ZAHRADNICKÉ CENTRUM LUŽICE U HODONÍNA
Vladimír Šebestík , Česká 817/30 696 18 Lužice , Czech Republic
Tel / Fax. 518 357 387 , Mobil. 728 770 516
LARIX.® - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky
www.larix-lusatia.cz e-mail : [email protected]
Alejové a soliterní stromy se zemním balem
Dodávka říjen – listopad a únor – duben / dle počasí /
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Minimální odběr 20.000,--Kč
250/300 cm - výška celého stromu s obrostem
6–8 obvod kmene v cm ve v 1-1,3 m od kořenového krčku, výška kmene 180- 220 cm,celková výška
stromu 180 – 250 cm
8–10 obvod kmene v cm ve v 1-1,3 m od kořenového krčku,výška kmene 180- 220 cm, celková výška
stromu 180 – 250 cm
10–12 obvod kmene v cm ve v 1-1,3 m od kořenového krčku, výška kmene 180- 220 cm, celková
výška stromu 220 – 250 cm
12–14 obvod kmene v cm ve v 1-1,3 m od kořenového krčku, výška kmene 180- 220 cm, celková
výška stromu 250 – 350 cm
14–16 obvod kmene v cm ve v 1-1,3 m od kořenového krčku, výška kmene 200- 240 cm, celková
výška stromu 250 – 400 cm
16–18 obvod kmene v cm ve v 1-1,3 m od kořenového krčku, výška kmene 220- 250 cm, celková
výška stromu 300 – 450 cm
Acer campestre
1250
8-10
1450
Javor babyka
10-12
2050
12-14
výška 10-15-(20) m, strom s rozložitou korunou, dobře snáší
řez a městské prostředí, vhodný na živé ploty a stěny
2500
14-16
3000
16-18
Acer campestre "Elsrijk"
1350
8-10
1600
10-12
výška 6-12 m, strom s oválnou korunou, větvení velmi husté,
vhodný do stromořadí
2100
12-14
2600
14-16
3300
16-18
Acer campestre "Red Shine"
1400
8-10
1800
10-12
výška 4-10 m, hustě větvený, listy jsou po vyrašení fialovo
červené později červenavé až kovově zelené
2500
12-14
3150
14-16
3900
16-18
Acer negundo
1150
8-10
(syn. Negundo aceroides)
1450
10-12
1950
Javor jasanolistý
12-14
2400
14-16
výška 15-20 m, rychle rostoucí s nepravidelnou širokou
korunou, dobře snáší městské prostředí
2900
16-18
Acer negundo "Aureo-variegatum"
1300
8-10
(syn. Acer negundo "Goldedge")
1700
10-12
2100
12-14
výška 8-10 m, list po okraji bíle až zlatě lemovaný
14-16
16-18
Acer negundo "Flamingo"
výška 5-10 m, spíše vzpřímeně větvený, listy při rašení
růžové, později bělorůžově lemované až mramorované
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer platanoides
Javor mléč
výška 20-30 m, strom s rozložitou okrouhle vejčitou korunou,
kvete žlutě před rašením listu
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer platanoides "Cleveland"
výška 10-15 m, strom s kompaktní oválnou korunou, mladé
listy červeně mramorované, později světle zelené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer platanoides "Columnare"
(syn. Acer platanoides "Column")
výška 15-20 m, sloupovitá až oválná koruna, listy jsou tmavě
zelené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer platanoides "Crimson King"
výška 12-15-(20) m, purpurový list po celou vegetační dobu,
při rašení je karmínově červený
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer platanoides "Drummondii"
výška 10-15 m, listy žlutobílé pruhované, pomalu rostoucí
kultivar
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer platanoides "Emerald Queen"
výška 15-18 m, bujně rostoucí strom s kompaktní korunou,
mladé listy olivově zelené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer platanoides "Globosum"
(syn. Acer platanoides "Compactum")
menší strom s ploše kulovitou korunou i bez tvarování, listy
někdy při rašení červenavé, ostře špičaté, vhodný jako menší
alejový strom
Acer platanoides "Schwedleri"
výška 20-22 m, listy temně červeně zbarveny jen na jaře,
později tmavě zelené, výrazné purpurově žluté květy před
olistěním
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer pseudoplatanus
8-10
2550
3200
1400
1700
2100
2550
3200
1200
1400
1800
2200
2900
1300
1650
2000
2500
3000
1300
1700
2200
2700
3200
1400
1700
2600
3000
3800
1300
1700
2300
2900
3550
1200
1550
1950
2350
2900
1350
1800
2400
2800
3400
1350
1750
2100
2500
3200
1150
(syn. Acer montanum)
Javor klen, j. horský
10-12
výška 25-30-(40) m, strom s rozložitou korunou, listy jsou
tmavě zelené, na podzim zlatavé
14-16
Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"
výška 20-25 m, listy vespod fialově červené, shora tmavě
zelené
12-14
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer pseudoplatanus "Brilliantissimum"
výška 6-8 m, kulovitá koruna, při rašení jsou listy narůžovělé,
později bělavé se zelenou žilnatinou
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer pseudoplatanus "Erectum"
