Nedělní škola 2014/2015 – nejmenší
Datum Příběh
1.2.2015 Rodinné bohoslužby
Kdo
8.2.2015
Katka
Nasycení zástupu str.7
15.2.2015
Milosrdný Samařan
22.2.2015
Jarní prázdniny
-
1.3.2015
Rodinné bohoslužby
8.3.2015
Ježíšovo pokušení na poušti str. 40
Katka
15.3.2015
Nemějte starost str.47
Eva
22.3.2015
Poslední soud str.54
Jana
29.3.2015
Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb str. 127
Jana
5.4.2015
Velikonoce – Žena u hrobu str.135 (Rodinné???)
12.4.2015
Cesta do Emauz str.143
Katka
19.4.2015
Zjevení v Galilei str. 149
Eva
26.4.2015
3.5.2015
Vdova, sirotek, host str. 62
Rodinné bohoslužby
Jana
Prodloužený víkend
10.5.2015
Dobrý pastýř str.158
Prodloužený víkend (Katka)
17.5.2015
O církvi str. 165
24.5.2015
Křest Etiopského dvořana str.172
Katka
31.5.2015
Nanebevstoupení Páně str.190
Jana
7.6.2015 Rodinné bohoslužby
14.6.2015 Z pronásledovatele Saula svědek Pavel str. 197
Eva
21.6.2015 Ovoce Ducha Svatého str. 213
Katka
28.6.2015 Svatá trojice str. 219
Asi už prázdniny
Download

Rozpis nedělní školy