Konopiště 11.8.2013
Letní klubová výstava pudlů a pudlů
vícebarevných se zadáváním titulů CAJC, CAC a
klubových čekatelstvích
Klub přátel a chovatelů pudlů o.s.
Člen FCI prostřednictvím ČMKJ a ČMKU
www.kpachp.cz
[email protected]
Sponzor věcných cen:
Sponzor výstavy:
-2-
AKCE - štěněcí balíčky pro chovatele zdarma
Vážení chovatelé, dovolujeme si Vás informovat o nové akci štěněcích
balíčků. Všem chovatelům bez rozdílu pro každé štěňátko zašleme
ZDARMA 1,5 kg krmiva Platinum Natural Puppy Chicken!
Snahou této akce je dát možnost poznat kvalitu krmiva Platinum Natural
Puppy osobně. Vždyť vlastní zkušenost je nejlepší argument.
Jak to celé funguje? Máte-li zájem o startovací balíčky, zašlete nám
skupinovou fotografii Vašich nových přírůstků včetně maminky, na
[email protected] s plánovaným termínem odběru štěňátek. Ať
víme, kdy a kolik štěněčích balíčků budete potřebovat. Od nás samozřejmě
obdržíte balíček pro každé šťěňátko. Máme jedinou podmínku. Vy nám
pouze zašlete emailem kontakt na nového majitele dle přiloženého
formuláře v den, kdy šťěňátko předáte. V případě nesplnění podmínky, tj.
nezaslání kontaktu na nového majitele, bude krmivo odběrateli
dofakturováno v běžné prodejní ceně 287,- včetně DPH za 1 ks štěněčího
balíčku. Předem děkujeme za důvěru, kterou do krmiva Platinum vkládáte.
Více informací žádejte na tel.čísle 774 066 066.
-3-
Letní klubová výstava pudlů a pudlů vícebarevných
KPaCHP o.s.,Konopiště 11.8.2013
Vážení vystavovatelé, milí hosté!
Srdečně vás vítáme na výstavě Klubu přátel a chovatelů pudlů o.s., na Konopišti. Rádi bychom
poděkovali vystavovatelům za hojnou účast, sponzorům a v neposlední řadě také spolupracovníkům,
kteří se na přípravě této výstavy podíleli. Vystavovatelům bychom rádi popřáli mnoho úspěchů a jen
to nejlepší ocenění pro jejich pejsky. Stejně tak všem návštěvníkům mnoho krásných zážitků a
příjemných chvil, jež je zavedou i na naše výstavy následující.
Předsedkyně klubu Vlasta Grünfeldová
Veterinární dozor:
MVDr. Karel Bechyně
Rozhodčí:
Pudl, Pudl vícebarevný
Olga Dolejšová (ČR)
Výstavní výbor:
Ředitel výstavy:
Průvodce veřejností:
Výstavní kancelář:
Pokladní:
Vedoucí kruhu:
Zapisovatel:
Ing. Jitka Vrbská
Mgr. Diblíková Kateřina
Ing. Jitka Vrbská
Ing. Jitka Vrbská
Lucie Menclová
PhDr. Wohlmuthová Eva
Program:
08:00 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 13:30
14:30 -
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích.
odpolední soutěže, předání klubových šampionátů
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den konání
výstavy požadovaného stáří. Importovaní psi/feny musejí být zapsáni v české plemenné knize.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem a jeho majitelem, neručí za úhyn či ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se vylučují psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu
(vyjímky viz Výstavní řád ČMKU ), psi nemocní, po úraze, psi nebezpeční, háravé a kojící feny, feny
ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativním zákrokem provedeným k odstranění vady exteriéru.
Prodej štěňat je na výstavě zakázán. Svým podpisem vystavovatel stvrzuje, že souhlasí se
zveřejněním své adresy v katalogu.
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů pro
porušení propozic a výstavního řádu ČMKU a KPaCHP o.s.. Protest musí být podán písemně před
ukončením výstavy současně se složením jistiny 500,- Kč, která, není-li protest uznán oprávněným,
propadá ve prospěch pořadatele.
