Výhradní distributor pro Českou republiku
JAMI Electronics s.r.o.
Sklad
Dubenecká 827
19012 Praha 9
Areál VÚ Běchovice
Podnikatelská 565
19011 Praha 9
Tel.: 281 930 559
Fax: 281 933 015
GSM: 603 716 490
Tel.: 281 933 015
GSM: 603 110 871
Email: [email protected]
Web: www.jamiel.cz
Email: [email protected]
[email protected]
Web: www.jamiel.cz
Výhradní distributor pro Slovensko
JAMI Electronic Slovakia, s.r.o.
Námestie Slobody 98
909 01 Skalica
Tel.: +421 34 664 4394
Mob.: +421 944 164 326
+421 903 459 521
Email: [email protected]
Web: www.jami.sk
Inspirující inovace
ELEKTRONICKÉ
MONTÁŽNÍ MATERIÁLY
Pájení, Čištění & Lakování
PŘEHLED
P5
SMT Pájení
• Bezolovnaté pájecí pasty
• Alternativní slitiny
• Olovnaté pájecí pasty
P8
PoP Montáže
• Pájecí pasta
• pastovité tavidlo
P9
Pájení vlnou
• Sortiment tavidel pro pájení
P 10
Čištění dps a sestav
• Čištění na bázi rozpouštědla
• Čištění na vodní bázi
P 13
Proces čištění a údržby
• Šablona & chybný tisk
• Osazovací trysky
• Pájecí pec & části pájecí vlny
• Manuální čištění
P 16 Přehledová tabulka čistících materiálů
P 17
Povrchové úpravy
• Konformní laky
• Elektronická třída nátěrů
P 19
Opravy součástek
• Dispenzní pájecí pasty
• Tekuté a pastovité tavidlo
P 20
Osvětlovací LED technika
• Pájecí pasta
• Čištění
• Lakování
P 22
Materiály pro pouzdření polovodičů
• Flip Chip a CSP
• Kontaktování čipů
• Odstranění zbytků tavidel po pájení
P 23
Pocínování
• No clean tavidlo na vodní bázi – bez halogenidů a halogenů
• Vodou rozpustné tavidlo – K čištění
3
SMT pájení
ECORELTM pájecí pasty si poradí s rostoucím počtem nových výzev, které vznikají
v elektronickém průmyslu z důvodu vývoje samotné technologie nebo na základě nové
legislativy.
Bez halogenové, bezolovnaté, embedded technologie, hybridní montáž, miniaturizace,
a splňují i další požadavky.
• Chemická stálost zbytků po přetavení
• Velká kapacita teplotního cyklování
• Kompatibilita s konformními laky při No Clean procesu
• Stabilní proces montáže
CORELTM Free
Bezolovnaté pájecí pasty
EcorelTM Free HT245-16
EcorelTM Free JP20
EcorelTM Free FR1
SAC305
SnSb8.5
SAC305
SAC305
√
Kompatibilní s řadou konformních laků
Velmi nízká iontová kontaminace
√
Vysoká spolehlivost pro vysoké provozní
teploty
Odolnost proti teplotnímu cyklování
Více násobný počet přetavovacích cyklů
Skvělá opakovatelnost bod po bodu
√
Vyšší bod tání než slitiny SAC vhodné pro
elektroniku pracující do 200 °C, hybridní nebo
stohovací montáž desky na desku
Min. Průměr bodu je 0.33 mm, velká
procesní okna. Vhodné pro
zařízení MyDATA MY500
Přetavení laserem nebo indukcí
√
√
√
√
√
√
Všechny ECORELTM Free pájecí tavidla jsou třídy ROL0 podle J-STD-004.
