1 MPIX (HD)
EL-AN613401 1/4" Aptina 1.3MP/96P
MPC:60
EL-AN614401 1/3" Sony
1.4MP/1024P
MPC:70
EL-IP672010B 3.6mm 1Mpix , 25fps
MPC:85
TVI DS-2CE56C2T-IRM 3,6mm
MPC:60
EL-AN614803 1/3" Sony
1.4MP/1024P varifokal
MPC:100
EL-IP672010A 3.6mm , 1Mpix , 25fps
MPC:95
TVI DS-2CE56C5T-IT3 3,6mm,1Mpix
MPC:80
EL-IP372010A 3.6mm,6mm , 1Mpix ,
25fps
MPC:85
TVI DS-2CE16C2T-IR 3,6mm,1Mpix
MPC:60
EL-AN314404 1/3" Sony
1.4MP/1024P
MPC:80
EL-IP372010B 3.6mm,1Mpix , 25fps
MPC:90
TVI DS-2CE16C2T-IT3 3,6mm,1Mpix
MPC:80
EL-IP372010C 3.6mm,1Mpix , 25fps
MPC:100
TVI DS-2CE16C5T-VFIR , 1Mpix
MPC:145
EL-AN314806 1/3" Sony
1.4MP/1024P
MPC:110
EL-IP372010D 3.6mm, 1Mpix , 25fps
MPC:120
DS-2CD2012I 4.0 mm,1.3Mpix,25fps
MPC:155
EL-AN314807, 1/3" Sony 1.4MP/1024P
MPC:130
DS-2CD2212-I5 4.0
mm,1.3Mpix,25fps
MPC:190
EL-AN314810 ,1/3" Sony 1.4MP/1024P
MPC:180
DS-2CD2612F-IS,1.3Mpix,25fps
MPC:310
EL-AN314405 1/3" Sony
1.4MP/1024P
MPC:90
DS-2CD2312-I 2.8 mm
,1.3Mpix,25fps
MPC:210
EL-AN313854 1/3" Sony 1.3MP
MPC:120
DS-2CD2512F-IS 2.8
mm,1.3Mpix,25fps
MPC:200
EL-AN313853 1/3" Sony 1.3MP
MPC:110
DS-2CD2112-I 2.8 mm,1.3Mpix,25fps
MPC:175
EL-AN314808 1/3" Sony 1.4MP/1024P
MPC:110
EL-AN314809 1/3" Sony
1.4MP/1024P
MPC:125
EL-AN313855 1/3" Sony 1.3MP
MPC:130
ANALOGNI SNIMAČI
IP SNIMAČI
7604NI-SE-MPC:210-4 x4CIF real
time NOVI NVR, Snimanje do 4 IP
EL-308HA - MPC:120 - 8 x 720P real
kamera rezolucije do 5 Megapiksela,
time NOVI NVR, Snimanje do 8 IP
EL200041- MPC:110 - 4-KANALNI AHD
DS-7204HGHI-SH - MPC:140 - 4kompresija H.264,
kamera rezolucije do 2 Megapiksela,
SNIMAC ILI 2CH AHD u 720P+2CH
KANALNI TVI SNIMAC ILI 3CH analog u
DUALSTREAM,Ulazno / izlazni
kompresija H.264,
ANALOG u 960H, 4 Kanala AHD
720P+1IP kamera, 4 Kanala TVI
saobracaj = 20/40 Mbps, Brzina
DUALSTREAM,Brzina snimanja 8 IP
snimanje u 720P u realnom
snimanje u 720P u realnom
snimanja 4 IP kamera u rezoluciji
kamera u rezoluciji 1080P u realnom
vremenu.HDMI video izlaz
vremenu.HDMI video izlaz
4CIF,u realnom vremenu ili 2MP,
vremenu. uredjaj podržava
1920*1080,Nadzor putem mobilnog 1920*1080,Nadzor putem mobilnog
5MP ne u realnom vremenu, ure aj
maksimalno 1 SATA HDD kapaciteta do
telefona,1*HDD 4TB.
telefona , 1*HDD 4TB.
podržava maksimalno 1 SATA HDD
4TB , alarmni ulazi / izlazi, 12 V DC,
kapaciteta do 4TB svaki, alarmni ulazi
HDMI monitorski izlaz.