-4-
Letní klubová výstava pudlů a pudlů vícebarevných
KPaCHP o.s.,Konopiště 11.8.2013
Tituly zadávané v rámci dopoledního posuzování:
1. Čekatel dorost šampiona KPaCHP o.s. (DKCH) - může být udělen psovi a feně, kteří získali ve
třídě štěňat nebo dorostu známku Velmi nadějná 1.
2. CAJC ČR - může být udělen psovi a feně, kteří získali ve třídě mladých známku Výborná 1.
3. Čekatel junior šampiona KPaCHP o.s. (JKCH) - může být udělen psovi a feně, kteří získali ve
třídě mladých známku Výborná 1.
4. CAC ČR - může být udělen psovi a feně, kteří získali známku Výborná 1 - v mezitřídě, třídě
otevřené nebo vítězů.
5. Res. CAC ČR - může být udělen psovi a feně, kteří získali známku Výborná 2 - v mezitřídě, třídě
otevřené nebo vítězů.
6. Čekatel šampiona klubu KPaCHP o.s. (KCH) - může být zadán psovi a feně, kteří na výstavě
získali známku Výborná 1 ve třídě otevřené nebo mezitřídě.
7. Čekatel šampiona šampionů KPaCHP o.s. (CHKCH) - může být zadán psovi a feně, kteří na
výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě vítězů.
8. Čekatel čestného šampiona KPaCHP o.s. (MKCH) - může být zadán psovi a feně, kteří na
výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě čestné.
9. Čekatel veterán šampiona KPaCHP o.s. (VKCH) - může být zadán psovi a feně, kteří na výstavě
získali známku Výborná 1 ve třídě veteránů.
Tituly zadávané v rámci odpoledního posuzování:
1. Nejlepší vícebarevný pudl – o tento titul soutěží všichni vícebarevní pudlové, držitelé klubových
čekatelství.
51
2. Nejlepší čestný pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství MKCH, psi a feny
zvlášť.
3. Nejlepší štěně pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství DKCH získaného ve
třídě štěňat, psi a feny zvlášť.
20/39
4. Nejlepší dorost pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství DKCH získaného ve
třídě dorostu, psi a feny zvlášť.
1/33
5. Nejlepší mladý pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubového čekatelství JKCH, psi a feny
zvlášť.
5/47
6. Nejlepší veterán pes/fena – o tento titul soutěží držitelé čekatelství VKCH, psi a feny zvlášť.
36
7. Nejlepší toy pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství KCH a CHKCH v
daném rázu, psi a feny zvlášť.
7/30
8. Nejlepší trpasličí pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství KCH a CHKCH v
daném rázu, psi a feny zvlášť.
8/34
9. Nejlepší střední pes/fena – o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství KCH a CHKCH v
daném rázu, psi a feny zvlášť.
19/38
10. Nejlepší velký pes/fena o tento titul soutěží držitelé klubových čekatelství KCH a CHKCH v
daném rázu, psi a feny zvlášť.
27/45
11. Nejlepší pes/fena – o tento titul soutěží nejlepší jedinci všech výškových rázů, psi a feny zvlášť.
7/30
12. Nejlepší pudl – o tento titul soutěží nejlepší pes a fena, nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán
pes a fena.
36
-5-
Letní klubová výstava pudlů a pudlů vícebarevných
KPaCHP o.s.,Konopiště 11.8.2013
Řád pro udělování titulu
“ CESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN”
1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých
na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.
2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1
3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.
4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:
1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC a jedno
čekatelství (CAC) muže být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů.
Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.
3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů
předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla čekatelství
udělena, průkazu původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopií průkazu původu psa) a
žádosti majitele psa.
5. Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónu.
6. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel
ocenění CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.
Schváleno P CMKU 22.11.2001.
Rád nabývá platnosti od 1.1.2002.
Řád pro udělování titulu
"ČESKÝ ŠAMPIÓN "
1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř.
otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a
klubových pořádaných v ČR.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:
1) A) u plemen, která mají získání titulu Interšampión podmíněného zkouškou z výkonu:
Úspěšným absolvováním zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy
pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z tohoto nejméně 1x na mezinárodní
výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav – národní,
speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem
-6-
Letní klubová výstava pudlů a pudlů vícebarevných
KPaCHP o.s.,Konopiště 11.8.2013
předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty
požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampión ČR. Žádost musí být podána
písemně a musí být schválena P ČMKU.