Dóza
Kazeta
Stříkačka
250 g
500 g
600g
1,2 kg
30g 100g
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Pin ve formě pasty
EcorelTM Free 305-1-85
SAC405
+ dopants
Nízký výskyt dutin
Vysoký výnos prvního průchodu při ICT a FP
Velmi dobrá smáčivost na různých
povrchových úpravách včetně OSP
Transparentní zbytky
√
Dávkování
EcorelTM Free 405Y
√
Tisková tryska
EcorelTM Free 305-6D33 SAC305
√
Uzavřená tisková
hlava
SAC305
Vyhovuje testu Bono na korozi
Vysoce stabilní zbytky
Vícenásobný počet přetavovacích cyklů
Elimnuje jev Anti-graping
Tiskové stěrky
EcorelTM Free 305-16
SAC305
Hlavní vlastnosti
Bono test
EcorelTM Free 305-21
Slitina
Bez halogenů
Název produktu
Balení
√
√
√
√
√
√√
√
√
√
Pájecí pasty jsou k dispozici v
zrnitosti T3 a T4. Jiné typy jsou
dostupné na vyžádání
4
Alternativní slitiny
• Snižování nákladů při projektech
• Teplotně citlivé součástky
• Lepší odolnost proti nárazům
√
Pro aplikaci dávkováním
SnCu0.7 +
Standardní proces a přetavením a selektivního pájení
dopants
Velmi nízké procento výskytu dutin (vois)
SnCu0.7 + Vynikající vizuální vzhled pájeného spoje
dopants
Vysoký výnos prvního průchodu při ICT a FP
√
Pin ve formě pasty
EcorelTM Free 007-16
√
Dávkování
EcorelTM Free 007-15
Velmi nízké procento výskytu dutin (vois)
Vynikající vizuální vzhled pájeného spoje
SAC105Ni Vysoký výnos prvního průchodu při ICT a FP
Velmi dobrá smáčivost na různých povrchových
úpravách včetně OSP
Test Bono proti korozi
SAC105Ni Vysoce stabilní zbytky
Několik přetavovacích cyklů
Tisková stěrka
EcorelTM Free 105-21
Hlavní vlastnosti
Slitina
Bono test
EcorelTM Free 105-16
Bez halogenů
Název zboží
Balení
Dóza Kazeta
Stříkačka
250 g
500 g
600g
1,2 Kg
30 g 100g
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Test Bono proti korozi
EcorelTM Free 007-21
SnCu0.7 + Vysoce stabilní zbytky
dopants
Vícenásobný počet přetavovacích cyklů
EcorelTM Free LT140-18 SnBiAg
√
Doporučeno pro teplotně citlivé součástky
Vynikající pevnost pájeného spoje
Nízká spotřeba energie během přetavení
√
√
√
√
√
√
Teplota pájení (°C)
Teplota tání (°C)
Teplota tání a pájení podle typu slitiny
300°
250°
200°
150°
100°
50°
0°
SnCu0.7 doped
Kapacita teplotního cyklování
SAC105Ni
SAC305
SnBiAg
SnSb8.5
SLITINA
TYPE
Kapacita tlumení nárazu
Vysoká
Nízká
5
SAC405
Vysoká
Nízká
Ředitelná vodou
Vhodný pro aplikace s malou roztečí
Nízký výskyt dutin (voids) v pájených spojích
Po přetavení je nutné čištění zbytků vodou
Pin ve formě
pasty
SAC305
Dávkování
Hlavní vlastnosti
Slitina
EcorelTM Free 305-WS12
Tisková stěrka
Název produktu
√
Balení
Dóza
Kazeta
250 g
500 g
600g
1,2 Kg
√
√
ECORELTM Easy a SolderelTM Olovnaté pájecí pasty
Min. průměr bodu je 0.33 mm, velká
procesní okna. Kompatibilita se
zařízením MyDATA MY500
Třída tavidla
√
√
Slitina
J-STD-004
Vysoká stabilita dávkování
Žádný pokles během předehřevu
Pro průměr jehly > 0.2 mm
√
Tisková tryska
√
Dávkování
EcorelTM Easy JP22
√
Průtočná kazeta
EcorelTM Easy 802S-85
Velké teplotní procesní okno
Kompatibilní se zpětným procesem
Kompatibilní s konformními laky
Hlavní vlastnosti
Tisková stěrka
EcorelTM Easy 802M
Bono test
EcorelTM Easy 803M
Bez halogenů
Název produktu
Sn63Pb37
SnPb36Ag2
√
√
ROL0
Balení
Dóza
Kazeta
500 g
250 g
1,4 Kg
700g
√
√
√
√
Stříkačka
SnPb36Ag2 ROL0
√
30g 75g
SnPb36Ag2 ROL0
100 g
SOLDERELTM: mírně aktivní pájecí pasty bázi kalafuny– Snadné čištění
SolderelTM DMH 0524
Výborné čištění zbytků
Zbytky musí být čištěny
Doporučeno pro vojenství a letectví
Více než 20 let zkušeností na trzích s vysokou spolehlivostí jako
jsou automobilový průmysl, energetika, vojenství a letectví.
√
SnPb36Ag2 ROM1
√
√
INVENTEC také nabízí čistící roztoky pro
šablony a chybný tisk, osazovací trysky, a pro
díly přetavovacích pecí.