/ izlazi, 12 V DC, HDMI monitorski
izlaz.Ovaj uredjaj nema video izlaz.
EL200081 - MPC:170 - 8-KANALNI
AHD SNIMAC ILI 4CH AHD u 720P+4CH
ANALOG u 960H, 8 Kanala AHD
snimanje u 720P u realnom
vremenu.HDMI video izlaz 1920*1080,
Nadzor putem mobilnog telefona,
1*HDD 4TB.
DS-7208HGHI-SH - MPC:215 - 8KANALNI TVI SNIMAC ILI 6CH analog u
720P+2IP kamere ,8 Kanala TVI
snimanje u 720P u realnom vremenu.
HDMI video izlaz 1920*1080, Nadzor
putem mobilnog telefona, 1*HDD 4TB.
DS-7608NI-SE- MPC:270- 8 x 4CIF
EL-308-16M- MPC:190-16 x 720P real
real time
NOVI NVR, Snimanje
time NOVI NVR, Snimanje do 8 IP
do 8 IP kamera rezolucije do 5
kamera rezolucije do 2 Megapiksela,ili
Megapiksela, kompresija H.264,
16 IP kamera rezolucije 1 Megapiksel
DUALSTREAM,Ulazno / izlazni
,kompresija H.264, DUALSTREAM,
saobracaj = 40/40 Mbps, Brzina
Brzina snimanja 8 IP kamera u rezoluciji
snimanja 8 IP kamera u rezoluciji 4CIF
2Mpix u realnom vremenu,ili 16 IP
u realnom vremenu ili 2MP, 5MP ne
kamera u rezoluciji 1Mpix u realnom
u realnom vremenu, ure aj podržava
vremenu. uredjaj podržava
maksimalno 2 SATA HDD kapaciteta
maksimalno 2 SATA HDD kapaciteta do
do 4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12
4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12 V
V DC, HDMI monitorski izlaz. Ovaj
DC, HDMI monitorski izlaz.
uredjaj nema video izlaz.
EL-116111 - MPC:260 - Only
Analog(DVR): 16 *D1,Analog +
IP(HVR):4*D1+(1*1080P+
3*720P),Only IP(NVR):16*D1/2*1080P
+2*720P/1*1080P+1*720P+6*960H,/
8*720P
EL200162 - MPC:290 - 16-KANALNI
AHD SNIMAC ILI 8CH AHD u 720P+8CH
ANALOG u 960H, 16 Kanala AHD
snimanje u 720P u realnom
vremenu.HDMI video izlaz 1920*1080,
Nadzor putem mobilnog telefona.
2*HDD 4TB.
DS-7216HGHI-SH - MPC:430 - 16KANALNI TVI SNIMAC ILI 14CH analog
u 720P+2IP kamere,16 Kanala TVI
snimanje u 720P u realnom vremenu.
HDMI video izlaz 1920*1080, Nadzor
putem mobilnog telefona,2*HDD 4TB.
EL-324H-32M-MPC:500-32 x 720P real
time NOVI NVR, Snimanje do 8 IP
kamera rezolucije do 5 Megapiksela,do
16 IP kamera rezolucije 3
Megapiksela,24 IP kamere rezolucije 2
Megapiksela,32 kamere rezolucije 1.3
Megapiksela, kompresija
H.264,DUALSTREAM,Brzina snimanja
24 IP kamera u rezoluciji 2Megapiksela
u realnom vremenu,32 IP kamere u
rezoluciji 1Mpix u realnom
vremenu.Uredjaj podrzava maksimalno
4 SATA HDD kapaciteta do 4TB svaki,
alarmni ulazi / izlazi, 12 V DC, HDMI
monitorski izlaz.
DS-7608NI-ST-MPC:340-8 x 4CIF real
time
NOVI NVR, Snimanje do 8
IP kamera rezolucije do 5
Megapiksela, kompresija H.264,
DUALSTREAM,Ulazno / izlazni
saobracaj =40/240 Mbps, Brzina
snimanja 8 IP kamera u rezoluciji
4CIFu realnom vremenu ili 2MP, 5MP
ne u realnom vremenu, ure aj
podržava maksimalno 2 SATA HDD
kapaciteta do 4TB svaki, alarmni ulazi
/ izlazi, 12 V DC, HDMI monitorski
izlaz.
