I N Ž E N Ý R S K É S TAV B Y
O B Č ANS K É STAV BY
aq ua
SPORTOV N Í STAV BY
RECYFIX®PLUS 100
Plastový odvodňovací systém
s pozinkovaným ocelovým rámem
114
Pohled a příčný řez pro žlab typ 01
Pohled a příčný řez pro žlab typ 010
Kryty do tř. zatížení
C 250
Pohled a příčný řez pro žlab typ 60
Pohled a příčný řez pro žlab typ 80
Zápachový uzávěr,
svislý, DN 100
Odtoková vpust – pohled a příčný řez
Zápachový uzávěr
DN 100, vnitřní
Kombi čelní stěna
z PE-PP s odtokem
DN 70
Koš na nečistoty
CENÍK 2011 | hauraton
RECYFIX®PLUS 100
RECYFIX®PLUS 100
RECYFIX®PLUS 100 - žlab vč. krytu, třída A 15
délka
mm
Typ 80 s děrovaným
krytem Ø 6 *
šířka výška hmotnost
ks/ obj. číslo
mm
mm
kg paleta rám z poz.
oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
obj. číslorám z nerez. oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
Typ 60 s děrovaným
krytem Ø 6 *
1000
147
60
3,9
88
-
-
41444
4.608,00
Typ 80 s děrovaným
krytem Ø 6 *
1000
147
80
4,1
88
-
-
41446
4.608,00
Typ 01 s děrovaným
krytem Ø 6
1000
160
135
5,5
49
-
-
41440
4.608,00
Typ 010 s děrovaným
krytem Ø 6
1000
147
185
6,4
42
-
-
41442
4.608,00
Typ 0105 s děrovaným
krytem Ø 6
500
160
135
2,8
98
-
-
41447
3.421,00
Typ 01005 s děrovaným
krytem Ø 6
500
147
185
3,2
84
-
-
41448
3.421,00
Typ 01 s děrovaným
krytem Ø 6
* Pro veřejné frekventované plochy doporučujeme nízké žlaby FASERFIX SUPER KS (sekce Inženýrské stavby).
RECYFIX®PLUS 100 - žlab vč. krytu, pojízdné osobními vozy
délka
mm
šířka výška hmotnost
ks/ obj. číslo
mm
mm
kg paleta rám z poz.
oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
Typ 60 s pozinkovaným
krytem štěrbina 75/9 *
obj. číslorám z nerez. oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
Typ 60 s pozinkovaným
krytem štěrbina 75/9 *
1000
147
60
4,0
88
40332
1.700,00
41404
4.020,00
Typ 80 s pozinkovaným
krytem štěrbina 75/9 *
1000
147
80
4,1
88
40337
1.700,00
41406
4.020,00
Typ 60 s pozinkovaným
krytem oka 30/10 *
1000
147
60
5,2
88
40333
2.149,00
-
-
Typ 80 s pozinkovaným
krytem oka 30/10 *
1000
147
80
5,3
88
40338
2.149,00
-
-
Typ 01 s pozinkovaným
krytem štěrbina 75/9
1000
160
135
5,3
49
40344
1.712,00
41400
4.020,00
Typ 0105 s pozinkovaným
krytem štěrbina 75/9
500
160
135
2,7
98
40347
1.441,00
41407
3.450,00
Typ 010 s pozinkovaným
krytem štěrbina 75/9
1000
147
185
5,6
42
40339
1.712,00
41402
4.129,00
500
147
185
2,8
84
40341
1.441,00
41408
3.714,00
1000
160
135
6,5
49
40346
2.149,00
-
-
Typ 0105 s pozinkovaným
krytem oka 30/10
500
160
135
3,4
98
40348
1.493,00
-
-
Typ 010 s pozinkovaným
krytem oka 30/10
1000
147
185
7,5
42
40340
2.240,00
-
-
500
147
185
3,8
84
40343
1.596,00
-
-
Typ 01005 s pozink.
krytem štěrbina 75/9
Typ 01 s pozinkovaným
krytem oka 30/10
Typ 01005 s
pozinkovaným krytem
oka 30/10
Typ 01 s pozinkovaným
krytem štěrbina 75/9
* Pro veřejné frekventované plochy doporučujeme nízké žlaby FASERFIX SUPER KS (sekce Inženýrské stavby).
