KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ
STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS
ZÁVOD MOSTY A KONSTRUKCE
Kontakty
ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI
EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
113 19 Praha 1
T/ +420 224 952 022
F/ +420 224 933 551
E/ [email protected]
Oblast Čechy střed
K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky
T/ +420 235 005 111
F/ +420 235 005 113
Výroba betonových prefabrikátů a ocelových konstrukcí
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Mosty a konstrukce
výroba - provozovna Třebestovice
sídlo závodu
Tovární 164
K Hájům 946
289 12 Třebestovice
155 00 Praha 5 - Stodůlky
T/ +420 325 510 111
T/ +420 235 005 111
E/ [email protected]
Kontaktní osoby :
Mgr. Luboš Lobík
provozně-obchodní náměstek
M/ +420 728 862 846
E/ [email protected]
Ing. Vlasta Bolartová
příjem objednávek
M/ +420 731 601 030
T/ +420 235 005 309
E/ [email protected]
Obsah
Dopravní stavby
Betonová silniční svodidla ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....5
Silniční panely a jejich příslušenství ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....8
Prefabrikáty pro odvodnění ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1 2
Nástupištní hrany ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1 7
Prvky tramvajových tratí ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....2 0
Prvky protihlukových stěn ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...2 2
Inženýrské stavby
Rámové propustky a podchody ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...3 1
Prefabrikáty pro mostní stavby ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...3 4
Výrobky pro vodohospodářské stavby ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....4 4
Pozemní stavby
Základové prefabrikáty ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....4 7
Prefabrikáty pro svislé konstrukce ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....4 8
Prefabrikáty pro vodorovné konstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....4 9
Schodiště ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....5 0
Zakázková výroba prefabrikátů pro pozemní stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....5 1
DOPRAVNÍ STAVBY
5
Betonová silniční svodidla
Svodidla S97 - certifikovaná silniční svodidla
Vodící stěny VS97
Betonová silniční svodidla typu SSŽ S97 (svodidla spojená tyčí) se v české silniční a dálniční síti používají již od roku 1998. Nově
byla tato svodidla podrobena nárazovým zkouškám dle ČSN EN 1317 a na základě jejich výsledků získala ES Certifikát a možnost
označení CE. Jsou schválena MD ČR a MDPT SR pro použití na pozemních komunikacích a mostech pro maximální úroveň
zadržení H3.
Svodidla mají klasický tvar „New Yersey“. Svodidla se spojují pomocí speciálních spojek průběžné tyče.
Nejčastěji používaný je typ S97 výšky 1000 mm v oboustranném provedení.
Svodidla běžná
jednostranná S97 J
oboustranná S97 O
h
510
0
400
640
Svodidla koncová
jednostranná S97 JK
oboustranná S97 OK
0
400
0
400
510
640
www.eurovia.cz
Betonová silniční svodidla - Dopravní stavby
6
Svodidla S97
Vodící stěny VS97
Dílce základních typů svodidel S97
rozměry (mm)
označení
název výrobku
l
h
úrověň
zadržení
H3
S97/1200 O
svodidlo S97 oboustr. běžné
4000
1200
S97/1200 OK
svodidlo S97 oboustr. koncové
4000
1200
S97/1100 O
svodidlo S97 oboustr. běžné
4000
1100
S97/1100 OK
svodidlo S97 oboustr. koncové
4000
1100
S97/1000 O
svodidlo S97 oboustr. běžné
4000
1000
S97/1000 OK
svodidlo S97 oboustr. koncové
4000
1000
S97/1200 J
svodidlo S97 jednostr. běžné
4000
1200
S97/1200 JK
svodidlo S97 jednostr. koncové
4000
1200
S97/1000 J
svodidlo S97 jednostr. běžné
4000
1000
S97/1000 JK
svodidlo S97 jednostr. koncové
4000
1000
S97/810 J
svodidlo S97 jednostr. běžné *
4000
810
S97/810 JK
svodidlo S97 jednostr. koncové*
4000
810
hmotnost
3270
2600
H2
3120
2570
H3
2970
2530
H3
2980
2330
H2
2680
2260
N2
2400
2060
Svodidla je možné vyrobit i ve zkrácených délkách.
* Svodidlo 810 J je certifikováno CE a schváleno v SR, ale nebylo předloženo ke schválení MD ČR.
Následující typy prefabrikátů nebyly podrobeny nárazovým zkouškám, a tudíž nejsou vhodné k použití pro svodidla. Tyto typy
svodidel, ač plně funkční, mohou být navrhovány pouze jako vodicí stěny. Jako vodicí stěny lze rovněž použít i dílce ostatních
typů, navzájem nespojené. Pro tento účel je proto možné objednat i dílce bez spojovací tyče.
Vodící stěny VS97 (necertifikováno jako svodidla)
rozměry (mm)
označení
název výrobku
l
h
hmotnost
VS97/1100 J
vodící stěna S97 jednostr. běžné
4000
1100
2830
VS97/1100 JK
vodící stěna S97 jednostr. koncové
4000
1100
2300
VS97/810 O
vodící stěna S97 oboustr. běžné
4000
810
2680
VS97/810 OK
vodící stěna S97 oboustr. koncové
4000
810
2330
VS97/1200 Obt
vodící stěna S97 běžné – bez tyče
4000
1200
3240
VS97/1200 OKbt
vodící stěna S97 koncové – bez tyče
4000
1200
2580
VS97/1100 Obt
vodící stěna S97 běžné – bez tyče
4000
1100
3090
VS97/1100 OKbt
vodící stěna S97 koncové – bez tyče
4000
1100
2550
VS97/1000 Obt
vodící stěna S97 běžné – bez tyče
4000
1000
2940
VS97/1000 OKbt
vodící stěna S97 koncové – bez tyče
4000
1000
2510
Svodidla je možné vyrobit i ve zkrácených délkách.
