Konopiště 30. 07. 2011
Letní oblastní klubová výstava
plemene pudl
Klub přátel a chovatelů pudlů o.s.
Člen FCI prostřednictvím ČMKJ a ČMKU
www.kpachp.cz
[email protected]
Partner klubu:
Sponzor věcných cen:
Oblastní výstava KPaCHP o.s., Konopiště, 30.7.2011
Vážení vystavovatelé, milí hosté!
Srdečně vás vítáme na výstavě Klubu přátel a chovatelů pudlů o.s. na Konopišti. Rádi
bychom poděkovali vystavovatelům za hojnou účast, sponzorům a v neposlední řadě také
spolupracovníkům, kteří se na přípravě této výstavy podíleli. Vystavovatelům bychom rádi
popřáli mnoho úspěchů a jen to nejlepší ocenění pro jejich pejsky. Stejně tak všem
návštěvníkům mnoho krásných zážitků a příjemných chvil, jež je zavedou i na naše výstavy
následující.
Předsedkyně klubu Vlasta Grünfeldová
Veterinární dozor: MVDr. Karel Bechyně
Rozhodčí: Lene Kildeborg Jakobsen, Dánsko / chovatelská stanice JOUET /
Výstavní výbor:
Ředitel výstavy: Vlasta Grünfeldová
Průvodce veřejností: Vlasta Grünfeldová
Výstavní kancelář: Mgr. Eliška Thorburn
Pokladní: Mgr. Kateřina Diblíková, Petra Beständigová
Vedoucí kruhu: Vlasta Grünfeldová
Zapisovatel a překlad: PhDr. Eva Wohlmuthová
Program:
8:00 - 9:00 přejímka psů
9:15 – 9:30 zahájení výstavy
od 9:30 dopolední posuzování. Po skončení bude následovat hodinová přestávka, poté
předání klubových šampionátů, zahájení soutěží a ihned na to odpolední posuzování.
Na této výstavě se vícebarevní pudlové účastní odpoledních soutěží s ostatními pudly.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den
konání výstavy požadovaného stáří. Importovaní psi/feny musejí být zapsáni v české
plemenné knize. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem a jeho majitelem, neručí
za úhyn či ztrátu psa. Kousaví psi musejí být opatřeni náhubkem. Volné pobíhání psů není
dovoleno. Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny a feny ve vyšším stupni březosti a
jedinci s operativním zákrokem provedeným k odstranění vady exteriéru. Prodej štěňat je na
výstavě zakázán.
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních
důvodů pro porušení propozic a výstavního řádu ČMKU a KPaCHP o.s.. Protest musí být
podán písemně před ukončením výstavy současně se složením jistiny 500,- Kč, která není-li
protest uznán oprávněným, propadá ve prospěch pořadatele.
-2-
Oblastní výstava KPaCHP o.s., Konopiště, 30.7.2011
Tituly zadávané v rámci dopoledního posuzování:
1. Čekatel dorost šampiona KPaCHP o.s. (DKCH) - může být udělen psovi a feně, kteří
získali ve třídě štěňat nebo dorostu známku Velmi nadějná 1
2. Čekatel junior šampiona KPaCHP o.s. (JKCH) - může být udělen psovi a feně, kteří
získali ve třídě mladých známku Výborná 1
3. Čekatel šampiona klubu KPaCHP o.s. (KCH) - může být zadán psovi a feně, kteří na
výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě otevřené nebo mezitřídě
4. Čekatel šampiona šampionů KPaCHP o.s. (CHKCH) - může být zadán psovi a feně,
kteří na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě vítězů.
5. Čekatel čestného šampiona KPaCHP o.s. (MKCH) - může být zadán psovi a feně, kteří
na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě čestné.
6. Čekatel veterán šampiona KPaCHP o.s. (VKCH) - může být zadán psovi a feně, kteří
na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě veteránů.