B) u ostatních FCI uznaných plemen:
Čtverým získáním čekatelství CAC – z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na
národní, speciální nebo klubové výstavě.
C) u FCI zatím neuznaných plemen:
Čtverým získání čekatelství CAC 2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách
(výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,
3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR,
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a
průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu
ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených
titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí
udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené,
pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by
rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou
"výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český
šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto
titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.
Schváleno P ČMKU 22.11.2001.
Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.
ŘÁD UKONČIL PLATNOST K 1.1.2011.
ŘÁD ZNOVU NABYL PLATNOSTI OD 1.4.2011.
Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad.
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění
CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res.
CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který
uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu
ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu,
katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.
-7-
Letní výstava pudlů a pudlů vícebarevných
KPaCHP o.s.,Konopiště 11.8.2013
Soutěže
Dítě a pes
Mladý vystavovatel 1. skupina
Mladý vystavovatel 2. skupina
Nejlepší pár
Nejlepší moderní střih
Mladý vystavovatel 1. skupina (9-13 let)
Č. 52 Janečková Denisa; nar. 10.12.2000
Pes: Sterling Star Top Narcis
Následující výstavy KPaCHP o.s. v roce 2013
Datum Místo
Zadávané tituly
15.9.
Lysá nad
Labem OKV
Klubová čekatelství + tituly z odpoledních
soutěží
2.11.
Praha MVP
CAJC, CAC, CACIB, BOJ, BOV, BOB
3.11.
Praha MVP
CAJC, CAC, CACIB, BOJ, BOV, BOB
15.12. Praha
Adventní
OKV
Klubová čekatelství + tituly z odpoledních
soutěží
Rozhodčí
Ing. Alena
Košťálová
(ČR)
Dr. Andreas
Schemel
(Rakousko)
Ing. Lucia
Sládeková
(Slovensko)
Robert Kubeš
(ČR)
Podrobnější informace o výstavách naleznete na internetové prezentaci klubu www.kpachp.cz, nebo
na emailu [email protected]¨
-8-
Katalog výstavy
PLEMENO - PUDL
1
PSI
PUDL TOY APRIKOT
Třída dorostu – psi
Aureus Boy Mon L´Ami, nar. 27.1.2013, reg. v řízení
m: Liberta Mon L´Ami
o: Yamit Muscat Peach Shake
m: Kajuková Petra
ch: Rončevic´ Zdenko
2
Yuinas JP Bravo Maestro, nar. 28.11.2011, reg.OHZB/PT/13950/12
PUDL TOY BÍLÝ
3
4
5
6
VN1,DKCH
Mezitřída – psi VD1
o: Silk of Ichiba Tokyo JP
m: Yuinas JP Imperial Prima Ballerina
ch: Mizukoshi Irina
m: Kolbe N.,Chiemsee, Germany
PUDL TOY ČERNÝ
Třída mladých – psi V1,CAJC,JKCH
William Bohemia Timothy, nar. 4.8.2012, reg. CMKU/P/17435/12
o: Chuck Bohemia Timothy
m: Tuttlebees Style of a Witch
ch: Svobodová Jana
m: Riegerová Jitka
PUDL TOY ČERVENOPLAVÝ
Třída otevřená – psi nepřítomen
Query Greka Nova, nar: 20.7.2011, reg: CMKU/P/17009/11
o: Yankee Boss of Lubako
m: Hagrid Greka Nova
ch: Gregorová Jitka
m: Zeman Pavel, Bc.