Ve výrobním programu jsou rovněž speciálně upravené dílce svodidel (svodidla snížená pro usnadnění průchodu přes svodidlo,
svodidla pro přechod mezi různými výškami svodidel, svodidla upravená pro připojení ocelového svodidla, svodidla upravená pro
umožnění dilatačního posunu při použití u mostních závěrů aj.).
Dopravní stavby - Betonová silniční svodidla
www.eurovia.cz
7
Městská ochranná zábrana MOZ
Jedná se o bezpečnostní prvek sloužící k oddělení prostor parkovišť, chodníků, k vytvoření kruhových objezdů apod.
Může být opatřen ocelovým, případně dřevěným zábradlím.
MOZp
MOZk
h
l
350
h
l
rozměry (mm)
označení
l
h
t
hmotnost
(kg)
název výrobku
MOZp
městská ochranná zábrana průběžná
1500
400
350
273
MOZk
městská ochranná zábrana koncová
1500
400
350
202
MOZo
městská ochranná zábrana oblouk
715/715
400
350
155
Doplňkové konstrukce
rozměry (mm)
označení
hmotnost
(kg)
název výrobku
l
h
t
MOZzo
zábradlí ocelové zinkované
1440
720
-
13
MOZzd
zábradlí dřevěné
1500
720
-
13
www.eurovia.cz
Betonová silniční svodidla - Dopravní stavby
8
Silniční panely a jejich příslušenství
Silniční panel SP1
Silniční panely SP1 jsou vhodné pro použití při přípravě staveništních vozovek, výstavbě betonových a parkovacích ploch.
Panely jsou využitelné pro dopravní zatížení návrhovou nápravou 100 kN a s počtem přejezdů menším než 10 000.
Minimální tl. podkladní vrstvy vyplývá z modulu pružnosti podloží 20 (30,40) Mpa .
h
Pro bližší specifikaci kontaktujte výrobce.
l
h
b
l
b
Dopravní stavby - Silniční panely a jejich příslušenství
www.eurovia.cz
9
Panel pro provizorní vozovky SPV
Panel pro provizorní vozovky je možné využít jako kryt dočasných vozovek stavweništních komunikací nebo objížděk veřejných
komunikací. U těchto panelů je předpokládáno opakované použití, ale nevylučuje se trvalé použití.
h
Panely jsou využitelné pro dopravní zatížení návrhovou nápravou 100kN a spočtem přejezdů 150 000.
Rozměrové spektrum je rozličné. Pro přesnou specifikaci Vašeho požadavku kontaktujte výrobce.
l
b
www.eurovia.cz
Silniční panely a jejich příslušenství - Dopravní stavby
10
Panel pro provizorní vozovky SPVz
Tento panel je nově zařazen do našeho portfolia výrobků. Díky svým malým rozměrům je vhodný pro výstavbu provizorních cest
nebo pro polní či lesní cesty. Zuby na stranách fungují jako zámky, které i při větším úhlu rozevření zaručují stabilitu panelu.
povrch - úprava stiráåí
115±3
800±3
4
typ.
cca 40
380±3
/2°/
cca 100
Dopravní stavby - Silniční panely a jejich příslušenství
www.eurovia.cz
11
Zpevňovací panel ZPo
Zpevňovací panel ZPh
Tyto zpevňovací prefabrikáty se používají zejména ke zpevnění břehů vodních toků, nádrží a svahů. Lze je také použít pro
vydláždění vjezdů, odstavných ploch, parkovišť apod.
Po konzultaci je možné upravit rozměr panelů pro použití jako zatravňovací prvky.
h
l'
b
h'
l
l
h'
h
b
l'
rozměry (mm)
označení
název výrobku
l / l‘
h / h‘
b
hmotnost
(kg)
ZPO
zpevňovací prefabrikát ZPo
3000/155
1000/95
180
760
ZPh
zpevňovací prefabrikát ZPh
3000/200
1000/150
180
780
ZPh
zpevňovací prefabrikát ZPh
1500/200
1000/150
180
390
ZPh
zpevňovací prefabrikát ZPh
2100/200
1000/150
180
546
ZPh
zpevňovací prefabrikát ZPh
2100/200
500/150
180
272
www.eurovia.cz
Silniční panely a jejich příslušenství - Dopravní stavby
12
Prefabrikáty pro odvodnění
Příkopový odtokový dílec
Příkopové dílce jsou malé prefabrikáty, které se využívají při výstavbě příkopů a koryt pro odvod povrchových vod u komunikací,
železničních tratí apod.
PD/xO
PD/1
h
h'
l
b'
b
PD/mel
h
h'
l
b'
b
rozměry (mm)
označení
název výrobku
b/b‘
h/ h‘
l
r
t
hmotnost
(kg)
PD/1
příkopový dílec
650/360
245/80
300
-
100
45
PD/1O
příkopový dílec oblý 1
1025/440
305/80
300
605
100
79
PD/2O
příkopový dílec oblý 2
800/200
170/70
300
800
80
42
PD/mel
příkopový dílec meliorační
670/330
180/80
300/500
500
80
44
Dopravní stavby - Prefabrikáty pro odvodnění
www.eurovia.cz
13
Příkopové odtokové žlaby ŽO SSŽ 07
Odtokové žlaby typu ŽO SSŽ 07 jsou železobetonové prvky k výstavbě příkopových žlabů až do výšky 2,15 m a železobetonové
desky k zaklopení těchto žlabů. Žlaby kromě odvodňovací funkce plní i funkci opěrných zídek, které stabilizují stěny příkopů.
Z jedné strany je tedy těleso železničního spodku, z druhé strany je zemní těleso, které může být i ve svahu.
