AR 3500
AR 3500
Vzduchová clona s inteligentní regulací pro skrytou montáž do podhledu
• Doporučená instalační výška 3,5 m
• Skrytá montáž do podhledu
• Délky: 1, 1,5 a 2 m
1 Bez ohřevu
3 Elektrický ohřev: 9 – 18 kW
2 Vodní ohřev W, WLL
R
Optimalizovaný průtok vzduchu
Technologie Thermozone
Rychlostní profil
AR 3500 jsou vhodné do vstupních prostorů kancelářských i obchodních
objektů. Clony AR patří k nové generaci clon s integrovanou inteligentní
regulací SIRe, která je schopna zajistit zcela automatickou tepelnou
ochranu dveřních prostorů. Regulace SIRe je zaměřena na maximální
úspory energií a na schopnost adaptovat provoz clony na jakékoliv vnitřní
a venkovní teplotní podmínky.
Konstrukce
AR jsou určeny pro instalaci do podhledu přímo ve vstupních prostorech
i skrytou montáž nad podhled. Clony AR lze maximálně integrovat do
jakkoli koncipovaných vstupních prostorů pomocí podhledové sady, kdy
z clony zůstává viditelná pouze nasávací a výfuková mřížka. Plášť clon
je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Spodní rám i servisní kryt
jsou opatřeny bílým práškovým nátěrem RAL9016. Mřížka a boční díly
jsou v šedé barvě RAL7046.
Vlastnosti
m
m
0,1
10 mm/s
1,0
5,4 m/s
2,0
4,1 m/s
3,0
3,5 m/s
3,5
3,3 m/s
Průměrné hodnoty měřené dle ISO 27327-1.
Rychlosti se mohou lišit podle podmínek
v daných prostorech.
92
Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vestavěný inteligentní regulační systém SIRe
5 stupňů otáček, 3 stupně elektrického ohřevu
2 výkonové varianty vodních ohřívačů
3 úrovně regulačních sad (Basic, Competent, Advanced)
Propojovací modulární kabely
Možnost ovládání BMS systémem
Komunikační protokol Modbus
Protimrazová ochrana, aktivace dle teploty vody nebo vzduchu
Ekonomický režim snižující provozní náklady
Flexibilní režim s auto-adaptací dle frekvence otevíraní dveří
Režim provozu pro trvale otevřené dveře
Proaktivní řízení zohledňující aktuální venkovní teplotu
Automatické udržování prostorové teploty
Nastavitelná laminarizační mřížka maximalizující dosah
Konstrukční výška pouze 305 mm
Servisní přístup do clony přes spodní panel
Možnost povrchové úpravy práškovou barvou v RAL kódu
AR 3500
Technické parametry
1 Clony bez ohřevu - AR 3500A
Typ
Topný
výkon
[kW]
Průtok
vzduchu*1
[m3/h]
Hladina
hluku*2
[dB(A)]
Napětí
motoru
[V]
Proud
motoru
[A]
Délka
[mm]
[kg]
AR 3510A
0
1000/2100
39/58
230V~
2,1
1057
38
AR 3515A
0
1400/2900
40/59
230V~
2,9
1567
51
AR 3520A
0
2000/4200
41/61
230V~
4,3
2073
70
Komerční vstupy
Hmotnost
3 Clony s elektrickým ohřevem - AR 3500E
Typ
Topný
výkon
[kW]
Průtok
vzduchu*1
[m3/h]
AR 3510E09
4,5/9
1000/2100
AR 3515E14
7/13,5
AR 3520E18
9/18
t*3
Napětí
motoru
[V]
Proud
motoru
[A]
Napětí [V]
Proud [A]
(ohřevu)
Délka
[°C]
Hladina
hluku*2
[dB(A)]
Hmotnost
[mm]
[kg]
27/13
39/58
230V~
2,1
400V3~/13
1057
42
1400/2900
29/14
40/59
230V~
2,9
40V3~/19,5
1567
58
2000/4200
27/15
41/61
230V~
4,3
400 V3~/26
2073
78
2 Clony s vodním ohřevem - AR 3500W, výměník pro nízkou vstupní teplotu vody (480 °C)*6
t*3,4
[°C]
Typ
Topný
výkon*4
[kW]
AR 3510W
8,6
1000/2000
17/13
39/58
230V~
2,1
1057
42
AR 3515W
12,6
1400/2800
17/13
40/58
230V~
2,9
1567
58
AR 3520W
18,3
2000/4000
18/14
41/60
230V~
4,3
2073
78
Průtok
vzduchu*1
[m3/h]
Hladina
hluku*2
[dB(A)]
Napětí
motoru
[V]
Proud
motoru
[A]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg]
2 Clony s vodním ohřevem - AR 3500WLL, výměník pro velmi nízkou vstupní teplotu vody (<60 °C)
t*3,5
[°C]
Typ
Topný
výkon*4
[kW]
AR 3510WLL
8,0
950/1900
15/12
37/57
230V~
2,1
1057
45
AR 3515WLL
11,7
1300/2600
16/13
38/57
230V~
2,9
1567
61
AR 3520WLL
16,7
1900/3800
16/13
40/59
230V~
4,3
2073
83
Průtok
vzduchu*1
[m3/h]
Hladina
hluku*2
[dB(A)]
Napětí
motoru
[V]
Proud
motoru
[A]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg]
*1) Minimální/maximální průtok vzduchu z celkových 5 stupňů.