DS-7616NI-SE-MPC:300-16 x 4 CIF
real time
NOVI NVR, Snimanje do
16 IP kamera rezolucije do 5
Megapiksela, kompresija H.264,
DUALSTREAM,Ulazno / izlazni
saobracaj 80/40 Mbps, Brzina
snimanja 16 IP kamera u rezoluciji
4CIF u realnom vremenu ili 2MP,
5MP ne u realnom vremenu, ure aj
podržava maksimalno 2 SATA HDD
kapaciteta do 4TB svaki, alarmni ulazi
/ izlazi, 12 V DC, HDMI monitorski
izlaz. Ovaj uredjaj nema video izlaz.
DS-7616NI-ST-MPC:470-16 x 4CIF
real time
NOVI NVR, Snimanje do
16 IP kamera rezolucije do 5
Megapiksela, kompresija H.264,
DUALSTREAM,Ulazni izlazni saobracaj
80/240 Mbps, Brzina snimanja 16 IP
kamera u rezoluciji 4CIF u realnom
vremenu ili 2MP, 5MP ne u realnom
vremenu, ure
aj podržava
maksimalno 2 SATA HDD kapaciteta
do 4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12
V DC, HDMI monitorski
izlaz.Napomena: Uređaj se može
prijaviti na besplatan HIK DDNS.
EL-116960- MPC:350 -Only
Analog(DVR):16*960H ,Analog +
IP(HVR):8*D1+16*D1/8*D1+8*720P/8
*D1+(2*1080P+2
*720P)/4*D1+20*D1/4*D1+(2
*1080P+10*D1)/4*D1+(1*1080P+7*7
20P)/4*D1+(1*1080P+1*720P+10
Only
IP(NVR):24*D1/20*960H/4*1080P/1*
1080P+8*720P/2*1080P+4*720P+4*9
60H
2 MPIX (FULL HD)
EL-IP610820B 3.6mm 2Mpix,25fps
MPC:110
TVI DS-2CE56D5T-IRM 2,8mm
MPC:110
EL-IP610820A 2.8~12mm 2Mpix,25fps
MPC:130
DS-2CE56D5T-IT3 3,6mm,2Mpix
MPC:130
DS-2CD2332-I 2.8 mm,3Mpix.20fps
MPC:245
EL-IP310820A 3.6mm 2Mpix,25fps
MPC:110
TVI DS-2CE56D5T-VFIR 2Mpix
MPC:190
DS-2CD2132-I 2.8 mm 3Mpix.20fps
MPC:210
EL-IP310820B 3.6mm ,2Mpix,25fps
MPC:120
TVI DS-2CE16D5T-IR 2,8mm,2Mpix
MPC:110
DS-2CD2032-I 4.0 mm 3Mpix.20fps
MPC:195
EL-IP310820C 3.6mm ,2Mpix,25fps
MPC:130
TVI DS-2CE16D5T-IT3 3,6mm
MPC:130
DS2CD2232-I5 4.0 mm3Mpix.20fps
MPC:240
EL-IP310820D 3.6mm,2Mpix,25fps
MPC:150
TVI DS-2CE16D5T-VFIT3, 2Mpix
MPC:220
EL-IP310820E 3.6mm,2Mpix,25fps
MPC:160
DS-2CD2632F-I,2Mpix,25fps
MPC:420
IP SNIMAČI
EL-IP310820F 3.6mm,2Mpix,25fps
MPC:190
DS-2CD2432F-IW 2,8 m,3Mpix.20fps
MPC:170
EL-IP310820G 3.6mm ,,2Mpix,25fps
MPC:130
DS-2CD2532F-IS 2.8m,,2Mpix,25fps
MPC:240
ANALOGNI SNIMAČI
7604NI-SE-MPC:210-4 x4CIF real time
NOVI NVR, Snimanje do 4 IP kamera
EL-308HA - MPC:120 - 8 x 720P real
rezolucije do 5 Megapiksela,
time NOVI NVR, Snimanje do 8 IP
kompresija H.264,
kamera rezolucije do 2 Megapiksela,
DUALSTREAM,Ulazno / izlazni
kompresija H.264,
saobracaj = 20/40 Mbps, Brzina
DUALSTREAM,Brzina snimanja 8 IP
snimanja 4 IP kamera u rezoluciji
kamera u rezoluciji 1080P u realnom
4CIF,u realnom vremenu ili 2MP, 5MP
vremenu. uredjaj podržava
ne u realnom vremenu, ure aj
maksimalno 1 SATA HDD kapaciteta
podržava maksimalno 1 SATA HDD
do 4TB , alarmni ulazi / izlazi, 12 V DC,
kapaciteta do 4TB svaki, alarmni ulazi /
HDMI monitorski izlaz.
izlazi, 12 V DC, HDMI monitorski
izlaz.Ovaj uredjaj nema video izlaz.