6
PoP montáže
Pájecí pasta
Ecorel™ Free PoP 10
• SAC 305
• Typ 5 (15/25 mikronů)
• Aplikace ponoření nebo dávkováním
• Efektivní a stabilní přenos Bump (hrbolků) ponořením
• Jsou redukovány deformační vady
• Bez halogenů, bez halogenidů
Pastovité tavidlo
ECOFREC™ PoP 50
• ROL0
• Aplikace ponořením a dávkováním
• Efektivní a stabilní přenos Bump (hrbolků) ponořením
• Pájení přetavením
• Bez halidů, bez halogenidů
ECOFREC™ PoP 50 Black
• ROL0
• Aplikace ponořením a dávkováním
• Efektivní a stabilní přenos Bump ponořením
• Pájení přetavením
• Bez halidů, bez halogenidů
• Černá barva detekována optickou kontrolou
7
Pájecí materiály pro montáž POP a
chip scale pouzder jsou kompatibilní
s moduly pro ponoření u
zařízení Siplace LDU X a Fuji
Pájení vlnou
ECOFRECTM 303 tavidlo bez VOC
• tavidlo bez VOC
• Nehořlavé
• Vynikající výsledky pájení na každém povrchové úpravě dps
• Vysoké hodnoty SIR
• Vyhovuje testu Bono korozi
• Nižší náklady na dps ve srovnání s tavidly na alkoholové bázi
• EcofrecTM 303 může být také použit pro štítkování a vyplétání pro montáže solárních panelů
Sortiment tavidel
EcofrecTM 405
Na alkoholové bázi
3,5%
√
√
√
√
√
4,7%
Tavidlo třídy
J-Std 004
Nízké VOC
Bono test
EcofrecTM 303
Obsah pevných
částic
Na vodní bázi
Hlavní vlastnosti
Lepší smáčivost
Málo zbytků po pájení
Vysoké hodnoty SIR
Vysoká spolehlivost
Vynikající smáčivost
Smáčivost kombinována na bázi alkoholu a vody
Redukuje VOC emise až o 50%
Bez čištění
Název produktu
Bez halogenů
Typ tavidla
ORL0
ORL0
EcofrecTM 200
Nepatrné zbytky po pájení
Žádné falešné chyby
√
√
2%
√
ORL0
EcofrecTM 202
Vysoké hodnoty SIR
Dobrý vzhled zbytků po pájení
Málo zbytků
Vysoká spolehlivost
Vysoký výnos prvního průchodu při ICT
√
√
1,9%
√
ORL0
EcofrecTM 209
Slabý zápach
Vysoká aktivace. Vysoká smáčivost i po SMT přetavení
√
√
3%
EcofrecTM VLR 129
Málo zbytků
Vynikající pájitelnost
√
√
1,9%
EcofrecTM CMA 155
Tavidlo se snadno čistí
Dobrá rovnováha mezi aktivací
INVENTEC také nabízí řešení pro čištění pájecích
vln a transportních vozíků
18%
ORL0
ORL0
ROL1
BALENÍ: naše tavidla pro pájení vlnou jsou k dispozici
v 20 L plastových sudech po celém světě
8
Čistění dps a sestav
INVENTEC Vám pomůže nastavit nejlepší proces mytí pro dps a jejich sestavy
s ohledem na čištěné části, techniku, právní předpisy, tavidlo a zbytky k čištění, dobu
cyklu a čistící chemii s použitím:
rozpouštědla TOPKLEANTM pro mytí ve vanách nebo na vodní bázi založené
PROMOCLEANTM pro čištění postřikem
Čištění na bázi rozpouštědla
INVENTEC vyvinul nehořlavá rozpouštědla pro čištění dps po pájení v parách
(odstranění zbytků po pájení) a součástek po pájení přetavením:
CO-SOLVENT a MONO-SOLVENT(Azeotropní) čisticí systémy
Účinné čištění při malém odstupu součásti, v
úzkých místech a miniaturizaci
to díky vysokému indexu smáčení
3M Novec 71IPA.
TOPKLEANTM EL20A or TOPKLEANTM
EL20R + 3M NovecTM 71IPA [1]
Čištění s pomocným rozpouštědlem (Co solvent)
• TopkleanTM EL20 série je nejlepší pomocné rozpouštědlo pro Novec TM71IPA
na trhu
• Skvělá materiálová kompatibilita
• Ekologicky šetrný čisticí roztok
• Bez použití vody
• Účinné čištění dps před aplikací konformních laků
• Dielektrickou chemií bezpečně vyčistíte před-nabité díly
(i.e.komplexní systémy, výkonové moduly, baterie, atd.)
• Vysoká účinnost při odstraňování zbytků po pájení pro široký sortiment
No clean tavidel
• Žádné bílé zbytky
• Rychlý čistící cyklus
• Oplach čistým NovecTM 71IPA
• Netoxický
• Nehořlavý
• Vynikající provozní náklady
• Očistit, opláchnout a osušit dps doba cyklu do 20 minut
Balení: 20l a 200l sudy
(1) NovecTM je značka 3MTM
8
8
8
Hodnoty povrchového napětí a Kauri-butanolu (KB) při čištění s pomocným rozpouštědlem
Smáčecí index je variabilní podle povrchového napětí, hustoty a viskozity
rozpouštědla. Čím vyšší je index smáčení, tím větší je smáčecí kapacita v úzkých
místech a u miniaturních povrchů.
KB je hodnota vyjadřující sílu rozpouštědla pro uhlovodíky. Pro elektroniku a
polovodičové součástky s vysokým KB se doporučuje vyhovět důležitým čistícím
potřebám odstranit částice polárních a nepolárních zbytků.
PROMOSOLVTM 70ES nebo 3M NovecTM 71 DA :
Čištění mono-rozpouštědlem (azeotropní)
• Žádné bílé zbytky
• Rychlý čistící cyklus přibližně 10 min.