Odtokové žlaby UCB
UCB0
UCB1
UCB2
a=
0
249
c 0, c 1, c 2
UCB
b = 870
rozměry (mm)
označení
název výrobku
a
b
c
UCB0
odtokový žlab 0
2490
870
1250
UCB1
odtokový žlab 1
2490
870
1450
UCB2
odtokový žlab 2
2490
870
1650
www.eurovia.cz
Prefabrikáty pro odvodnění - Dopravní stavby
14
Odtokové žlaby UCH
Prefabrikáty pro odvodnění železničního spodku jsou železobetonové prvky k výstavbě příkopových žlabů až do výšky
2,15 m a železobetonové desky k zaklopení těchto žlabů.
Žlaby kromě odvodňovací funkce plní i funkci opěrných zídek, které stabilizují stěny příkopů. Z jedné strany je tedy těleso
železničního spodku, z druhé strany je zemní těleso, které může být i ve svahu.
d 0, d 1, d 2
c 0, c 1, c 2
UCH
b = 870
UCH0
UCH1
UCH2
a=
0
249
rozměry (mm)
označení
název výrobku
a
b
c
d
UCH0
odtokový žlab 0
2490
870
1750
1250
UCH1
odtokový žlab 1
2490
870
1950
1450
UCH2
odtokový žlab 2
2490
870
2150
1650
Dopravní stavby - Prefabrikáty pro odvodnění
www.eurovia.cz
15
Odtokové žlaby Jm a Jv
Jm
0
100
d = 350
c = 900
a=
b = 650
d = 900
c = 1400
Jv
b = 700
a=
0
249
rozměry (mm)
označení
název výrobku
a
b
c
d
Jm
odtokový žlab Jm
1000
650
900
350
Jv
odtokový žlab Jv
2490
700
900
350
www.eurovia.cz
Prefabrikáty pro odvodnění - Dopravní stavby
16
Poklopy k odtokovým žlabům
typ Pjm 2
545
545
typ Pjm 1
1000
330
typ UC2
585
550
typ Pjv
498
830
550
typ UC1
830
Dopravní stavby - Prefabrikáty pro odvodnění
www.eurovia.cz
17
Nástupištní hrany
Prefabrikáty pro nástupištní hrany, dále NH, jsou železobetonové prvky pro úhlové zídky k výstavbě nástupišť v železničních
stanicích a zastávkách. Zídky stabilizují zásyp, který tvoří podklad pro plochu nástupiště.
Nástupištní hrany typ A
– základní typ prefabrikátů NH
– v případě požadavku investora může být dodáván i s protihlukovou vrstvou Liadur ®
– NH typu A mohou být dodávány i jako zkosené – levé a pravé prvky
– značení prvků:
základní: A
zkosené: A-1L, A-1P, A-2L, A-2P
1300
•
•
0
199
1000
rozměry (mm)
označení
název výrobku
l
v1
v2
NH-A
nástupištní hrana typ A
1990
1300
-
NH-A-1L
nástupištní hrana typ A-1L
1990
1300
1020
NH-A-2L
nástupištní hrana typ A-2L
1990
1020
740
NH-A-1P
nástupištní hrana typ A-1P
1990
1300
1020
NH-A-2P
nástupištní hrana typ A-2P
1990
1020
740
www.eurovia.cz
Nástupištní hrany - Dopravní stavby
18
Nástupištní hrana typ B
– nejjednodušší typ prefabrikátů NH
– pohledová strana je pomocí speciální matrice profilována
– v případě požadavku investora může být dodávána i jako hladká, bez profilování
– NH typu B mohou být dodávány i jako zkosené – levé a pravé prvky
– značení prvků:
základní: B
zkosené: B-1L, B-1P, B-2L, B-2P
1300
•
•
1990
940
rozměry (mm)
označení
název výrobku
l
v1
v2
NH-B
nástupištní hrana typ B
1990
1300
-
NH-B-1L
nástupištní hrana typ B-1L
1990
1300
1020
NH-B-2L
nástupištní hrana typ B-2L
1990
1020
740
NH-B-1P
nástupištní hrana typ B-1L
1990
1300
1020
NH-B-2P
nástupištní hrana typ B-2P
1990
1020
740
Dopravní stavby - Nástupištní hrany
www.eurovia.cz
19
Nástupištní hrana typ C
– pohledový a akusticky utlumený typ prefabrikátů NH
– pohledová strana je z důvodu snížení hlučnosti (ale i ze vzhledových důvodů) opatřena absorpční vrstvou Liadur®
– v případě požadavku investora může být dodávána i bez protihlukové vrstvy Liadur®
– NH typu C mohou být dodávány i jako zkosené – levé a pravé prvky
– značení prvků:
základní: C
zkosené: C-1L, C-1P, C-2L, C-2P
1300
•
•
1990
1000
rozměry (mm)
označení
název výrobku
l
v1
v2
NH-C
nástupištní hrana typ C
1990
1300
-
NH-C-1L
nástupištní hrana typ C-1L
1990
1300
1020
NH-C-2L
nástupištní hrana typ C-2L
1990
1020
740
NH-C-1P
nástupištní hrana typ C-1L
1990
1300
1020
NH-C-2P
nástupištní hrana typ C-2P
1990
1020
740
www.eurovia.cz
Nástupištní hrany - Dopravní stavby
20
Prvky tramvajových tratí
Velkoplošné tramvajové panely VTP
Jedná se o železobetonové nebo předpjaté deskové panely, sloužící pro výstavbu tramvajových tratí.
