Zápis z jednání 19.7.2012
Rady odborových důvěrníků č. 10 v Litvínově
Z O O Č e s k é r a f i n e r s k é a. s.
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Monika Ježková, Slavomír Hájek, Martin Machačný, Petr Michajlák, Michal
Rohrbach
Jana Krchovová, Václav Vrškový
Ing. Milan Brejchal MBA, Jan Klimeš
ROD č. 10 na jednání:
Vzala na vědomí:
Ø Informace nového vedoucího Rafinérie Litvínov ing. Milana Brejchala MBA ohledně
jeho představ o způsobu řízení Rafinerie Litvínov s tím, že v současné době se ing. M.
Brejchal MBA podrobně seznamuje s některé záležitosti a svojí představu sdělí ROD
10 na příští schůzce. V průběhu setkání odpověděl ing. M. Brejchal na dotazy členů
ROD 10, které se týkali celé řady aktuálních otázek (realizace „velké“ org. změny,
přesčasové práce, nevyrovnané složení směn a to jak početní tak kompetenční atd.).
Ø Plnění Score Card za období I. - VI./2012.
Ø Informaci předsedy ZOO ČeR o průběhu jeho schůzek s PŘ Lukaszem Piotrowskim,
ŘVÚ Arnouden Van der Postem a vedoucí sekce LZ Mgr. M. Hradilovou, na kterých
bylo, mimo jiná témata, hovořeno o problémech spojených s realizací „velké“
organizační změna s účinností od 1. 7. 2012.
1
zapsal: Jan Klimeš pověřený řízením ROD č. 10
Download

Zápis z jednání 19.7.2012 Rady odborových