• Dobře se oplachuje
• Rychlé odpařování
• Není potřeba použít zvýšené provozní teploty: rychlé nastavení stroje
a snadné předehřátí
• Nehořlavý
Balení: 30 kg a 233 kg sudy
TOPKLEANTM EL20D :
Podtlakový čistící systém
Homogenní destilace je čistící proces vhodný pro oplachování párou
v uzavřených zařízeních (ve vakuu ):
• Proces pro nízkou spotřebu rozpouštědla
• Žádný kontakt s čištěnými díly
• Žádné povrchově aktivní látky
• Čisté suché povrchy
• Rozpouštědlo třídy A3
Balení: 20l a 200l sudy
Všechny čistící výkony byly ověřeny použitím:
a) ROSE test iontové znečištění/ čistota měření, podle IPC-TM-650 (2.3.25 rev C)
ROSE test stavu validace MIL a IPC J-STD-001 standardů: < 1.3 μg eq NaCl na cm²
b) SIR test pro elektrickou funkci korelace, následně IPC-TM-650 (2.6.3.3). SIR > 1.0 x 108 Ohmů
Elektronické sestavy splňují následující standardy čištění:
IPC-A-610E, Vizuální čistota
J-STD-001 Požadavky na čistící proces
SIR IPC-TM 650 2.6.3.3 & DIN 32513
10
Čištění DPS
Čištění na vodní bázi
PROMOCLEANTM DISPER 607
• Vysoká účinnost smáčení umožňuje efektivně odstranit bezolovnaté
pájecí pasty a tavidla.
• Vysoká čistící účinnost při nízké koncentraci (25%)
• Netoxický, Nehořlavý
• Příjemná vůně
• Nízké VOC
• Vysoký počet oplachování
• Nepění
• Kompatibilní se všemi kovovými částmi
• Šetrný k životnímu prostředí, přípravek z přírodních zdrojů,
biologicky rozložitelný
• Pro automatický proces s postřikem nebo ultrazvukové tryskající systémy
Balení: 20l a 200l sud
PROMOCLEANTM DISPER 605
• Vysoký počet oplachování
• Může být použitý čistý nebo zředěný (na 25%)
• Nesmí být použit na hliníkové části
• Pro automatický proces s použitím postřiku nebo ultrazvukového
ponorného systému
Balení: 20l a 200l sud
PROMOCLEANTM TP60
• Pro ultrazvukové přístroje
• Pro všechny typy pájecích past a tavidel
• Nutné propláchnutí Demi vodou
• Ředění je nutné. Doporučuje se 30%.
• Kompatibilní s plasty
Balení: 20l a 200l sud
11
Proces čištění a údržba
Šablona & chyby tisku
TOPKLEANTM EL7
Automatické čištění šablony uvnitř
SMT sítotisků
• Navržen tak, aby odstranil všechny typy pájecích past z tiskových šablon,
využívající automatické nastavení čistění, které je součástí většiny SMT
sítotisků
• Kvalifikován pro použití v MPM sítotiscích
• Vysoký bod vzplanutí
• Kompatibilní se všemi kovy a slitinami
• Připraven k použití
• Rozpouštědlo bez chlóru a halogenů
Balení: 20l a 200l sudy
TOPKLEANTM EL606
Voda/rozpouštědlo mikroemulsní čistič
pro automatické aplikace
• Oplachování není nutné
• Nemá bod vzplanutí
• Může být použitý čistý nebo zředěný (25%)
• Žádné riziko pro uživatele
• Nízká provozní teplota < 30°C
• Doporučuje se použití v procesu strojního čištění ponořením nebo
postřikem
• Kvalifikovaný v MBtech a PbT vodních čistících systémech
Balení: 20l a 200l sudy
PROMOCLEANTM DISPER 605
Čistič na vodní bázi pro automatické
aplikace
• Pro odstranění SMT lepidel
• Oplachování nutné – Ph zásadité
• Pouze pro specifickou aplikaci - vady tisku
• Doporučuje se pro použití v procesu strojního čištění ponořením nebo
postřikem
Balení: 20l a 200l sudy
Snadná údržba je klíčovým hlediskem, jak snížit provozní náklady.
PROMOCLEANTM čistící roztok z INVENTEC poskytuje vynikající čistící schopnosti přispívající k urychlení
procesu údržby a snižuje tak časové prostoje zařízení a ztrátu ve výrobě.
12
Osazovací trysky
PROMOCLEANTM TP60 : Automatické čištění
Čistící roztok na vodní bázi vhodný pro P & P trysky používané při osazování
miniaturních součástek (01005) a citlivých komponentů jako LED a MEM.
