Tabulka převodu jednotky stupně Englera
Tabulka převodu jednotky stupně Englera
2 -1
°E(Englera)
m .s
1
1
1,05
1,4
1,1
1,8
1,15
2,3
1,2
2,8
1,25
3,3
1,3
3,9
1,35
4,5
1,4
5
1,45
5,6
1,5
6,2
1,6
7,4
1,7
8,5
1,8
9,6
1,9
10,7
2
11,8
2,1
12,8
2,2
13,8
2,3
14,8
2,4
15,7
2,5
16,6
2,6
17,5
2,7
18,4
2,8
19,3
2,9
20,2
3
21,1
3,2
22,8
3,4
24,5
3,6
26,1
3,8
27,7
4
29,3
4,2
30,9
4,4
32,5
4,6
34,1
4,8
35,7
5
37,3
5,5
41,2
6
45,1
6,5
49
7
52,9
7,5
56,8
8
60,6
Stupně Englera a jednotka SI
Převod mezi jednotkou stupně Englera a jednotkou SI
pro veličinu kinematická viskozita udává Vogelův vztah.
Při viskozitách nad 7 °E lze přibližně použít vztah:
ν [m2.s-1] = E [°E] / 106 . 7,6
E - stupně Englera
ν - kinematická viskozita
MADOIL s.r.o. Sovadinova 10, 69002 Břeclav tel.519321573, fax 519322036, www.madoil.cz
Download

Tabulůka převodu jednotky Englera