Tituly zadávané v rámci odpoledního posuzování:
1. Nejlepší vícebarevný pudl – o tento titul soutěží všichni vícebarevní pudlové, držitelé
klubových čekatelství. P60
2. Nejlepší čestný pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství MKCH, psi
a feny zvlášť. P22/F52
3. Nejlepší štěně pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství DKCH
získaného ve třídě štěňat, psi a feny zvlášť. P18/F4. Nejlepší dorost pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství DKCH
získaného ve třídě dorostu, psi a feny zvlášť. P32/F45
5. Nejlepší mladý pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubového čekatelství JKCH, psi a
feny zvlášť. P19/F46
6. Nejlepší veterán pes/fena – o tento titul soutěží držitelé čekatelství VKCH, psi a feny
zvlášť. P- /F43
7. Nejlepší toy pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství KCH a
CHKCH v daném rázu, psi a feny zvlášť. P4/F38
8. Nejlepší trpasličí pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství KCH a
CHKCH v daném rázu, psi a feny zvlášť. P11/F47
9. Nejlepší střední pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství KCH a
CHKCH v daném rázu, psi a feny zvlášť. P15/F54
10. Nejlepší velký pes/fena o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství KCH a
CHKCH v daném rázu, psi a feny zvlášť. P30/F59
11. Nejlepší pes/fena – o tento titul soutěží nejlepší jedinci všech výškových rázů, psi a
feny zvlášť. P30/F59
12. Nejlepší pudl – o tento titul soutěží nejlepší pes a fena, nejlepší mladý pes a fena,
nejlepší veterán pes a fena. P30
-3-
Oblastní výstava KPaCHP o.s., Konopiště, 30.7.2011
Soutěže (možné přihlášení přímo na výstavě do 12:00 u paní Vlasty Grünfeldové)
1. Dítě a pes
2. Nejlepší vystavovatel I. - IV.
3. Nejlepší moderní střih
4. Nejlepší pár psů
5. Nejlepší chovatelská skupina
6. Nejlepší plemeník
Doposud obsazené soutěže:
Dítě a pes
1. Kateřina Skoková, nar: 5.8.2004 - Achnaton Bohemia Best Black, pudl velký černý,
kat. číslo: 24
Nejlepší vystavovatel I.
1. Petra Janečková, nar: 10.12.2000 - Edward Bellis Minor, pudl trpasličí hnědý, kat.
číslo: 10 1.místo
Nejlepší moderní střih
1. Haky Kamínek pahorku, pudl velký černobílý, kat. číslo 61, majitel: Adéla Hlavatá,
jméno střihače: Kateřina Motejzíková 2.místo
2. Jessi White Star z Klášterského údolí, pudl toy bílý, kat. číslo 35, majitel: Josef
Spáčil, jméno střihače: Václava Černá Nepřítomen
3. Zoe Phantom Envisan, pudl trpasličí černý s pálením, kat. č. 62, majitel a střihač
Dana Kovaříková 3.místo
4. Cantos Brit Harlekin Wild Angel, pudl trpasličí černobílý, kat. č. 60, majitel MUDr.
Jitka Johnová, jméno střihače: Věra Vitnerová 1.místo
-4-
Přehlídka šampionů:
1.
Ch. Ctirad Unno Jezve,
kat. č: 27, majitel: Dana Kaizarová,
Získané tituly: Vítěz speciální výstavy
KPaCHP Praha, Mezinárodní výstava
Litoměřice -2010 CAC, CACIB, BOB,
Krajowa wystawa Nowa Ruda - CWC,
ZWR,
SIEGER
AUSTELLUNG
Merseburg - CAC-VDH, CAC-VDP,
Landessieger Sachsen - Anhalt 2010,
Český
šampion,
Champion
of
Champions Leszno PL- CWC, zlatá
medaile, ZWR , Šampion Polska,
Šampion KPaCHP, Mezinárodní výstava
Opole - Vítěz, ZWR, CWC-zlatá
medaile,CACIB,
BOB,
Slovenský
šampion, Český grandšampion, Národní
výstava Erfurt - CAC-VDH, CAC-VDP,
BOB
2. Ch. Ctislav Unno Jezve,
kat. č: 29, majitel: Dana Kaizarová, Získané tituly: Mladý vítěz speciální výstavy KPaCHP
Praha, Mladý šampion KCHP, Český junior šampion, Krajowa wystawa Nowa Ruda CWC, ZWR, SIEGER AUSTELLUNG
Merseburg –
CAC-VDH,
CAC-VDP,
Landessieger
Sachsen - Anhalt 2010, Šampion KPaCHP,
Český šampion, Klubová výstava Opole Klubový vítěz, CWC-zlatá medaile, ZWR, 4.