Snížené poruch vakua/ Zvýšení rychlosti při vyzvednutí
Balení: 20l sud
Přetavovací pec & části pájecích vln
PROMOCLEANTM Oven 4 : Vysoká čistící
schopnost při manuálním použití
• Doporučuje se k čištění částí přetavovacích pecí,
dopravníkových prstů u pájecích vln a vlnových palet
• Připraven k použití
• Snadná údržba, příjemná vůně
• Netoxický
• Nehořlavý
• Neexistence bodu vzplanutí umožňuje použití na horké
povrchy a zkracuje dobu čištění
• Rychlost odpařování umožňuje snížení spotřeby dokonce až
o 50 % ve srovnání s Isopropylalkoholem a jinými
rozpouštědly
Balení: sprej a 20l sud
PROMOCLEANTM Disper 610
Čištění postřikem nebo ponořením;
bez oplachování
• Čistící roztok na vodní bázi, který se doporučuje k čištění přetavovacích pecí
a kondenzačních filtrů a vlnových palet
• Vysoká čistící schopnost při malých koncentracích
• Kompatibilní se všemi kovy
• Šetrné k životnímu prostředí, přípravek z přírodních zdrojů,
biologicky rozložitelný
• Pro automatický proces s použitím postřiku nebo ultrazvukové
tryskající systémy
Balení: 20l a 200l sud
13
PROMOCLEANTM TP1128
• Alkalický produkt nekompatibilní s hliníkovými částmi
• Nutné oplachování
• K použití se ředí na 10 až 30%
• k použití v systému ponorného čištění s nebo bez ultrazvuku
Balení: 20l a 200l sud
Manuální čištění
QUICKSOLVTM DEF90 EL
• Nehořlavý, náhrada za isopropylakohol
• Může být použit jako odstraňovač konformních laků
• Nemá bod vzplanutí
Balení: 30l a 217l sud
TOPKLEANTM EL10F
• doporučuje se pro ruční čištění šablon, chybných tisků a k čistění po
opravách
• Bez halogenů
• Lze opláchnout NovecTM 7100 k urychlení sušení
• Vysoký bod vzplanutí
Balení: 20l a 200l sud
TOPKLEANTM EL60
• Snadno odstraňuje pájecí pasty a nevytvrzená lepidla
• Rychle rozpouští nečistoty z manuálních oprav
Balení: 20l a 200l sud
Rychlost vypařování
Speed
rate
Fast
Mid
Slow
Ruční čištění roztokem
DEF 90
EL 10F
EL 60
14
Přehledová tabulka čisticích materiálů
TOPKLEANTM rozpouštědlové čističe a PROMOCLEANTM čističe na vodní bázi z INVENTEC pokrývají každý
čistící proces v průběhu elektronické montáže a údržby.
Na vodní bázi
ČIŠTĚNÉ ČÁSTI
Šablony & tiskové chyby
čistění bez přetavení
pájecí pasty
Pro ponorné nebo
postřikové systémy
Na bázi rozpouštědla
Pro automatické systémy
Pro ruční použití
TOPKLEANTM EL 606
TOPKLEANTM EL 7
PROMOCLEANTM DISPER 605
SMT lepidla
Nepolymerizované
PROMOCLEANTM DISPER 605
PROMOCLEANTM DISPER 607
Odstranění tavidel na dps
po pájení
PROMOCLEANTM DISPER 605
PROMOCLEANTM TP 60
pomocné rozpouštědlo s
3M NOVEC 71IPA
TOPKLEANTM EL 20 A
TOPKLEANTM EL 20 R
Azeotropní řešení
PROMOSOLVTM 70 ES
TOPKLEANTM EL 10F
TOPKLEANTM EL 60
QUICKSOLVTM DEF90 EL
ve vakuu
TOPKLEANTM EL 20 D
PROMOCLEANTM DISPER 610
Vlnové rámy
PROMOCLEANTM TP 1128
Části pece
15
PROMOCLEANTM Oven 4
Povrchové úpravy
INVENTEC nabízí speciální řadu povrchových úprav pro použití v elektronice a pro polovodiče.
Nová generace povrchových úprav založená na ABchimie technologii se používá k prodloužení životnosti
elektrických a elektronických sestav a zajišťuje spolehlivost výkonu, zejména v náročných podmínkách.
3M NovecTM Elektronické nátěry jsou alternativou ke konformním lakům
na změnu a ochrání povrch komponentů nebo sestav.
Konformní povlaky
Vynikající SPOLEHLIVOST a přilnavost, KOMPATIBILITA s řadou pájecích past ECORELTM
dosažena v souladu s Bono korozním testem zajišťujícím, že rezidua jsou chemicky inertní
a dosahují vynikajícího stupně přilnavosti při No Clean procesech.
Použití v automobilovém průmyslu, letectví, armádě, energetice a v dopravě.
