Download

4. Daňové aspekty zůstatkové ceny vyřazeného majetku