nejlepší pudl výstavy, Slovenský šampion,
Mezinárodní výstava psů Nitra - CAC,
CACIB, Grand Prix Slovakia Winner 2011,
Slovenský grandšampion
5.
Ch. Aisha Prudnicki Dworek,
kat. č: 59, majitel: Petra Beständigová, Získané tituly: Český Junior Šampion, Český
Šampion, Český Grandšampion, Šampion Černé hory, Šampion Makedonie, Šampion
Estonska, Šampion Lotyšska, Šampion Rumunska, Šampion Bulharska, Grand šampion
Bulharska, Šampion Balkánu, Šampion Německa, Šampion
Lucemburska, Šampion šampionů ČR 2009 postup do TOP10
v IX. skupině FCI, BIS Klubové výstavy 2009, Nominace na
Cruft´s 2009 a 2010, BIG2, BIG3, BIG4, 13 x BOB, 16 x
CACIB, 2 x Národní vítěz, 1 x Oblastní vítěz, Pudl roku 2009
KPaCHP o.s. – 1. místo v rázu velkém a 4. místo v celkovém
pořadí, BIS speciální výstavy 2010, splněny podmínky pro
přiznání titulu Interšampion, ……..
-5-
Oblastní výstava KPaCHP o.s., Konopiště, 30.7.2011
Přehled výstav pořádaných v roce 2011:
Datum
Místo
17.9.
Praha
18.9.
Brno
1.10.
Praha
5.11.
Praha
6.11.
Praha
10.12.
Praha
Druh výstavy / Zadávané
tituly/
OKV
/klubová čekatelství/
NV
/CAC, Národní vítěz/
OKV
/klubová čekatelství/
OKV
/klubová čekatelství/
MVP
/CACIB/
OKV
/klubová čekatelství/
Podrobnější informace o výstavách naleznete
www.kpachp.cz, nebo na emailu [email protected]
-2-
Rozhodčí /Chovatelská stanice/
Zuzana Větvinská Vršecká, ČR
/Top Narcis/
Rafal First, Polsko
Ing. Lucia Sládeková, Slovensko
/Velvet Artemon/
Jean Blangino, Francie /viceprezident
Club du Caniche de France/
Jean Blangino, Francie /viceprezident
Club du Caniche de France/
Otakar Vondrouš, ČR
na
internetové
prezentaci
klubu
Oblastní výstava KPaCHP o.s., Konopiště, 30.7.2011
třída dorostu - psi
PUDL TOY BÍLÝ
1
2
3
4
5
6
6a
6b
Best Miracle Neverending Delight, nar: 6.12.2010, reg: ČLP/P/16722
o: ICh. Whitney´s Top Dancer
m: JCh. Angel´s Charm Neverending Delight
ch: Martina Křížová
m: Martina Křížová
Nepřitomen
Hannibal Lecter Top Narcis, nar: 1.1.2011, reg: v řízení
o: ICh. Whitney`s Top Dancer
m: ICh. Moravia Victory In Mind
ch: Zuzana Větvinská Vršecká
m: Drahomila Koubová Kusá
PUDL TOY ČERNÝ
třída dorostu – psi
Nepřitomen
His Eminence Novartis, nar: 15.11.2010, reg: ČLP/P/16668
o: Yankee Boss of Lubako
m: Tally Greka Nova
ch: Marie Beranová
m: Věra Hašlová VN1,
PUDL TOY STŘÍBRNÝ
třída vítězů - psi
DKCH
Whisper Top Narcis, nar 4.6.2009, reg: ČMKU/P/15993/09
o: Whitney´s Top Dancer
m: Happy Hope Top Narcis
ch: Zuzana Větvinská Vršecká
m: Zuzana Větvinská Vršecká
PUDL TRPASLIČÍ BÍLÝ
třída dorostu - psi
V1, CHKCH