Kvalita nerezové oceli je v souladu s CNS 1.4301.
hauraton | CENÍK 2011
115
I N Ž E N Ý R S K É S TAV B Y
O B Č ANS K É STAV BY
aq ua
SPORTOV N Í STAV BY
RECYFIX®PLUS 100
Typ 01 s pozinkovaným
krytem oka 30/10,
pozinkovaný
RECYFIX®PLUS 100 - žlab vč. krytu, třída B 125
délka
mm
šířka výška hmotnost
ks/ obj. číslo
mm
mm
kg paleta rám z poz.
oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
obj. číslorám z nerez. oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
Typ 60 s pozinkovaným
krytem oka 30/10,
pozinkovaný *
1000
147
60
6,0
88
41424
2.206,00
41414
6.758,00
Typ 80 s pozinkovaným
krytem oka 30/10,
pozinkovaný *
1000
147
80
6,2
88
41426
2.206,00
41416
6.758,00
Typ 01 s pozinkovaným
krytem oka 30/10,
pozinkovaný
1000
160
135
7,5
49
41420
2.206,00
41410
5.784,00
Typ 0105 s pozinkovaným krytem oka 30/10,
pozinkovaný
500
160
135
4,0
98
41427
1.668,00
41417
4.108,00
Typ 010 s pozinkovaným
krytem MW 30/10,
pozinkovaný
1000
147
185
8,5
42
41422
2.206,00
41412
5.784,00
Typ 01005 s pozinkovaným krytem oka 30/10,
pozinkovaný
500
147
185
4,4
84
41428
1.668,00
41418
4.108,00
* Pro veřejné frekventované plochy doporučujeme nízké žlaby FASERFIX SUPER KS (sekce Inženýrské stavby).
116
CENÍK 2011 | hauraton
RECYFIX®PLUS 100
RECYFIX®PLUS 100
RECYFIX®PLUS 100 - žlab vč. krytu, třída C 250
délka
mm
šířka výška hmotnost
ks/ obj. číslo
mm
mm
kg paleta rám z poz.
oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
obj. číslorám z nerez. oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
Typ 60 s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý *
1000
147
60
7,4
88
40359
2.529,00
41459
3.575,00
Typ 80 s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý *
1000
147
80
7,4
88
40364
2.529,00
41464
3.575,00
Typ 60 s litinovým krytem
štěrbina 80/14, černý *
1000
147
60
7,8
88
40362
2.457,00
41462
3.473,00
Typ 60 s litinovým krytem
štěrbina 80/6, černý *
1000
147
60
8,6
88
40372
2.557,00
41472
3.615,00
Typ 80 s litinovým krytem
štěrbina 80/14, černý *
1000
147
80
8,0
88
40367
2.457,00
41467
3.473,00
Typ 80 s litinovým krytem
štěrbina 80/6, černý *
1000
147
80
8,8
88
40377
2.557,00
41477
3.615,00
Typ 01 s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý
1000
160
135
8,6
49
40360
2.529,00
41460
3.575,00
Typ 0105 s GUGI
litinovým pororoštem oka
20/30, černý
500
160
135
7,4
98
40365
1.671,00
41465
2.363,00
Typ 010 s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý
1000
147
185
9,5
42
40380
2.686,00
41480
3.796,00
Typ 01005 s GUGI
litinovým pororoštem oka
20/30, černý
500
147
185
7,8
84
40385
1.873,00
41485
2.646,00
Typ 01 s litinovým krytem
štěrbina 80/14, černý
1000
160
135
9,0
49
40361
2.457,00
41461
3.473,00
Typ 01 s litinovým krytem
štěrbina 80/6, černý
1000
160
135
10,0
49
40363
2.557,00
41463
3.615,00
Typ 0105 s litinovým krytem štěrbina 80/14, černý
500
160
135
7,6
98
40366
1.642,00
41466
2.321,00
Typ 0105 s litinovým
krytem štěrbina 80/6,
černý
500
160
135
8,1
98
40368
1.685,00
41468
2.383,00
Typ 010 s litinovým krytem štěrbina 80/14, černý
1000
147
185
9,9
42
40381
2.615,00
41481
3.695,00