(syn. Acer pseudoplatanus "Fastigiatum")
výška 15-20 m, větve strnule vzpřímené, šíře zejména u
starších jedinců je ale téměř jako u původního druhu
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer pseudoplatanus "Leopoldii"
výška 12-20 m, koruna široce pyramidální, listy bělavě až
žlutě skvrnité
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer pseudoplatanus "Rotterdam"
výška 22-27 m, koruna v mládí široce sloupovitá až úzce
pyramidální, větve víceméně vystoupavé
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer rubrum
Javor červený
výška 18-25-(35) m, před olistěním červený květ, list tmavě
zelený, na podzim šarlatově červený
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer rubrum "Red Sunset"
výška 15-18 cm, vzpřímený, hustý vzrůst, koruna široce
pyramidální či široce vejcovitá
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Acer saccharinum "Laciniatum Wieri"
(syn. Acer dasycarpum)
Javor stříbrný
výška 18-25 m, rychlerostoucí strom s hluboce vykrajovanými
listy
Acer saccharinum "Pyramidale"
(syn. Acer saccharinum "Columnare")
koruna široce sloupovitá, větve křehké, rychlerostoucí kultivar
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
1400
1800
2300
2800
1250
1400
1900
2500
3000
1600
2050
2500
3400
4200
1250
1450
1900
2550
2900
1150
1400
1950
2500
3000
1150
1400
1950
2400
3000
1350
1600
2300
3000
3900
1400
1700
2500
3200
4150
1200
1450
1950
2400
3000
1200
1400
1950
2400
16-18
Acer tataricum subsp. ginnala
(syn. Acer ginnala)
Javor ohnivý, j.ginala
výška 4-6 m, listy jsou na podzim výrazně červené, krásná
solitéra
Aesculus flava
(syn. Aesculus octandra, Aesculus lutea)
Jírovec žlutý, pavie žlutá
výška 15-20-(30) m, koruna kulovitá, široce rozložitá, žluté
květy, tobolky hladké
Aesculus hippocastanum
Jírovec maďal, kaštan koňský
výška 20-25 m, koruna podlouhle kulovitá, velmi hustá,
tobolky ostnité, bílé květy s červenými a žlutými očky
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Aesculus hippocastanum "Baumannii"
výška 12-28 m, plnokvětý, téměř neplodí, listy velké tmavě
zelené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Aesculus x carnea
(syn. Aesculus intermedia)
Jírovec pleťový, j. červený
výška 20-25 m, koruna široká, květy masově červené, tobolky
nepatrně ostnité
Aesculus x carnea "Briotii"
výška 10-15 m, listy tmavě zelené, zářivé až 35 cm velké
červené květenství, tobolky nepatrně ostnité
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Ailanthus altissima
(syn. Ailanthus glandulosa)
Pajasan žláznatý
výška 20-25 m, vzhledem podobný ořešáku, rychlerostoucí,
snáší znečištěné městské prostředí
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Alnus glutinosa
Olše lepkavá
10-12
výška 20-25 m, válcovitá řidší koruna
12-14
8-10
14-16
16-18
Alnus glutinosa "Laciniata"
listy leskle tmavě zelené, stříhané
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Amelanchier arborea "Robin Hill"
Muchovník stromovitý
8-10
10-12
2900
1400
1650
2700
3200
3750
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1300
1500
2000
2500
2900
1950
2250
3200
4000
4950
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
2200
2600
3300
4300
5700
1300
1500
2050
2700
3350
1050
1350
1750
2150
2700
1400
1700
2000
2500
3000
1500
2050
výška 8-15 m, malebně protáhlá koruna, květy bílé, vonné
12-14
14-16
16-18
Amelanchier lamarckii
Muchovník Lamarckův
výška 8-12 m, malebně protáhlá, rozložitá koruna, květy v
bílých hroznech, plody černé, jedlé
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Betula nigra
(syn. Betula rubra)
Bříza černá
černočervená borka, letorosty červenohnědé, listy jsou na
podzim žluté
Betula papyrifera
Bříza papírovitá
výška 20-22 m, mladá kůra má lehce oranžový nádech, listy
jsou na podzim zlatožluté
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Betula pendula
(syn. Betula alba, Betula verrucosa)
Bříza bělokorá, b. bílá
výška 20-25-(30) m, řídká koruna je vejcovitá, nepravidelně
utvářená, vzdušná
Betula pendula "Laciniata"
kultivar vzrůstem a habitusem podobný původnímu druhu,
listy má však hluboce vykrajované
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Betula pendula "Purpurea"
výška 10-15 m, tmavě červené až tmavě zelené listy, na
podzim měďnatě zelené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Betula pendula "Tristis"
výška 12-16 m, užší koruna s výrazně převisajícími
větvičkami
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Betula pendula "Youngii"
výška 4-7 m, zcela převislá deštníkovitá koruna