Vlastnosti
Akryl
Název produktu
AVR80 BA
ABchimie526UV
Akryl Uretan
UV dvojité vytvrzení
ABchimie526UV LED
Uretan
Polyuretan na vodní
bázi
UVP100
Hlavní vlastnosti
Netoxický, bez toluenu
Netoxické plyny během oprav
Není nutné vytvrzení v peci
Rychlé odpařování
Vynikající přilnavost a dielektrické vlastnosti
Tloušťka vrstvy 25 až 50 mikronů
IPC-CC-830B, UL94V0, NF EN 61086
Nejlepší ve třídě UV dvojitého vytvrzování vrstvy
Bez rozpouštědel a nehořlavý
Bez VOC
Vysoká přesnost nanesení a rychlost procesu
Kompatibilní se všemi dávkovacími hlavami
Chemická odolnost
Tloušťka vrstvy 30-150 mikronů
IPC-CC-830B, UL94V0, NF EN 61086
LED lampa verze pro vytvrzování
Propustnost je srovnatelná s vytvrzením UV lampou
Substrát, který je lakován není zahříván
Není potřeba odsávací systém
Dvojité vytvrzení: vlhkost a teplota
Nízké VOC
Doporučuje se pro aplikaci namáčení
UVA59
Nehořlavý, velmi nízké VOC
vysoká přilnavost
Téměř bez zápachu
SVP52
Odolné vůči většině rozpouštědel, maziv a chladicích
kapalin
Vysoký lesk a vysoký měrný odpor.
Tloušťka vrstvy 25 až 50 mikronů
SVR99
Dobrá přilnavost
Opravitelný
Vynikající povrchová odolnost
Silikon
16
Elektronická třída nátěrů
• Fluor polymerní nátěry pro náročné komponenty na DPS,
LED osvětlení, displeje, a pružné plošné spoje
• Ochrana pro elektronické sestavy proti vlhkosti,
chemikáliím a korozi.
• Anti-stiction výkon pro MEMS destičky
• Pro snadnou aplikaci se doporučuje ponoření
• Nízké povrchové napětí a vysoká smáčivost pro plné pokrytí
plochy a součástek.
• zasychá jednotným tenkým potahem o 1 mikron
• KOMPATIBILITA s řadou pájecích past ECORELTM je dosažena v souladu
s Bono testem, který zajišťuje, že rezidua jsou chemicky stálá a dosahují
vynikající úrovně přilnavosti
• Nehořlavý
• Není potřeba vytvrzovat 1700, 2704 a 2708
• Nevyžaduje maskování
• Vysoké smáčecí úhly vody (105°) a oleje (65°)
• Hydrofobní a oleofobní vlastnosti
S povrchovou úpravou
Úhel smáčení
Vlastnosti
Pevný %
Tloušťka vrstvy
(pokles vrstvy)
17
NovecTM 1700
NovecTM 2702
NovecTM 2704
NovecTM 2708
2 wt%
fluorovaný polymer
2 wt%
fluorovaný polymer
4 wt%
fluorovaný polymer
8 wt%
fluorovaný polymer
0.1 - 1μm (záleží na
aplikaci)
0.1 - 1μm (záleží na
aplikaci)
0.2 - 1μm (záleží na
aplikaci)
0.5 - 1μm (záleží na
aplikaci)
Sušení
5 – 30 sec
Čas vytvrzení
Netuhne
Odstranitelnost
Bez povrchové úpravy
Úhel smáčení
Ano,
s Novec 7100
30 – 90 sec
75° až 150°C /
15 až 60 min
Trvalý
5 – 30 sec
5 – 30 sec
Netuhne
Netuhne
Ano,
s Novec 7200
Ano,
s Novec 7200
UV indikátor
Ne
Ne
Ano
Ano
Bod vzplanutí
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Bod varu
rozpouštědla
61°C
76°C
76°C
76°C
Index lomu
1.39
1.41
1.38
1.38
Opravy součástek
Dispenzní pájecí pasty
EcorelTM Easy 802S-85
Slitina
Hlavní vlastnosti
Balení
EcorelTM Free 305-1-85
SnPb36Ag2
SnAg3Cu0.5
Vysoká stabilita dávkování
Žádný pokles během předehřevu
Pro průměr jehly > 0.2 mm
Velká přesnost opakování bod po bodu
Pro průměr jehly > 0.2 mm
30g a 100g stříkačky
30g and 100g stříkačky
Tekuté a pastovité tavidlo
EcofrecTM TF 48
EcofrecTM TF 49 EcofrecTM TF 49 RED
EcofrecTM 204
EcofrecTM DD6
Typ tavidla
pastovité
pastovité
pastovité
Tekuté
Tekuté
Třída tavidla
ROL0
ROL0
ROL0
ORL0
ROL0
Pro olovnaté a
bezolovnaté kuličkové
připojení a BGA opravy
Pro olovnaté a
bezolovnaté kuličkové
připojení a BGA opravy
Červené pastovité tavidlo
pro snadné detekce
optických kontrolních
systémů
pro dotykové aplikace
Na bázi pryskyřice
Hlavní
vlastnosti
Stříkačka & šablonové
aplikace
Stříkačka & šablonové
aplikace Bezbarvé zbytky
Vysoká aktivace
Vysoká spolehlivost
reziduí
Má Bono test
Vynikající tisk
Téměř bez zápachu
Balení
Stříkačka 10 a 30g
Dóza 100 a 500g
Kazeta 300g
Stříkačka 10 a 30g
Dóza 100 a 500g
Kazeta 300g
Stříkačka 10 a 30g
Dóza 100 a 500g
Kazeta 300g
Tavidlové pero
10 a 100 ml
Umožňuje nahradit
komponenty snadno
pomocí mini vlny,
horkého vzduchu
nebo
tlakovým pájením
Tavidlové pero
10 a 100 ml
INVENTEC také nabízí řadu řešení pro ruční čištění
během oprav jako jsou QUICKSOLVTM DEF90 EL,
TOPKLEANTM EL60 a TOPKLEANTM EL10F
18
Osvětlovací LED technika
ECORELTM řešení pájení pro montáž LED diod na desky plošných spojů, pružných spoje,
lišty, pásky a displeje.
