Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.: Československé mapy v Benešově a Křovákově zobrazení v období 1921-1951
Příloha č. 1: Přehled doposud nalezených ML v Benešově zobrazení v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 20
000 a 1 : 25 000
Benešovo zobrazení, nové měření, (prozatimní vydaní) v normální kuželové projekci
Měřítko
Rok
1 : 20 000
1 : 10 000
mapování
tisku 1. vydání tisku 2. vydání
Topograf
Příbramsko
4051/4-a Radnice
4051/4-b Zbiroh
4051/4-c Holoubkov
4051/4-d Mýto
4051/4-d/1
4051/4-d/2
4051/4-d/3
4051/4-d/4
4052/3-a Hořovice
4052/3-b Hostomice
4052/3-c Sv. Dobrotivá
4052/3-c/1
4052/3-c/2
4052/3-c/3
4052/3-c/4
4052/3-d Jince
4052/3-d/1
4052/3-d/2
4052/3-d/3
4052/3-d/4
4151/2-a Rokycany
4151/2-a/1
1930
1930
1930
rok neuveden
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
rok neuveden
1929-30
1933
npor. Jeroným Starek
rok neuveden
1937 kpt.Josef Suchomel
1933
kpt. Karel Henzl
rok neuveden
1932
1933
1933
kpt. Emanuel Bečvář
1932
kpt. Emanuel Bečvář
1934
1937 kpt. Stanislav Cícha
1934
1937 kpt. Jindřich Breiský, kpt. Maximilián Vrzal
1935 rok neuveden
1932
npor. Josef Suchomel
1932
kpt. Rudolf Zárežeň
rok neuveden rok neuveden npor. VZÚ Alois Stefek
rok neuveden rok neuveden kpt. Emanuel Bečvář
1935
1937
1931
1932
1932
kpt. Prokop Oberthor
1931
npor. VZÚ Alois Stefek
rok neuveden
kpt. VZÚ Jaroslav Pták,škpt. VZÚ Karel Kopečný,
škpt. VZÚ Jiří Kotrouš
1932
4151/2-a/2
4151/2-a/3
4151/2-a/4
4151/2-b Strašice
4151/2-b/1
4151/2-b/2
4151/2-b/3
4151/2-b/4
4151/2-c Mešno
4151/2-c/1
4151/2-c/2
4151/2-c/3
4151/2-c/4
4151/2-d Padrť
sekce
4151/2-d/1
4151/2-d/2
4151/2-d/3
4151/2-d/4
1929
1932
škpt. Karel Bartůněk, Škpt. Ignác Ellner
1929
1932
škpt. Jiří Kotrouš
1929
1931
kpt. VZÚ Jaroslav Pták
1929
1935 rok neuveden
1929
1932
npor. VZÚ Jan Zátka, škpt. VZÚ ing. Otakar Partl
1929
1932
kpt. VZÚ Gustav Traub
1929
1931
škpt. VZÚ ing. Otakar Partl
1929
1931
kpt. VZÚ Gustav Traub
1929 rok neuveden rok neuveden
1929
1931
škpt. Ignác Ellner
1929
1931
1929
1932
1929
1932
kpt. Josef Malinkovič, kpt. Antonín Novotný
rok neuveden rok neuveden
1929
1931
škpt. Ignác Ellner
1929
1931
kpt. VZÚ Jaroslav Pták
1929
1931
kpt. Antonín Novotný
1929
1931
4151/4d pouze desky
4151/4-d1 pouzedesky
4151/4-d2 pouzedesky
4152/1-a Obecnice
4152/1-a/1 desky
4152/1-a/2 desky
4152/1-a/3 desky
4152/1-a/4 desky
4152/1-b Příbram
4152/1-b/1 desky
4152/1-b/2 desky
4152/1-b/3 desky
4152/1-b/4 desky
4152/1-c Dol. Láz
4152/1-c/1 desky
4152/1-c/2 desky
4152/1-c/3 desky
1930
1930
1928
1928
1928
1928
1928
1929
1928
1929
1928
1928
rok neuvedeno
1929
1928
1929
škpt. VZÚ Jan Dvořáček
kpt.VZÚ Jaroslav Pták
1929
1932
1932
1932
1932
1937
rok neuveden
1931
1929
1929
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
kpt. VZÚ Antonín Löffler
škpt. Ignác Ellner
kpt.VZÚ Frant. Boguzsak
škpt. Emanuel Prüll
A
rok neuveden škpt. Ignác Ellner
kpt. Emanuel Bečvář
škpt. Emanuel Prüll
škpt. Josef Jedlička
rok neuveden kpt. Josef Malinkovič
rok neuveden škpt. VZÚ V. Zikeš, npor. Jan Zátka
rok neuveden škpt. Karel Bartůněk
4152/1-c/4 desky
4152/1-d Březové Hory
4152/1-d/1 desky
4152/1-d/2 desky
4152/1-d/3 desky
4152/1-d/4 desky
4152/2b pouze desky
?