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Carpinus betulus
Habr obecný
výška 20-25-(30) m, široká koruna, snadno zmlazuje, výborný
na tvarované živé ploty a stěny, dobře snáší městské
prostředí
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
3750
4900
na poptávku
1500
2050
3750
4900
na poptávku
1250
1650
2050
2500
3000
1100
1350
1750
2200
2700
1050
1400
1700
2100
2550
1450
1800
2400
2900
3800
1500
2000
2600
3150
3800
1400
1750
2300
2700
3500
1500
1700
2300
2900
3700
1300
1700
2050
2600
3100
300/350
350/400
400/450
Carpinus betulus "Columnaris"
výška 8-10 m, šířka 7-8 m, sloupovitá až široce vejčitá koruna
300/350
350/400
400/450
Carpinus betulus "Fastigiata"
(syn. Carpinus betulus "Erecta")
výška 10-20 m, šířka 6-9 m, volnější sloupovitá koruna, ve
stáří až kulovitá, listy svěže zelené, velmi husté, často
vodorovně postavené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
300/350
350/400
400/450
Carpinus betulus "Frans Fontaine"
výška 8-12 m, šířka 4-6 m, sloupovitá až široce vejčitá
koruna, listy tmavě zelené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
300/350
350/400
400/450
Castanea sativa
Kaštanovník jedlý
výška 20-25-(30) m, koruna široká, jedlé kaštany v pichlavé
číšce, teplomilný
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Catalpa bignonioides
Katalpa trubačovitá
výška 12-15 m, rozložitá koruna, ozdobné válcovité tobolky
zůstávají na stromě až do jara
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Cercidiphyllum japonicum
Zmarličník japonský
výška 10-15-(18) m, listy při opadu voní po jahodách a
čokoládě
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Cercis siliquastrum
Zmarlika Jidášova
výška 4-10 m, rozkladitá koruna, květy purpurově růžové,
teplomilná
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Cornus mas
Dřín obecný
výška 5-10 m, zprvu vzpřímený, později rozkladitý růst, květy
zlatožluté v okolících, na podzim je listí zbarveno zlatožlutě až
purpurově, plody jedlé
Corylus colurna
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
1800
2250
2700
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1350
1900
2300
3150
3900
1850
2300
2950
1400
1900
2400
3250
na poptávku
1850
2500
na poptávku
1250
1450
2100
2650
3100
1300
1600
2000
2650
3400
1700
2050
2500
3200
3900
1800
2450
2900
3950
na poptávku
1700
2000
2700
3400
4250
1200
Líska turecká
10-12
výška 18-22 m, pravidelná široce kuželovitá koruna, jedlé
oříšky, nenáročný odolný strom vhodný do městského
prostředí
12-14
Crataegus laevigata "Paul's Scarlet"
Hloh obecný
výška 4-8 m, květy plné, karmínově červené, dobře snáší
ořez, vhodný do městského prostředí
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Crataegus x lavallei "Carrierei"
(syn. Crataegus carrierei)
Hloh Lavallův
výška 5-7 m, vzpřímený růst, pozdě opadávající listy jsou
vespod pýřité
Fagus sylvatica
Buk lesní
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
výška 25-30 m, rozložitá, stínotvorná koruna je hustá, listy
jsou při rašení svěže zelené, lesklé, později tmavě zelené; na
podzim je listí žluté až sytě oranžové, bukvice jsou jedlé
14-16
16-18
300/350
350/400
400/450
Fagus sylvatica "Asplenifolia"
výška 15-20 m, strom s velmi hustou korunou, zprvu roste
zvolna, listy jsou vykrajované
200/250
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Fagus sylvatica "Dawyck"
200/250
výška 15-20 m, sloupovitý vzrůst
250/300
300/350
350/400
400/450
Fagus sylvatica "Dawyck Gold"
200/250
výška 6-8 m, štíhle sloupovitý vzrůst, listy jsou na jaře
zlatožluté, v létě světle zelené a na podzim zlatavě oranžové
250/300
300/350
350/400
400/450
Fagus sylvatica "Dawyck Purple"
200/250
výška 6-8 m, sloupovitý vzrůst, purpurové listy během celé
vegetace
250/300
300/350
350/400
400/450
Fagus sylvatica "Pendula"
200/250
výška 15-20-(25) m, větve malebně převisají k zemi
250/300
300/350
350/400
400/450
1500
1850
2250
2800
1250
1400
1950
2450
2950
1300
1500
2100
2600
3250
1400
1700
2400
2900
3800
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1500
2200
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1850
2350
3400
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
Fagus sylvatica "Purpurea"
(syn. Fagus sylvatica "Atropunicea")
výška 20-30 m, listy hnědočervené, na podzim žlutohnědé
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
300/350
350/400
400/450
Fagus sylvatica "Purpurea Pendula"
200/250
(syn. Fagus sylvatica "Atropurpurea Pendula")
250/300
výška 1,5-10 m, větve převisající k zemi, list purpurový,