Typ 010 s litinovým
krytem štěrbina 80/6,
černý
1000
147
185
10,9
42
40383
2.716,00
41483
3.838,00
Typ 01005 s litinovým
krytem štěrbina 80/14,
černý
500
147
185
8,0
84
40386
1.831,00
41486
2.587,00
Typ 01005 s litinovým
krytem štěrbina 80/6,
černý
500
147
185
8,5
84
40388
1.887,00
41488
2.667,00
Typ 60 s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý *
Typ 01 s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý
Typ 0105 s GUGI litinovým pororoštem oka
20/30, černý
* Pro veřejné frekventované plochy doporučujeme nízké žlaby FASERFIX SUPER KS (sekce Inženýrské stavby).
hauraton | CENÍK 2011
117
I N Ž E N Ý R S K É S TAV B Y
O B Č ANS K É STAV BY
aq ua
SPORTOV N Í STAV BY
RECYFIX®PLUS 100
odtoková vpust
s pozinkovaným krytem
štěrbina 75/9, pojízdné
osobními vozy
odtoková vpust
s pozinkovaným krytem
oka 30/10, pojízdné
osobními vozy
odtoková vpust s plastovým košem, s GUGI
litinovým pororoštem,
oka 20/30, třída C 250,
černý
odtoková vpust s plastovým košem, s litinovým krytem štěrbina
80/6, černý, třída C 250
zápachový uzávěr,
svislý, DN 100
RECYFIX®PLUS 100 - příslušenství
délka šířka výška hmotnost
ks/ obj. číslo
mm mm mm
kg paleta rám z poz.
oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
obj. číslorám z nerez. oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
odtoková vpust s pozinkovaným krytem štěrbina 75/9,
pojízdné osobními vozy
500
160
421
4,8
28
40353
2.316,00
41409
4.411,00
odtoková vpust s pozinkovaným krytem oka 30/10,
pojízdné osobními vozy
500
160
421
5,4
28
40354
2.625,00
-
-
odtoková vpust s plastovým
košem, s pozinkovaným
krytem oka 30/10, třída
B 125
500
160
421
6,2
28
41429
3.627,00
41419
6.471,00
odtoková vpust s plastovým
košem, s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30, třída
C 250, černý
500
160
421
6,6
28
40358
2.686,00
41458
5.177,00
odtoková vpust s plastovým
košem, s litinovým krytem
štěrbina 80/14, černý, třída
C 250
500
160
421
6,8
28
40356
2.643,00
41456
3.796,00
odtoková vpust s plastovým
košem, s litinovým krytem
štěrbina 80/6, černý, třída
C 250
500
160
421
7,3
28
40357
2.701,00
41457
3.735,00
odtoková vpust s plastovým
košem, s děrovaným krytem Ø 6, třída A 15
500
160
421
5,1
28
-
-
41449
5.206,00
zápachový uzávěr, svislý,
DN 100
-
-
-
0,6
-
40295
693,00
-
-
zápachový uzávěr DN 100,
vnitřní, pro odtokovou vpust
-
-
-
0,2
-
40290
555,00
-
-
koš na nečistoty, svislý,
DN 100
-
-
-
0,1
-
40293
na
vyžádání
-
-
čelní stěna uzavřená,
z PE-PP, pro typ 60
-
147
60
0,1
-
40284
81,00
-
-
čelní stěna uzavřená,
z PE-PP, pro typ 80
-
147
80
0,1
-
40291
81,00
-
-
kombi čelní stěna z PE-PP
s odtokem DN 70, pro typ 01
-
160
135
0,1
-
40281
81,00
-
-
RECYFIX STANDARD /
PLUS 100 – čelní stěna pro
typ 010, plná
-
-
185
0,4
-
40282
81,00
-
-
kombi čelní stěna z PE-PP
s odtokem DN 70, pro
typ 010
-
149
185
0,1
-
40283
81,00
-
-
vrtání otvoru DN 100
-
-
-
0,1
-
972
1.670,00
-
-
izolační materiál Sikaflex
TS Fast, 600 ml, černý
-
-
-
0,6
-
6890
1.230,00
-
-
aplikační pistole pro
Sikaflex TS Fast
-
-
-
1,3
-
6891
5.867,00
-
-
Kvalita nerezové oceli je v souladu s CNS 1.4301.
