Pokyny k vyplnění testu nadání Barev života
Výzkumný projekt v oblasti identifikace talentů společnosti DAP Services, a.s., ve spolupráci
s katedrou společenských věd Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Tento test slouží pro potřeby výzkumných aktivit výše uvedeného projektu v oblasti talentu v
návaznosti na povinnosti škol stanovené vyhláškou č.73/2005 Sb. Test je prováděn elektronickou
formou s využitím internetu. Po zadání níže uvedené adresy budete přesměrováni na stránky testu,
kde se dozvíte další podrobnosti. Při výzvě k zadání kódu zadejte 1252385.
Po ukončení testování první skupiny, 19. října 2010, vám bude zaslán jeho výsledek na v testu
uvedenou e-mailovou adresu.
Výsledek v aktuální fázi neměří míru vašeho talentu, podává informaci o dílčích charakteristikách
vašeho vztahu k okolnímu světu a jeho cílem je zejména podpořit následnou práci odborných
pracovišť.
Na test se dostanete zde: http://www.dap-services.cz/snimac
Po výzvě zadejte následující kód: 1252385
Bližší informace
- k testu naleznete na stránkách zde: http://www.barvyskoly.cz/prace-s-talenty
- k metodě naleznete zde: http://www.barvyzivota.cz
- k projektu OP VK naleznete na stránkách zde:
http://old.vsb.cz/katedry/711/vyzkum/ProjektOPVK
K provedení testu není nutný souhlas zákonného zástupce žáka a shromážděné osobní data nejsou charakteru osobních
údajů dle vyhlášky č. 101/2000 Sb. Každý účastník testu (měření) obdrží po ukončení snímání dat výstupní profil jednotlivce,
který je možno dále interpretovat.
Download

Pokyny k testu nadání.pdf