Technické parametry
a montážní pokyny
pro URIMAT ecoplus (rozměry v mm)
střed piosoáru
310 mm
upevnění
1110 mm
485 mm
800 mm
montážní konzole
400 mm
400 mm
410 mm
620 mm
Horizontální vývod Ø 50 mm
390 mm
70
rozteč mezi středy pisoárů
750 mm
70
Přední okraj v jádře
omítky Ø 70 mm
Odpadní trubka ve stěně
vývod Ø 50 mm PVC
Všechny rozměry se vztahují k výšce odpadu 400 mm od středu odpadové trubky.
Důležité: odpadní potrubí musí být před montáží pisoárů vyčištěno. Musí být zaručeno, že jsou odstraněny usazeniny. Propláchnutí potrubí nestačí, musí se provést
čištění tlakovou myčkou.
URIMAT ecoplus
s pasivním displejem (nepodsviceným)
Montážní konzole, montážní sada,
sifon, sítko
Č. zb. 16.001
URIMAT Montážní sada
Těsnící guma na zeď, 2 šrouby,
2 podložky, 2 hmoždinky, 1 sítko
Č. zb. 57.001
Ventec a.s. ● Univerzitní 62 ● 301 00 Plzeň
Tel.: +420 373 735 033 ● [email protected] ● www.ventec.org
Download

Technické parametry a montážní pokyny