Termíny atestací v ZS 2014/15
Termíny jsou až do otevření zápisu v SISu předběžné a mohou být měněny a doplňovány.
Angličtina
Termíny zkoušek B2- a B2+ z AJ nejsou určeny pro rozdílové zkoušky.
Datum
Čas
Místnost
Zkouška B2 -/B2+
4. 12. 2014
8:00
C425
14. 1. 2015
8:30
C Modrá posl.
28. 1. 2015
8:30
C Modrá posl.
3. 2. 2015
8:30
C Modrá posl.
10. 2. 2015
8:30
C Modrá posl.
Zkouška v rámci doktorského studia
17. 12. 2014
9:00
C133
21. 1. 2015
9:00
C144
4. 2. 2015
9:00
C144
Na tyto termíny pro DS se lze zapsat
u dr. M. Hanzlíkové po včasném odevzdání a
zkonzultování všech písemných podkladů.
Od 1. roč. DS ve školním roce 2010/11 je pro většinu
studijních programů zároveň povinný také zápis
zkoušky AXJAZ0001 v SISu.
Francouzština
Datum
Čas
Místnost
Zkouška B2 -/B2+
13. 1. 2015
9:00
C144
27. 1. 2015
9:00
C144
3. 2. 2015
9:00
C144
Zkouška v rámci doktorského studia
14. 1. 2015
14:00
C330
4. 2. 2015
14:00
C330
Zápis na DS zkoušku je do zápisového archu na
sekretariátu JC při odevzdání materiálů (14 dnů před
termínem).
Od 1. roč. DS ve školním roce 2010/11 je pro většinu
DS programů zároveň povinný také zápis zkoušky v IS.
Španělština
Datum
Čas
Místnost
Zkouška B2 -/B2+
16. 1. 2015
9:15
C144
30. 1. 2015
9:15
C144
11. 2. 2015
9:15
C144
Zkouška v rámci doktorského studia
Od 1. roč. DS ve školním roce 2010/11 je pro většinu
DS programů zároveň povinný také zápis zkoušky v IS.
Italština
Datum
Čas
Místnost
Zkouška B2 -/B2+
16. 1. 2015
12:00
C212
30. 1. 2015
12:00
C212
6. 2. 2015
12:00
C212
Tyto termíny platí po dohodě se zkoušejícím i pro DS,
kombinované studium a zápočty. Od 1. roč. DS ve
školním roce 2010/11 je pro většinu studijních
programů zároveň povinný také zápis zkoušky v IS.
Latina
Datum
Čas
Místnost
Zkouška -/+
15. 1. 2015
9:00
C136
28. 1. 2015
9:00
C136
9. 2. 2015
10:00
C136
Četba k domácí přípravě na ZK+
Zkouška pro dějiny umění
12. 1. 2015
10:00
C428
26. 1. 2015
10:00
C428
9. 2. 2015
10:00
C136
Ke zkoušce pro dějiny umění se studenti hlásí
e-mailem u PhDr. Aleny Bočkové, Ph.D.
([email protected])
Zkouška pro romanisty
9. 1. 2015
10.50
C136
29. 1. 2015
10.00
C136
10. 2. 2015
10.00
C136
Ke zkoušce pro romanisty se studenti hlásí
e-mailem u Mgr. Evy Pauerové
([email protected])
Němčina
Datum
Čas
Místnost
Zkouška B2 -/B2+
12. 12. 2014
14:00
C144
15. 1. 2015
8:30
C144
28. 1. 2015
8:30
C144
9. 2. 2015
8:30
C144
Zkouška v rámci doktorského studia
29. 1. 2015
9:00
C133
12. 2. 2015
9:00
C133
Přihláška ke zkoušce na sekretariátu JC.
Od 1. roč. DS ve školním roce 2010/11 je pro většinu
studijních programů zároveň povinný také zápis
zkoušky v IS.
Ruština
Datum
Čas
Místnost
Zkouška B2 -/B2+
13. 1. 2015
9:00
C136
19. 1. 2015
9:00
C136
2. 2. 2015
9:00
C136
Zkouška v rámci doktorského studia
26. 1. 2015
9:00
C136
Přihláška k DS zkoušce na sekretariátu JC.
Od 1. roč. DS ve školním roce 2010/11 je pro většinu
DS programů zároveň povinný také zápis zkoušky v IS.
Download

Termíny atestací v ZS 2014/15