zvolna rostoucí kultivar
300/350
350/400
400/450
Fraxinus angustifolia "Raywood"
(syn. Fraxinus oxycarpa)
Jasan úzkolistý
výška 18-20 m, zprvu listy zelené, později nápadné
červenohnědé až nafialovělé podzimní zbarvení
Fraxinus excelsior
Jasan ztepilý
výška 28-30-(35) m, rozložitá koruna, později rašící druh, listy
zvěže zelené, na podzim jsou zbarveny do žluta
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Fraxinus excelsior "Atlas"
koruna štíhle kuželovitá, větve odstávají v ostrém úhlu, raší
později, listy tmavě zelené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Fraxinus excelsior "Diversifolia"
užší, řidčeji větvená koruna, ostře pilovité listy jsou
jednoduché
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Fraxinus excelsior "Globosum"
menší vzrůst, kulovitá koruna
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Fraxinus excelsior "Jaspidea"
výška 12-15-(20) m, koruna široce kuželovitá, mladé výhony
žluté, listy zelené, listy koncem léta žloutnou
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Fraxinus excelsior "Pendula"
výška 10-15 m, větve široce kaskádovitě převisající k zemi
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
1550
1850
2700
3300
4000
2000
2700
3500
1900
2500
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1200
1400
1900
2400
3050
1150
1350
1850
2200
2750
1300
1450
1950
2450
3050
1200
1400
1900
2300
2900
1450
1750
2300
2700
3500
1350
1550
1900
2500
2950
1600
1900
2300
2800
3250
Fraxinus excelsior "Westhof´s Glorie"
výška 20-28 m, široká koruna, větve široce odstávající
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Fraxinus ornus
Jasan zimnář, j. manový
10-12
výška 6-8-(18) m, vonné bílé květy, teplomilný
12-14
8-10
14-16
16-18
Fraxinus ornus "Obelisk"
oválná sloupovitá koruna, menší vzrůst než původní druh
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Ginkgo biloba
Jinan dvoulaločný
výška 15-30 m, opadavý jehličnatý strom s výrazným
habitusem, lupenitými listy, na podzim zbarvenými do žluta
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Gleditsia triacanthos "Inermis"
výška 20-30 m, beztrnná forma
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Gleditsia triacanthos "Skyline"
výška 12-15 m, slabější růst než u původního druhu, užší
koruna je zpravidla symetrická
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Gleditsia triacanthos "Sunburst"
výška 8-12 m, nepravidelná koruna, list je při rašení žlutý,
beztrnná forma, neplodí, rychlerostoucí
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Juglans nigra
Ořešák černý
výška 22-28 m, široce rozkladitá koruna, kulovitý ořech s
malým jedlým jádrem
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Juglans regia
Ořešák královský, o. vlašský
výška 20-25 m, koruna řidší, široce rozkladitá, ovocný strom s
jedlým ořechem
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Koelreuteria paniculata
Svitel latnatý
10-12
výška 6-8 m, rozložitá vzdušná koruna, ozdobné plody
12-14
8-10
1050
1400
1850
2300
2750
1350
1700
2150
2800
3500
1350
1600
2350
2850
3500
1600
1850
2850
3650
4500
1600
2000
2550
3600
4550
1600
200
2550
3600
4500
1030
1795
2530
2990
4265
1350
1600
2050
2600
3200
1350
1600
2100
2600
3200
na poptávku
na poptávku
3500
vytrvávají na stromě celou zimu
14-16
16-18
Laburnum watereri "Vossii"
Štědřenec Watererův
10-12
výška 5-6 m, žluté vonné květy jsou v 50 cm hroznech
12-14
8-10
14-16
16-18
Liquidambar styraciflua
Ambroň západní
výška 12-18 m, na podzim listí barví výrazně žlutě až
karmínově, je teplomilný
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Liriodendron tulipifera
Liriovník tulipánokvětý
výška 15-20-(35) m, koruna kuželovitá, nepravidelná, 5 cm
květy jsou podobné tulipánům, listy jsou na podzim zlatožluté
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Liriodendron tulipifera "Aureomarginata"
nepravidelně laločnatý až nelaločnatý list je po okraji bíložlutě
lemován, roste pomaleji než původní druh, je také celkově
menší
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Liriodendron tulipifera "Fastigiatum"
8-10
výška 12-20 m, vzrůst přísně kuželovitě vzpřímený
10-12
12-14
14-16
16-18
Magnolia kobus
Šácholan kobus
výška 8-16 m, koruna pravidelně stavěná, strom je okrasný
10 cm bílými vzpřímenými květy, kvete před olistěním
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Malus "Evereste"
okrasná jabloň
kónická koruna, poupata červená, bílý květ je až 5 cm velký,
plody až 2,5 cm jsou oranžovo žluté