Kolejové panely jsou opatřeny kolejovými žlaby sloužícími pro umístění blokové kolejnice. Povrch panelů může být ražbou
plasticky pojednán jako imitace dlažby.
r
180
VTP VL
l
l
180
b
180
l
b
Kolejové
označení
název výrobku
rozměry (mm)
l
b
Rozteč žlabů
r (mm)
hmotnost
(kg)
01-1-VL60
kolejový panel předpjatý
6000
2200
1430
6178
01-1-VL30
kolejový panel předpjatý
3000
2200
1430
3089
01-1-VL15
kolejový panel železobetonový
1500
2200
1430
1485
01-1-VL8
kolejový panel železobetonový
800
2200
1430
792
01-1-VL7
kolejový panel železobetonový
700
2200
1430
693
01-1-VL5
kolejový panel železobetonový
500
2200
1430
495
Dopravní stavby - Prvky tramvajových tratí
www.eurovia.cz
21
Mezikolejové
označení
rozměry (mm)
název výrobku
l
b
hmotnost
(kg)
01-2-VK 60/12
kolejový panel předpjatý
6000
1180
6178
01-2-VK 30/12
kolejový panel předpjatý
3000
1180
3089
01-2-VK 15/12
kolejový panel železobetonový
1500
1180
1485
01-2-VK 60/10
kolejový panel předpjatý
6000
980
792
01-2-VK 30/10
kolejový panel předpjatý
3000
980
693
01-2-VK 15/10
kolejový panel železobetonový
1500
980
495
01-2-VK 60/8
kolejový panel předpjatý
6000
780
2106
01-2-VK 30/8
kolejový panel předpjatý
3000
780
1053
01-2-VK 15/8
kolejový panel železobetonový
1500
780
527
Kolejový obrubník
Jedná se o moderní výrobek umožňující oddělení části komunikace určené pro městskou hromadnou
dopravu (tramvaj) od zbytku komunikace, který je využíván automobilovou dopravou.
KO-p
v
KO-k
l
b
označení
název výrobku
rozměry (mm)
l
b
v
hmotnost
(kg)
01-KO-p
kolejový obrubník průběžný
330
220
240
31,7
01-KO-k
kolejový obrubník koncový
330
220
240
28
www.eurovia.cz
Prvky tramvajových tratí - Dopravní stavby
22
Prvky protihlukových stěn
Základními prvky dodávaných systémů protihlukových stěn jsou stěnové panely, betonové sloupky a betonové kalichy pro
osazení sloupků (pro případ, kdy sloupky nejsou zakládány na velkoprůměrových pilotách). EUROVIA CS dodává dva systémy
protihlukových stěn.
Běžně je používán systém zasouvaných panelů, kde se stěnové panely zasouvají do drážek ve sloupcích tvaru H. Svislé sloupky
pohledově stěnu rozčleňují. Jako sloupky lze použít, kromě sloupků betonových, alternativně i ocelové sloupky HEA 160.
V případech vyšších nároků na estetické ztvárnění stěny nebo její zvýšenou zvukovou pohltivost je možno volit náročnější
systém předsazených panelů. V systému předsazených panelů jsou sloupky za panely skryty. Líc zdi je tvořen pouze panely, které se ke
sloupkům připevňují speciálními příchytkami. U akusticky pohltivých zdí tak lze dosáhnout vyšší akustické pohltivosti.
Rozšiřují se i možnosti estetického ztvárnění líce zdi.
Stěnové panely pro oba systémy mají obdobnou konstrukci. Liší se pouze svoji délkou a úpravou svislých hran.
Zasouvaný systém
Předsazený systém
Dopravní stavby - Prvky protihlukových stěn
www.eurovia.cz
23
Pohltivé panely Liadur® -L, Ls
Nejpoužívanějším typem stěnových panelů jsou panely se speciální úpravou líce, která zajišťuje částečné pohlcení dopadajícího
zvuku. Pro zasouvaný systém jsou určeny panely Liadur® L, pro předsazený systém panely Liadur® Ls.
Panely mají sendvičovou konstrukci. Na betonovém skeletu je povrchová vrstva z akusticky vysoce pohltivého pórovitého betonu
typu LiaporBeton®. Tato vrstva je hluboce profilovaná trapézovým nebo vlnitým vzorem.
Tloušťka nosného betonového skeletu je 110 mm. U zasouvaného systému se panely zasouvají do sloupků s roztečí 4000 mm
(resp. 6000 mm) při použití ocelových sloupků, nebo 4100 mm (resp. 6100 mm) při použití betonových sloupků. Rozteč sloupků
předsazeného systému je 4000, resp. 6000 mm. Případné krácení panelů a příslušných roztečí sloupků je možné v kroku po 100 mm.
Panel Liadur Ls pro předsazený systém
Panel Liadur L
l
220
220
h
h
l
Detail uložení panelu v betonovém sloupku
Betonový sloupek
250
Pryžový klín
Pryžový klín
17
Nosný betonový skelet
17
90
60
70 40
110
110
110
Vrstva Liapor betonu
název výrobku
panel Liadur® L
Vzor vlna
rozměry (mm)
l
3955
h
1200-2400
plošná hmotnost
325
celkem max. 3090
panel Liadur® L
5955
1200-2400
325
celkem max. 4650
panel Liadur® L
3955
1200-2400
340
celkem max.3230
panel Liadur® L
5955
1200-2400
typ
zasouvaný systém
Vzor trapez
340
celkem max.4860
3970
1200-2400
325
celkem max.3100
panel Liadur® Ls
5970
1200-2400
325
celkem max.4660
panel Liadur® Ls
3970
1200-2400
340
celkem max.3240
panel Liadur® Ls
5970
1200-2400
předsazený systém
panel Liadur® Ls
340
celkem max. 4870
Uvedené rozměry jsou standardní. Po konzultaci je možné rozměry upravit.
www.eurovia.cz
Prvky protihlukových stěn - Dopravní stavby
24
Oboustranně pohltivé panely Liadur® - Lo
Po projednání s výrobcem je možno navrhnout i jiný tvar profilace. Barevné provedení zadní betonové plochy lze zvolit podle vzorníku.
Rovněž barevné provedení pohltivé přední plochy z betonu LiaporBeton® lze volit dle příslušných vzorníků po konzultaci s výrobcem.
Profilace může být přerušována pro vytvoření různých vzorů (vlysů). Jednotlivé vlysy mohou u sousedících dílců navazovat, což je
efektní zejména u předsazeného systému. Je možné odlišné barevné řešení jednotlivých oddělených úseků v rámci jednoho panelu.