4152/2-c2 pouze desky
4152/2-c3 pouze desky
4152/2-d4 pouze desky
škpt. VZÚ V. Zikeš, npor. Jan Zátka, škpt. I.F.Ellner,
1928 rok neuveden rok neuveden škpt. Josef Jedlička
1929
1937 rok neuveden
1928 rok neuveden rok neuveden kpt. VZÚ Frant. Boguzsak
1928
1929
kpt. VZÚ Antonín Löffler, Npor. J. Zátka
1928
1929
škpt. Václav Zikeš
1928
1929
npor. Jan Zátka
?
?
1929 rok neuveden
mjr. VZÚ Karel Kopečný
1929 rok neuveden
kpt. Josef Malinkovič
1929 rok neuveden
škpt. Jiří Kotrouš
Ostravsko
24 ks 2. vyd
3960/3-d, 4-c Sudice
3960/3-d
4060/1-a Opava sever
4060/1-b Kobeřice
4060/1-c Opava jih
4060/1-d Kravaře
4060/2-a Chuchelná
4060/2-b Hať
4060/2-c Hlučín
4060/2-d Bohumín
sekce
sekce
4060/3-a Hradec
4060/3-b Pustá Polom
4060/3-c Březová
4060/3-d Bílovec
4060/4-a Vel. Polom
?
?
4060/2-d/1
4060/2-d/2
4060/2-d/3
4060/2-d/4
4060/4-a4
4060/4-b Mor. Ostrava
1928
1930
1928, 1930
1927, 1930
1928
1928
1930
1928, 1930
1930
rok neuveden
1928
1927
1927/28
1926
1929
1930
1929
1930
1928,1930,
ztracen
rok neuveden
1931
?
1934
1931,1934
1931,1934
1931
1931
1934
1931, 1934
1934
rok neuveden rok neuveden
1931
rok neuveden rok neuveden
1931
rok neuveden rok neuveden
1932
1934
1932
1934
1931,1933
rok neuveden rok neuveden
sekce
sekce
sekce
4060/4-c Klimkovice
4060/4-b/1
4060/4-b/2 desky
4060/4-b/3 desky
4060/4-b/4 desky
1926
1926
1926
1926
1928
4060/4-c2
4060/4-d Kunčice n. Ostr.