*2) Podmínky: Vzdálenost od clony 5 m, směrový faktor 2, ekvivalentní absorpční plocha 200 m2, při minimálním/maximálním průtoku vzduchu.
*3) ∆t = zvýšení teploty vzduchu při maximálním topném výkonu a minimálním/maximálním průtoku vzduchu.
*4) Platí pro teplotní spád vody 60/40 °C a teplotu vzduchu v prostoru +18 °C.
*5) Platí pro teplotní spád vody 40/30 °C a teplotu vzduchu v prostoru +18 °C
*6) Použití clony pro vstupní teplotu vody vyšší než 80 °C je nutné konzultovat s pracovníky firmy Systemair.
Třída ochranného krytí při zapuštění clony do podhledu: IP44, při zavěšení na závitové tyče (bez podhledu): IP20.
Clony byly schváleny zkušebnou SEMKO a vyhovují označení CE.
Technické změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
93
AR 3500
Rozměry
C
B
595
302
523
A
532
325
638
A
B
C
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
AR 3510 1057
1016
1067
956
AR 3515 1567
1526
1577
1466
AR 3520 2073
2031
2083
1971
D
Montáž
Clony jsou určeny pro horizontální instalaci do podhledu, co
nejblíže dveřnímu otvoru s výtlakem vzduchu směrem dolů.
Jediná viditelná část clony po instalaci je její spodní část, která
je zarovnána s úrovní podhledu. Servisní dvířka musí být volně
přístupná a plně otevíratelná.
Clony mohou být instalovány do stropu pomocí závitových tyčí
z vnější strany skříně. Závitové tyče mohou být také upevněny
z vnitřní strany skříně clony, např. při montáži do pevného
podhledu. Při požadavku, kdy je viditelná pouze nasávací
a výfuková mřížka, je nutné objednat jako příslušenství
teleskopickou podhledovou sadu AR35 XTT. Pro pokrytí
širokých dveřních otvorů může být nainstalováno několik clon
vedle sebe. Minimální instalační výška clony s elektrickým
ohřevem je 1,8 m.
Montáž se závitovými tyčemi z vnitřku clony.
94
D
AR 3500
Připojení
Clony bez ohřevu
Elektrické připojení se provádí přes vestavěnou řídicí desku,
jejíž součástí je 2 m dlouhý napájecí kabel se zástrčkou.
Clony s elektrickým ohřevem
Řídicí deska je umístěna uvnitř clony. Připojení kabelů se
provádí z boční části clony. Napájecí napětí motorů (230V~) a
napájecí napětí ohřívače (400V3~) se přivádí do svorkovnice
uvnitř clony. Napájení clony a ohřevu je u clon s elektrickým
ohřevem oddělené.
Řídicí deska
SIRe
Komerční vstupy
Clony AR 3500 jsou vybaveny vestavěným regulačním
systémem SIRe. Řídící deska je součástí clony a nachází se
uvnitř clony. Externí součásti regulačního systému se k řídicí
desce připojují jednoduše pomocí kabelů s RJ konektory.