DS-7204HQHI-SH-MPC:265-4 x 1080P
real time 4-KANALNI TURBO HD
TRIBRID (ANALOG + HDTVI +
IP)DIGITALNI SNIMAC sa mogucnošcu
kombinovanog dodavanja analognih i
dve IP kamere ([email protected]) /server
sa prikazom slike u realnom vremenu,
kompresija H.264, brzina zapisa i
pregled snimka, za svaki kanal u
rezolucijama :
[email protected](1920x1080)
/720P(1280x720);VGA / WD1 /4CIF
/CIF ; USB 2.0 port za arhiviranje na
USB memoriju; mesto
za 1xSATA HDD memorije do 4TB; 4
audio ulaz/1 audio izlaz; 4 alarmna
ulaza / 1 alarmni izlaz , video izlazi
VGA + HDMI;RS-485 za upravljanje
PTZ kamerama; dva nezavisna video
stream-a,Main stream:1080P / 720P
/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF ; Substream : WD1 (non-realtime) / 4CIF
(non-real time) / CIF / QCIF / QVGA ,
regulacija protoka kroz mrežu za
svaki kanal posebno, nadzor putem
mobilnog telefona, CMS software,
upravljanje putem miša ili daljinski
putem mreže, graficki meni, bez
HDD. Dimenzije : 315 x 242 x 45mm
.Napomena: Ure
na besplatan HIK DDNS
EL-308-16M- MPC:190-16 x 720P real
time NOVI NVR, Snimanje do 8 IP
kamera rezolucije do 2 Megapiksela,ili
16 IP kamera rezolucije 1 Megapiksel
,kompresija H.264, DUALSTREAM,
Brzina snimanja 8 IP kamera u
rezoluciji 2Mpix u realnom vremenu,ili
16 IP kamera u rezoluciji 1Mpix u
realnom vremenu. uredjaj podržava
maksimalno 2 SATA HDD kapaciteta
do 4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12
V DC, HDMI monitorski izlaz.
DS-7608NI-SE- MPC:270- 8 x 4CIF real
time
NOVI NVR, Snimanje do 8
IP kamera rezolucije do 5 Megapiksela,
kompresija H.264,
DUALSTREAM,Ulazno / izlazni
saobracaj = 40/40 Mbps, Brzina
snimanja 8 IP kamera u rezoluciji 4CIF
u realnom vremenu ili 2MP, 5MP ne u
realnom vremenu, ure aj podržava
maksimalno 2 SATA HDD kapaciteta do
4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12 V
DC, HDMI monitorski izlaz. Ovaj uredjaj
nema video izlaz.
DS-7208HQHI-SH-MPC:420-8 x 1080P
real time 8-KANALNI TURBO HD
TRIBRID (ANALOG + HDTVI + IP)
DIGITALNI SNIMAC sa mogucnošcu
kombinovanog dodavanja analognih i
dve IP kamere ([email protected]) /server
sa prikazom slike u realnom vremenu,
kompresija H.264, brzina zapisa i
pregled snimka, za svaki kanal u
rezolucijama :
[email protected](1920x1080)
/720P(1280x720);VGA / WD1 /4CIF
/CIF ; USB 2.0 port za arhiviranje na
USB memoriju; mesto za 2xSATA HDD
memorije do 4TB; 4 audio ulaz/1 audio
izlaz; 8 alarmna ulaza / 4 alarmna izlaza
, video izlazi BNC + VGA + HDMI; RS485 za upravljanje PTZ kamerama; dva
nezavisna
video stream-a,Main stream:1080P /
720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF ; Substream : WD1 (nonreal time) / 4CIF
(non-real time) / CIF / QCIF / QVGA ,
regulacija protoka kroz mrežu za
svaki kanal posebno, nadzor putem
Mobilnog telefona, CMS software,
upravljanje putem miša ili daljinski
putem mreže, graficki meni, bez
HDD. Dimenzije : 380 x 2
EL-324H-32M-MPC:500-32 x 720P
real time NOVI NVR, Snimanje do 8
IP kamera rezolucije do 5
Megapiksela,do 16 IP kamera
rezolucije 3 Megapiksela,24 IP kamere
rezolucije 2 Megapiksela,32 kamere
rezolucije 1.3 Megapiksela, kompresija
H.264,DUALSTREAM,Brzina snimanja
24 IP kamera u rezoluciji
2Megapiksela u realnom vremenu,32
IP kamere u rezoluciji 1Mpix u
realnom vremenu.Uredjaj podrzava
maksimalno 4 SATA HDD kapaciteta
do 4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12
V DC, HDMI monitorski izlaz.