Nátěry pro LED moduly a pro ochranu displeje se zajištěním nejlepší zpracovatelnosti,
spolehlivosti, jasu, nákladů, řízení teploty, životnosti zařízení a silné IP krytí zařízení
Doporučuje se pro veřejné osvětlení, venkovní, železniční a pro vodotěsné aplikace.
Pájecí pasta
ECORELTM Free LT 140-18
No Clean bez halogenové pájecí pasty
• Nízká teplota bodu tání 139° až 140°C
• Slitina SnBiAg
• Nízká spotřeba energie během procesu pájení
• Vynikající kvalita pájeného spoje a spolehlivosti propojení
• Malé pájecí póry pro efektivní řízení teploty a odvodu tepla
ECORELTM Free řada
No Clean bez halogenové pájecí pasty
Název produktu
Hlavní vlastnosti
EcorelTM Free 305-16
Nízká výskyt dutin
SAC305
Ecorel TM Free 305-21
Rezidua s vysokou spolehlivostí
Kompatibilní s širokou škálou
konformních laků
SAC305
EcorelTM Free 105-16
Nízký obsah stříbra
Vysoké ICT při prvním průchodem výnosu
SAC105
Ecorel TM Free LT 140-18
Pro tepelně citlivé komponenty,
bod tání 139° - 140°C
Nízká spotřeba energie při přetavení
SnBiAg
EcorelTM Free 305-1-85
Velká přesnost opakování bod po bodu
SAC305
Všechny ECORELTM Free pájecí pasty mají tavidlo třídy ROL0 podle J-STD-004.
19
Slitina
Čištění
Široké spektrum čisticích prostředků s cílem zlepšit kvalitu LED montáží v průběhu celého výrobního procesu.
Speciální čištění
Proces pro montáž LED modulů
Osazovací trysky
Přetavovací pec
DPS LED modul
Čistič
Výhoda
PROMOCLEANTM TP60
Snížení podtlakové poruchy
Zvyšuje rychlost osazení
PROMOCLEANTM Oven 4
Snadné odstranění spáleného tavidla uvnitř
přetavovací pece, které může padat na LED
komponenty
Nehořlavý
TOPKLEANTM EL20A
+ 3M NovecTM 71IPA
Vynikající materiálová kompatibilita
Velmi nízké VOC
Nezanechává bílá rezidua
Lakování
Dlouhodobě udržitelný a ekologický nátěr pro ochranu LED sestav před vlhkostí a dalšími přírodními podmínkami.
Velmi nízké VOC zajišťuje bez únikovost plynů nebo nepřítomnost degradačních procesů.
Čiré nátěry s výbornými optickými vlastnostmi propustnosti světla jsou ideální pro ochranu LED modulů.
Typ nátěru
Název produktu
3M NovecTM 1700
Bez maskování í, není nutné vytvrzovat
Rychle schnoucí
Vynikající průhlednost, rozptyl světla a čistota
Velmi tenký povlak na 1 mikron, 2% pevné látky
3M NovecTM 2702
Bez maskování, rychle schnoucí
Vynikající průhlednost, rozptyl světla a čistota
Velmi tenká vrstva na 1 mikron 2% sušiny
Chemická odolnost
Fluor polymer
Akryl
Akrylát uretan
Hlavní vlastnosti
3M Novec
TM
2704
Bez maskování není nutné vytvrzovat
Rychle schnoucí, UV indikátor
Velmi tenký vrstva na 1 mikron, 4% pevné látky
3M Novec
TM
2708
Bez maskování, není nutné vytvrzovat
Rychle schne, UV indikátor
Velmi tenký vrstva na 1 mikron, 8% pevné látky
AVR80 BA
ABchimie526UV
Netoxický, bez toluenu
Ne nutné vytvrzování v reflow a rychlé odpařování
Vynikající přilnavost a dielektrické vlastnosti
Nejlepší ve třídě UV dvojitého vytvrzení nátěru
Bez rozpouštědla a nehořlavý
Bez VOC
20
Materiály pro pouzdření polovodičů
ECORELTM a ECOFRECTM jsou pájecí materiály pro procesy Flip chip. kontaktovaní čipů, CSP a odstranění tavidel při výrobě
výkonových polovodičů, BGA, mikro modulů a hybridních sestav.