Servisní
dvířka
Řídicí deska SIRe je vestavěná ve cloně.
Clony s vodním ohřevem
Elektrické připojení se provádí přes vestavěnou řídicí desku,
jejíž součástí je 2 m dlouhý napájecí kabel se zástrčkou.
Připojovací hrdla vodního výměníku (DN20 – 3/4“, vnější závit)
jsou umístěna uvnitř clony. Průchodky pro připojení potrubí
mohou být vytvořeny v zadní, horní nebo boční části clony.
Místa pro vytvoření otvorů jsou na plášti clony naznačena
připravenými prolisy.
Připojení topné vody
Příslušenství
AR35 XTT, podhledová teleskopická sada
Typ
Popis
H*
[mm]
AR35 XTT10
Podhledová teleskopická sada AR 3510
130-210
AR35 XTT15
Podhledová teleskopická sada AR 3515
130-210
AR35 XTT20
Podhledová teleskopická sada AR 3520
130-210
130-210
Sada se skládá z výfukového/nasávacího teleskopického
nástavce pro diskrétní instalaci, kdy je z clony viditelná v
podhledu pouze nasávací a výfuková mřížka.
* Jiné délky teleskopické sady nutno konzultovat s pracovníky firmy
Systemair.
95
AR 3500
Regulace
Basic
Competent
Au
tom
ati
cká
reg
Ma
nu
áln
í re
gu
M
lac anu
e o áln
ula
tá č
í
ce
e k p ro
otá
a t vo z
ep
če Auto
lot
kv
ma
y
zá
Up
t
i
c
v
rav
islo ký
uje
sti
p ro
na
do
v
bě
te p o z
hd
lot
le
ě
fre
Re
kve
F
l
gu
e
nc
luje
e p xibi
ou lní
ch
žív
r
od
Fu
án ežim
n
p ři
íd
trv kce
ve
ale
o
ří
ote tevř
vře en
é
n
ých d v
Pro
d v e ře
vo
e ří
zd
ch
le
ča
so
K
vé
ho ale
pro nd
gra ář
mu
BM
Ind
So
ika
ce Alar
vlá
vým m
d
ve
nti á za
Z
ěn filtru
lát
y fi
orů pnut ákla
ltru
a s í/vy dní
ním pnu BM
á a tí c
S
lar lony říz
En
e
mo
,
erg
vá o tá č n í
eti
hlá ky
cky
E
še
ús kon
ní
po
Pro
rný omi
vo
c
pro ký
zn
í re
vo
zn režim
žim
í re
sd
Re
K
žim
o
tep
ů
gu
eln raze mfo
luje
r
m
o
t
n
up
otá
oh klade í rež
čky
od
na
u p ným im
Ro
zá
zší
kla Pro rostř na
řen
a
dě
e
éř
ve ktivn dí
íze
nk
í ří
ní
o
v
z
zn
ní
Fu
te p e n í
ad
kn
řaz Pl
l
o ty
ce
en né
pro
éh
o B BMS
ma Lim
xim ita
MS
ř
áln ce
sys ízen
Ko
í v tep
mp
té m í
yu
l
let
o
žití
u
ty
ní
d o vra
BM
dá
Sř
va tné
íze
né
v
ní Kom
ho ody
pře
te p
p
s k lex
la
om ní
u n BM
ika
S
čn
í p řízen
ro
í
Mo toko
db l
us
Advanced
Clony AR jsou standardně vybaveny základní řídicí deskou
SIRe. SIRe je inteligentní nízkonapěťový regulační systém,
který se může přizpůsobit každému unikátnímu použití i
prostředí. Existují 3 různé regulační úrovně: Basic, Competent a
Advanced. Více informací naleznete v kapitole "Regulace".
Typ
Popis
SIReB
Regulační systém SIRe Basic
SIReAC
Regulační systém SIRe Competent
SIReAA
Regulační systém SIRe Advanced
Regulace topné vody
SIRe Basic a Competent
VOS
SIRe Advanced
VOSP
VOT
VMO
VMT
VMOP
VMT
Sady ventilů VOS(P), VOT, VMO(P) nebo VMT se používají pro
regulaci průtoku topné vody. Více informací naleznete v kapitole
"Regulace".