Celestial Dream Neverending Delight, nar: 8.12.2010, ČLP/P/16726
o: Ch. Top Dancer Top Narcis
m: Ch. Jenny Ivemon Nepřitomen
ch: Martina Křížová
m: Martina Křížová a Jana Lidická
Hot Chilli Pepper Top Narcis, nar: 1.1.2011, reg: v řízení
o: ICh. Whitney`s Top Dancer
m: ICh. Moravia Victory In Mind
ch: Zuzana Větvinská Vršecká
m: Zuzana Větvinská Vršecká
PUDL TRPASLIČÍ BÍLÝ
mezitřída - psi
VN1, DKCH
White Melody Song Earl´s Legend, nar: 19.3.2010, reg: ČMKU/P/16396/10
o: Sporrens Melody Maker
m: Orchid Dark Queen Earl´s Legend
ch: Petra Plisková
m: Janka Dvořák Majerčinová VD
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
třída štěňat - psi
Dirty Dancing Earl´s Legend, nar: 17.3.2011, reg: v řízení
o: Chuck Bohemia Timothy
m: Orchid Dark Queen Earl´s Legend
ch: Petra Plisková
m: Janka Dvořák Majerčinová VN1,
-2-
DKCH
třída mladých - psi
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
7
8
9
10
11
12
13
14
Alien Lawsonia Alis, nar: 26.8.2010, reg: ČLP/P/16572
o: Nicolass Bohemia Timothy
m: Alisia Prague Haley
ch: Andrea Kotková
m: Petra Tenglerová VD
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
mezitřída - psi
Andrew Top Narcis, nar. 24.11.2009, reg: ČMKU/P/16273/09
o: Secret Service von Ziethnereck
m. Natalie Black Top Narcis V1,
ch: ZuzanaVětvinská Vršecká
m: Mgr. Kateřina Diblíková + Ing. Marcel Liška
KCH
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
třída vítězů - psi
On the Dot Bohemia Timothy, nar: 22.2.2009, reg: ČMKU/P/I5892/09/10
o: ICh. Cheeky Bohemia Timothy
m: ICh. Ebi Gale Bohemia Timothy
ch: Jana Svobodová
m: Jindra Trnovcová V1,
PUDL TRPASLIČÍ HNĚDÝ
mezitřída - psi
CHKCH
Edward Bellis Minor, nar: 31.03.2010, reg: ČLP/P/16381
o: Giulfo Money Brain
m: Arriel Jánošíkovo údolí
ch: Lucie Menclová
m: Denisa Janečková V1,
PUDL TRPASLIČÍ STŘÍBRNÝ
třída otevřená - psi
KCH
Winner Top narcis, nar: 4.6.2009, reg: ČMKU/P/15995/09
o: ICh. Whitney´s Top Dancer
m: Happy Hope Top Narcis
ch: Zuzana Větvinská Vršecká
m: MUDr. Alexandra Skrhová V1,
PUDL TRPASLIČÍ STŘÍBRNÝ
třída vítězů - psi
KCH
Pride Prince Top Narcis, nar: 18.2.2008, reg: ČMKU/P/15470/08
o: ICh. Sejcon Grey Gipsy
m: Happy Hope Top Narcis
ch: Zuzana Větvinská Vršecká
m: Ing. Marcel Liška V1,
PUDL STŘEDNÍ APRIKOT
třída vítězů - psi
CHKCH
JWW 09 Rubens P.P. Aureus Ytaner, nar: 9.10.2008, reg: ČMKU/P/15755/08
o: Ch. Paganini Aureus Ytaner
m: ICh. Ó, Manon! Aurea Ytaner
ch: Renata Smyčková
m: Petra Kastlová V1,
PUDL STŘEDNÍ APRIKOT
třída čestná – psi
CHKCH
ICh. Paganini Aureus Ytaner, nar: 18.11.2006, reg: ČMKU/P/14907/06
