130
164
100
3xM13
3,7
65
70-88
slepá
145-157
186
95
3xM12
4,0
propojení
DN
a
b
d
e
f
hmot.
84-105
239-308
204
115
3xM12
100
9,0
1
3
80
84-105
80
84-105
slepá
142-156
204
115
3xM12
4,6
100
104-132
104-132
329-348
236
110
3xM16
125
13,8
100
104-132
slepá
144-163
236
110
3xM16
6,0
150
154-192
154-192
429-447
304
120
4xM16
175
24,7
125
132-155
slepá
151-169
264
120
4xM16
8,2
150
154-192
slepá
149-177
304
120
4xM16
11,0
200
198-230
slepá
180-207
354
140
4xM20
15,9
č. 7949
225
232-257
slepá
211-242
386
145
6xM20
23,7
250
267-310
slepá
214-249
432
170
6xM20
30,7
Patní koleno 90°
300
315-356
slepá
219-254
490
170
8xM20
34,9
WAGA 3000
DN
propojení
a
b
d
e
f
h1
h2
hmot.
80
280-294
204
115
3xM12
165
108
180
14,5
80
412-431
236
110
3xM12
190
135
190
17,5
1
3
80
84-105
100x80
104-132
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
2009
7
Tvarovky WAGA Multi/Joint
Tvarovka WAGA Multi/Joint 3000 Plus z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, pro všechny druhy potrubí
s vyosením až 8°. Jištění proti posunu Fiksery. Spojovací materiál z nerezové oceli. Standardní vrtání přírub PN
10/16. Určeno pro pitnou a neagresivní odpadní vodu (jiná média na dotaz). Max. provozní tlak 10/16 bar.
WAGA 3000 Plus
WAGA 3000 Plus
č. 7973
č. 7973
Spojka přímá jištěná v tahu
Spojka jištěná v tahu redukovaná
propojení
DN
a
b
d
e
hmot.
DN
propojení
a
b
d
e
hmot.
154-192
265-321
354
120
6xM20/4xM16
22,0
192-232
340-398
386
145
6xM20/6xM20
36,0
267-310
230-268
358-424
432
170
6xM20/6xM20
41,9
315-356
267-310
356-426
490
170
6xM20/8xM20
48,7
1
3
1
3
200
192-232
162-232
297-351
354
140
6xM20
28,6
200x150
192-232
225
230-268
230-268
342-404
368
145
6xM20
39,2
225x200
230-268
250
267-310
267-310
354-424
432
170
6xM20
39,5
250x225
300
315-356
315-356
356-426
490
170
8xM20
51,5
300x250
WAGA 3000 Plus
WAGA 3000 Plus
č. 7993
č. 7993
E-kus jištěný v tahu
E-kus jištěný v tahu redukovaný
DN
a
b
d
e
hmot.
DN
1
3
200
192-232
200
224-251
354
140
6xM20
22,9
250
267-310
250
260-295
432
170
6xM20
31,8
300
315-356
300
283-318
490
170
8xM20
41,3
2009
8
propojení
propojení
a
b
d
e
hmot.
200
274-301
386
190
6xM20
29,1
250
212-239
386
130
6xM20
30,1
1
3
225x200
230-268
225x250
230-268
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
Tvarovky WAGA Multi/Joint
Tvarovka WAGA Multi/Joint XL z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, pro všechny druhy potrubí s vyosením až 4°. Spojovací materiál s protikorozní povrchovou úpravou. Standardní vrtání přírub PN 10/16. Určeno pro
pitnou a neagresivní odpadní vodu (jiná média na dotaz). Max. provozní tlak 10 bar..
WAGA XL
WAGA XL
č. 7970
č. 7990
Spojka nejištěná v tahu
E-kus nejištěný v tahu
DN
propojení
propojení
a
b
d
e
hmot.
356-380
520
551
240
8xM16
99,0
356-380
315-337
520
551
240
8xM16
102,0
400x400
400-429
400-429
520
600
240
10xM16
115,0
400x400
450x400
450-482
400-429
520
653
240
10xM16
125,0
450x400
450-482
400
360
653
240
10xM16
94,0
450x450
450-482
450-482
520
653
240
10xM16
122,0
500x500
500-532
500
360
720
240
10xM20
120,0
500x500
500-532
500-532
520
720
240
10xM20
149,0
550x500
548-580
500
360
765
240
10xM20
128,0
550x500
548-580
500-532
520
765
240
12xM20
160,0
600x600
605-637
600
360
820
240
12xM20
142,0
600x600
605-637
605-637
520
820
240
12xM20
178,0
1
3
350x350
356-380
350x300
DN
a
b
d
e
hmot.
1
3
350x350
356-380
350
360
551
240
8xM16
77,0
350x300
356-380
300
360
551
240
8xM16
78,0
400-429
400
360
600
240
10xM16
88,0
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
2009
9
Příruby
Příruba
Příruby z šedé nebo tváné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou. Příruby
podle EN 1092-2 (DIN 28605). Standardní vrtání přírub dle DIN 2501 PN10, vrtání přírub PN16 do DN 200. Určeno pro pitnou vodu a neagresivní odpadní vodu do teploty 60°C (jiná média na dotaz). Max. provozní
tlak 16 bar.