Typ
Popis
Typ
Popis
VOS 15LF*1
Sada ventilů on/off, DN15
VMO 15LF*1
Modulovaná sada, DN15, 0-10V
VOS 15NF
Sada ventilů on/off, DN15
VMO 15NF*2
Modulovaná sada, DN15, 0-10V
VOS 20
Sada ventilů on/off, DN20
VMO 20
Modulovaná sada, DN20, 0-10V
VOS 25
Sada ventilů on/off, DN25
VMO 25
Modulovaná sada, DN25, 0-10V
VOSP 15LF*1
Tlakově nezávislá sada, DN15
VMOP 15LF*1 Tlakově nezávislá modulovaná sada, DN15, 0-10V
VOSP 15NF*2 Tlakově nezávislá sada, DN15
VMOP 15NF*2 Tlakově nezávislá modulovaná sada, DN15, 0-10V
VOSP 20
Tlakově nezávislá sada, DN20
VMOP 20
Tlakově nezávislá modulovaná sada, DN20, 0-10V
VOSP 25
Tlakově nezávislá sada, DN25
VMOP 25
Tlakově nezávislá modulovaná sada, DN25, 0-10V
VOT 15
3-cestný ventil a servopohon on/off, DN15
VMT 15
3-cestný ventil a modulovaný servopohon, DN15, 0-10V
VOT 20
3-cestný ventil a servopohon on/off, DN20
VMT 20
3-cestný ventil a modulovaný servopohon, DN20, 0-10V
VOT 25
3-cestný ventil a servopohon on/off, DN25
VMT 25
3-cestný ventil a modulovaný servopohon, DN25, 0-10V
*2
* ) LF - nízký průtok vody
*2) NF - normální průtok vody
1
96
AR 3500
Tabulka výkonů pro různé parametry topné vody
AR 3500W
Vstupní teplota vody: 80 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
AR 3510W
AR 3515W
AR 3520W
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Topný
výkon
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
Basic / Competent
Advanced
Tlaková
ztráta
[kPa]
VOS / VOSP
VMO / VMOP
15NF
15NF
15NF
20
20
20
max
2000
11,5
45
0,08
2,0
min
1000
5,7
34
0,03
0,6
max
2800
16,0
42
0,10
2,0
min
1400
8,0
32
0,04
0,4
max
4000
23,0
41
0,14
4,0
min
2000
11,5
31
0,06
1,0
Vstupní teplota vody: 70 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
Typ
AR 3510W
AR 3515W
AR 3520W
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Topný
výkon
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
Sady regulačních ventilů pro SIRe
Basic / Competent
Advanced
Tlaková
ztráta
[kPa]
VOS / VOSP
VMO / VMOP
20
20
20
20
20
25
max
2000
11,5
49
0,13
6,0
min
1000
5,7
37
0,04
1,0
max
2800
16,0
46
0,16
4,0
min
1400
8,0
36
0,06
1,0
max
4000
23,0
46
0,22
8,0
min
2000
11,5
34
0,08
1,0
Vstupní teplota vody: 60 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +30 °C*2
Typ
AR 3510W
AR 3515W
AR 3520W
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Topný
výkon
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
Sady regulačních ventilů pro SIRe
Basic / Competent
Advanced
Tlaková
ztráta
[kPa]
VOS / VOSP
VMO / VMOP
15NF
20
20
20
20
20
max
2000
8,0
37
0,09
3,1
min
1000
4,1
32
0,04
0,7
max
2800
11,8
37
0,13
2,3
min
1400
5,6
31
0,05
0,4
max
4000
16,3
36
0,17
4,6
min
2000
8,1
31
0,07
1,0
Vstupní teplota vody: 55 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +30 °C*2
Typ
AR 3510W
AR 3515W
AR 3520W
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Topný
výkon
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
Komerční vstupy
Typ
Sady regulačních ventilů pro SIRe
Sady regulačních ventilů pro SIRe
Basic / Competent
Advanced
Tlaková
ztráta
[kPa]
VOS / VOSP
VMO / VMOP
20
20
20
20
20
25
max
2000
8,5
42
0,15
9,1
min
1000
4,0
32
0,04
0,9
max
2800
11,0
37
0,15
3,1
min
1400
5,8
32
0,06
0,7
max
4000
16,0
37
0,21
7,3
min
2000
8,4
32
0,09
1,6
*1) Maximální topný výkon pro výstupní teplotu vzduchu +35 °C (nastaveno z výroby).
