Michael Holton v ČR 2010
Střelba
Nácvik správné techniky střelby. Hráč stojí těsně pod
košem, míč má položen ve své střelecké ruce a
správným provedením střelby se snaží docílit 10
čistých košů. Po zvládnutí této dovednosti se posune
dál směrem od koše.
Hráč střílí z pravé i levé strany ze vzdálenosti cca 1,5
metru od koše o desku. Snaží se zasáhnout horní roh
malého obdélníku. 10+10 střel z prava a leva.
1
Michael Holton v ČR 2010
Hráči stojí ve 2 zástupech. První hráč z jednoho
zástupu nemá míč, každý další hráč míč má. Hráč 2
přihrává hráči 1, ten okamžitě střílí.
Hráč 1 doskakuje míč a zařazuje se na konec druhého
zástupu. Hráč 3 přihrává hráči 2, který okamžitě střílí.
Hráči nahlas počítají dosažené koše. Cvičení se
provádí do té doby, než dosáhnout 20 košů v součtu.
2
Michael Holton v ČR 2010
Hráč stojí ze strany pod košem a střílí střídavě levou
rukou zleva 10 střel a pravou rukou zprava 10 střel.
Střelba je prováděna tak, že se hráč odráží z jedné
nohy, ostře švihne kolenem vzhůru a shodnou rukou
střílí o desku. Při doskoku stáhne míč pod bradu a
vytrčí lokty (nejbezpečnější držení míče).
Hráč 1 dribluje od poloviny, zastaví se na vrcholu 3
bodového oblouku. Přihrává nabíhajícímu hráči 2,
který zakončuje - po dvojtaktu nebo střelou z jumpu o
desku. Hráč 1 doskakuje míč před jeho dopadem na
zem.
3
Michael Holton v ČR 2010
Hráč 1 dribluje na čáru TH, ostře změní směr a
zastavuje se na čáře 3 bodového hodu na obě nohy.
Hráč 2 sprintuje podél postranní čáry, uvolňuje se V
únikem, přebírá od hráče 1 míč a únikem do středu
hřiště zakončuje po dvojtaktu nebo střelbou z jumpu.
4
Download

Střelba