ZÁPADNÍ EVROPA
Francie, Benelux, Velká Británie, Irsko
JÁDROVÉ STÁTY EVROPY
• Hospodářská vyspělost
• Nízká natalita i mortalita
• Vysoká střední délka života (muži - 72 let, ženy
– 80 let)
• Nízký přirozený přírůstek podporuje vysoká
imigrace
HLAVNÍ EVROPSKÁ ROZVOJOVÁ OSA
• „modrý banán“
• Hlavní hospodářské
centrum, velká
koncentrace obyvatel
• Odvíjí se od průmyslové
revoluce
– Těžba černého uhlí (v
současnosti již ztrácí
význam)
•
•
•
•
Střední Anglie
Severní Francie
Jižní Belgie
Porůří
FRANCIE
• Z již nabytých
vědomostí charakterizuj
polohu, povrch a
vodstvo Francie
• Nejvyšší hora Mont
Blanc (4 810 m n. m.)
• Duna du Pyla
POLITICKÁ GEOGRAFIE FRANCIE
• Významný stát již od
středověku
– Fr. je úředním jazykem ve 28
zemích světa, např. Švýcarsko,
Belgie
– Díky kolonizaci také např. v
Kanadě, Fr. Polynésii nebo Fr.
Guyaně
• Dnes je součástí G7, EU, …
• Poloprezidentská republika
– François Hollande
• Administrativní členění
– 28 regionů – ty se dělí dále na
101 departmentů
FRANCOUZSKÁ ROZVOJOVÁ OSA
• Ideální tvar i poloha
– Pro hospodářství
– Pro dopravu
• Vlastní rozvojová osa
napříč celou zemí
– Od Paříže (napojené na
„modrý banán“)
– Do Marseille
• Jádrem státu je oblast
okolo Paříže tzv. Île-deFrance
OBYVATELSTVO FRANCIE
• Národnostní stát - Francouzi
– Silné národnostní cítění
– Římští katolíci
• Imigranti:
– Portugalci
– Arabové
• Často muslimové – náboženské revolty
– Např. r. 2006 předměstí Paříže
NEROSTNÉ SUROVINY A ENERGETIKA
• S Francie – černé uhlí
• Alsasko–Lotrinsko – černé uhlí, železná ruda,
soli
• Uran
– Předpoklad pro jadernou energetiku, která v zemi
převládá (80% el. energie) – na březích řek Loire a
Rhône
– Současným trendem je rozvoj alternativních zdrojů
energie (především hydroelektrárny)
PRŮMYSL
• Strojírenství
– Airbus (letadla)
– Renault, Citroën, Peugeot
(automobily)
– Thomson (elektronika)
• Gumárenský průmysl
– Michelin
• Kosmetický průmysl
– Dior
– Chanel
• Paříž – centrum módy
(oděvní průmysl)
• Potravinářský průmysl
ZEMĚDĚLSTVÍ
•
•
•
•
•
•
Kukuřice
Pšenice
Cukrovka
Vinná réva
Mléko
Maso
DOPRAVA
• Projevuje se zde dominance
jádra Île-de-France
– Radiální tvar dopravních
komunikací
– TGV (rychlovlaky)
• Jedny z největších přístavů
Evropy
– Marseille
– La Havre
• Mezi Fr. a VB – Eurotunel
pod La Mance
• Air France – největší
evropská letecká společnost
CESTOVNÍ RUCH FRANCIE
• Výborné podmínky
• Paříž – nejnavštěvovanější
město Evropy
• Francouzská riviéra –
pobytový CR
• Alpy (Chamonix) –
sportovní CR
• Zámky na Loiře, Paříž –
poznávací CR
• Cannes – Mezinárodní
filmový festival
BELGIE, NIZOZEMÍ LUCEMBURSKO
BENELUX
BENELUX
• Tzv. „nížinné země“
– BELGIE
– NIZOZEMÍ
– LUCEMBURSKO
- BRUSEL
- AMSTERDAM
- LUCEMBURK
• 1948 – vznik celní a hospodářské unie
BENELUX – zahájení integračního procesu (EU)
STRATEGICKÁ POLOHA
• Na hlavní evropské
rozvojové ose
• Na rozhraní 3 mocností:
– Velká Británie
– Německo
– Francie
• Ústí velkých řek Rýna,
Šeldy a Maasy
POVRCH
• Nízká nadmořská výška
– Která nížina tvoří povrch Beneluxu?