o: ICh. Barclay Lyca Oh! Henri
m: ICh. Killala Aurea Ytaner
ch: Renata Smyčková
m: Petra Kastlová VD
-3-
třída vítězů - psi
PUDL STŘEDNÍ ČERNÝ
15
16
17
18
19
20
21
22
Ch. Corsario De Nigromanta, nar: 30.6.2008, reg: ČLP/P/15673
o: ICh. Minarets Spirited Legacy
m: ICh. Angelica De Nigromanta
ch: Sandra Grünfeldová
m: Mgr. Eliška + John Thorburn V1,
PUDL STŘEDNÍ ČERVENOPLAVÝ
třída vítězů - psi
CHKCH
JCh. Aragon Honey Rose, nar: 7.8.2009, reg: ČMKU/P/16098/09
o: ICh. Cherubin Aureus Ytaner
m: ICh. Uliana Madari Royal Sand
ch: Jitka Buyens
m. Eva Leštinová V1,
PUDL VELKÝ APRIKOT
třída otevřená - psi
CHKCH
Caracal Very Merry, nar: 16.4.2009, reg: ČLP/P/15945
o: Farleys D Universal Soldier
m: Never The Last Le Papillon
ch: Jitka Pizúrová
m: Daniela Sochůrková V1,
PUDL VELKÝ BÍLÝ
třída štěňat - psi
KCH
Aladin Bohemia Anjuli, nar: 10.3.2011, reg: zažádáno
o: Artemio White and Black
m: Annabel Royal Team
ch: Kateřina Motejzíková
m: Lucie Motejzíková
PUDL VELKÝ BÍLÝ
třída mladých - psi
VN1,DKCH
Abar Recatty, nar: 17.6.2010, reg: ČMKU/P/16502/10
o: Tony White Envisan
m: Allegoria Carmen Magni-Loquentia
ch: Jiří Rek
m: Renata Zahrádková V1,
JKCH
Ice-Illusion Viva Forever, nar. 15.9.2010, reg: ČMKU/P/16739/-10/10
o: Fantastic Faustino Viva Forever
m: Darcy Vargas Quendolina
ch: Yvonne Heinl
m: Denisa Matlová V2
PUDL VELKÝ BÍLÝ
třída vítězů - psi
Armando Royal Team, nar: 17.4.2008, reg: ČLP/P/15567
o: Fernando Marco Bohemica
m: Aneta Bílý Bohém V1,
ch: Ing. Lenka Trmalová
m: Ing. Lenka Trmalová + MUDr. A. Skrhová
CHKCH
PUDL VELKÝ BÍLÝ
třída čestná - psi
Quentin White Envisan, nar: 21.11.2007, reg: ČMKU/P/14491/05/07
o: Canmoy´s Small-Town Boy
m: Enigma Marco Bohemica
ch: Dana Kovaříková
m: Renné Kolářová V1,
-4-
MKCH
třída štěňat - psi
PUDL VELKÝ ČERNÝ
23
24
25
26
27
28
29
30
Guns N´Roses ze Stříbrných Struh, nar: 8.2.2011, reg: zažádáno
o: Kaylen´s Repeat Performance
m: Hallifax Eeze
ch: Marie Kolářová
m: Holčapkovi VN1,
PUDL VELKÝ ČERNÝ
třída mladých - psi
DKCH
Achnaton Bohemia Best Black, nar: 13.9.2011, reg: ČLP/P/16593
o: Fantastic Feature´s Blue Bajou
m: Aisha Prudnicki Dworek
ch: Petra Beständigová
m: Markéta Skoková
V2
Antonio Bohemia best Black, nar: 13.9.2010, reg: ČLP/P/16586
o: Fantastic Feature´s Blue Bajou
m: Aisha Prudnicki Dworek
ch: Petra Beständigová
m: Adéla Váňová V1,
JKCH
Gaston Lady Black Queen, nar. 10.5.2010, reg: ČMKU/P/16539/10/10
o: Agmar Lady Black Queen
m: Danae Lady Black Queen
ch: Ing. Dagmar Skotáková
m: Tomáš Pekař V3
PUDL VELKÝ ČERNÝ
