Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky profilové části – denní forma studia
školní rok 2012/2013
Pedagogická rada rozhodla dne 26. 9. 2012 o těchto kritériích hodnocení praktické maturitní
zkoušky profilové části:
Studijní obor Obchodní akademie
Předmět
Ekonomika
Daně
Účetnictví
Písemná a ústní komunikace
Informační technologie
Celkem
Maximální počet bodů
20
10
30
20
20
100
Minimální počet bodů
2 (2 části)
1 (1 část)
3 (3 části)
2 (2 části)
2 (2 části)
Studijní obor Ekonomické lyceum
Předmět
Ekonomika
Účetnictví
Písemná a ústní komunikace
Cizí jazyk v praxi
Výpočetní technika
Celkem
Maximální počet bodů
10
10
20
30
30
100
Minimální počet bodů
1 (1 část)
1 (1 část)
2 (2 části)
3 (3 části)
3 (3 části)
Studijní obor Informační technologie
Předmět
Aplikace na PC
Grafika na PC
Databáze / Programování
Počítačové sítě a systémy
Celkem
Maximální počet bodů
50 (18 + 18 + 14)
14
18
18
100
Minimální počet bodů
3 (3 části)
1 (1 část)
1 (1 část)
1 (1 část)
Hodnocení
Počet bodů
100 – 90
89 – 75
74 – 55
54 – 41
40 – 0
Známka
1
2
3
4
5
V případě, že žák nesplní stanovený minimální počet bodů (1 bod) z jedné části, bude
jednotlivým zkoušejícím navrhována zkušební komisi výsledná známka z praktické
maturitní zkoušky 5 - nedostatečný.
1
Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky profilové části – dálková forma studia
školní rok 2012/2013
Studijní obor Obchodní akademie
Předmět
Ekonomika
Daně
Účetnictví
Písemná a ústní komunikace
Informační technologie
Celkem
Maximální počet bodů
20
10
30
20
20
100
Minimální počet bodů
2 (2 části)
1 (1 část)
3 (3 části)
2 (2 části)
2 (2 části)
Studijní obor Informační technologie
Předmět
Aplikace na PC
Grafika na PC
Databáze
Programování
Počítačové sítě a systémy
Celkem
Maximální počet bodů
42 (16 + 16 + 10)
10
16
16
16
100
Minimální počet bodů
3 (3 části)
1 (1 část)
1 (1 část)
1 (1 část)
1 (1 část)
Maximální počet bodů
30
30
40
100
Minimální počet bodů
2 (2 části)
3 (3 části)
3 (3 části)
Studijní obor Podnikání
Předmět
Účetnictví a daně
Písemná a ústní komunikace
Aplikační software
Celkem
Hodnocení
Počet bodů
100 – 90
89 – 75
74 – 55
54 – 41
40 – 0
Známka
1
2
3
4
5
V případě, že žák nesplní stanovený minimální počet bodů (1 bod) z jedné části, bude
jednotlivým zkoušejícím navrhována zkušební komisi výsledná známka z praktické
maturitní zkoušky 5 - nedostatečný.
V Orlové dne 26. 9. 2012
Mgr. Marcela Koutná
zástupkyně statutárního orgánu
2
Download

Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace 1 Kritéria