Návrh případných vlysů je nutno konzultovat s výrobcem. Do vlysů lze umístit i různé ornamentální vložky.
370
h
l
rozměry (mm)
l
h
plošná hmotnost
(kg/m2)
panel Liadur® Lo - trapéz - oboustranný
3955
1200-2400
401
panel Liadur® Lo - trapéz - oboustranný
5955
1200-2400
401
panel Liadur® Lo - vlna - oboustranný
3955
1200-2400
410
panel Liadur® Lo - vlna - oboustranný
5955
1200-2400
410
název výrobku
Dopravní stavby - Prvky protihlukových stěn
www.eurovia.cz
25
Panely s betonovým povrchem - odrazivé
Panely s betonovým povrchem jsou akusticky odrazivé. Používají se pro stěny, u kterých není požadována akustická
pohltivost, a jako panely soklové. Vyrábějí se v různých výškách dle konkrétní potřeby a ve dvou variantách tloušťky, 110 mm a
160 mm. Pro dosažení příznivého estetického vzhledu lze betonový povrch profilovat (u panelů tl. 160 mm), nebo použít stiráž
(panely tl. 110 i 160 mm). Všechny panely určené pro zasouvaný systém mají v uložení jednotnou tloušťku 110 mm.
Barevné provedení lze po projednání s výrobcem zvolit podle vzorníku.
U zasouvaného systému se panely zasouvají do sloupků s roztečí 4000 mm (resp. 6000 mm) při použití ocelových
sloupků, nebo 4100 mm (resp. 6100 mm) při použití betonových sloupků. Rozteč sloupků předsazeného systému
je 4000, resp. 6000 mm.
Odrazivý panel tl. 110 mm
l
110
h
110
Odrazivý panel tl. 160 mm
l
160
110
h
160
název výrobku
panel hladký
rozměry (mm)
l
3955
h
600-2400
b
11
plošná hmotnost
(kg/m2)
typ
275
panel hladký
3955
600-2400
16
400
panel s reliéfem na líci
3955
800-2400
16
400
celkem max. 3800 kg
panel hladký
5955
600-2400
16
400
panel s reliéfem na líci
5955
800-2400
16
400
zasouvaný systém
celkem max. 2610 kg
panel hladký
3970
600-2400
11
275
panel hladký
3970
600-2400
16
400
panel hladký
5970
600-2400
16
400
celkem max. 5730 kg
www.eurovia.cz
předsazený
systém
celkem max. 5720 kg
Prvky protihlukových stěn - Dopravní stavby
26
Panel dřevěný pohltivý
Spektrum povrchové úpravy protihlukových systémů je velice rozmanité.
Není žádným problémem doplnit panely i dřevem, a to jak surovým tak i jakkoli esteticky zpracovaným.
Dopravní stavby - Prvky protihlukových stěn
www.eurovia.cz
27
Únikové panely
Únikové panely jsou součástí dodávaného systému PHS. Panely jsou dodávány kompletně s osazenými únikovými
samozavíracími dveřmi. Samozavírací dveře šířky 900 mm jsou, včetně zárubně, přímo osazeny do panelu.
Samozavírání je řešeno bez dalších přídavných mechanizmů.
2500
2100
250
Povrch panelu je buď odrazivý, nebo pohltivý s vrstvou Liapor betonu, případně lze rozsah pohltivých a odrazivých ploch různě
kombinovat. Nejčastěji je i v pohltivých stěnách používán únikový panel s odrazivým povrchem o šířce 1955 mm a výšce 2500 mm.
Panely se vyrábějí s nosným betonovým skeletem tl. 160 mm. Barevné provedení lze po projednání s výrobcem zvolit podle vzorníku.
Provedení panelu včetně zárubně a dveří a jejich protikorozní ochrany plně odpovídá SŽDC i ŘSD ČR. Panel je dodáván v provedení
pro systém zasouvaných i předsazených panelů.
900
527,5
h
527,5
150
50
110
SMĚR OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
270
50
SMĚR OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
110
900
900
1955
Běžný únikový panel
l
Únikový panel s pohltivou úpravou Liapor
h
pohltivý Liadur®
1 955
2 600-2 800
2 000 / 2 100
max. 1 708
pohltivý Liadur®
2 995
2 600-2 800
3 000 / 3 100
max. 3 019
odrazivý hladký
1 955
2 500-2 800
2 000 / 2 100
max. 1 552
odrazivý hladký
2 995
2 500-2 800
3 0000 / 3 100
max. 2 739
pohltivý Liadur®
1 970
2 600-2 800
2 000
max. 1 720
pohltivý Liadur®
2 970
2 600-2 800
3 000
max. 3 031
typ
zasouvaný
systém
l
www.eurovia.cz
hmotnost
(kg)
předsazený
systém
rozměry (mm)
rozteč sloupků
ocel/beton
název výrobku
Prvky protihlukových stěn - Dopravní stavby
28
Betonový kalich BK
Základový prefabrikát, do kterého se osazují sloupky PHS. Používá se tam, kde není nutné provádět založení na vrtaných pilotách.
Betonový kalich umožňuje výrazné zrychlení výstavby, zjednodušuje výstavbu a minimalizuje mokrý proces, a tím i závislost na
počasí. Kalich je určen pro standardní betonové sloupky.
Standardně se vyrábí kalich výšky 800 mm. Pro nízké stěny je možno použít kalichy se sníženou výškou (700 mm, resp. 550 mm).
Pro vysoké stěny nebo při větší rozteči sloupků se používají kalichy s rozšířeným základem a výškou 1050 mm.
Výběr typu kalichu musí provést projektant na základě namáhání základové spáry, určeného statickým výpočtem.
h
BK
rozměry (mm)
b
l
h
hmotnost
(kg)
betonový kalich
1200
1400
800
2 000
betonový kalich
1144
1344
700
1 800
betonový kalich
1066
1234
550
1 080
betonový kalich
1400
1800
1050
cca 2 500
název výrobku
Dopravní stavby - Prvky protihlukových stěn
www.eurovia.cz
29
Betonový sloupek BS
Betonový sloupek je součástí systému protihlukových stěn. Sloupek se vyrábí v uvedených délkách, je určen především k
osazování do betonových kalichů nebo pilot. Sloupek může být dle požadavku opatřen nátěrem barevného odstínu dle vzorníku.