třída otevřená - psi
Ctirad Unno Jezve, nar: 1.10.2008, reg: ČMKU/P/15746/08
o: Digimon´s Famous Grouse
m: Filis Wood´s ze Stříbrných struh
ch: Ing. Marcela Pašková
m: Dana Kaizarová V2
Efran z Hlubockého dvora, nar: 27.11.2008, reg: ČMKU/P/15830/08
o: Jack Saxon Magicstar
m: Equity Black Mineo
ch: Pavel Tomaschko
m: Hana Malá V1,
PUDL VELKÝ ČERNÝ
třída vítězů - psi
KCH
Ctislav Unno Jezve, nar: 1.10.2008, reg: ČMKU/P/15747/08
o: Digimon´s Famous Grouse
m: Filis Wood´s ze Stříbrných struh
ch: Ing.Marcela Pašková
m: Dana Kaizarová V2
Ch. Prince of Black Mistral Robin, nar: 18.6.2003, reg: ČMKU/P/13589/04/03/05
o: Ormar Midnight Memories
m: Prince of Black Mistral Josephine
ch: Csila Aradi
m: Zdeněk Gašpar V1,
-5-
CHKCH
třída čestná - psi
PUDL VELKÝ HNĚDÝ
31
32
33
34
35
36
37
38
Ch. Athos Brown Lady Sorbonna, nar: 29.1.2008, reg: ČLP/P/15433
o: Immacule Le Papillon
m: Ebony Eve Brown Children
ch: Václava Černá
m: Václava Černá VD
PUDL VELKÝ STŘÍBRNÝ
třída dorostu - psi
Amor Tefibo design, nar: 25.12.2010, reg: ČMKU/P/16699/10
o: Calie´s Chrome Caught my Spirit
m: Božena Unno Jezve
ch: Iveta Kotásková
m: Renata Voves VN1,
PUDL VELKÝ STŘÍBRNÝ
třída vítězů - psi
DKCH
Calie´s Chrome Caughtmyspirit, nar: 17.10.2008, reg: ČMKU/P/15834
o: MultiCh. Bar-None Corps Consulaire Calie
m: Stora Bergas Sannolika Sanna
ch: Linda a Elsie Isgren
m: Marcela Pašková V1,
PUDL TOY APRIKOT
třída vítězů - feny
CHKCH
Xaja Nagato, nar. 24.4.2009, reg: ČMKU/P/15972/09
o: Smiles Lubako
m: Tango in Red Lubako V1,
ch: Naděžda Eimutová
m: Naděžda Eimutová + Radka Peterková
CHKCH
PUDL TOY BÍLÝ
třída mladých - feny
Jessi White Star z Klášterského údolí, nar: 22.10.2010, reg: ČMKU/P/16646/11
o: Top Dancer Top Narcis
m: Noira White Star Věropa
ch: Jaroslava Kovářová
m: Josef Spáčil V1,
PUDL TOY BÍLÝ
třída otevřená - feny
JKCH
Agilera v White z Černobílého snu, nar: 9.4.2009, reg: ČMKU/P/15937/09
o: Baculo Fi Evika
m: Vendola White z Černobílého snu
ch: Oldřich Groch
m: Mgr. Lucie Barboříková VD
PUDL TOY ČERNÝ
třída dorostu - feny
Eroica z Hradu Grabštejna, nar: 22.11.2010, reg: ČLP/16720
o: By Jager Velvet Garden
m: Onyx Star z Altheyrosei
ch: Jaroslav Léska
m: Zdeněk Gašpar VN1,
PUDL TOY ČERNÝ
mezitřída - feny
DKCH
Romar Streetly By Request, nar: 16.12.2009, reg: ČMKU/P/16359/-10/09
o: Romar To Russia With Love Among Streetly
m: Romar Dark By Desire
ch: K.A. Adams
m: Michaela Marešová V1,
-6-
KCH
třída otevřená - feny
PUDL TOY ČERNÝ
39
40
41
42
43
44
45
46
Charlota Greka Nova, nar: 6.8.2009, reg: ČMKU/P/16129/09