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Malus "Mokum"
okrasná jabloň
výška 6-8 m, raší červenofialovými listy, později jsou
bronzově zelené, růžovo fialové květy, plody 1,5 cm velké
jsou tmavě červené
Malus "Royal Beauty"
okrasná jabloň
malý strom s převislými větvemi, listy jsou v mládí purpurové,
později tmavě zelené, květy a plody temně purpurové
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Malus "Royalty"
8-10
4300
na poptávku
1450
1850
3000
3600
na poptávku
1500
1900
2800
3400
na poptávku
1550
1800
2350
2900
3500
1900
2300
2800
3300
na poptávku
2050
2450
3000
3500
na poptávku
1650
2100
2500
3200
3750
1350
1550
2100
2700
3300
1350
1650
2150
2700
3150
1500
1850
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1450
okrasná jabloň
10-12
výška 4-6 m, hustá koruna s tmavě purpurovými listy, květy
karmínové až purpurové, jednoduché, plody až 1,5 cm velké,
červené
12-14
Malus "Rudolph"
okrasná jabloň
poupata karmínová, 5 cm jednoduché květy jsou růžové,
plody purpurové až 12 mm
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Malus spectabilis "Van Eseltine"
okrasná jabloň
výška 4-6 m, koruna téměř sloupovitá, poupata tmavě růžová,
květy 5 cm plné, plod 2 cm, žlutý s červeným líčkem
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Malus sylvestris
Jabloň lesní, j. planá
výška 10-12 m, koruna kulovitá až široce rozložená, květy bílé
na vnější straně narůžovělé, domácí druh
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Malus x moerlandsii "Liset"
okrasná jabloň
výška 5-8 m, větve mírně vystoupavé, mladé listy jsou
purpurové, později tmavě zelené, květy jsou purpurově
červené, 12-15 mm plod tmavě hnědý
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Malus x robusta "Red Sentinel"
Jabloň mohutná
10-12
květy jsou bílé, plody ploše kulovité, lesklé, tmavě červené
12-14
8-10
14-16
16-18
Malus x zumi "Professor Sprenger"
okrasná jabloň
výška 4-6 m, rozkladitá koruna, poupata jsou tmavě růžová,
květy bílé, velmi vonné, plody o velikosti 1 cm jsou
oranžovočervené, vytrvají do ledna
Mespilus germanica
Mišpule obecná
výška 3-7 m, květy bílé 3-5 cm velké, plody kulovité 2-3 cm,
hnědozelené, po přemrznutí jedlé
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Morus alba
Morušovník bílý
výška 10-17 m, koruna široce kulovitá, nepravidelná a velmi
vzdušná, bělavé plody jsou jedlé
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Morus nigra
Morušovník černý
výška 8-15 m, široce kulovitá kompaktní koruna, jedlé plody
jsou tmavočervené až černé, jejich šťáva silně barví
8-10
10-12
12-14
14-16
1850
2450
2850
3750
1450
1800
2400
2900
3500
1450
1700
2350
2900
3550
1400
1700
2350
2850
3550
1450
1700
2200
2900
na poptávku
1350
1650
2150
2700
3500
1400
1700
2150
2700
3500
1500
2000
2800
na poptávku
na poptávku
1450
1700
2050
2550
3150
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
16-18
Ostrya carpinifolia
Habrovec habrolistý
výška 8-15 m, strom podobný habru, koruna okrouhlá,
plodenství připomíná chmelovou šištici
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Parrotia persica
Parrotie perská
výška 3-10 m, teplomilná, na podzim výrazně oranžově až
červeně barvící
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Paulownia tomentosa
Paulovnie plstnatá
výška 12-15 m, rozložitá koruna s křehkými větvemi, výrazně
světle fialově kvete ještě před olistěním
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Platanus x acerifolia
8-10
(syn. Platanus hispanica, Platanus x hybrida)
10-12
Platan javorolistý
12-14
výška 18-30 m, rychle rostoucí strom, světlá borka je odlupná
v deskách, dobře snáší městské prostředí
14-16
Populus alba "Nivea"
Topol bílý
výška 25-30 m, široká rozložitá koruna, velmi rychle rostoucí
strom, mladistvá forma topolu bílého s bělavými listy a borkou
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Populus balsamifera
(syn. Populus tacamahaca)
Topol balzámový
8-10
10-12
12-14
výška 15-30 m, mohutný strom se štíhlou, ne vždy
pravidelnou korunou
14-16
Populus nigra "Italica"
(syn. Populus nigra pyramidalis, Populus
fastigiata)
Topol černý, vlašský topol
8-10
výška 20-30 m, úzce sloupovitá koruna, dobře snáší městské
prostředí
Populus simonii
Topol Simonův
výška 12-15 m, vejčitá koruna je kaskádovitě uspořádaná,
vhodný do městského prostředí
16-18
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Populus tremula "Erecta"
slabší růst než u původního druhu, štíhlá, sloupovitá koruna,
větve šikmo vystoupavé
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus avium