118
CENÍK 2011 | hauraton
RECYFIX®PLUS 150
RECYFIX®PLUS 150
Plastový odvodňovací systém
s pozinkovaným ocelovým rámem
Pohled a příčný řez pro žlab typ 01
Kryty do tř. zatížení C 250
Pohled a příčný řez pro žlab typ 100
Odtoková vpust – pohled a příčný řez
Zápachový uzávěr
DN 100, vnitřní
hauraton | CENÍK 2011
Zápachový uzávěr,
svislý, DN 100
Kombi čelní stěna
z PE-PP s odtokem
DN 70/100
119
I N Ž E N Ý R S K É S TAV B Y
O B Č ANS K É STAV BY
aq ua
SPORTOV N Í STAV BY
RECYFIX®PLUS 150
Typ 01, se štěrbinovým
krytem z pozinkované
oceli a aretací
Typ 01 s pororoštem
oka 30/30, pozinkovaný
RECYFIX®PLUS 150 - Kombiartikly, třída A 15
délka
mm
šířka
mm
Typ 100, se štěrbinovým krytem z pozinkované oceli a aretací
1000
210
100
5,6
25
41065
1.612,00
Typ 01, se štěrbinovým krytem z pozinkované oceli a aretací
1000
210
193
5,3
25
41064
1.755,00
Typ 0105, se štěrbinovým krytem z pozinkované oceli a aretací
500
210
193
3,4
50
41047
1.610,00
1000
210
193
7,8
25
41071
3.329,00
500
210
193
3,9
50
41046
2.795,00
Typ 100 s pozinkovaným pororoštem
30/30 s aretací
1000
210
100
7,6
25
41035
3.140,00
Typ 01 s pororoštem oka 30/10,
pozinkovaný
1000
210
193
8,8
25
41077
3.764,00
Typ 010 s pozinkovaným pororoštem
30/10, s aretací
1000
210
100
8,8
25
41036
3.563,00
500
210
193
2,9
50
41048
2.911,00
výška hmotnost
mm
kg
ks/
paleta
obj.
č.
Cena
Kč/ks
bez DPH
RECYFIX®PLUS 150 - žlab vč. krytu, třída C 250
délka šířka výška hmotnost
ks/ obj. číslo
mm mm mm
kg paleta rám z poz.
oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
obj. číslorám z nerez. oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
Typ 01 s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý
1000
210
193
13,8
25
41075
3.713,00
42675
5.247,00
Typ 100 s GUGI litinovým roštem černým,
s aretací
1000
210
100
12,6
25
41041
3.512,00
-
-
Typ 01 s GUGI - litinovým
roštem, úprava KTL,
s aretací
1000
210
193
13,8
25
41074
3.938,00
-
-
Typ 01 s litinovým
krytem štěrbina 6 mm,
černý
1000
210
193
12,8
25
41076
4.045,00
-
-
500
210
193
6,1
50
41049
na
vyžádání
-
-
Typ 0105 s GUGI
litinovým pororoštem oka
20/30, černý
120
Cena
Kč/ks
bez DPH
šířka
mm
Typ 0105 s pororoštem oka 30/10,
pozinkovaný
Typ 01 s litinovým
krytem štěrbina 6 mm,
černý
obj.