o: Weff Greka Nova
m: Xena Greka Nova
ch: Jitka Gregorová
m: Jaroslava Krejsová V1,
PUDL TOY ČERNÝ
třída vítězů - feny
KCH
Funny Girl White pet, nar: 28.8.2006, reg: ČMKU/P/14837/06
o: Ninette Aurora Australis
m: Hallaby Dancin Inthedark
ch: Michaela Šimůnková
m: Mgr. Dana Satscheková V1,
PUDL TOY HNĚDÝ
mezitřída - feny
CHKCH
Happy Hoyden Broskvička, nar. 9.4.2010, reg: ČMKU/P/6379/10
o: Magicstar-DJ on the Run
m: Gracie Princess Broskvička
ch: Martina Broskevičová
m: Zora Kratochvílová V1,
PUDL TOY STŘÍBRNÝ
třída otevřená - feny
KCH
Marlau Silva Glitzy, nar.22.6.2006, reg: ČMKU/P/16607/-10/06
o: Ch. Dorian Gray´s Uproar
m: Ch. Hythere Buffed in Silver
ch: Marlau Kennels
m: Zdenka Průšová V1,
PUDL TOY STŘÍBRNÝ
třída veteránů - feny
KCH
Cherry Nagato, nar: 6.3.2002, reg: ČMKU/P/12711/02/04
o: Artur Z Milanova domu
m: Babeta Z Milanova domu
ch: Naděžda Eimutová
m: Radka Peterková
PUDL TRPASLIČÍ BÍLÝ
mezitřída - feny
V1, VKCH
JCh. Klemon z Beskydského sedla, nar: 17.11.2009, reg: ČMKU/P/16249/09
o: Candy White Mat-Rož Morava
m: Hany z Beskydského sedla
ch: Karin Bílková
m: Bc. Tereza Rakovcová V1,
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
třída dorostu - feny
KCH
Ester z Hradu Grabštejna, nar: 22.11.2010, reg: ČLP/16721
o: By Jager Velvet Garden
m: Onyx Star z Altheyrosei
ch: Jaroslav Léska
m: Zdeněk Gašpar V1,
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
třída mladých - feny
DKCH
Queen Anne Bohemia Timothy, nar: 23.6.2010, reg: ČMKU/P/16519
o: Lucky Boy Bohemia Timothy
m: Toyway La Boheme
ch: Jana Svobodová
m: Jana Svobodová V1,
-7-
JKCH
třída vítězů - feny
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
47
48
49
50
51
52
53
54
Fantasia Black Yrtep, nar: 6.12.2007, reg: ČMKU/P/15387/07
o: Lucky Boy Bohemia Timothy
m: Carissima von der Hutzelschweiz
ch: Petra Kučerová
m: Ing. Jitka Vrbská
PUDL TRPASLIČÍ HNĚDÝ
třída mladých - feny
V1, CHKCH
Euridiké Bellis Minor, nar. 31.3.2010, reg. ČLP/P/16385
o: Giulfo Monkey Brain Sushi
m: Arriel Jánošíkovo údolí
ch: Lucie Menclová
m: Leona Krulišová VD
PUDL TRPASLIČÍ HNĚDÝ
mezitřída - feny
Elisabeth Bellis Minor, nar. 31.3.2010, reg. ČLP/P/16384
o: Giulfo Monkey Brain Sushi
m: Arriel Jánošíkovo údolí
ch: Lucie Menclová
m: Lucie Menclová V1,
PUDL TRPASLIČÍ STŘÍBRNÝ
třída čestná - feny
KCH
Ch. Vinona Elegans Sokom, nar: 2.10.2006, reg: ČMKU/P/14877/06
o: Datsman Of The Begonia Farm
m: Qweilin Elegans Sokom
ch: Jana Fukalová
m: Bc.Tereza Rakovcová V1,
PUDL STŘEDNÍ ČERNÝ
třída vítězů - feny
MKCH
