Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
Informační systém školy – školní rok 2010/2011
Hnědé podlaží
DRUŽINA Libuše Pivodová, Jitka Stará
ŠKOLNÍK Jaroslav Čáň
KOTELNA, ŠATNA, TV
Žluté podlaží
202 SBOROVNA, UČEBNA INFORMATIKY
Mgr. Irena Heimová
204 ZÁSTUPCI ŘEDITELE
Mgr. Věra Zelinková, PaedDr. Mir. Horníková
206 KANCELÁŘ Jaromíra Šťovíčková, Ing.Lucie Bašandová
208 ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Lubomír Vývoda
210 KABINET I. STUPNĚ
Mgr. Eva Berková,Mgr. Marie Lipenská ,
Mgr. Petra Jurásková,L. Kalivodová,
Mgr. Alena Sýkorová, Mgr.J. Kubíčková,
Mgr. S. Klepalová, Marie Trochtová
Mgr. S. Seiferová
Červené podlaží
302
304
306
308
5. A tř. uč.Mgr.Simona Klepalová
UČEBNA INFORMATIKY
3. A tř. uč. Mgr. Marie Lipenská
UČEBNA HUDEBNÍ VÝCHOVY
6. A tř. uč. PHDr.Eva Kaňovská
310 KABINET HUDEBNÍ VÝCHOVY
Výchovný poradce
312 8. A tř. uč. Mgr. Martina Boušková
314 KABINET JAZYKA ČESKÉHO
Mgr. Martina Boušková
Mgr. Marie Hradilová
PaedDr. Petr Pilát
Zelené podlaží
402 5. B tř. uč. Mgr. Eva Berková
404 9. B tř. uč. Mgr. Hana Chwaszczová
406 KABINET ZEMĚPISU
Mgr. Hana Chwaszczová, Mgr. Jana Kříčková,
Mgr. Libor Žilka, Jakub Handl
408 7. A Ing. Eva Doležalová
410 9. D tř. uč. Mgr. Růžena Slováčková
412 KABINET DĚJEPISU
Mgr. Růžena Slováčková, Mgr. Andrea Vanická
Marek Drtil, David Ohnutek
Modré podlaží
502 KABINET DIDAKTICKÉ TECHNIKY
504 UČEBNA FYZIKY
7. C tř. uč. Mgr. Libor Šiška
506 KABINET FYZIKY
Mgr. M. Holubcová, Mgr. Libor Šiška
508 KABINET MATEMATIKY
Mgr. Alena Handlová, Mgr. Ladislava Jeřábková
510 6. B tř. uč. Mgr. Alena Handlová
512 8. C tř. uč. PaedDr. Petr Tomáš
514 KABINET PŘÍRODOPISU
Mgr. Hana Chmelická, PaedDr. Petr Tomáš
203 2. A tř. uč. Libuše Kalivodová
205 1. A tř. uč. Mgr. Petra Jurásková
207 TĚLOCVIČNA
209 KABINET I. STUPNĚ - pomůcky
212, 213 ROZHLAS , SPISOVNA
214 ŠATNA SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
303
305
307
309
4.C tř. uč. Marie Trochtová
4.A tř. uč. Mgr.Simona Seiferová
5. C tř. uč. Mgr. Jana Kubíčková
JAZYKOVÁ UČEBNA
311 KABINET CIZÍCH JAZYKŮ
Ing. Eva Doležalová, PHDr. Eva Kaňovská
403
405
407
409
4. B tř. uč.Mgr. Alena Sýkorová
8. B tř. uč. Mgr.Jana Kříčková
6. C tř. uč. Marie Hradilová
UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY
411 KABINET VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Mgr.Monika Vybíralová
503
505
507
509
511
7. B tř. uč. Mgr. Hana Chmelická
7. D tř. uč. Mgr. Andrea Vanická
9. C tř. uč. Mgr. Libor Žilka
9. A tř. uč. Ing. Alice Ernestová
KABINET CHEMIE
Ing. Alice Ernestová
516 SKLAD, VSTUP NA STŘECHU
Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
412 KABINET DĚJEPISU
Mgr. Růžena Slováčková
Mgr. Andrea Vanická
Marek Drtil
210 KABINET I. STUPNĚ
Download

Informační systém školy – školní rok 2001/2002