Sloupek je esteticky příznivý, výhodou proti ocelovému sloupku je jeho životnost. Není potřeba protikorozní ochrana. V drážce
sloupku je možné natočit panel až do úhlu 10°. Tam, kde je nutné průběh PHS zalomit více, se použijí betonové sloupky s lomem
15°, 30° , 45° nebo 90° . Sloupky se standardně vyrábějí v délkách 1,5–6,5 m (lomové sloupky 1,5–5 m). Délku sloupků lze
upravovat po 50 mm.
350
0°
250
15°
30°
45°
90°
délka (mm)
hmotnost
(kg)
betonový sloupek běžný
1500-6000
max. 1061
betonový sloupek rohový 15°
1500-5000
max. 1114
betonový sloupek rohový 30°
1500-5000
max. 1199
betonový sloupek rohový 45°
1500-5000
max. 1358
betonový sloupek rohový 90°
1500-5000
max. 1582
název výrobku
www.eurovia.cz
Prvky protihlukových stěn - Dopravní stavby
INŽENÝRSKÉ STAVBY
31
Rámové propustky a podchody
VIA RP
VIA RP - k
www.eurovia.cz
Rámové propustky a podchody - Dopravní stavby
32
Zakázková výroba rámových prvků
h
Dle přání zákazníka je možné vyrobit prakticky jakýkoli rámový prefabrikát vhodný ať už pro vodní propustě nebo pro podchody.
l
h1
u
h2
b
t
l
b
h
t
l
b
Dopravní stavby - Rámové propustky a podchody
www.eurovia.cz
33
Lícové prvky opěrných stěn - ARMOVIA®
Speciální železobetonovbé deskové prvky, jejichž tvar je přizpůvsoben systému pro konstrukci opěrných zdí z vyztužené zeminy.
Prvky mají speciální profilaci hran, různou v širší části prvku a v užší části prvku. Jiným způsobem je profilována i horní a spodní
strana prvku. V širší části prvků jsou tvořeny kruhové prostupy pro montážní naváděcí tyče. Z rubové strany jsou do panelu
zabetonované krátké pruhy geomříže HDPE Tensar, na které jsou při montáži zdí napojené obdobné výztuhy zemního bloku.
Tloušťka prvků je 180 mm. Prvky vyrobené z betonu C 30/37 jsou slabě vyztuženy.
Lícová strana může být hladká nebo opatřena mělkou profilací do hloubky 20mm.
označení
název výrobku
rozměry (mm)
l
v
t
hmotnost
(kg)
T
běžný prvek
2180
1580
180
1420
M
doplněk horní řady
2180
2380
180
2080
S
doplněk spodní řady
2180
780
180
751
www.eurovia.cz
Rámové propustky a podchody - Dopravní stavby
34
Prefabrikáty pro mostní stavby
Prefabrikovaný mostní nosník T93
Moderní mostní prefabrikát sloužící pro vytváření spřažených předpjatých nebo železobetonových konstrukcí.
Každý nosník se navrhuje a optimalizuje dle konkrétních požadavků. Nosníky T 93 se již 15 let s úspěchem používají pro budování
silničních a železničních mostů, konstrukcí stropů apod.
T93
označení
název výrobku
rozměry (m)
l
h
b
hmotnost
(t)
T93-12-1
nosník T93 železobetonový
12
0,65
2,4
17,86
T93-12-2
nosník T93 předpjatý
12
0,55
2,4
15,99
T93-15
nosník T93 předpjatý
15
0,65
2,4
22,33
T93-18
nosník T93 předpjatý
18
0,75
2,4
29,60
T93-21
nosník T93 předpjatý
21
0,85
2,4
37,81
T93-24
nosník T93 předpjatý
24
0,95
2,4
46,95
Délku nosníku lze měnit dle potřeby. Maximální délka 24 m, šířka základny je 600 mm.
Šířku konzol nosníku lze dle potřeby zmenšovat.
Dopravní stavby - Prefabrikáty pro mostní stavby
www.eurovia.cz
35
Prefabrikovaný mostní nosník PETRA
Moderní mostní prefabrikát z předpjatého betonu určený pro spřažené nosné konstrukce.
Nosníky se navrhují individuálně pro konkrétní objekty.
Oproti nosníku T93 má vylehčený průřez. Je vhodný pro konstrukce větších rozpětí.
PETRA
označení
název výrobku
rozměry (m)
l
h
b
hmotnost
(t)
PETRA 1
nosník PETRA
24
1,2
1,55
37,55
PETRA 2
nosník PETRA
27
1,4
1,55
45,31
PETRA 3
nosník PETRA
30
1,6
1,55
55,60
PETRA 4
nosník PETRA
33
1,6
1,55
61,16
PETRA 5
nosník PETRA
38
1,8
1,55
78,50
Max. délka nosníku 38 m. Délku nosníku lze měnit dle potřeby. Šířka základny je 600 mm.
Šířku konzol nosníku lze dle potřeby zmenšovat.
www.eurovia.cz
Prefabrikáty pro mostní stavby - Dopravní stavby
36
Tenkostěnný obloukový most TOM 2
Prefabrikovaná klenbová konstrukce TOM 2 završuje 30letý vývoj přesypaných klenbových montovaných konstrukcí u EUROVIA CS a
u jeho předchůdce, společnosti Stavby silnic a železnic. Jedná se o přesypanou klenbovou konstrukci, montovanou z prefabrikovaných
dílců. Konstrukce TOM 2 je určena pro vytváření podchodů, mostů a tunelů zasypaných zeminou. Umožňuje vytváření mostů a tunelů
různých profilů, od podchodů a kolektorů až po konstrukci umožňující vytvoření dálničního tunelu.
