SEZNAM UČEBNIC – Ekonomické lyceum
školní rok 2014/2015
V září 2014 proběhne Burza učebnic
3. ročník:
Český jazyk a literatura
Soukal j. a kol.: Čítanka pro 3. ročník středních odborných škol
(SPN Praha 2001)
kol.: Odmaturuj z literatury
(Didaktis Praha 2002)
kol.: Odmaturuj z českého jazyka
(Didaktis Praha 2002)
Doporučené nikoli povinné:
- B. Havránek, A. Jedlička: Stručná mluvnice česká (Fortuna 1996) upravené vydání podle Pravidel českého pravopisu z r. 1993
- Pravidla českého pravopisu
(Academia nebo školní vydání 1993)
Anglický jazyk – první cizí jazyk
T. Falla, P. A. Davies: Maturita Solutions UPPER-INTERMEDIATE
Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Tesařová, Drmolová, Homolková, Kettnerová: Německy s úsměvem nově
(Oxford University Press)
(Fraus 2003)
Dějepis
P. Čornyj a kol.: Dějepis pro střední odborné školy (SPN 2002, ISBN 80-7235-194-X) - dotisk I. vydání
Matematika
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
(Prometheus)
Čermák Pavel, Červinková Petra: Odmaturuj z matematiky 1
(Didaktis 2004)
• logika, geometrie a kombinatorika, rovnice a nerovnice, výrazy a funkce (1. – 4.)
Kolektiv autorů Odmaturuj z matematiky 3
(Didaktis 2005)
• sbírka řešených příkladů (1. – 4.)
Mikulčák a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
(SPN Praha 1995)
Občanská nauka
kol.: Odmaturuj ze společenských věd (1. – 4.)
(Didaktis)
Ekonomika
budou nová vydání (hromadné objednání zajistí vyučující – celkem 240,- Kč – nutno zaplatit 1. – 5.
září 2014)
Komplet III obsahuje:
Ing. Petr Klínský, Ing.Otto Münch: Ekonomika 3 pro OA a ostatní střední školy
(Eduko 2012)
Ing. Petr Klínský, Ing.Otto Münch, Ing. Martin Malý: Ekonomika cvičebnice 6
(Eduko 2012)
Ing. Petr Klínský, Ing.Otto Münch, Ing. Martin Malý: Ekonomika cvičebnice 7
(Eduko 2012)
Ing. Petr Klínský, Ing.Otto Münch, Ing. Martin Malý: Ekonomika cvičebnice 8
(Eduko 2012)
Zůstávají cvičebnice a učebnice z 2. ročníku
Stránka 1 z 4
SEZNAM UČEBNIC – Ekonomické lyceum
školní rok 2014/2015
V září 2014 proběhne Burza učebnic
Účetnictví
budou nová vydání (hromadné objednání zajistí vyučující – celkem 260,- Kč (140 + 120) – nutno
zaplatit 1. – 5. září 2014)
Ing. Pavel Štohl: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost 2. díl
Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2.díl
(Vzdělávací středisko ing. Pavel Štohl)
Zůstává učebnice a sbírka z 2. ročníku
Ing. Pavel Štohl: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost 1. díl
Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 1.díl
Informatika (pouze doporučená literatura)
Pavel Navrátil: S počítačem nejen k maturitě 1. a 2. díl (Computer Media 2004)
Martin Pokorný: Digitální technologie ve výuce 1. a 2. díl (Computer Media 2009)
Bez učebnice předměty:
Právo, Společenskovědní seminář, Konverzace v jazyce anglickém, Fiktivní firma
Stránka 2 z 4
SEZNAM UČEBNIC – Ekonomické lyceum
školní rok 2014/2015
V září 2014 proběhne Burza učebnic
4. ročník:
Český jazyk a literatura
Soukal j. a kol.: Čítanka pro 4. ročník středních odborných škol
(SPN Praha 2004)
kol.: Odmaturuj z literatury
(Didaktis Praha 2002)
kol.: Odmaturuj z českého jazyka
(Didaktis Praha 2002)
Doporučené nikoli povinné:
- B. Havránek, A. Jedlička: Stručná mluvnice česká (Fortuna 1996) upravené vydání podle Pravidel českého pravopisu z r. 1993
- Pravidla českého pravopisu (Academia nebo školní vydání 1993)
Anglický jazyk – první cizí jazyk
T. Falla, P. A. Davies: Maturita Solutions UPPER - INTERMEDIATE
(Oxford University Press)
Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Tesařová, Drmolová, Homolková, Kettnerová: Německy s úsměvem nově (Fraus 2003)
Konverzace v německém jazyce
Hana Justová: Wir wiederholen fürs Abitur
(Fragment 2001, ISBN 8O-85768-44-5)
Matematika
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
(Prometheus)
Čermák Pavel, Červinková Petra: Odmaturuj z matematiky 1
(Didaktis 2004)
• logika, geometrie a kombinatorika, rovnice a nerovnice, výrazy a funkce (1. – 4.)
Kolektiv autorů Odmaturuj z matematiky 3
(Didaktis 2005)
• sbírka řešených příkladů (1. – 4.)
Mikulčák a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
(SPN Praha 1995)
Občanská nauka
kol.: Odmaturuj ze společenských věd (1. – 4.)
(Didaktis)
Ekonomika
budou nová vydání (hromadné objednání zajistí vyučující – celkem 200,- Kč – nutno zaplatit 1. – 5.
září 2014)
Komplet IV obsahuje
Ing. Petr Klínský, Ing.Otto Münch: Ekonomika 4 pro OA a ostatní střední školy
(Eduko 2012)
Ing. Petr Klínský, Ing.Otto Münch, Ing. Martin Malý: Ekonomika cvičebnice 5
(Eduko 2012)
Ing. Petr Klínský, Ing.Otto Münch, Ing. Martin Malý: Ekonomika cvičebnice 9
(Eduko 2012)
Pozn.: učebnice Ekonomika 1, 2, 3 a příslušné cvičebnice – ponechat, možno také použít
Stránka 3 z 4
SEZNAM UČEBNIC – Ekonomické lyceum
školní rok 2014/2015
V září 2014 proběhne Burza učebnic
Účetnictví
Ing. Pavel Štohl: Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost 2. díl
Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2. díl
(Vzdělávací středisko ing. Pavel Štohl 2013)
(publikace žáci již mají z minulého školního roku)
Ing. Pavel Štohl, Ing. Vladislav Klička: Maturitní okruhy z účetnictví
(Vzdělávací středisko ing. Pavel Štohl 2014)
budou nová vydání (hromadné objednání zajistí vyučující – celkem 150,- Kč – nutno zaplatit 1. – 5.
září 2014)
Seminář z marketingu a managementu bez učebnice, doporučeno:
PhDr. J. Vysekalová: Základy marketingu pro střední školy
(Fortuna Praha 2006), 195,- kč
J. Veber: Základy managementu pro střední školy
(Fortuna Praha), starší vydání
Bez učebnice předměty:
Seminář z informatiky, Právo, Ekonomická cvičení, Fiktivní firma, Konverzace v anglickém jazyce
Stránka 4 z 4
Download

Ekonomické lyceum - Gymnázium a obchodní akademie Chodov