Aplikace titanové běloby Pretiox v plastech
PRETIOX
TITANOVÁ BĚLOBA PRETIOX
V PLASTECH
Titanová běloba je jedním z nejvíce používaných pigmentů v oblasti
zpracování plastů, poněvadž již při nízkém dávkování zajistí nejen
požadovaný bílý odstín, ale zároveň poskytne plastu dostatečnou ochranu
vůči destruktivním účinkům UV záření.
Rozdílná velikost částic a povrchová úprava tohoto anorganického
pigmentu dává široké možnosti pro jeho ekonomické a aplikační využití.
Obecně platí, že anatasové typy titanové běloby s měkčí texturou jsou
vhodné pro méně náročné aplikace. Naopak rutilové typy, zvláště ty s vyšší
povrchovou úpravou se používají tam, kde je požadována vynikající
světelná a povětrnostní odolnost. Z vyhodnocování kvality zahraničních
titanových bělob jsme využili získané údaje pro grafické srovnání
vybraných parametrů titanové běloby PRETIOX se špičkovými produkty
(Competitive 1), kterými jsou titanové běloby vyrobené chloridovou
technologií a průměrnými typy (Competitive 2), které bývají aplikované
zejména pro svou ekonomickou výhodnost.
Pro snazší orientaci našich odběratelů uvádíme následující přehled doporučených aplikací pro běloby PRETIOX v nejčastěji používaných plastech.
Oblasti použití titanové běloby PRETIOX v plastech
PRETIOX:
R-200M
R-200P
RG 18
RGX
RGX10
RGU
RGZW
RG18P
termoplasty:
PVC-U, externí
PVC-U, interní
PVC-P
PVC plastisoly
Polyolefiny
Masterbatche
High TiO2 loaded
Konstrukční plasty
Syntetická vlákna
doporučené
možno použít
POLYOLEFINY
Filtrační efekt - 50% TiO2
v PE masterbatch
pro vlákna
15
[MPa/kg TiO2]
15
Polyolefiny jsou největší skupinou vyráběných syntetických polymerů.
Jedná se o elastický, v přírodním provedení, poloprůhledný materiál s
voskovým omakem, dodávaný převážně ve formě granulátu, zpracovávaný
technologií vytlačování, vyfukování nebo injekčního vstřikování. Pro
barvení polyolefinů na požadovaný odstín jsou používány pigmentové
koncentráty (masterbatche) tj. 40-80%-ní směsi pigmentů na polymerním
nosiči.
Mezi ekonomicky zajímavé titanové běloby patří PRETIOX R-200M. Našim
nejnovějším typem titanové běloby vhodným pro použití do plastů je
PRETIOX R-200P. Tento typ vyniká zlepšenou dispergovatelnosti v
polymerních matricích, neutrálním podtónem a nižší abrazivitou. PRETIOX
R-200M i PRETIOX R-200P jsou jemně mleté, anorganicky neupravené
druhy vhodné především pro předměty na krátkodobé nebo interní použití.
Pro výrobu vysoce pigmentových koncentrátů (70-85% TiO2) a pro
náročnější aplikace, především tenkostěnných nebo vyfukovaných fólií,
byly vyvinuty speciální druhy titanových bělob PRETIOX RGX a PRETIOX
RGX10. Tyto druhy jsou mikronizované s vyváženou anorganickou a
hydrofóbní povrchovou úpravou, zajištující vynikající dispergovatelnost
pigmentu v polymerní matrici. V našem sortimentu jsou i titanové běloby
se střední úrovní anorganické i organické povrchové úrovni vhodné pro
aplikace s vysokými nároky na světlostálost. PRETIOX RGU, RG18, RGZW
a nejnovější RG18P jsou mikronizované typy, a proto mají vynikající
dispergovatelnost v polymeru.
10
10
5
0
5
Competitive1
RG18P
0
RGX10
RGX
LDPE výlisky - 4% TiO2
96,0
95,5
RG18P
RGX
L*
RGU
95,0
Competitive 2
94,5
94,0
R200P
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
b*
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
POLYVINYLCHLORID
Polyvinylchlorid je jedním z nejdůležitějších termoplastů pro svou relativně
nízkou cenu a širokou oblast použití.
