ÚRS PRAHA, a.s.
Inženýrská a poradenská organizace
SYSTÉM PRO ROZPOČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
KROS profi: Komplexní systém pro rozpočty, kalkulace
a sledování zakázek v realizaci pro firmy specializující se
na určitý obor stavebnictví.
2013
T: + 420 267 219 525 | www.urspraha.cz | [email protected]
IČ: 47 11 56 45 | DIČ: CZ47 11 56 45 | Bankovní spojení: 1108-021 /0100 | KB Praha 1
ÚRS PRAHA, a.s.
Inženýrská a poradenská organizace
KROS profi
je složen ze dvou částí:
Programu KROS plus zahrnující moduly Rozpočet, Kalkulaci a Čerpání rozpočtu
Modul Rozpočet zahrnuje:
tvorbu rozpočtu, tvorbu výkazu výměr, tvorbu nabídkových cen, tvorbu souhrnných rozpočtů za
stavbu, porovnání nabídkových a směrných cen, úpravy množství a cen, indexaci cen, tvorbu
vlastních cen, tiskové sestavy, export a import do/z MS Excel, možnost více verzí rozpočtů v rámci
jedné zakázky, aj.
Modul Kalkulace zahrnuje:
kalkulaci vlastních nákladů, vlastních prací a subdodávek, rozborů položek (materiály, profese, stroje,
…), nastavení různých kalkulačních vzorců, úpravy limitek materiálů, mezd, strojů, OPN, výpis
nosných položek na základě firemních kritérií, tvorba skupinových položek, aj.
Modul Čerpání rozpočtu zahrnuje:
tvorbu operativního plánu, soupisu provedených prací pro investora, evidenci dodatků, zůstatků,
tvorbu faktur pro investora, zjišťovacích protokolů, tisk podkladů za aktuální či minulá období, úpravu
faktur za minulé období, přehled čerpání za celou stavbu, objektů, částí nebo položek, evidenci faktur
provedených prací, aj.
Databáze CS ÚRS (vlastní výběr 7 katalogů prací, komplet SPCM)
Katalogy obsahují položky stavebních prací včetně rozborů nákladů (TOV) + kompletní sborník
materiálů (SPCM).
Seznam jednotlivých katalogů viz Příloha č. 1.
Cena
NÁKUP
1 licence
18 500
KROS profi
Cena podle počtu licencí
2 licence
31 450
3 licence
44 400
V případě více licencí může být pro nákup každé další licence poskytnuta 30% multilicenční sleva
Cena obsahuje:
instalační CD v počtu licencí
uživatelskou příručku k programu KROS plus v počtu licencí
HW USB klíč k programu KROS plus v počtu licencí
Zákaznická podpora
rok od
-
zakoupení programu získáte zdarma zákaznickou podporu v úrovni Basic
telefonická a e-mailová podpora
nové verze programu (upgrade)
užívání prémiových modulů programu: Asistent rozpočtáře, AREA – odečet výměr
z projektové dokumentace, internetová databáze Ceníky výrobců
cena/rok zákaznické podpory v dalších letech:
1 900 Kč/1 licence
3 230 Kč/2 licence
4 560 Kč/3 licence
V případě více licencí může být poskytnuta 30% multilicenční sleva na každou další licenci
Odběr zákaznické podpory je nezávazný, je však nezbytný při aktualizaci databáze CS ÚRS.
T: + 420 267 219 525 | www.urspraha.cz | [email protected]
IČ: 47 11 56 45 | DIČ: CZ47 11 56 45 | Bankovní spojení: 1108-021 /0100 | KB Praha 1
ÚRS PRAHA, a.s.
Inženýrská a poradenská organizace
Upgrade SW a aktualizace databáze CS ÚRS
Poskytovatel zajišťuje každoroční obnovu cenové úrovně Datových souborů a jejich
doplňování aktualizaci. Všechny Datové soubory jsou aktualizovány Poskytovatelem 2x ročně. Pro
určení ceny jsou dále použity dva termíny:
„pravidelná aktualizace“, tzn. aktualizace 2x ročně
„nepravidelná aktualizace“, tzn. aktualizace 1x ročně
Aktualizace databáze ÚRS není povinná.
Cena
AKTUALIZACE DATABÁZE ÚRS /1 licence
Databáze ÚRS
Pravidelná
Nepravidelná
KROS profi
4900
7200
V případě více licencí může být na aktualizaci poskytnuta 20% multilicenční sleva na každou další
licenci.
Veškeré uvedené ceny jsou bez 21% DPH.
Více informací Vám sdělí obchodní zástupci, nebo na www.urspraha.cz.