PUDL TOY HNĚDÝ
Třída mladých – psi V1,CAJC,JKCH
Ulmen de Divina Ambicion,nar. 11.8.2012, reg. ČLP/P/17754
o: Cupido de Divina Ambicion
m: Golden Strik Porque yo lo valgo
ch: Conde Vicente, Maria del Pilar
m: Furáková Oldřiška
PUDL TOY STŘÍBRNÝ
Třída otevřená – psi nepřítomen
Keeper Top Narcis, nar. 16.6.2011, reg. ČMKU/P/16962/11
o: Whitney´s Top Dancer
m: Happy Hope Top Narcis
ch: Větvinská Vršecká Zuzana
m: Leska Jaroslav
-9-
PUDL TOY STŘÍBRNÝ
7
8
9
10
11
12
13
Třída vítězů – psi V1,CAC,CHKCH
JCH. Nord Top Narcis, nar. 31.12.2011, reg. ČMKU/P/17203/11
o: C.I.B. Severny Foxtrot Iz Russkogo Dvora
m: C.I.B. Moravia Victory in Mind
ch: Větvinská Vršecká Zuzana
m: Větvinská Vršecká Zuzana
PUDL TRPASLIČÍ BÍLÝ
Třída vítězů – psi V1,CAC,CHKCH
Hot Chilli Pepper Top Narcis,nar.1.1.2011,reg.ČMKU/P/16762/11
o: C.I.B. Whitney´s Top Dancer
m: C.I.B. Moravia Snow Flake
ch: Větvinská Vršecká Zuzana
m: Větvinská Vršecká Zuzana
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
Třída mladých – psi V1,CAJC,JKCH
Dark Fantasy Vera Lynn,nar.24.10.2012, reg. ČMKU/P/17546/12
o: Tirkane The Maverick
m: Cool Star Vera Lynn
ch. Florišová Věra
m: Florišová Věra
Matteo Přeloučská pečeť, nar. 16.4.2012, CMKU/P/17389/12
V2
o: Valeroso von der Hutzelschweitz
m: Jollie Přeloučská pečeť
ch: Paroubková Jindřiška
m: Paroubková Jindřiška
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
Meztřída – psi V1,CAC,KCH
Caspian Line´s Keep Me, nar. 12.4.2012, reg.VDH/ZDP 17825
o: Caspian Line´s Curly Miracle
Jasenak Caspiana
ch: Kolbe N.
m: Kolbe N., Německo
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
Třída vítězů – psi V1,CAC,CHKCH
Ch. Andrew Top Narcis,nar.24.11.2009,reg. ČMKU/P/16273/09
o: Secret Service von Ziethnereck
m: Natalie Black Top Narcis
ch. Zuzana Větvinská Vršecká
m: K.Diblíková + M. Liška
Dirty Dancing Earl´s Legend, nar: 17.3.2011, reg: CMKU/P/16814/11 V2
o: Chuck Bohemia Timothy
m: Orchid Dark Queen Earl´s Legend
ch: Plisková Petra
m: Dvořák Majerčinová Janka
- 10 -
PUDL TRPASLIČÍ ČERVENOPLAVÝ
14
15
16
17
18
19
Třída otevřená – psi nepřítomen
Diamond Starlight Jeremy, nar.7.9.2011, reg. CMKU/P/17207/-11/11/13
o: Varlur de Paulae Villa
m: Diamond Starlight Artemis
ch: Szendrák Diana Evelin Dr.
m: Vinšová Magdalena
PUDL TRPASLIČÍ HNĚDÝ
Třída mladých – psi nepřítomen
Sterling Star Top Narcis, nar. 26.10.2012, reg. CMKU/P/17555/12
o: Whitney´s Top Dancer
m: Shining Star Top Narcis
ch: Větvinská Vršecká Zuzana
m: Janečková Denisa
PUDL TRPASLIČÍ HNĚDÝ
Třída vítězů – psi nepřítomen
Edward Bellis Minor, nar: 31.03.2010, reg: ČLP/P/16381
o: Giulfo Monkey Brain Sushi-M
m: Arriel Jánošíkovo údolí
ch: Menclová Lucie
m: Janečková Denisa
PUDL TRPASLIČÍ STŘÍRNÝ
Třída vítězů – psi nepřítomen
Winner Top Narcis, nar: 4.6.2009, reg: ČMKU/P/15995/09
o: ICh. Whitney`s Top Dancer
m: Happy Hope Top Narcis
ch: Větvinská Vršecká Zuzana
m: Skrhová Alexandra, MUDr.