*2) Hodnoty pro maximální výstupní teplotu vzduchu +30 °C.
Hodnoty pro jiné parametry topné vody naleznete na www.frico.cz, resp. www.frico.sk.
97
AR 3500
Tabulka výkonů pro různé parametry topné vody
AR 3500WLL
Vstupní teplota vody: 55 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +30 °C*1
Typ
Otáčky
AR 3510WLL max
min
Sady regulačních ventilů pro SIRe
Basic / Competent
Advanced
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Topný
výkon
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
Tlaková
ztráta
[kPa]
VOS / VOSP
VMO / VMOP
1900
7,8
27
0,07
0,6
15LF
15NF
950
4,0
26
0,03
0,2
15NF
15NF
20
20
AR 3515WLL max
2600
10,5
26
0,09
0,7
min
1300
5,4
25
0,04
0,2
AR 3520WLL max
3800
15,4
26
0,13
0,7
min
1900
7,7
26
0,06
0,2
Vstupní teplota vody: 50 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +30 °C*1
Typ
Otáčky
AR 3510WLL max
min
Sady regulačních ventilů pro SIRe
Basic / Competent
Advanced
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Topný
výkon
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
Tlaková
ztráta
[kPa]
VOS / VOSP
VMO / VMOP
1900
7,6
27
0,08
0,9
15NF
15NF
950
3,8
26
0,04
0,2
15NF
20
20
20
AR 3515WLL max
2600
11,0
26
0,11
1,1
min
1300
5,4
26
0,06
0,3
AR 3520WLL max
3800
15,8
26
0,16
1,1
min
1900
7,6
27
0,08
0,3
Vstupní teplota vody: 45 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +30 °C*1
Typ
Otáčky
AR 3510WLL max
min
Sady regulačních ventilů pro SIRe
Basic / Competent
Advanced
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Topný
výkon
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
Tlaková
ztráta
[kPa]
VOS / VOSP
VMO / VMOP
1900
8,0
29
0,12
1,7
15NF
20
950
3,9
28
0,06
0,5
20
20
20
25
AR 3515WLL max
2600
10,8
27
0,15
1,7
min
1300
5,4
27
0,07
0,5
AR 3520WLL max
3800
15,5
27
0,21
1,7
min
1900
7,9
27
0,11
0,5
Vstupní teplota vody: 40 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +30 °C*1
Typ
Otáčky
AR 3510WLL max
min
Sady regulačních ventilů pro SIRe
Advanced
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Topný
výkon
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
Tlaková
ztráta
[kPa]
VOS / VOSP
VMO / VMOP
1900
8,0
30
0,20
4,0
20
25
950
3,7
27
0,07
0,7
20
25
25
25
AR 3515WLL max
2600
10,9
29
0,23
3,8
min
1300
5,3
27
0,10
0,8
AR 3520WLL max
3800
15,6
29
0,33
3,8
min
1900
7,7
27
0,14
0,8
*1) Hodnoty pro maximální výstupní teplotu vzduchu +30 °C.
Hodnoty pro jiné parametry topné vody naleznete na www.frico.cz, resp. www.frico.sk.
98
Basic / Competent
AR 3500
Schémata zapojení
Interní schéma zapojení
Clony bez ohřevu
Clony s vodním ohřevem
AR 3515A/W
AR 3510A/W
Komerční vstupy
AR 3520A/W
SIReB1
Transformer
100V
120V
145V
170V
200V
230V
N
Blue
Black
Clony s elektrickým ohřevem
AR 3510E09/3515E14
AR 3510E09
AR 3520E18
SIReB1
Transformer
N
Blue
Black
Black
Grey
Blue
AR 3515E14
100V
120V
145V
170V
200V
230V
AR 3520E18
L N
L1 L2 L3
230V~ 400V3~
99
Download

AR 3500