Třešeň ptačí
8-10
10-12
na poptávku
1600
1850
2450
3050
4100
1900
2250
2800
3150
3650
1500
1750
2300
2700
3250
1250
1500
1900
2250
2950
1050
1300
1700
na poptávku
na poptávku
1050
1450
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1050
1250
1750
2050
na poptávku
1050
1350
1800
2150
na poptávku
1250
1500
1900
2350
2950
1050
1400
výška až 35 m, vejcovitá až pyramidální koruna, květy jsou
bílé, plody jsou 1-1,5 cm velké červené peckovice, domácí
druh
12-14
14-16
16-18
Prunus avium "Plena"
výška 15-20 m, plné 3 cm květy jsou čistě bílé, listí je na
podzim oranžovo červené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus cerasifera "Nigra"
Slivoň třešňová, myrobalán červenolistý
výška 4-6 m, vázovitě stavěná koruna, květy růžové,
hnědočervené listy po celou vegetaci
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus fruticosa "Globosa"
(syn. Prunus x eminens "Umbraculifera")
Třešeň křovitá
výška podle místa šlechtění, koruna přísně kulovitá,
kompaktně uzavřená
Prunus maackii
Střemcha Maackova
výška 10-16 m, široce kuželovitá koruna, bílé květy jsou v
hroznech
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus padus
Střemcha obecná
výška 12-20 m, koruna hustá, rychlerostoucí strom,
hroznovité nící květy voní, plody černé, kulovité
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus padus "Colorata"
výška 6-10 m, listy při rašení měďnatě purpurové, později
zelenavé s purpurovou žilnatinou, květy jsou v 15 cm
hroznech, růžové, vonné
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus padus "Watereri"
široká koruna, květy jsou v 20 cm dlouhých hroznech,
rychlerostoucí kultivar
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus sargentii
Slivoň Sargentova
výška 15-20 m, nestejně polokulovitá koruna s vystoupavými
větvemi, listy při rašení červenavé, později modrozelené, na
podzim oranžovo červené
Prunus sargentii "Rancho"
výška 7-9 m, sloupovitá koruna, květy tmavě růžové
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
1950
2450
3000
1200
1400
1900
2500
3000
1250
1650
2300
2850
3700
1350
1700
2250
2850
3700
1400
1650
2000
2450
3150
1150
1350
1850
2400
2900
1350
2050
2500
3300
na poptávku
1200
1450
1900
2300
2950
1500
1750
2350
2800
3500
1500
1750
2350
2900
na poptávku
Prunus serrulata "Amanogawa"
(Prunus serrulata f. erecta)
Sakura či višeň pilovitá
výška 4-7 m, větve vzpřímené, růžové poloplné květy až 4 cm
velké, jemně vonné
Prunus serrulata "Kanzan", "Hisakura"
výška 8-12 m, nálevkovitá koruna, mladé listí bronzově
hnědé, později zelené, na podzim oranžově bronzové,
plnokvětý kultivar s 4-5 cm růžovými květy
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus serrulata "Kiku-shidare-sakura"
(syn. Prunus serrulata 'Cheal's Weeping')
výška 3-6 m, větve obloukovitě převislé, mladé listy bronzově
zelené, později tmavě zelené, 3 cm růžovými květy
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus sargentii "Accolade"
Slivoň Sargentova
výška 3 m, koruna sloupovitá, větve šikmo vystoupavé, listy
zelené, na podzim červené, květy poloplné, růžové
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus subhirtella "Autumnalis"
výška 4-6 m, nepravidelná, vázovitá, rozsochatá koruna, bílé
poloplné květy remontují na podzim
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus subhirtella "Autumnalis Rosea"
výška 4-6 m, nepravidelná, vázovitá, rozsochatá koruna,
růžové poloplné květy remontují na podzim
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus subhirtella "Fukubana"
výška 5-6 m, šikmo vystoupavé větve, vázovitě stavěná
koruna, květy poloplné nebo plné, při rozkvětu tmavě růžové,
později světlejší
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus virginiana "Shubert"
Střemcha viržinská
výška 7-10 m, koruna široce oválná, vzdušná, při rašení
svěže zelené listy, později až purpurově tmavé, bílé květní
hrozny
Prunus x amygdalopersica
Broskvomandloň
výška 4-6 m, široce rozložitá koruna, květy 4-5 cm růžové,
teplomilná
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Prunus x yedonensis
Višeň jedoská
10-12
výška 8-14 m, polokulovitá koruna se šikmo vystoupavými
12-14
8-10
1400
1750
2400
2900
3500
1350
1550
2100
2500
3250
1350
1550
2300
2800
3650
1350
1600
2100
2700
3300
1350
1650
2300
2700
3400
1350
1650
2300
2700
3400
1450
1650
2300
2800
na poptávku
1350
1700
2200
2800
3500
1350
1800
2400
na poptávku
na poptávku
1350
1950
2400
větvemi, listy při rašení žluto zelené, později svěže zelené, na
podzim červené, květy při rozkvětu lehce narůžovělá, pak bílé