Je vhodná nejenom pro nové objekty, ale i jako náhrada nevyhovujících stávajících klenbových, deskových
a trámových konstrukcí. Vhodné je využití dálničního průřezu pro ekologické mosty přes dálnice.
typ konstrukce
S0
S1
S2
S3
Sd
vnitřní šířka tubusu (mm)
proměnná
4300
7400
11 290
15 912 (2x 14 7463)
vnitřní výška tubusu (mm)
proměnná
3240
4990
5796
7662
Klenbové a opěrové dílce konstrukcí S2, S3 a Sd lze navzájem kombinovat,
a získat tak další tvary průřezu tubusu.
S0a/I 3960
S0a/II 3927
S0a/III 3893
S0c/I 2880
S0c/II 2280
R 14
S0b/I 3410
S0b/II 2810
00
30
R 15
S0b/I 3194
S0b/II 3152
S0c/I 2866
S0c/II 2859
TOM 2 typ S2
3760
5590
TOM 2 typ S1
5320
Dopravní stavby - Prefabrikáty pro mostní stavby
TOM 2 typ S0c
TOM 2 typ S0b
S0a/I 3730
S0a/II 3130
S0a/III 2530
R 1930
TOM 2 typ S0a
8000
www.eurovia.cz
37
Tenkostěnný obloukový most TOM 2
6396
TOM 2 typ S3
11890
8565
TOM 2 typ Sd
2800
12287
2800
12287
2800
32975
www.eurovia.cz
Prefabrikáty pro mostní stavby - Dopravní stavby
38
TOM 2 typ S0
Jedná se o klenbovou konstrukci sloužící k vytváření menších přesypaných mostních objektů.
Průřez S0 je optimalizován pro rychlou montáž. Často se montuje zasouváním pod mostní provizoria nebo do stávajících
nevyhovujících objektů. Po osazení prvků TOM 2 S0 se prostor mezi konstrukcí TOM a původní mostní konstrukcí vyplní.
Zásyp celého objektu bude proveden dle požadavků projektanta.
h
Konstrukce TOM 2 S0 se sestává z prefabrikovaných klenbových dílců skladebné délky 1,5 m a spodní
zmonolitňující desky. Koncové díly kopírují tvar násypu. Všechny koncové díly se vyrábějí výhradně ve standardních
velikostech. Typ S0 se dělí na průřezy S0a (3 výšky), S0b (2 výšky) a S0c (2 výšky), tj. celkem 7 průřezů.
0
149
h1
b
0
b
Dopravní stavby - Prefabrikáty pro mostní stavby
149
www.eurovia.cz
39
TOM 2 typ S1
Klenbová konstrukce určená k vytváření přesypaných mostních objektů. Tubus objektu je složen ze segmentů skladebné délky
2,2 m, sestavovaných z prefabrikovaných dílců. Koncové díly navazujících křídel lze upravit dle tvaru násypu. Vhodné zejména pro
podchody a převedení menších vodotečí násypem komunikace.
h
0
219
h
r
0
t
219
b
0
219
h2
h1
r
0
219
www.eurovia.cz
Prefabrikáty pro mostní stavby - Dopravní stavby
40
TOM 2 typ S2
Jedná se o klenbovou konstrukci sloužící k vytváření menších přesypaných mostních objektů.
Průřez S0 je optimalizován pro rychlou montáž. Často se montuje zasouváním pod mostní provizoria nebo do stávajících
nevyhovujících objektů. Po osazení prvků TOM 2 S0 se prostor mezi konstrukcí TOM a původní mostní konstrukcí vyplní.
Zásyp celého objektu bude proveden dle požadavků projektanta.
Konstrukce TOM 2 S0 se sestává z prefabrikovaných klenbových dílců skladebné délky 1,5 m a spodní
zmonolitňující desky. Koncové díly kopírují tvar násypu. Všechny koncové díly se vyrábějí výhradně ve standardních
velikostech. Typ S0 se dělí na průřezy S0a (3 výšky), S0b (2 výšky) a S0c (2 výšky), tj. celkem 7 průřezů.
h
0
219
h
r
t
0
0
219
h2
h
h1
b
219
r
Dopravní stavby - Prefabrikáty pro mostní stavby
0
219
www.eurovia.cz
41
TOM 2 typ S3
Klenbová konstrukce určená k vytváření přesypaných mostních objektů. Tubus objektu je složen ze segmentů skladebné
délky 2,2 m sestavovaných z prefabrikovaných dílců. Lze vytvářet rovněž objekty s vícenásobnými tubusy
pomocí středních stojek. Boční díly a díly středních stojek jsou identické s díly typu S2. Koncové díly křídel lze upravit
dle tvaru násypu. Vhodné použití pro silnice do kategorie S9,5 a pro vodoteče. Ve variantě vícenásobného tubusu vhodné pro
inundační mosty.
h
0
219
h
r
t
0
0
219
h2
h
h1
b
219
r
www.eurovia.cz
0
219
Prefabrikáty pro mostní stavby - Dopravní stavby
42
TOM 2 typ Sd
3203
Klenbová konstrukce určená k vytváření přesypaných mostních objektů. Tubus objektu je složen ze segmentů
skladebné délky 2,2 m sestavovaných z prefabrikovaných dílců. Lze vytvářet rovněž objekty s vícenásobnými tubusy
pomocí středních stojek. Koncové díly křídel lze upravit dle tvaru násypu. Vhodné použití ve formě jednoho
samostatného tubusu pro silnice do kategorie S 11,5. Sdružený dvojitý tubus převede dálnici kategorie D 26,5.
Velmi vhodné pro migrační ekomosty nad dálnicí. Ve variantě vícenásobného tubusu vhodné pro inundační mosty.
