Lepidla na dřevo
DISPERFIX UNI, DISPERFIX D2, DISPERFIX D3
Kvalitní vodou ředitelná lepidla na bázi polyvinylacetátové disperze. Používají se k lepení při výrobě nábytku,
v dřevozpracujícím, papírenském a stavebním průmyslu. Je možno ho používat i k lepení jiných materiálů, pokud
alespoň jedna plocha je ze savého materiálu.
Standardní balení: Plastové lahve s aplikátorem 110, 150, 500g, plastové obaly 1, 5, 10, 18, 50 kg.
Po dohodě i jiná balení.
DISPERFIX UNI - univerzální lepidlo
Univerzální disperzní lepidlo pro domácnosti, školy, kanceláře, Vhodné pro výrobky z měkkého dřeva, papíru,
textilu, koženky, kůže, zvláště tam, kde je alespoň jedna plocha ze savého materiálu. Doporučujeme používat pro
lepení materiálů určených do interiérů.
DISPERFIX D2 - disperzní lepidlo na dřevo, odolnost proti vodě dle ČSN EN 204 D2.
Vzhledem ke svým vlastnostem je DISPERFIX D2 vhodný pro nábytek z měkkého dřeva, lepení v interiérech
a pro výrobky, které nejsou vystaveny stálému působení nepříznivého počasí či vody. Pro svou velkou univerzálnost je výborný pro použití v domácnosti, pro kutily, modeláře. DISPERFIX D2 je připraven k okamžitému použití,
je vhodný pro lepení za studena i za tepla, k ručnímu i strojnímu nanášení.
DISPERFIX D3 - vodovzdorné disperzní lepidlo na dřevo, odolnost proti vodě dle ČSN EN 204 D3.
Lepidlo s odolností proti vodě, které svými vlastnostmi plní náročné požadavky na spoje vystavené povětrnostním
vlivům. DISPERFIX D3 je vhodný pro lepení spojů u dveří a oken a zejména pro lepení laminátových a dřevěných
plovoucích podlah. DISPERFIX D3 je připraven k okamžitému použití, je vhodný pro lepení za studena i za tepla,
k ručnímu i strojnímu nanášení.
NOVINKA!
DISPERFIX lepidlo na PUZZLE
Disperzní lepidlo pro lepení již složených obrázků PUZZLE.
Balení: 100g.
Superfix Production s.r.o., nám. Svobody 1054, 752 01 Kojetín
Tel.: +420 581 764 107 Fax: +420 581 761 543 E-mail: [email protected]
Profesionální lepidla na PVC
Lepidla SUPERFIX, L 20 a PVC EXPRES jsou roztoky polymerů ve směsi organických rozpouštědel, která se
používají pro lepení materiálů z neměkčeného PVC - Novoduru. Transparentní, bezbarvé, viskozní kapaliny
s charakteristickou vůní po organický rozpouštědlech.
Je možné je použít ke spojům PVC, ABS, nelehčeného polystyrenu, kůže, gumy, plastu, kovu, textilu, dřeva,
lepenky, papíru, atd. Jsou velmi vhodnými montážními lepidly pro lepení trubek a armatur z PVC, při sestavování
a montáži vodovodních odpadů.
SUPERFIX
Balení: Tuby 80 a 130 ml, plechovka 250 a 500 ml, kanystr 2,5 a 9 kg.
Spotřební doba 12 měsíců ode dne výroby.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Lepidlo Superfix je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.
Při práci je třeba dodržovat pokyny pro manipulaci s hořlavými kapalinami dle ČSN 650201
a pokyny obsažené v bezpečnostním listu. Symbol nebezpečí podle zákona o chemických látkách
a chemických přípravcích: Xn zdraví škodlivý.
L 20
Balení: Tuby 80 a 150 g, kanystr 2,5 kg.
Spotřební doba 9 měsíců ode dne výroby.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Lepidlo L 20 není hořlavé! Při práci je třeba dodržovat
pokyny obsažené v bezpečnostním listu. Symbol nebezpečí podle zákona o chemických látkách
a chemických přípravcích: Xn zdraví škodlivý.
PVC EXPRES
Lepidlo PVC EXPRES je v ČR schváleno pro pitnou a teplou užitkovou vodu.
Balení: Plechovka se štětečkem 250 a 500 ml.