14-16
16-18
Pterocarya fraxinifolia
Paořech (lapina) jasanolistý
výška 15-20-(30) m, koruna malebná, rozložitá, lehce
stavěná, okrasné jehnědy a plodenství až 20-50 cm,
teplomilný
Pyrus calleryana "Chanticleer"
Hrušeň Calleryova
výška 8-10 m, úzce kuželovitá koruna, listy leskle zelené, na
podzim žluté až červené, mnoho malých bílých květů, plody
malé
Pyrus calleryana "Red Spire"
výška 8-11 m, hustá pyramidální koruna, listy na podzim žluté
až purpurové, kvete mnoha malými bílými květy
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Pyrus communis
Hrušeň obecná
výška 15-25 m, protáhle vejcovitá, nahoře zaoblená koruna,
větve trnité, květy bílé v chocholících, plody hruškovité až
kulovité o velikosti 25-120 mm, domácí druh
Pyrus communis "Beech Hill"
výška 10-15 m, široce kuželovitá koruna, plody až 5 cm
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Pyrus salicifolia "Pendula"
Hrušeň vrbolistá
výška 5-7 m, rozkladitá koruna s převisajícími větvemi, bílé 2
cm květy, plody zelené až žlutohnědé o velikosti 2-3 cm
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Quercus cerris
Dub cer
výška 25-35 m, vejcovitá nepravidelná koruna, listy jsou 6-14
cm velké, teplomilný
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Quercus frainetto
(syn. Quercus conferta)
Dub uherský, d. balkánský
10-12
výška 25-35 m, koruna široce rozložitá, listy 8-25 cm
14-16
8-10
12-14
16-18
Quercus palustris
Dub bahenní
výška 15-35 m, kulovitě vejcovitá koruna, na podzim barví
listy výrazně do oranžova až hněda, rychleji rostoucí
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Quercus petraea
8-10
2800
3300
1350
1700
2300
2700
3300
1350
1700
2300
2700
3450
1350
1700
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1350
1550
2300
2700
3600
1350
1700
2200
2700
3450
1600
2100
2600
3050
3750
1500
1800
2500
3250
3850
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1500
1800
2600
3250
4200
1600
(syn. Quercus sessilis)
Dub zimní, drnák
10-12
výška 25-35 m, mohutná, rozložitá ale užší koruna než u
Quercus robur
14-16
12-14
16-18
Quercus robur
(syn. Quercus pedunculata)
Dub letní, křemelák
10-12
výška 25-35-(40) m, mohutná koruna je široce rozložitá
14-16
8-10
12-14
16-18
Quercus robur "Fastigiata"
výška 8-12 m, široce sloupovitá hustá koruna, všechny větve
jsou vystoupavé, vhodná jako solitéra nebo do zelených stěn
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
250/300
300/350
350/400
400/450
Quercus robur "Fastigiata Koster"
koruna úzká, sloupovitá
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
250/300
300/350
350/400
400/450
Quercus rubra
(syn. Quercus borealis)
Dub červený
výška 20-28 m, koruna rozložitá, listy až 20 cm dlouhé, na
podzim barví do červena
Robinia pseudoacacia
Trnovník akát, t. bílý
výška 20-25 m, květy bílé, vonné, dobře snáší městské
prostředí, větve a kmen jsou pokryty trny
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Robinia pseudoacacia "Bessoniana"
výška 8-10 m, koruna široce kuželovitě rozkladitá, nejčastěji
bez trnů, kvete vzácně
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Robinia pseudoacacia "Frisia"
výška 10-15 m, listy po celou vegetace zlatožluté, na podzim
oranžové, letorosty s vínově červenými trny
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"
8-10
1900
2600
3300
4300
1400
1650
2500
3150
4000
1900
2700
3700
4800
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
na poptávku
1900
2700
3700
na poptávku
na poptávku
1950
2750
na poptávku
na poptávku
1500
1950
2650
3250
3950
1200
1450
1900
2450
3200
1250
1450
1900
2300
2950
1400
1750
2450
3050
na poptávku
1400
výška 7-10 m, malá kulovitá koruna, křehké větve bez trnů,
roste velmi pomalu, listy menší, světle zelené
12-14
1700
2150
2700
3250
1150
1300
1750
2000
2500
1250
1300
1700
2050
2450
1500
1750
2250
2700
3400
1250
1500
2200
2800
3500
1300
1550
2200
2700
3400
1300
1500
2200
2700
3500
1200
1350
1900
2300
2900
1200
1400
1800
2300
2950
1300
1550
2150
14-16
2700
10-12
12-14
14-16
16-18
Salix alba
Vrba bílá, potočnice
výška 10-20-(25) m, koruna široká, nepravidelně vějčitá, rub
listu stříbřitý
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Salix alba "Tristis"
(syn. Salix alba var. vitellina pendula)
výška 15-20 m, kaskádovitě splývající větve, letorosty na jaře
svítivě žluté, listy na podzim žloutnou
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Sophora japonica
Jerlín japonský
výška 18-22 m, rozložitá vzdušná kulovitá koruna, podobá se