0
219
h2
h
h1
13577
0
h
219
0
219
Dopravní stavby - Prefabrikáty pro mostní stavby
www.eurovia.cz
43
Zakázková výroba mostních konstrukcí
Betonáž pomocí výsuvné skruže M45-S a M70-S
Stavební Skupina EUROVIA CS dokáže realizovat všechny typy mostních konstrukcí pomocí výsuvných skrží BERD M45-S a
M70-S. Jedná se o horní výsuvné skruže určené pro stavbu mostovek betonových mostů s maximálním rozpětí 45m a 70 m.
Možnost výstavby takto velkých polí pomocí výsuvné skruže bez mezipodpor je ojedinělá. Systém umožňuje efektivní a
ekonomickou výstavbu. Zmenšením počtu polí a cyklů betonáže se zvyšuje rychlost výstavby. Protože se skruž pohybuje
samostatně nad pilíři, omezují se i nežádoucí zásahy do terénu pod mostem. Charakteristickým znakem skruže nové generace
je eliminace průhybů skruže při betonáži mostní konstrukce. To vede ke zvýšení kvality výstavby. Příkladem optimálního využití
všech výhod nového systému výsuvné skruže je mostní objekt 205 na stavbě rychlostní silnice R1 na Slovensku.
Hlavní výhody tohoto řešení jsou:
• rychlá výstavba po polích délky 69 m
(omezení počtu betonážních cyklů);
• výstavba mostu v celé šířce rychlostní komunikace;
• velká vzdálenost pilířů - spodní stavby;
• vhodný a ekonomický statický systém při výstavbě není potřeba zvýšení předpětí kvůli stavebním nebo montážním stavům;
• omezení zásahů do terénu pod mostem,
Podmínkou efektivního nasazení skruže je optimální technický návrh mostu, obsluha s vysokou znalostí
systému a dokonale propracovaná organizace práce na stavbě. Díky těmto zkušenostem a spoluprací se
společností BERD dokážou pracovníci EUROVIA CS navrhnout a realizovat optimalizace a inovace zařízení.
Skruže jsou poté mimořádně variabilní.
www.eurovia.cz
Prefabrikáty pro mostní stavby - Dopravní stavby
44
Výrobky pro vodohospodářské stavby
Obklady stěn plavebních komor
Výrobny prefabrikátů, stavební Skupiny EUROVIA CS, zhotovují prefabrikáty pro vodní cesty a pro systémy
protipovodňových opatření. Prefabrikáty se vyrábí dle dokumentace pro konkrétní stavby. Jedná se o velkorozměrové
prvky, pro jejichž výrobu mají výrobny speciální formovací techniku.
Výhodnou aplikaci nacházejí prefabrikáty zejména při vytváření obkladů stěn plavebních komor při výstavbách a rekonstrukcích
vodních děl. Použití velkoplošných panelů umožňuje zkrátit dobu rekonstrukce a zabezpečuje vysokou kvalitu betonového
povrchu stěn. Některé komponenty technologického vybavení plavební komory mohou být do panelů zabudováváné již při
výrobě.
Dopravní stavby - Výrobky pro vodohospodářské stavby
www.eurovia.cz
45
Prefabrikáty pro protipovodňová opatření
Široké uplatnění nacházejí prefabrikované deskové prvky při budování trvalých protipovodňových zábran zejména v místech, kde
není dostatek prostoru pro zřízení sypaných protipovodňových hrází. Masivní betonové desky zapuštěné hluboko do rýhy
v podloží poskytují spolehlivou ochranu přilehlého terénu před vzedmutou hladinou vodního toku.
Podle potřeby může být v projektové dokumentaci navrženo osazení potřebných technologických prvků (např. dráhy
pro umožnění instalace mobilních bran v místech nutného přerušení stěny, kotevní desky pro případné přikotvení stěny
zemními kotvami do podloží aj.). Tyto prvky jsou do prefabrikovaných dílců zabudované při výrobě.
www.eurovia.cz
Výrobky pro vodohospodářské stavby - Dopravní stavby
Pozemní stavby
47
Stavební Skupina EUROVIA CS zajišťuje kompletní dodávku prefabrikátů pro montované železobetonové skeletové konstrukce. V
portfoliu je možné nalézt prvky od spodní stavby až po střešní konstrukce. Vyjímkou nejsou ani prefabrikáty pro stěnové dílce.
Stěnové panely jsou vyjímečné svou štíhlostí a tedy i malou hmotností.
U prefabrikátů v této sekci nejsou uvedeny žádné rozměry, a to z důvodu zpracovávání zakázek přímo na míru zákazníkovi.
Základové prefabrikáty
Základové patky, kalichy, trámy
www.eurovia.cz
Základové prefabrikáty - Dopravní stavby
48
Prefabrikáty pro svislé konstrukce
Sloupy
Dopravní stavby - Prefabrikáty pro svislé konstrukce
www.eurovia.cz
49
Prefabrikáty pro vodorovné konstrukce
Ztužidla, průvlaky, vazníky, vaznice, stropní desky
Stropní desky
Dle aktuálních požadavků zákazníka zpracujeme návrh stropní konstrukce.
Může jít o dutinové panely, filigránové desky, kazetové stropy apod.
www.eurovia.cz
Prefabrikáty pro vodorovné konstrukce - Dopravní stavby
50
Schodiště
Zpracováváme návrhy pro exteriérová i interiérová schodiště. V exteriéru je možné použít systém prefabrikovaných stupňů
zasazených do betonového lože či zeminy.
Použití prefabrikovaných stupňů pro konstrukci
revizního schodiště u opěry mostu
200
200
Podkladní
beton
Schodišťový stupeň
z želbet. dílců
Dopravní stavby - Schodiště
www.eurovia.cz
51
Zakázková výroba prefabrikátů pro pozemní
stavby
www.eurovia.cz
Zakázková výroba prefabrikátů pro pozemní stavby - Dopravní stavby
Download

katalog betonových výrobků stavební skupina eurovia cs závod