PUDL STŘEDNÍ ČERNÝ
Třída mladých – psi V1,CAJC,JKCH
Flirteo De Nigromanta,nar.1.10.2012, ČLP/P/17520
o: Bedingfield I am What I am
m: C.I.B. Corrida De Nigromanta
ch: Grunfeldová Sandra
m: Faltýnková Kateřina Bc
PUDL STŘEDNÍ ČERVENOPLAVÝ
Třída vítězů – psi V1,CAC,CHKCH
Guliver Golden Boy Teschiro, nar. 22.3.2010, reg. CMKU/P/16368/10
o: C.I.B. Shantyman´s Charme von der
Golden Venus
m: Amanda Teschiro
ch: Petričáková Terezie, ing.
m: Šormanová Iveta
- 11 -
PUDL STŘEDNÍ HNĚDÝ
20
21
22
23
24
Třída štěňat – psi VN1,DKCH
Parfait Aslan z Derže, nar. 6.3.2013, reg. CMKU/P/17680/13
o: Klassicheskiy Aljans Leonardo
m: Eternal Love for Starring Moravia
ch: Pfeiferová Marcela
m: Šormanová Lucie
Lexus Brown Neraka, nar. 10.3.2013, reg. CMKU/P/17647/13
o: Bedinglield I Am What I Am
m: Hestia Brown Neraka
ch: Hudcová Kateřina
m: Hudcová Kateřina
PUDL STŘEDNÍ HNĚDÝ
Třída otevřená – psi V1,CAC,KCH
Kaspian Brown Neraka, nar. 26.2.2012, reg. ČMKU/P/17235/12
o:C.I.B. San-Jo-Le´s Esperanto
m: C.I.B. Hestia Brown Neraka
ch: Hudcová Kateřina
m: Hudcová Kateřina
PUDL VELKÝ APRIKOT
Třída štěńat – psi nepřítomen
Gold Rush Very-Merry, nar. 9.3.2013, reg. ČLP/P/17660
o: Dark Shark Very-Merry
m: Volzhskiy Talisman Dzhein Fonda
ch: Pizúrová Jitka
m: Pizúrová Jitka
PUDL VELKÝ BÍLÝ
Třída veteránů – psi nepřítomen
C.I.B. Fernando Marco Bohemica, nar: 7.12.2001, reg:ČMKU/P/12610/01/04
o: Ch. Lake Cove That´s My Boy
m: C.I.B. Coco Chanel Marco Bohemica
ch: Marková Eva
m: Skrhová Alexandra, MUDr.
PUDL VELKÝ ČERNÝ
25
26
VN2
Třída mladých – psi V2
Bruce Willis Bohemia Best Black, nar. 20.7.2012, reg. ČLP/P/17441
o: C.I.B. Ankaru´s Crack The Code
m: C.I.B. Aisha Prudnicki Dworek
ch: Richterová Petra
m: Váňová Adéla
Bimbo Bohemia Best Black, nar. 20.7.2012, ČLP/P/17437
V1
o: C.I.B. Ankaru´s Crack The Code
m: C.I.B. Aisha Prudnicki Dworek
ch: Richterová Petra
m: Munzarová Sabina
- 12 -
PUDL VELKÝ ČERNÝ
27
Třída vítězů – psi V1,CAC,CHKCH
Antonio Bohemia Best Black, nar: 13.9.2010, ČLP/P/16586
o: Fantastic Feature´s Blue Bajou
m: C.I.B. Aisha Prudnicki Dworek
ch: Richterová Petra
m: Váňová Adéla
PUDL VELKÝ ČERVENOPLAVÝ
Třída vítězů – psi V1,CAC,CHKCH
C.I.B. CEEUJW DRACO Golden z Bretfeldova Paprsku,nar. 22.1.2009,
28
ČMKU/P/15867/09
o: Ich.Piccadilly´s Star Alliance
m: CH. Blanche Golden z Bretfeldova paprsku
ch: Lossgottová Jana
m: Šormanová Iveta
FENY
PUDL TOY ČERNÝ
29
30
31
32
Mezitřída – feny nepřítomena
Olie Top Narcis, nar. 24.4.2012, reg. CMKU/P/17364/12
o: Gregorie Freen Happy
m: Natalia Top Narcis
ch: Větvinská Vršecká Zuzana
ch: Leska Jaroslav
PUDL TOY ČERNÝ
Třída vítězů – feny V1,CAC,CHKCH
Cool Star Vera Lynn, nar: 23.5.2010, reg: ČMKU/P/16365/10
o: Solnes Dubbel Rain
m: Just Carrie Bohemia Timothy
ch: Florišová Věra
m: Florišová Věra
PUDL TOY HNĚDÝ
Mezitřída – feny V1,CAC,KCH
Quara Top Narcis, nar. 7.5.2012, reg. ČMKU/P/17370/12
o: C.I.B. Whitney´s Top Narcis
m: Shining Star Top Narcis
ch: Větvinská Vršecká Zuzana
m: Větvinská Vršecká Zuzana
PUDL TRPASLIČÍ BÍLÝ
Třída mladých – feny V1,CAJC,JKCH
Sophie White Queen z Anacapri, nar. 14.10.2012, reg. ČMKU/P/17516/12
o: Konek Gorbunok iz Zimnih Grez
m: M-Ágnes Blanche z Anacapri
ch: Kummerová Ilona, mgr.