Tento polymer nelze zpracovávat samostatně, ale přídavkem různých aditiv
v recepturách lze upravit jeho zpracovatelské podmínky a fyzikálně
mechanické parametry výsledných výrobků.
Všechny typy titanových bělob PRETIOX lze použít na probarvování
měkčeného i neměkčeného PVC.
Univerzální rutilový typ PRETIOX RGU, standardní typ PRETIOX RG18,
speciální typ PRETIOX RGZW, nejnovější speciální typ PRETIOX RG18P i
speciální typy PRETIOX RGX a RGX10 jsou velice vhodné pro
probarvování různých typů PVC. Anorganicky neupravené a ekonomicky
výhodné typy PRETIOX R-200M a nový PRETIOX R-200P jsou použitelné
pro všechny typy PVC s krátkou dobou používání a PVC plastisoly.
bílý PVC-P film - 75% TiO2
šedý PVC-P film - 75% TiO2
93,7
66,2
93,6
93,5
L*
93,4
66,0
RGX
RG18P
RGZW
65,8
RGU
L*
R200P
93,3
93,2
RGZW
65,4
RGU
65,2
93,1
93,0
0,50
Competitive 1
RG18P
RGX
65,6
65,0
Competitive 2
0,55
0,60
b*
0,65
64,8
-2,2 -2,1
0,70
Competitive 2
-2,0
-1,9
-1,8
-1,7
b*
-1,6
-1,5
-1,4
R200P
-1,3 -1,2
KONSTRUKČNÍ PLASTY
Povětrnostní odolnost PVC-P v QUV-A panelu
4,5
4,0
3,5
3,0
Některé druhy polymerů, zvláště vícefázové systémy, kompozitní materiály
a houževnaté plasty, nahrazují pro své užitné vlastnosti a ekonomické
výhody řadu klasických, dlouhodobě zatěžovaných materiálů (okenní
profily nebo plastové obložení domů v imitaci dekoru dřeva atd.).
Competitive 1
Competitive 2
RG18P
2,5
DE*
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
200
400
600
doba expozice [hod]
800
1000
Titanová běloba pro tyto velmi náročné aplikace musí vyhovět nejen po
stránce optických parametrů, ale zejména svou excelentní dlouhodobou
odolností výsledného výrobku proti degradaci, jak po stránce jeho
vybarvení, barevné stálosti, tak i stálosti jeho fyzikálně mechanickým
parametrům. Tyto atributy splňuje nový typ titanové běloby PRETIOX
RG18P. Tento nový typ byl speciálně vyvinut pro venkovní aplikace s
dlouhou dobou používání. Pro konstrukční plasty lze použít i titanovou
bělobu PRETIOX RGZW.
Stručný přehled parametrů - titanová běloba Pretiox pro použití v plastech
Typické fyzikální a chemické vlastnosti
obsah TiO2 [%]
obsah Al2O3 [%]
obsah SiO2 [%]
obsah ZrO2 [%]
organická povrchová úprava
specifická hmotnost [g/cm3]
setřesná hmonost [kg/m3]
těkavé látky (105°C) [%]
R200M
99.5
N
N
N
Y
4.2
850
0.20
R200P
99.4
N
N
N
Y
4.2
850
0.20
RGU
96.0
2.7
1.0
N
Y
4.1
1050
0.40
RG18
93.8
3.5
2.0
N
Y
4.0
910
0.50
RGX
98.0
1.1
N
N
Y
4.2
980
0.20
RGX10
98.0
1.1
N
N
Y
4.2
1000
0.20
RG18P
93.6
3.5
2.4
N
Y
4.1
1140
0.40
RGZW
95.3
3.4
N
0.5
Y
4.1
1130
0.40
AGROFERT Holding a.s.,
odštěpný závod PRECOLOR
Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24
751 52 Přerov
Tento materiál není určen pro německý trh.
Podrobnější informace o vhodnosti použití uvedených pigmentů Vám poskytnou pracovníci technicko-marketingového centra.
© PRECOLOR, 3. vydání, 5/2010
Tel.: 581 706 831
Fax: 581 706 830
E-mail: [email protected]
http://www.precolor.cz
Download

- PRECOLOR