trnovníku, květ bílý až žlutý v 15-35 cm latách, dobře snáší
městské prostředí
Sorbus aria
Jeřáb muk
výška 6-18 m, koruna široce vejcovitá, rozložitá, listy eliptické,
vejčité; květy bílé až žlutobílé, plody oranžov až červené,
hustě bíle tečkované, domácí druh
Sorbus aria "Lutescens"
koruna zprvu kuželovitá hustá, později širší, listy jsou při
rašení stříbrobílé, později žlutavé až opět stříbřito zeleno
žluté, plody oranžovo červené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Sorbus aria "Magnifica"
výška 8-10 m, široce vejcovitá, protáhlá koruna, roste rychleji
než původní druh, má větší listy, které na podzim dlouho drží
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Sorbus aucuparia
Jeřáb ptačí
výška 6-15 m, řídká, pyramidálně vejčitá koruna, květy bílé,
ozdobné červené malvičky od konce léta
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Sorbus aucuparia var. Edulis
8-10
(syn. Sorbus aucuparia var. Moravica, Sorbus
aucuparia var. Dulcis)
Jeřáb sladkoplodý
10-12
výška 6-10 m, jedlé sladké plody přes 1 cm
16-18
Sorbus intermedia
Jeřáb prostřední
10-12
výška 8-10 m, koruna široce vejčitá, hustá, listy zelené,
vespod bílé, květy špinavě bílé, plody jsou oranžovo červené,
dobře snáší městské prostředí
12-14
14-16
8-10
16-18
Sorbus intermedia "Brouwers"
koruna strnule vzpřímená, kompaktní
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Sorbus x thuringiaca "Fastigiata"
Jeřáb duryňský
úzce kuželovitá koruna, listy tuhé, tmavě zelené, početné
plody tmavě červené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Tilia cordata
(syn. Tilia parviflora)
Lípa srdčitá
výška 25-30 m, hustá, malebná koruna, květy příjemně voní,
jsou léčivé
Tilia cordata "Greenspire"
výška 12-16 m, v mládí pyramidální koruna, hustá, rychle
roste, listy tmavě zelené, na podzim žluté
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Tilia cordata "Rancho"
výška 8-10 m, v mládí koruna rozložitá, později kuželovitá,
slabší růst než u původního druhu
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Tilia cordata "Roelvo"
hustá, široce kuželovitá koruna, výhony v zimě tmavě
červené, listy jsou tmavě zelené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Tilia platyphyllos
(syn. Tilia platyphylla, Tilia grandifolia)
Lípa velkolistá
výška 25-30 m, hustá, malebná koruna, květy voní, jsou
léčivé, kvete o 14 dní časněji než lípa srdčitá
Tilia platyphyllos "Rubra"
(syn. Tilia rubra)
větévky mají v zimě oranžovou až korálově červenou barvu
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Tilia tomentosa
(syn. Tilia argentea)
Lípa stříbrná
kuželovitá vznosná koruna, květy silně voní, dobře snáší
městské prostředí
Tilia tomentosa "Brabant"
průběžný kmen široce kónická a hustá koruna se silným
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
3400
1300
1550
2200
2800
3400
1300
1550
2050
2600
3250
1250
1500
1850
2350
2900
1250
1500
1850
2350
2900
1350
1650
2050
2500
2950
1250
1500
1850
2350
2900
1200
1400
1750
2050
2650
1250
1450
1900
2250
2900
1350
1600
2050
2500
3100
1350
1600
kmenem
12-14
14-16
16-18
Tilia vulgaris
(syn. Tilia x europaea, Tilia x intermedia)
Lípa obecná, l. holandská
výška 25-35 m, kuželovitá, košatá koruna, kříženec lípy
srdčité a lípy velkolisté
Tilia x vulgaris "Pallida"
široce kuželovitá koruna, vystoupavé větve, větévky a pupeny
na podzim nápadně červené, listy naspodu žlutavé až
modravě zelené
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Ulmus carpinifolia
(syn. Ulmus minor, Ulmus campestris)
Jilm habrolistý, j. polní, j. menší, j. ladní
10-12
výška 20-35 m, široce rozložitá malebná koruna
14-16
8-10
12-14
16-18
Ulmus carpinifolia "Wredei"
(syn. Ulmus minor var. wredei)
výška 6-10 m, úzce kuželovitá koruna se vzpřímenými
větvemi, listy jsou žluté a zvlněné
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Ulmus glabra
(syn. Ulmus montana, Ulmus scabra)
Jilm horský, j. lysý
10-12
výška 20-35 m, mohutná rozložitá koruna
14-16
Ulmus laevis
Jilm vaz, vaz obecný
výška 8-35 m, protáhle kulovitá koruna, listy na bázi
asymetrické, svrchu hladké, zespod chlupaté, domácí druh
Ulmus "Lobel"
velký strom, úzce vzpřímená koruna, rychlý růst, na podzim
barví žlutě
8-10
12-14
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
2150
2500
3100
1250
1500
1850
2350
2900
1250
1500
1850
2350
2900
1450
1600
2350
2400
2900
1500
1700
2200
2800
na poptávku
1200
1350
1850
2300
na poptávku
1200
1400
1850
2300
na poptávku
1200
1400
1850
2300
2800
Download

Alejové a soliterní stromy se zemním balem