Spotřební doba 18 měsíců ode dne výroby.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Lepidlo Superfix je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.
Při práci je třeba dodržovat pokyny pro manipulaci s hořlavými kapalinami dle ČSN 650201 a pokyny obsažené
v bezpečnostním listu.
Symbol nebezpečí podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích: F vysoce hořlavý.
Superfix Production s.r.o., nám. Svobody 1054, 752 01 Kojetín
Tel.: +420 581 764 107 Fax: +420 581 761 543 E-mail: [email protected]
Ostatní rozpouštědlová lepidla a přípravky
Zálivkové hmoty a lepidla L 33 a FROG jsou roztoky polymerů a aditiv ve směsích organických rozpouštědel.
Lepidla a připravky jsou hořlavými kapalinami I. třídy nebezpečnosti. Při práci je třeba dodržovat pokyny pro
manipulaci s hořlavými kapalinami dle ČSN 650201 a pokyny obsažené v bezpečnostních listech. Symbol
nebezpečí podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích: F vysoce hořlavý, Xi dráždivý.
LEPIDLO L 33
Lepidlo se používá pro lepení materiálů z měkčeného PVC.
Je vhodné rovněž ke spojování kůže, gumy, plastů, textilu,
dřeva, papíru atd.
Balení: Plechovka 250 a 500 ml,
kanystr 2,4 kg, 9 kg a 18 kg.
Zálivkové hmoty
Používají se pro spojování (studené svařování) PVC
podlahovin, izolačních a bazénových folií z PVC.
Balení: Kanystry 2,5 l.
Polyuretanové lepidlo FROG
Kvalitní kontaktní lepidlo se zvýšenou tepelnou odolností na lepení kůže, dřeva, textilu,
pryže, plastů.
Balení: Tuba 25 ml, plechovka 250 a 500 ml
Superfix vinyl
Sada lepidlo a folie na lepení výrobků z měkkého PVC - nafukovacích bazénů, míčů,
plovacích kol, pláštěnek, člunů, matrací.
Balení: blistr obsahující 25 ml lepidla Frog a 150 cm folie vhodné pro většinu oprav
Lepidlo na boty
Sada 2ks lepidel vhodných pro lepení obuvi, sportovních potřeb atd.
Balení: blistr obsahující 2 x 25 ml lepidla Frog
Superfix Production s.r.o., nám. Svobody 1054, 752 01 Kojetín
Tel.: +420 581 764 107 Fax: +420 581 761 543 E-mail: [email protected]
Kvalitní, vodou ředitelné přípravky pro stavebnictví, neobsahující rozpouštědla,
minimálně zatěžující životní prostředí.
FATRAFIX
Disperzní akrylátové lepidlo FATRAFIX se používá k jednostrannému lepení interiérových
podlahovin PVC a koberců. Lepidlo FATRAFIX je vhodné pro použití tam, kde je alespoň
jedna plocha lepeného spoje ze savého materiálu.
Balení: Plastové obaly 1,5 kg, 8, 15 a 25 kg.
Stavební disperze DISPERFIX - penetrační nátěr
Používá se především jako impregnační a napouštěcí prostředek pro uzavírací nátěry betonu
a bezprašné úpravy dalších stavebních prvků. Může být používán jako přísada do betonu a
maltovin, pro lepení obkladů. Nepředstavuje zdravotní riziko a může být používán v interiéru
budov, včetně prostor, kde dochází k nepřímému styku s potravinami.
Balení: Plastové obaly 1, 3, 5, 10 a 20 kg.
Hloubková penetrace DISPERFIX HP
Penetruje do větší hloubky, zpevňuje podklad a sjednocuje jeho savost,
zvyšuje přilnavost vrstev.
Pro penetraci zdiva, omítek, dřeva, přísada do malt a betonů.
Balení: Plastové obaly 1, 3, 5, 10 a 20 kg.
Asfaltové lepidlo
Lepidlo na zednická hladítka na bázi asfaltové vodní suspenze.
Balení: Tuba 130ml.
Superfix Production s.r.o., nám. Svobody 1054, 752 01 Kojetín
Tel.: +420 581 764 107 Fax: +420 581 761 543 E-mail: [email protected]
Download

Lepidla na dřevo - Superfix production