č.
délka
mm
Typ 0105 s pororoštem oka 30/30,
pozinkovaný
Typ 01 s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý
ks/
paleta
RECYFIX®PLUS 150 - žlab vč. krytu, třída B 125
Typ 01 s pororoštem oka 30/30,
pozinkovaný
Typ 0105 s pororoštem
oka 30/30, pozinkovaný
výška hmotnost
mm
kg
CENÍK 2011 | hauraton
RECYFIX®PLUS 150
RECYFIX®PLUS 150
RECYFIX®PLUS 150 - příslušenství
délka
mm
šířka výška hmotnost
ks/ obj. číslo
mm
mm
kg paleta rám z poz.
oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
obj. číslorám z nerez. oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
odtoková vpust
s pozinkovaným košem
s pororoštem oka 30/30,
třída B 125
500
210
495
18,6
16
41054
6.893,00
-
-
odtoková vpus ze štěrbinovým krytem, pozink,
tř. A 15, s aretací
500
210
495
17,3
8
41055
7.249,00
-
-
odtoková vpust
s pozinkovaným košem
s pororoštem oka 30/10,
třída B 125
500
210
495
18,6
16
41056
7.059,00
-
-
odtoková vpust
s pozinkovaným košem
s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý, třída C 250
500
210
495
20,7
16
41053
5.353,00
42653
10.073,00
zápachový uzávěr,
svislý, DN 100
-
-
-
0,6
-
40295
693,00
-
-
kombi čelní s­ těna
z PE-PP s odtokem
DN 70/100 pro Typ 01
-
210
202
0,1
-
40191
111,00
-
-
vrtání otvoru DN 150
-
-
-
0,1
-
973
1.961,00
-
-
krácení na požadovanou
délku, DN 150
-
-
-
0,1
-
991
3.460,00
-
-
izolační materiál
Sikaflex TS Fast, 600 ml,
černý
-
-
-
0,6
-
6890
1.230,00
-
-
aplikační pistole
pro Sikaflex TS Fast
-
-
-
1,3
-
6891
5.867,00
-
-
odtoková vpust
s pozinkovaným košem
s pororoštem oka
30/30, třída B 125
odtoková vpust
s pozinkovaným košem
s pororoštem oka
30/10, třída B 125
zápachový uzávěr,
svislý, DN 100
kombi čelní stěna
z PE-PP s odtokem
DN 70/100 pro Typ 01
vrtání otvoru DN 150
hauraton | CENÍK 2011
121
I N Ž E N Ý R S K É S TAV B Y
O B Č ANS K É STAV BY
aq ua
SPORTOV N Í STAV BY
RECYFIX®PLUS 200
Plastový odvodňovací systém
s pozinkovaným ocelovým rámem
122
Pohled a příčný řez pro žlab typ 010
Odtoková vpust – pohled a příčný řez
Pohled a příčný řez pro žlab typ 020
Kryty do tř. zatížení
C 250
Pohled a příčný řez pro žlab typ 100
Čelní stěna uzavřená
Kombi čelní stěna
z PE-PP s odtokem
DN 70
CENÍK 2011 | hauraton
RECYFIX®PLUS 200
RECYFIX®PLUS 200
RECYFIX®PLUS 200 - Kombiartikly, třída A 15
Typ 010 s pororoštem
oka 30/30
délka
mm
šířka
mm
výška hmotnost
mm
kg
ks/ obj. číslo
paleta rám z poz.
oceli
Typ 010 ze štěrbinovým pozinkovaným
krytem a aretací
1000
260
186
7,7
24
40748
2.153,00
Typ 020 ze štěrbinovým pozink. krytem
a aretací
1000
260
236
8,2
16
40749
2.234,00
Cena
Kč/ks
bez DPH
Typ 020 s pororoštem
oka 30/30
RECYFIX®PLUS 200 - žlab vč. krytu, třída B 125
délka
mm
šířka výška hmotnost
ks/
obj. číslo
mm
mm
kg paleta rám z poz.
oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
obj. číslorám z nerez. oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
Typ 100 s pozinkovaným pororoštem 30/30,
s aretací
1000
248
100
9,3
36
40735
3.548,00
-
-
Typ 010 s pororoštem
oka 30/30
1000
258
186
10,3
24
40771
3.749,00
42771
9.937,00
Typ 020 s pororoštem
oka 30/30
1000
252
236
11,5
16
40773
3.866,00
42773
9.937,00
Typ 010 s pororoštem
oka 30/10
1000
258
186
12,2
28
40785
4.484,00
-
-
Typ 020 s pororoštem
oka 30/10
1000
252
236
12,7
16
40786
4.505,00
-
-
Typ 100 s pozinkovaným pororoštem 30/10,
s aretací
1000
248
100
11,1
36
40736
4.262,00
-
-
RECYFIX®PLUS 200 - žlab vč. krytu, třída C 250
délka
mm
šířka
mm
typ 100 s GUGI - litinovým roštem
černým, oka 20/30, s aretací
1000
248
100
15,1
36
40741
3.945,00
typ 010 s GUGI - litinovým roštem
černým, oka 20/30, s aretací
1000
258
186
16,6
24
40770
4.157,00
typ 020 s GUGI - litinovým pororoštem
černým, oka 20/30, s aretací
1000
252
236
17,1
16
40772
4.500,00
typ 100 ze štěrbinovým litinovým roštem
černým, otvory 2 x 85/20, s aretací
1000
248
100
14,9
36
40740
3.905,00
typ 010 ze štěrbinovým litinovým roštem
černým, otvory 2 x 85/20, s aretací
1000
258
186
16,2
24
40760
4.117,00
typ 020 ze štěrbinovým litinovým roštem
černým, otvory 2 x 85/20, s aretací
1000
252
236
16,8
16
40761
4.314,00
typ 010 ze štěrbinovým litinovým roštem
černým, štěrbiny 6 mm, s aretací
1000
260
186
18,4
24
40780
4.142,00
typ 020 ze štěrbinovým litinovým roštem
černým, štěrbiny 6 mm, s aretací
1000
260
236
18,5
16
40782
4.491,00
typ 010 s GUGI - litinovým roštem, úprava
KTL, oka 20/30, s aretací
1000
260
186
16,6
24
40759
4.547,00
typ 020 s GUGI - litinovým pororoštem,
úprava KTL, oka 20/30, s aretací
1000
260
236
17,1
16
40762
4.890,00
hauraton | CENÍK 2011
výška hmotnost
mm
kg
ks/
obj. číslo
paleta rám z poz.
oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
Typ 010 s GUGI litinovým pororoštem oka
20/30, černý
Typ 020 s GUGI litinovým pororoštem, oka
20/30, černý
123
I N Ž E N Ý R S K É S TAV B Y
O B Č ANS K É STAV BY
aq ua
SPORTOV N Í STAV BY
RECYFIX®PLUS 200
odtoková vpust
s pozinkovaným
košem, s pororoštem
oka 30/30, třída B 125
odtoková vpust
s pozinkovaným
košem, s pororoštem
oka 30/10, třída B 125
odtoková vpust
s pozinkovaným košem,
s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý, třída C 250
odtoková vpust
s pozinkovaným košem,
s GUGI litinovým
pororoštem
124
RECYFIX®PLUS 200 - příslušenství
délka
mm
šířka
mm
výška hmotnost
mm
kg
ks/ obj. číslo
paleta rám z poz.