sekce
4060/4-d/1 desky
sekce
4060/4-d/2 desky
sekce
4060/4-d/3 desky
sekce
4060/4-d/4 desky
4061/1-a/3,c/1
4061/1c Nový Bohumín
4061/1-c/2,a/4 desky
sekce
4061/1,list c-3 desky
4061/1-c/4 desky
4061/1-d/1
4061/1-d/2
4061/1-d/3 desky
4061/1-d/4 desky
4061/3-a Orlová
sekce
4061-3,list a-1 desky
sekce
4061-3,list a-2 desky
sekce
4061-3,list a-3 desky
sekce
4061-3,list a-4 desky
ztracen
rok neuveden
1926
1926
1926
1926
1927
ztracen
1927
1926
1927
1927
1925
1927
1925
ztracen
1926
1927
1927
1927
sekce
1925a1927
1925
1927
1925
1926
1927
1926
1927
1927
1925
sekce
sekce
sekce
sekce
4061-3,list b-1 desky
4061/3-b/2 desky
4061-3,list b/3 desky
4061/3-b/4 desky
4061-3, list c/1 desky
4061/3-c/2 desky
4061-3, list c-3 desky
4061/3-c/4 desky
4061/3-d/1 desky
4061/3-d/2 desky
rok neuveden rok neuveden
rok neuveden
kpt. ZÚ Gustav Traub
rok neuveden rok neuveden kpt. Josef Větrovský
rok neuveden rok neuveden npor. ZÚ Jaroslav Pták
rok neuveden
1937
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
1930
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
1930
rok neuveden
škpt. Karel Šátek
rok neuveden škpt. ZÚ Adolf Havlíček
rok neuveden škpt. Emanuel Prüll
rok neuveden
rok neuveden
npor. Jindřich Brejský, kpt. Rudolf Černý
rok neuveden kpt. Rudolf Černý
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
1929
rok neuveden
1929
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
rok neuveden
kpt. Emanuel Prüll
kpt. Emanuel Prüll
kpt. Prokop Oberthor
kpt. Prokop Oberthor
npor. ZÚ Alois Stefek
škpt. Josef Větrovský
škpt. Josef Větrovský
kpt. ZÚ Jindřich Chmel
škprt Alois Hofhanzl, kpt. ZÚ Gustav Traub, škpt.
ZÚ Oldřich Assman, škpt. Josef Větrovský
kpt. Josef Větrovský
škpt. Josef Větrovský
škpt. Josef Větrovský
npor. ZÚ Jaroslav Pták
škpt. Emanuel Prüll
kpt. ZÚ Antonín Löffler
škpt. Ignác Ellner
škpt. VZÚ ing. Oldřich Assman
kpt. ZÚ ´Gustav Traub
4061/3-d/3 desky
4061/3-d/4 desky
4061/4-a/1
4061/4-c/1 desky
4061/4-c/3 desky
4061/4-c/3 desky
1927
1925
1925
1925
1925
1925
rok neuveden
rok neuveden
1932
rok neuveden
rok neuveden
1932
1931
1931
1931
1931
1931
1930
1930
1934
1934
1935
1935
1934
1934
1934
rok neuveden npor. ZÚ Jaroslav Pták
rok neuveden kpt. ZÚ Frant. Boguzsak
rok neuveden kpt. Gustav Traub, kpt. Prok. Oberthor
rok neuveden kpt. Gustav Traub, kpt. Prok. Oberthor
kpt. Gustav Traub, kpt. Prok. Oberthor
Slovensko
4461/4-b (Dubové, Budiš)
4461/4-d (Ráztočno, Chrenovec)
4562/1-a (Kremnica)
4562/1-b (Králíky)
4562/3-a (Horná Štubňa)
4562/3-c (Hor.aDol.Turček)
4462/3-d (Riečka)
4562/2-a (Banská Bystrica)
4562/4-a (Zvolen)
Mimo klad listů
Milovice
list I Kbely
list II Stuhy
list III Jiřice
list IV Lipník
list V Benátecká Vrutice
list VI Milovice
1921
1921
1921
1921
1921
1921
škpt. Josef Malec
škpt. Josef Malec
škpt. Josef Malec
škpt. Josef Malec
škpt. Josef Malec
škpt. Josef Malec
list D2
list E2-sever
list E2-jih
list G2
list H2
list J
list I
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1923
škpt. Josef Malec
kpt. Z.Ú. Fran. Boguzsak
škpt. Josef Malec
škpt. Josef Malec
škpt. Josef Malec
škpt. Josef Malec
npor. Z.Ú. Fran. Boguzsak
list B
list G
list H
list I
list J
list D
list E
list F
1924
1923 rea, nové měření 1924
1923 rea, nové měření 1924
1923 rea, nové měření 1924
1923 rea, nové měření 1924
1923 rea, nové měření 1924
1923 rea, nové měření 1924
1923 rea, nové měření 1924
Motol
Sopotský revír
údolí Berounky
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Vysvětlivky
rea
škpt. Josef Malec
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
nevydané mapy (pouze desky)
mapy předány Německu v únoru 1939
ztacené mapové listy
reambulováno
Download

Příloha č. 1: Přehled doposud nalezených ML v Benešově