Návod pro použití aplikace DS3 OATH Token
pro mobilní zařízení s podporou JAVA ME (kompatibilní s telefony Nokia Series 40, 60, 70,
80, některými telefony Sony Ericsson, Panasonic a dalšími)
Před samotnou aktivací je nutné si nastavit mobilní telefon nebo zařízení podporující prostředí JAVA
ME (zjistíte v návodu ke svému telefonu). Nejprve si stáhněte a nainstalujte aplikaci DS3 OATH Token.
(Installation Instructions 1 pro stažení a instalaci prostřednicvím osobního počítače, 2 pro stažení a
instalaci přímo z mobilního telefonu). Aplikace slouží ke generování jednorázových hesel (OTP - One
Time Password).
Aktivace aplikace DS3 OATH Token
Postup aktivace:
1. Přihlašte se do Vaší datové schránky (pověřená osoba nebo administrátor), klikněte na
Nastavení. V sekci Rozšířené zabezpečení přihlašování klikněte na kolonku Nastavit
zabezpečení bezpečnostním klíčem.
2. Následně klikněte na tlačítko Aktivovat.
3. Spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci DS3 OATH token (oathdsss)
4. Do pole Label vyplňte název ve formě krátkého popisu (např. Datova schranka)
5. OTP Lenght nastavte na hodnotu “6”
6. Nastavte ..set pin to protect OTP na hodnotu “No” a vygenerovaný kód (Seed) si dočasně
poznamenejte. Budete ho potřebovat v následujícím kroku.
7. Vraťte se do nastavení své datové schránky v osobním počítači a zadejte následující údaje:
·
Heslo k datové schránce (zadáváte své aktuální přihlašovací heslo)
·
Tajný klíč vygenerovaný ve Vaší aplikaci (Seed)
·
Formát klíče ponechte Hexadecimální.
·
Na svém mobilním telefonu nyní potvrďte nastavení a zavřete aplikaci
·
Po jejím dalším otevření/spuštění dojde k vygenerování 6-ti místného kódu
·
Opište jej do pole Kód z bezpečnostního klíče.
·
Zavřete příp. počkejte na automatické zavření aplikace
·
Poté aplikaci znovu otevřete/spusťte a vygenerovaný kód přepište do pole Druhý kód
z bezpečnostního klíče.
·
Stiskněte tlačítko Registrovat
8. Po úspěšné registraci se objeví potvrzovací okno Zabezpečení přihlašování bezpečnostním
klíčem bylo úspěšně aktivováno.
V případě, že se registrace nepodaří, zobrazí se červeně příslušná chybová hláška.
•
Chyba přihlášení, znovu zadejte údaje (chybné heslo do datové schránky)
•
Nepodařilo se přihlásit. Buď je kód z bezpečnostního klíče špatně opsán nebo vypršel čas pro
zadání kódu (chybně zadaný kód)
Přihlášení k Portálu datových schránek
Postup autentizace:
•
Zadejte do prohlížeče adresu portálu datových schránek. Vyberte přihlášení Bezpečnostním
klíčem.
•
Zadejte uživatelské jméno, heslo k datové schránce a 6-ti místný kód, který vygenerujete na
svém mobilním telefonu otevřením aplikace DS3 OATH Token (oathdsss).
Po zadání správných údajů budete přesměrováni do Vaší datové schránky.
Pokud je chybně zadané heslo nebo kód z bezpečnostního klíče, objeví se hláška Chyba přihlášení,
znovu zadejte údaje.
Deaktivace aplikace DS3 OATH Token
Postup deaktivace:
1. Přihlaste se do své datové schránky s použitím jména, hesla a kódu z Bezpečnostního klíče
2. Otevřete nabídku Nastavení pro správu svého účtu v ISDS
3. Vstupte do části pro rozšířené zabezpečení přihlašování a zvolte nabídku Zrušit zabezpečení
bezpečnostním klíčem
4. V následujícím dialogu potvrďte volbu tlačítkem Zrušit
5. Zadejte heslo a na mobilním zařízení si vygenerujte kód z bezpečnostního klíče
6. Zadejte kód do příslušného pole na stránce a stiskněte tlačítko Odregistrovat
7. Systém ISDS ověří přihlašovací údaje a v případě úspěšného ověření provede deaktivaci
8. Od této chvíle již nebude uživatel používat službu rozšířeného zabezpečení a ke své datové
schránce se bude moci přihlašovat pouze s použitím jména a hesla
Upozornění
•
V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení mobilního zařízení je třeba si zažádat o zneplatnění
přístupových údajů a vydání nových. Tuto žádost je možné podat na jakémkoliv kontaktním
místě Czech POINT.
•
Doporučujeme rovněž (máte-li takovou možnost) vymazat na dálku všechny osobní
informace z Vašeho zařízení, případně obnovit software ze zálohy do jiného zařízení, přihlásit
se do své datové schránky a dočasně, do vyřešení situace, použít jiný způsob přihlašování.
Download

Návod pro použití aplikace DS3 OATH Token