• Nizozemí – „boj s mořem o novou pevninu“
– POLDRY
• regulování vodní hladiny
• 40 % území Nizozemska
OBYVATELSTVO
• Vysoká hustota zalidnění (375 ob./km²)
• Nizozemí – Nizozemci – nizozemština
• Belgie
– Vlámové (sever)
– Valoni (jih) – francouzština
– Napětí mezi etniky (jiná kultura, jazyk a
náboženství, podíl na ekonomické prosperitě)
• Vysoká míra urbanizace
• Vysoká míra imigrace
JÁDROVÁ OBLAST
• Jižní Nizozemí
– Konurbace Randstad Holland
•
•
•
•
Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Den Haag
• Severní Belgie
– Brusel
– Antverpy
– Gent
• Počet ob. – přes 10 milionů
• Centrum průmyslu a služeb
NEROSTNÉ SUROVINY A ENERGETIKA
• Zemní plyn – sever
Nizozemska
• Pro Nizozemí typické –
větrné mlýny
PRŮMYSL
• Shell - petrolejářská
společnost (NI/VB)
• Philips – elektronika (NI)
• Potravinářský průmysl
– Sýry, čokoláda, kakao,
pivo, lihoviny
• Keramika, porcelán Brusel
ZEMĚDĚLSTVÍ
• Špičková kvalita
• Živočišná výroba – chov prasat a skotu
• Rostlinná výroba – krmivo, cukrovka,
brambory, zelenina
• Zahradnictví – tulipán – symbolem Nizozemí
DOPRAVA
• Výhodná poloha:
–
–
–
–
dálnice
silnice
říční cesty
námořní doprava
• Rotterdam
– patří mezi největší
světové přístavy
Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ
BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
POLITICKÁ GEOGRAFIE
• Koloniální mocnost
– Do r. 1973 – VB měla blíže k USA, Kanadě a Austrálii
– Od r. 1973 – vstup do Evropských společenství
• Korunní dependence
– ostrov Man
– Normandské ostrovy
– Nejsou součástí EU!
• Commonwealth – Společenství národů (bývalé kolonie a další
zámořská území)
• Současné kolonie
–
–
–
–
Gibraltar
Britská Západní Indie (ostrůvky v Karibiku)
Sv. Helena, Falklandy (jižní Atlantik)
Pitcairn (Oceánie)
PŘÍRODNÍ POMĚRY
• nížinatý jih – „zahrada Anglie“
• nejvyšší hora – Ben Nevis –
Grampiany
• podnebí ovlivněné Golfským
proudem – malé výkyvy teplot,
déšť, mlha
– Na severu – vodnaté řeky
(vodní doprava)
• velká jezera – Loch Ness, Loch
Lomond
• dříve – rozsáhlé kácení lesů
(tvorba pastvin)
• dnes lesy tvoří jen 10 %
rozlohy
• pastviny a vřesoviště
OBYVATELSTVO
• Nerovnoměrné rozložení obyvatelstva
– 1 000 ob./km² v centrální Anglii
– 10 ob./km² na severu Skotska
• 90 % urbanizace
• Mnohonárodnostní stát
– Angličané
– Skotové
– Irové
• Anglikánská církev
• Angličtina – úřední jazyk v 52 zemí světa
HOSPODÁŘSTVÍ
• Hlavní odvětví
– těžba ropy
– finančnictví
NEROSTNÉ SUROVINY
• těžba ropy a zemního plynu ze Severního moře
• pravděpodobná ložiska i v Irském moři
PRŮMYSL
• Shell, British Petroleum
• Strojírenství
• Polygrafie
DOPRAVA
• letecká
– Londýn – největší letiště
v Evropě Heathrow
• námořní
– ztrácí na významu
– z doků v Londýně –
rekreační zástavba
VELKÝ LONDÝN
• 12 mil. obyv.
• Londýn – hlavní město
pro Anglii, VB i
Commonwealth
– ¼ HDP celé VB
– obyvatelstvo:
• 10 % Indové a Pákistánci
• 10% černoši z Afriky a z
Karibiku
• Centrum
– moderní City s mrakodrapy
• 500 bank
• Mediální organizace (BBC,
Reuter)
MIDLANDS
(BLACK COUNTRY)
• 5 mil. obyv.
• jedna z nejstarších
průmyslových oblastí
světa
• Birmingham – dopravní
strojírenství
• Leicester – textilní
průmysl
L–M-L
• Liverpool – Manchester
– Leeds
• 10 mil. obyv.
• strojírenství, hutnictví
(slitiny), textilní průmysl
GLASGOW
• Výroba lodí
• Hutnictví
• Elektronika (technopolis
IBM)
IRSKO
• Hl. město – Dublin
• Nejvyšší podíl pastvin v Evropě (70 % rozlohy) – ovce,
skot
• Lesy 3 % - program zalesňování
• v minulosti vysoká emigrace do USA a Austrálie
• vstup do EU – rychlý rozvoj státu (ekonomika a
vzdělání)
• Silné ekonomické vazby s VB, investice od Irů z USA
• Hospodářství – elektronika, PC, počítačové hry
• Guinness – pivo
• Irská whisky
Download

ZÁPADNÍ EVROPA.pdf