Elizabeth Black Al Vavro, nar: 6.3.2007, reg: ČMKU/P/15029/07
o: Pedro Black Sakké
m: Elizabeth Star Lady Pesset
ch: Alena Vávrová
m: Taťána Blažková V1,
PUDL STŘEDNÍ ČERNÝ
třída čestná - feny
CHKCH
Ch. Corrida De Nigromanta, nar: 30.6.2008, reg: ČLP/P/15676
o: ICh. Minarets Spirited Legacy
m: ICh. Angelica De Nigromanta
ch: Sandra Grünfeldová
m: Sandra Grünfeldová V1,
PUDL STŘEDNÍ HNĚDÝ
třída mladých - feny
MKCH
Juliette Brown Neraka, nar: 20.5.2010, reg: ČMKU/P/16444
o: Ch. Inapat´s Flamenco
m: ICh. Gloria Brown Neraka
ch: Kateřina Hudcová
m: Kateřina Hudcová V1,
PUDL STŘEDNÍ HNĚDÝ
třída vítězů - feny
JKCH
ICh. Hestia Brown Neraka, nar: 6.3.2006, reg: ČMKU/P/14602/06/08
o: Ch. Inapat´s Flamenco
m: ICh. Gloria Brown Neraka
ch: Kateřina Hudcová
m: Kateřina Hudcová
-8-
V1, CHKCH
55
třída mladých - feny
PUDL VELKÝ BÍLÝ
Affinity Pikovický poklad, nar: 21.5.2010, reg: ČLP/P/16448
56
o: Tony White Envisan
m: Annabel du Cristanx Glace´s
ch: Zuzana Wohlmuthová
m: Jiří Stejskal
PUDL VELKÝ BÍLÝ
třída vítězů - feny
VD
Charlenne Bohemia Jaronela, nar: 21.6.2009, reg: ČMKU/P/16053/09
57
o: Barbone Gigante Testarossa
m: Beauty Stříbrný klas
ch: Karel Hübner
m: Radka Benková VD
PUDL VELKÝ ČERNÝ
třída mladých - feny
Agáta Aisha Bohemia Best Black, nar: 13.9.2010, reg: ČLP/P/16595
58
59
60
61
o: Fantastic Feature´s Blue Bajou
m: Aisha Prudnicki Dworek
ch: Petra Beständigová
m: Petra Beständigová V1,
JKCH
Agnes Bohemia Best Black, nar: 13.9.2010, reg: ČLP/P/16596
o: Fantastic Feature´s (FCI) Blue Bajou
m: Aisha Prudnicki Dworek
ch: Petra Bestandigová
m: MUDr. Ilona Kolářová V2
PUDL VELKÝ ČERNÝ
třída vítězů - feny
Ch. Cz, Mk, ME, Ee, Lt, Ro, Bg, D Aisha Prudnicki Dworek, nar: 25.8.2006, reg: ČMKU/P/15008/07/06
o: Domenico ze Stříbrných Struh
m: Iris Szemrowicki Dworek
ch: Jolanta Jung
m: Petra Beständigová V1,
PUDL TRPASLIČÍ ČERNOBÍLÝ
třída mladých - psi
CHKCH
Cantos Brit Harlekin Wild Angel, nar: 4.6.2010, reg: ČLP/PV/NREG/905
o: Alex
m: Britanny Happy Mubarka
ch: Dagmar Kolísková
m: MUDr. Jitka Johnová V1,
PUDL VELKÝ ČERNOBÍLÝ
třída mladých- feny
JKCH
Haky Kamínek pahorku, nar: 8.6.2010, reg: N Reg/PV/912/10
62
o: Te- Awas Special Edition Only for You
m: Born to Party of Nathalie´s Pride
ch: Petra Němečková
m: Adéle Hlavatá V1,
PUDL STŘEDNÍ ČERNÝ S PÁLENÍM
třída vítězů - feny
JKCH
Zoe Phantom Envisan, nar: 30.11.2008, reg: N Reg/PV/845/08
o: Butzemann Speedy Gonzales
m: Colour Kaschmir Elishia v. der Silbermöwe
ch: Dana Kovaříková
m: Dana Kovaříková V1,
-9-
CHKCH
- 10 -
Download

here - Klub přátel a chovatelů pudlů