L Flip chip a CSP
Sortiment produktů
Třída tavidla
J-STD-004
ECOFRECTM TF
pastovité tavidlo
ROL0
ECOFRECTM TF
Rozpustný ve vodě
pastovité tavidlo
OR
ECOFRECTM
Rozpustný ve vodě
Tekutá tavidla
OR
ECORELTM FREE
Bezolovnatá pájecí pasta
ECORELTM EASY
Olovnatá pájecí pasta
ROL0
Aplikace
Máčení
Dispenze,
sítotisk,
pin transfer
Máčení, postřik
Máčení,
dávkování,
sítotisk
Bez
halogenů
Balení
√
10 g and 30 g stříkačka
100 g and 500 g dózy
300 g kazeta
√
10 g and 30 g stříkačky
100 g and 200 g dózy
150 g and 300 g kazeta
√
20 l plastový sud
√
30 g a 100 g stříkačka
250 g a 500 g dózy
√
ROL0
Kontaktování čipů
ECORELTM pájecí pasta vykazuje dobrou smáčivost na montážních rámech z Ni, NiP, Cu s nízkým výskytem dutin pájeném spoji
a vynikající čistitelnost od zbytků tavidla.
Charakteristiky
Slitina
Bod tání
Balení
21
EcorelTM HT 296S
Vysoká teplota
EcorelTM Free 808-1
Bezolovnaté
Pb92.5Sn5Ag2.5
Sn96.5Ag3.5
287° až 296°C
221°C
30 g a 100 g stříkačky
250 g a 500 g dózy
30 g a 100 g stříkačky
250 g a 500 g dózy
Odstranění tavidel
Čistící roztok po kontaktování čipů výkonového polovodiče, zejména pokud je pouzdření pomocí pájecí pasty.
Pro hybridní pouzdření, může naše řešení spojit chemické složky na vodní a rozpouštědlové bázi, k účinnému odstranění
organických i anorganických zbytků, které zůstávají na podkladu.
INVENTEC má více než 10 let zkušenosti s čištěním výkonových modulů, což přispívá ke splnění požadované spolehlivosti, výkonu,
ceny a požadavků na životní prostředí.
V naší nabídce jsou různé čistící roztoky pro různé čistící kroky při montáži výkonových modulů:
Čištění na vodní bázi
PromocleanTM Disper prostředky
Čištění rozpouštědly
Čištění s pomocným rozpouštědlem
TopkleanTM EL 20A + 3M NovecTM 71IPA
Azeotropní proces
PromosolvTM 70ES
ČIŠTĚNÍ
Spolehlivost & výkon
VÝKONOVÝCH POLOVODIČŮ S POMOCNÝM ROZPOUŠTĚDLEM
Efektivita nákladů
Životní prostředí
• Nízké povrchové napětí pro lepší smáčivost
• Vyzrálý proces
• Nehořlavost
• Vysoký index smáčení díky nízkému
povrchovému napětí, s vysokou hustotou
a nízkou viskozitou pro lepší smáčivost
• Rychlý čas cyklu: čištění, oplach, osušení
• Nízká toxicita
• Poskytuje vysokou pájitelnost zlepšením
drátového kontaktování
• Nízký potenciál globálního oteplování (GWP)
Nezanechává zbytky na očištěních podkladech
a netvoří iontové kontaminace po opláchnutí
• Materiálová kompatibilita, nenapadá:
KOVY jako jsou Cu, Al, Ni, Ag, Sn, Rb, Bi
PÁJKY jako jsou SnAg, SAC, PbSn, další
KERAMICKÉ substráty
• Bez poškozování ozónové vrstvy
• Vynikající provozní náklady na
pracovní síly, stopu, vodu
a energetické zdroje, trvání cyklu
• Méně energie spotřebované
během výroby (sušení)
• Bez použití vody
• Účinné odstranění iontových a neiontových
kontaminantů včetně tavidel na bázi kalafuny
a pryskyřice, oleje, tuky, hlíny, silikony,
iontové povrchově aktivní látky,
stopové prvky chloridů atd.
• Odstraňuje oxidy, aby se zabránilo
propojení korozí a nevytvořil
se tak galvanický článek
• hodnota Kauri-butanol (KB) je vysoká, určená
pro kritické čištění k odstranění částic a lehkých
organických vrstev
22
POCÍNOVÁNÍ
Aplikace ponořením
No Clean tavidlo na vodní bázi – Bez halidů – Bez halogenů
ECOFREC™ 77
• Bez zbytků
• Vynikající pájecí schopnost
• Zlepšení spolehlivost zbytků
• Bez VOC
Balení pro všechna tavidla
20 litrové plastikové sudy
Vodou rozpustné tavidlo – k čištění
ECOFREC™ 82
• Mimořádná pájitelnost
• Snadno odstranitelné zbytky
• Bez VOC
23
Download

CONTACTS R OUND THE WORLD - JAMI Electronic Slovakia, sro