Talent Management ve Skanska
Švédská společnost s dlouho historií
•
•
•
•
•
•
•
•
Založena roku 1887 ve Švédsku
Mezinárodní společností od roku1897
Akcie obchodovány na Stockholm Stock Exchange
2012 tržby: 132 miliard SEK
10,000 probíhajících projektů
57,000 zaměstnanců
V žebříčku Fortune 500
Členem UN Global Compact
Obchodní aktivity Skanska
Generální
zhotovitel
Rezidenční
development
Komerční
development
Infrastrukturální
stavitelství
Skanska v České a Slovenské republice
Železniční stavitelství
Praha a.s.
1952
1995
DOPRAVNÍ STAVBY
HOLDING a.s.
1954
1999
1953
2000
SkanskaStav s.r.o.
1992
Stoprocentním
vlastníkem Skanska
a.s. je Skanska AB se
sídlem ve Švédsku.
Organizační struktura Skanska a.s.
Skanska a.s.
divize Pozemní
stavitelství
divize Silniční
stavitelství
divize Železniční
stavitelství
divize Betonové
konstrukce
Úsek finančního
ředitele
Business
Development
Úsek
personálního
ředitele
závod Čechy 01
závod Čechy
východ
závod Čechy
závod
Monolitické konstr.
závod Čechy 02
závod Čechy
západ
závod Morava
oblast
Speciál. zakládání
závod Morava
sever
závod Morava
závod Technologie
závod Prefa
oblast Morava jih
závod Mosty
závod Železniční
stavitelství SK
Skanska
Transbeton, s.r.o.
oblast Lehké
obvodové pláště
Skanska Asfalt,
s.r.o.
Lom Klecany s.r.o.
odbor
Komunikace
závod Ocelové
konstrukce
závod Betonové a
spec. technologie
SkyBau s.r.o.
odbor BOZP
a PO
závod Rezidenční
výstavba
závod Cesty,
mosty SK
závod Pozemní
stavitelství SK
závod Tunely SK
odbor Controlling
a účetnictví
odbor
Správa majetku
odbor
Odměňování
odbor
Financování a
řízení rizik
odbor Řízení
nestavebních
projektů
Rozvoj
zaměstnanců a
personální
administrativa
odbor Nákup
Oddělení
Udržitelný rozvoj
odbor Informační
systémy
Odbor Právní
Skanska Facility
oblast Technológie
Košice
Skanska Reality
Ředitelství
Skanska Property
Identifikace talentu
A2
E3
B2
C3
?
3. Připravenost – k nové roli
Limitovaný
Zřejmý
Potenciál
Silný
Výkon
2. Potenciál – schopnost převzít
komplexnější roli
(motivace, kompetence)
C2
1 – 3 roky
D2
B1
Očekávaný Vynikající
1. Výkon – plnění individuálních cílů
A1
Nízký
C1
nyní
Klíčové ukazatele:
D1
1 - 3 roky
Talent = ?
nyní
Talent Review
Cyklus zaměstnance
• Říjen
• Identifikace talentu na úrovni BU
• 9-ti blok a kalibrace
Talent Review
• Průběžně
Rozvoj &
vzdělávání
Hodnocení
výkonu
• Únor
• Roční hodnocení cílů a
kompetencí
Nový Skanska kompetenční model a Taleo
Hodnocení cílů a kompetencí
Skanska Talent
9
Rozvojové programy
Rozvoj & vzdělávání
Talent management ve Skanska
Srozumitelný
„Na míru“
Přínosný
Download

Skanska as