Velké Vytí
Zveme Tě bratře na vlčácký obřad Velkého Vytí.
Jedná se o tradiční zvyk, který jsme dlouho neuskutečnili.
Nováčci i starší vlci, nemějte strach,
ale přijďte společně prožít zajímavý večer a uctít Lunu.
Kdy: 10.10.2014 v pátek v 18.00 sraz
u klubovny
Návrat: ve 20.30 zpátky ke klubovně,
kluky odtud rozvezeme auty domů
S sebou: teplé oblečení, dobré boty
Těší se Marek a Vojta
Download

Velké Vytí