oceli
odtoková vpust
s pozinkovaným košem na nečistoty
a štěrbinovým krytem, tř. A 15, s aretací
500
248
735
29
6
40765
8.903,00
-
-
odtoková vpust
s pozinkovaným košem, s pororoštem
oka 30/30, třída
B 125
500
248
735
27,6
10
40756
8.756,00
42756
12.496,00
odtoková vpust
s pozinkovaným košem, s pororoštem
oka 30/10, třída
B 125
500
248
735
29,2
10
40757
9.284,00
-
-
odtoková vpust
s pozinkovaným košem, s GUGI litinovým pororoštem
oka 20/30, černý,
třída C 250
500
248
735
31,4
6
40753
8.411,00
42753
11.887,00
odtoková vpust
s pozinkovaným košem, s litinovým
krytem štěrbina 2 x
85/20, černý, třída
C 250
500
248
735
31,2
10
40754
8.381,00
42754
11.846,00
odtoková vpust
s pozinkovaným košem, s GUGI litinovým pororoštem
500
260
735
22,0
10
40755
8.705,00
-
-
zápachový uzávěr,
svislý, DN 100
-
-
-
0,6
-
40295
693,00
-
-
kombi čelní stěna
z PE-PP s odtokem
DN 70, pro Typ 010
-
258
185
0,2
-
40692
148,00
-
-
čelní stěna
uzavřená, Typ 01
-
260
275
1,1
-
12081
352,00
12581
1.072,00
vrtání otvoru
DN 200
-
-
-
0,1
-
974
2.329,00
-
-
krácení na požadovanou délku
DN 200
-
-
-
0,1
-
992
4.657,00
-
-
izolační materiál
Sikaflex TS Fast,
600 ml, černý
-
-
-
0,6
-
6890
1.230,00
-
-
aplikační pistole
pro Sikaflex TS Fast
-
-
-
1,3
-
6891
5.867,00
-
-
Cena
Kč/ks
bez DPH
obj. číslorám z nerez. oceli
Cena
Kč/ks
bez DPH
CENÍK 2011 | hauraton
RECYFIX®PLUS 300
RECYFIX®PLUS 300
Plastový odvodňovací systém
s pozinkovaným ocelovým rámem
Pohled a příčný řez pro žlab typ 01
Čelní stěna uzavřená
hauraton | CENÍK 2011
Kryty do tř. zatížení C 250
Čelní stěna
s vodorovným KG
nátrubkem DN 200
125
I N Ž E N Ý R S K É S TAV B Y
O B Č ANS K É STAV BY
aq ua
SPORTOV N Í STAV BY
RECYFIX®PLUS 300
Typ 01 s GUGI litinovým
pororoštem oka 20/30,
černý
RECYFIX®PLUS 300, Kombiartikel, třída C 250
Typ 01 s GUGI - litinovým roštem
černým, oka 20/30, tř. C 250,
s aretací
Čelní stěna uzavřená,
pozinkovaná, Typ 01
délka
mm
šířka
mm
1000
352
290
30,1
ks/
paleta
9
obj.
č.
41970
Cena
Kč/ks
bez DPH
7.246,00
RECYFIX®PLUS 300, příslušenství
délka
mm
Čelní stěna
s vodorovným KG
nátrubkem DN 200,
Typ 01
výška hmotnost
mm
kg
šířka
mm
výška hmotnost
mm
kg
ks/
paleta
obj.
č.
Cena
Kč/ks
bez DPH
čelní stěna uzavřená, pozinkovaná,
Typ 01
-
360
340
1,8
-
40882
643,00
čelní stěna s vodorovným KG
nátrubkem DN 200, Typ 01
-
360
340
2,3
-
40892
2.288,00
vrtání otvoru DN 200
-
-
-
0,1
-
974
2.329,00
krácení na požadovanou délku
DN 300
-
-
-
0,1
-
993
7.802,00
izolační materiál Sikaflex TS Fast,
600 ml, černý
-
-
-
0,6
-
6890
1.230,00
aplikační pistole pro Sikaflex TS Fast
-
-
-
1,3
-
6891
5.867,00
vrtání otvoru DN 200
krácení na požadovanou délku DN 300
126
CENÍK 2011 | hauraton
Download

recyfix®plus 100