EDUKAČNÍ OSNOVY SPECIALISTEK - FYZIOTERAPEUTA
REHABILITACE PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU
Cíl:




Pacientka zná zásady a důležitost pohybového režimu a rizika vyplývající z hypomobility.
Pacientka zná postupy pohybového režimu.
Pacientka zná postupy při polohování.
Pacientka zná postup při péči o jizvu.
Očekávání: Motivovat pacientku k aktivní spolupráci při pohybové léčbě, pozitivně působit na
psychiku pacientky a odstranit změny, které nastaly v těle za těhotenství, při porodu i v šestinedělí.
Kompetentní pracovník: fyzioterapeut, porodní asistentka
Obecné informace:
 Šestinedělí
Šestinedělí je období po porodu, kdy se organismus ženy vrací do stavu, v jakém byl před
otěhotněním. Cvičení v šestinedělí je významným činitelem v tomto procesu. Má význam léčebný,
preventivní i estetický.
Cíl cvičení v šestinedělí po císařském řezu
-
povzbudit krevní oběh a zabránit TEN
uvolnit dýchací cesty po podání celkové anestézie využitím respirační fyzioterapie a
nácvikem odkašlávání s přidržením rány
nacvičit mobilitu na lůžku – přetáčení na bok a vstávání z lůžka
zpevnit a posílit svaly, které byly v těhotenství přetěžovány (břišní svaly a svaly v oblasti
bederní páteře), a které byly při porodu poškozeny (svaly dna pánevního)
urychlit zavinování dělohy a zajistit správné uložení dělohy v malé pánvi
povzbudit činnost mléčných žláz laktace) aktivací prsního svalstva
urychlit návrat do celkové tělesné a duševní kondice
působit preventivně – předchází močové inkontinenci, bolestem zad a vzniku převislého
břicha, udržuje správné držení těla
správnou péčí o jizvu předejít vzniku aktivní jizvy
Průběh edukace:
 Pacientka je motivována k aktivní spolupráci, fyzioterapeut pozitivně působí na psychiku
pacientky.
 Pacientka je informována o účelu, významu a zásadách cvičení v šestinedělí.
 Pacientka provádí praktický nácvik odkašlávání s přidržením operační rány (v případě po
podání celkové anestezie).
1z2




Pacientka provádí praktický nácvik otáčení na bok a vstávání s přidržením operační rány.
Pacientka provádí praktický nácvik cvičební jednotky pro jednotlivá období šestinedělí.
Pacientka je informována o důležitosti polohování pro urychlení zavinování dělohy.
Pacientka provádí praktický nácvik polohování na břiše s polštářkem (dle tolerance
pacientky).
 Pacientka je informována o důležitosti péče o jizvu a prevenci vzniku aktivní jizvy.
 Pacientka provádí praktický nácvik tlakové masáže (po vytažení stehů).
2z2
Download

Rehabilitace po císařském řezu