Kontakty
Praha – Pražská 18, 102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: 267 219 531 – 533, fax: 271 750 074
mail: [email protected]
Brno – Šumavská 33, 612 54 Brno
tel.: 541 235 235, fax: 549 133 696, mail: [email protected]
Hradec Králové – Pavla Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 538 541, fax: 495 538 569, mail: [email protected]
Ostrava – 28. října 168, 709 01 Ostrava – Mariánské hory
tel./fax: 596 612 227, mail: [email protected]
Plzeň – Brojova 16, 326 01 Plzeň
tel./fax: 378 121 335, mail: [email protected]
České Budějovice – Čechova 52, 370 01 České Budějovice
tel./fax: 386 350 013, mail: [email protected]
T: + 420 267 219 525 | www.urspraha.cz | [email protected]
IČ: 47 11 56 45 | DIČ: CZ47 11 56 45 | Bankovní spojení: 1108-021 /0100 | KB Praha 1
ÚRS PRAHA, a.s.
Inženýrská a poradenská organizace
Příloha č.1: Seznam katalogů ÚRS 2013
Katalog HSV
800-1
Zemní práce
Katalog PSV
711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712
Povlakové krytiny
713
Izolace tepelné
800-2
Zvláštní zakládaní objektů
800-3
Lešení
714
Akustická a protiotřesová opatření
800-6
Demolice objektů
715
Izolace proti chemickým vlivům
Budovy a haly – zděné a monolitické
721
Zdravotně technické instalace budov
731
Ústřední vytápění
741
Elektromontážní práce
801-1
801-2
Budovy a haly – montované
801-3
Budovy a haly – bourání konstrukcí
761
Konstrukce prosvětlovací
Budovy a haly – opravy a údržba
762
Konstrukce tesařské
763
Konstrukce suché výstavby
764
Konstrukce klempířské
801-4
801-5
Objekty pozemní zvláštní
821-1
Mosty
765
Konstrukce pokrývačské
822-1
Komunikace pozemní a letiště
766
Konstrukce truhlářské
823-1
Plochy a úprava území
767
Konstrukce zámečnické
771
Podlahy z dlaždic
772
Podlahy z kamene
823-2
Rekultivace
824-1
Dráhy kolejové normální
773
Podlahy teracové
824-2
Dráhy kolejové městské
775
Podlahy skládané
776
Podlahy povlakové
777
Podlahy lité
781
Obklady keramické
825-1
Objekty podzemní - studny a jímání vody
825-2
Objekty podzemní – štoly a šachty
825-4
Objekty podzemní - tunely
782
Obklady z kamene
827-1
Vedení trubní dálková a přípojná – vodovod a
kanalizace
783
Nátěry
784
Malby a tapety
Hydromeliorace – zemědělské
786
Čalounické úpravy
831-2
Hydromeliorace – lesnickotechnické
787
Zasklívání
832-1
Hráze a úpravy na tocích
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a
technologických zařízení
795
Lokální vytápění
831-1
Katalog M
M21
M23
Elektromontážní práce - silnoproud
Montáže sdělovacích, zabezpečovacích a
signalizačních zařízení (slaboproud)
Montáže potrubí
M24
Montáže vzduchotechnických zařízení
M25
Povrchové úpravy strojů a zařízení
Montáže dopravních a skladovacích zařízení a
vah
Montáže čerpadel, kompresorů a
vodohospodářských zařízení
Montáže provozních, měřících a regulačních
zařízení
Montáže ocelových konstrukcí
Zemní a pomocné stavební práce při
elektromontážích
Revize vyhrazených technických zařízení
M22
M33
M35
M36
M43
M46
M58
Katalog SPCM
Úvodní
část
Svazek 1
Svazek 2
Svazek 3
Svazek 4
Svazek 5
Svazek 6
Pokyny pro užívání SPCM, rejstřík výrobků a
materiálů
Obory 005–321: výrobky agronomické, paliva,
výrobky z uhlí, hutní a chemické
Obory 341–384: výrobky elektrotechnické,
elektronické, materiály a prvky elektroinstalační
Obory 388–492: výrobky strojírenské, stroje,
armatury a zařízení pro stavby a energetiku
Obory 516–562: výrobky strojírenské a
kovodělné, materiál instalační a výrobky z
plastů
Obory 581–598: výrobky stavební - suroviny,
materiály, stavební prvky a systémy
Obory 605–757: výrobky ze dřeva, plastů,
celulózy, papíru, skla, keramiky, textilu, aj.
T: + 420 267 219 525 | www.urspraha.cz | [email protected]
IČ: 47 11 56 45 | DIČ: CZ47 11 56 45 | Bankovní spojení: 1108-021 /0100 | KB Praha 1
Download

KROS profi - Pro Rozpočty