m: Dvořák Majerčinová Janka
- 13 -
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ
33
34
Třída dorostu – feny VN1,DKCH
Xanatha Bohemia Timothy, nar. 19.11.2012, reg. ČMKU/P/17562/12
o: Lucky Boy Bohemia Timothy
m: Toyway La Boheme
ch: Svobodová Jana
m: Dvořák Majerčinová Janka
PUDL TRPASLIĆÍ ČERNÝ
Třída vítězů – feny V1,CAC,CHKCH
Anett Lawsonia Alis, nar: 26.08.2010, reg: ČLP/P/16573
o: Nicolass Bohemia Timothy
m: Alisia Prague Haley
ch: Kotková Andrea
m: Kotkovi Andrea a Aleš
PUDL TRPASLIĆÍ ČERNÝ
C.I.B. Bavayia Banzette, nar. 13.07.2005, reg.
35
ČLP/P/14308
36
37
38
Třída veteránů – feny V1,VKCH
o: C.I.B. Cheeky Bohemia Timothy
m: C.I.B. Federicka Královský Hradec
ch: Kašparová Hana, ing., mgr.
m: Kašparová Hana, ing., mgr.
PUDL STŘEDNÍ ČERNÝ
Třída veteránů – feny V1,VKCH
C.I.B. C´Donatella Lady Pesset, nar. 16.6.2002, reg. CMKU/P/12901/02
o: C.I.B. EuW 02 Onyx Boy z Altheyrosei
m: JCh. Heather Corona Borealis
ch: Vlčková Bronislava
m: Grünfeldová Vlasta
PUDL STŘEDNÍ HNĚDÝ
Třída mladých – feny V1,CAJC,JKCH
Keira Brown Neraka, nar. 26.2.2012, reg. ČMKU/P/17239/12
o: San-Jo-Le´s Esperanto
m: Hestia Brown Neraka
ch: Hudcová Kateřina
m: Hudcová Kateřina
PUDL STŘEDNÍ HNĚDÝ
Mezitřída – feny V1,CAC,KCH
Damocan Odessa, nar. 9.4.2012, reg. CMKU/P/17539/-12/12
o: Saisonelle Master Class
m: Damocan Danish Dream
ch: Vaittinen Saila
m: Verman Yvonne
- 14 -
PUDL VELKÝ APRIKOT
39
40
Třída šfěňat – feny VN1,DKCH
Gin Gin Very-Merry, nar. 9.3.2013, reg. ČLP/P/17667
o: Dark Shark Very-Merry
m: Volzhskiy Talisman Dzhein Fonda
ch: Pizúrová Jitka
m: Pizúrová Jitka
PUDL VELKÝ APRIKOT
Třída mladých – feny V1
Foster´s Marchioness-Amber,nar. 21.7.2012,reg. ČLP/P/17524
o: Foster´s Star Fighter
m: Foster ´s Amber-Diamond
ch: Holmberg Lotta+Hjorth Asa
m: Rajtmajerová Daniela + Sochůrková Daniela
Třída otevřená – feny V1,CAC,KCH
PUDL VELKÝ BÍLÝ
41
42
43
44
Isabell Bohemia Jaronela, nar. 23.5.2011, reg. CMKU/P/16913/11
o: Abraxas White Adonai
m:Harmonie Bohemia Jaronela
ch: O. Hübner Karel
m: Fiedlerová Monika
PUDL VELKÝ ČERNÝ
Třída šfěňat – feny VN1,DKCH
ERIS Sorbonna Nontiscordardime, nar. 22.3.2013, reg. v řízení
o: Prince of Black Mistral Robin
m: Abadonna Nontiscordardime
ch: Guz Iwona
m: Černá Václava
PUDL VELKÝ ČERNÝ
Třída mladých – feny V1,CAJC,JKCH
