WAGA® Multi/joint® XL /nejištěné proti posunu
Určeno pro pitnou a neagresivní odpadní vodu (jiná media na dotaz!)
Provedení: hrdlo-hrdlo „přímé“
obj. č.
7970
Js/DN
350
400
450
500
600
vnější ‡ trubky [mm]
356-380
400-429
450-482
500-532
605-637
●
●
●
●
●
Js/DN
vnější ‡ trubky [mm]
350-300
356-380
450-400
315-337
450-482
●
550-500
400-429
548-580
●
vychýlení až 4°
●
jmenovitý tlak PN10
●
500-532
●
●
jedna spojka pro všechny
druhy potrubí
●
●
Provedení: hrdlo-hrdlo „redukované“
obj. č.
7970
●
s epoxidovou ochrannou
vrstvou
úspora nákladů ve všech
směrech
jištěná proti posunu
DN350 - 400 na dotaz
Provedení: hrdlo-příruba „přímé“
obj. č.
7990
Js/DN
350
400
500
600
vnější ‡ trubky [mm]
356-380
400-429
500-532
605-637
●
●
●
●
Provedení: hrdlo-příruba „redukované“
Js/DN
obj. č.
7990
vnější ‡ trubky [mm]
350-300
356-380
300
450-400
450-482
●
400
550-500
548-580
●
500
●
WAGA® Multi/joint® XL
Konstrukční řada WAGA® Multi/joint® XL je rozšířením sortimentu spojek WAGA®
Multi/joint® 3000 a to o dimenze DN 350-600. Tato řada není jištěná v tahu.
Technické údaje:
Těleso:
Tvárná litina EN-GJS-450-10
Tlačný kroužek:
Tvárná litina EN-GJS-450-10
Povrchová úprava: Těžká protikorozní ochrana navrstvováním epoxidovým
vířivým slinováním dle GSK
Varioseal®:
Elastomer odpovídá požadavkům podle DIN 3535
tepl. -5 °C – +57 °C
Pružná jádra:
Elastomer
Šrouby, matice:
Standardní ocelové šrouby a matice 8.8, potaženy
speciálním povlakem
Podložky:
Ušlechtilá ocel A2
Tělo:
DN 350 až 600 s vrtáním přírub PN 10
Tlak:
System Multi/joint XL, nejištěný v tahu do 10 barů
Patent č.:
Patentováno pod číslem 1002514
Typ 7970
Montážní návod v příbalovém letáku u každého výrobku.
Bližší technická specifikace viz samostatný informační list.
Typ 7990
7.2012
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy
www.hawle.cz
Telefon: +420 241 003 111
Fax:
+420 241 003 333
E-mail: [email protected]
G 8/3
WAGA® Multi/joint® XL /nejištěné proti posunu
Spojka nejištěná v tahu, typ 7970
Jištěná proti posunu DN350-400 na dotaz!
DN
350x350
350x300
400x400
450x400
450x450
500x500
550x500
600x600
Propojení
1
3
356-380 356-380
356-380 315-337
400-429 400-429
450-482 400-429
450-482 450-482
500-532 500-532
548-580 500-532
605-637 605-637
a
b
d
e
PN
Hmotnost
[kg]
520
520
520
520
520
520
520
520
551
551
600
653
653
720
765
820
240
240
240
240
240
240
240
240
8xM16
8xM16
10xM16
10xM16
10xM16
10xM20
12xM20
12xM20
10
10
10
10
10
10
10
10
99,0
102,0
115,0
125,0
122,0
149,0
160,0
178,0
a
b
d
e
PN
Hmotnost
[kg]
360
360
360
360
360
360
360
551
551
600
653
720
765
820
240
240
240
240
240
240
240
8xM16
8xM16
10xM16
10xM16
10xM20
10xM20
12xM20
10
10
10
10
10
10
10
77,0
78,0
88,0
94,0
120,0
128,0
142,0
E-kus nejištěný v tahu, typ 7990
Jištěná proti posunu DN350-400 na dotaz!
DN
350x350
350x300
400x400
450x400
500x500
550x500
600x600
Propojení
1
3*
356-380
350
356-380
300
400-429
400
450-482
400
500-532
500
548-580
500
605-637
600
* DN příruby, vrtání PN 10
G 8/4
Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné.
Změny sloužící technickému pokroku si vyhrazujeme.
Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
7.2012
Download

WAGA® Multi/joint® XL /nejištěné proti posunu