Detektory maximální hodnoty
. Po obvodové stránce se detektory maximální hodnoty (peak detectors) a
quasi-špičkové hodnoty (quasi- peak detectors) nemusí odlišovat. Jsou
v nejjednodušším případě složeny z vhodně polarizované a RC členu.
video signál
mf signál
Umax
D
Cv
Rv
t [s]
t [s]
Obr.1
Dioda je nelineární člen a musí mít malý vnitřní odpor Rd, neboť při
kladných vrcholcích vf napětí se sběrný kapacitor Cv přes vnitřní odpor diody
dobíjí a mezi vrcholky vybíjí přes rezistor Rv. Aby detektor sledoval maximální
vrcholovou hocnotu, musí vybíjecí časová konstanta τv=RvCv splňovat určité
podmínky. Musí být dostatečně veliká, aby napětí na sběrném kapacitoru po
určitou dobu nekleslo. Časovou konstantu volíme : τ v = RvCv = 1,5 / 2π f min .
20
D
δ
15
C
Ui
[%] 10
δ
R
Up
τ
5
0
T
0
5
10
15
25
20
RC/T
30
Obr.2
Doporučená literatura
[1]
[2]
Eichler, J-Žalud, V.: Selektivní radioelektronická zařízení. SNTL, Praha
1983.
Eichler, J.-kolektiv : Elektronická měření. SNTL, Praha 1977, str. 253.
Download

detektory maximální- špičkové hodnoty