DS-7608NI-ST-MPC:340-8 x 4CIF real
time
NOVI NVR, Snimanje do 8 IP
kamera rezolucije do 5 Megapiksela,
kompresija H.264,
DUALSTREAM,Ulazno / izlazni
saobracaj =40/240 Mbps, Brzina
snimanja 8 IP kamera u rezoluciji 4CIFu
realnom vremenu ili 2MP, 5MP ne u
realnom vremenu, ure aj podržava
maksimalno 2 SATA HDD kapaciteta do
4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12 V
DC, HDMI monitorski izlaz.
DS-7616NI-SE-MPC:300-16 x 4 CIF real
time
NOVI NVR, Snimanje do 16 IP
kamera rezolucije do 5 Megapiksela,
kompresija H.264,
DUALSTREAM,Ulazno / izlazni
saobracaj 80/40 Mbps, Brzina snimanja
16 IP kamera u rezoluciji 4CIF u
realnom vremenu ili 2MP, 5MP ne u
realnom vremenu, ure aj podržava
maksimalno 2 SATA HDD kapaciteta do
4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12 V
DC, HDMI monitorski izlaz. Ovaj uredjaj
nema video izlaz.
DS-7316HQHI-SH-MPC:890-16 x1080P
real time 16-KANALNI TURBO HD
TRIBRID (ANALOG + HDTVI +
IP)DIGITALNI SNIMAC/server sa
prikazom slike u realnom vremenu,
kompresija H.264, brzina zapisa i
pregled snimka, za svaki kanal u
rezolucijama :
[email protected](1920x1080)
/720P(1280x720);VGA / WD1 /4CIF
/CIF ; USB 2.0 port za arhiviranje na
USB memoriju; mesto za 4xSATA HDD ,
plus 1 eSATA HDD memorije do 4TB; 4
audio ulaz/1 audio izlaz; 16 alarmnih
ulaza i 4 alarmna izlaza , video izlazi :
BNC + VGA + HDMI; RS-485 za
upravljanje
PTZ kamerama , RS-232; Keyboard ,
dva nezavisna video stream-a,Main
stream:1080P (nonrealtime) /720P /
VGA / WD1 / 4CIF / CIF ; Sub-stream :
WD1 (non-real time) / 4CIF (nonrealtime) / CIF / QCIF / QVGA ,
regulacija protoka kroz mrežu za
svaki kanal posebno, nadzor putem
mobilnog telefona, CMS software,
upravljanje putem miša ili daljinski
putem mreže, graficki meni,bez HDD.
Dimenzije : 445 x 390 x 70mm
.Napomena: Ure
na besplatan HIK DDNS.
DS-7616NI-ST-MPC:470-16 x 4CIF real
time
NOVI NVR, Snimanje do 16 IP
kamera rezolucije do 5 Megapiksela,
kompresija H.264,
DUALSTREAM,Ulazni izlazni saobracaj
80/240 Mbps, Brzina snimanja 16 IP
kamera u rezoluciji 4CIF u realnom
vremenu ili 2MP, 5MP ne u realnom
vremenu, ure
aj podržava maksimalno
2 SATA HDD kapaciteta do 4TB svaki,
alarmni ulazi / izlazi, 12 V DC, HDMI
monitorski izlaz.Napomena: Uređaj se
može prijaviti na besplatan HIK DDNS.
Download

hickvision.xlsx