č. 0801
Redukční příruba XR, Typ A
Příruba
Příruba
č. 8000
č. 8100
Slepá příruba
Závitová příruba s vnitřním závitem
z tvárné litiny
DN
šrouby DN 1
poč.
šrouby DN2
závit
poč.
závit
b
hmot.
80x50
8
M16x50
4
M16x50
28
5,6
80x65
8
M16x50
4
M16x50
28
5,4
100x80
8
M16x50
8
M16x50
30
6,9
125x80
8
M16x50
8
M16x50
30
8,0
125x100
8
M16x50
8
M16x50
30
7,6
150x100
8
M20x60
8
M16x50
30
11,2
150x125
8
M20x60
8
M16x50
30
11,2
200x150
8
M20x60
8
M20x60
32
16,5
250x200
12
M20x60
8
M20x60
32
21,3
Příruba
č. 0802
Redukční příruba XR, Typ B
z šedé litiny
z šedé litiny
DN
hmot.
50
2,20
60
2,80
65
3,80
DN
hmotnost
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“
40
1,75
1,60
1,60
1,45
50
2,10
2,10
2,00
2,10
2 1/2“
3“
3 1/2“
4“
80
4,10
60
2,60
2,60
2,50
2,30
2,00
100
5,10
65
3,70
3,50
3,50
4,00
3,60
3,30
125
7,90
80
4,00
3,90
3,90
4,30
3,90
3,70
3,10
150
9,50
100
5,20
5,00
4,80
5,60
5,10
4,60
4,00
2,80
200
15,80
125
7,80
7,80
7,70
7,60
7,30
7,00
6,60
3,40
250
24,00
150
9,50
9,30
9,10
9,10
8,70
8,60
8,10
8,00
300
39,00
200
15,50
15,50
14,90
15,10
14,70
14,10
13,90
13,70
350
48,00
250
17,00
16,80
16,60
16,40
400
62,00
300
25,30
25,10
24,90
24,70
24,30
Příruba
č. 0800
Přechodová
příruba
(8/4 díry)
z tvárné litiny
DN
šrouby DN 1
poč.
d
šrouby DN2
poč.
závit
b
hmot.
150x80
8
23
8
M16x50
30
10,7
200x80
8
23
8
M16x50
30
14,5
200x100
8
23
8
M16x50
30
15,0
250x80
12
23
8
M16x50
31
22,0
z šedé litiny
250x100
12
23
8
M16x50
31
22,0
DN
hmot.
250x150
12
23
8
M20x60
31
20,0
80
5,00
2009
10
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
Rozměry / příslušenství
Plochá těsnění
Klínový kroužek
přestavitelný
0°-8°
č. 8730
Šrouby s maticemi
č. 3470 těsnění ploché vysekávané
M16 a M20 (větší rozměry na dotaz)
č. 3390 s ocelovou vložkou
č. 3470
č. 3390
č. 8810 galvanicky pozinkované - pevnost min. 8.8.
č. 8830 odolné proti korozi A2
č. 8840 odolné proti korozi a kyslelinám A4
b
č. 3470
b
č. 3390
hmot.
č. 3470
L
hmot.
č. 3390
DN
hmot.
50
0,04
50
3
4
0,02
0,04
M16
M20
M16
M20
M16
M20
65
0,06
65
3
4
0,03
0,06
60
60
60
60
60
60
80
0,07
0,07
70
70
70
70
70
70
100
125
150
DN
80
3
0,07
100
0,12
125
0,13
150
4
200
0,18
200
4
250
0,23
250
4
300
0,60
300
350
0,70
350
400
0,77
400
4
č. 8810
č. 8830
č. 8840
4
0,04
3
5
0,04
0,07
80
80
80
80
80
80
3
5
0,05
0,12
90
90
90
90
90
90
5
0,06
0,13
100
100
100
100
100
100
6
0,10
0,18
110
110
6
0,13
0,23
120
120
4
6
0,17
0,60
130
4
7
0,21
0,70
140
7
0,23
0,77
150
Rozměry přírub
Těsnění hrdlových tvarovek
dle DIN 2501
šrouby
Pro zajištění hrdlových tvarovek proti posunu je nutná výměna standardního těsnění TYTON za speciální těsnění
TYTON SIT-PLUS (není součástí dodávky!).
DN
P
DN
P
DN
P
počet
závit
d2
80
84
125
91
200
100
165
4
M16
18
100
88
150
94
185
4
M16
18
160
200
8
M16
18
PN 10/16
180
220
8
M16
18
PN 10/16
210
250
8
M16
18
150
PN 10/16
240
285
8
M20
22
200
PN 10/16
295
340
8/12
M20
22
250
PN 10/16
350/355
400
12
M20/24
22/26
300
PN 10/16
400/410
455
12
M20/24
22/26
DN
PN
k
D
50
PN 10/16
125
65
PN 10/16
145
80
PN 10/16
100
125
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné. Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
2009
11
Tvarovky firmy HAWLE jsou opatřeny těžkou protikorozní ochranou
dle GSK navrstvováním epoxidovým vířivým slinováním.
HAWLE ARMATURY, spol. s r. o.
252 42 Jesenice u Prahy, Říčanská 375
Tel.: +420 241 003 111, Fax: +420 241 003 333
www.hawle.cz, [email protected]
Rok vydání 2009
Download

přehled tvarovky.indd