Aussie Kobwitler, nar. 31.7.2012, reg. CMKU/P/17485/12
o: Jack Saxon Magicstar
m: Calimera z Černého panství
ch: Franková Miroslava
m: Franková Miroslava
PUDL VELKÝ ČERNÝ
Třída otevřená – feny V1,CAC,KCH
Alisson Black Nouvel Bast, nar: 19.4.2011, reg: ČLP/P/16899
o: Ch. Tores Prudnicki Dworek
m: Adina Black Šumbarský pramen
ch: Holubová Ivona
m: Holubová Ivona
- 15 -
PUDL VELKÝ ČERNÝ
45
46
47
Třída vítězů – feny V1,CAC,CHKCH
Agata Aisha Bohemia Best Black, nar: 13.9.2010, reg: ČLP/P/16594
o: Fantastic Feature´s Blue Bajou
m: C.I.B. Aisha Prudnický Dworek
ch: Richterová Petra
m: Richterová Petra
PUDL VELKÝ ČERNENOPLAVÝ
Třída otevřená – feny V1,CAC,KCH
Fantaghiro Very-Merry, nar. 2.2.2012, reg. ČLP/P/17232
o: Volzhskiy Talisman Djames Bond
m: Never The Lost le Papillon
ch: Pizúrová Jitka
m: Pokomándyová Alena
PUDL VELKÝ STŘÍBRNÝ
Třída mladých – feny V1,CAJC,JKCH
Pajans Auenpudel Nena, nar. 31.5.2012, reg. CMKU/P/17633/-13/12
o: Calie´s Chrome Caughtmyspirit
m: June aus dem Hause Gryffindor
ch: Pajan Claudia Manuela
m. Veitová Andrea, MUDr.
PUDL VÍCEBAREVNÝ
PSI
48
PUDL TRPASLIČÍ ČERNÝ S PÁLENÍM
Třída mladých – psi V1,CAJC,JKCH
Blacck ze Stříbrné Galaxie, nar. 10.7.2012, ČLP/PV/Nreg.1029
o: Snoopy vom Karolinenberg
m: Cammi Deleware
ch: Náglová Miroslava
ch: Vrkoslavová Jana
FENY
PUDL VELKÝ ČERNOBÍLÝ
49
50
Třída mladých – feny D
Infinity Deleware, nar. 22.8.2012, reg. ČLP/PV/Nreg/1048
o: Kit-Sue´s Presious Only For You
m: I´m Nelly of dream Castle
ch: Vlasáková Jitka
m: Hlavatá Adéla
PUDL VELKÝ ČERNOBÍLÝ
Mezitřída – feny neposouzena
Born to Night Bay Nord Valley, nar. 3.4.2012, Nreg/PV/1021/12
o: I´m Arwell of dream Castle
m: Royal Lady Only For You
ch: Konvalinková Alena
m: Lavičková Daniela
- 16 -
PUDL VELKÝ ČERNOBÍLÝ
51
Třída otevřená – feny V1,CAC,KCH
I´m Nelly of dream Castle, nar. 15.11.2009, reg. ČLP/PV/NReg/1007/12
o: Te-Awa´s Special Edition Only For You
m: Te-Awa ´s A Fancy Affair
ch: Blum Katja
m: Vlasáková Jitka + Tripp H.
- 17 -
Štěňata velkých bílých pudlů po výstavně úspěšných rodičích.
Narozena 26.6.2013 - 5 psů a 2 feny Matka - Ch. Agáta Berberis Carpatuca - plnochrupá, DKK 0/0, PRA negativní
Český Šampion, Klubový vítěz, CACIB,Junior BIS
Otec: C.I.B. Multich. Tony White Envisan - plnochrupý, DKK 0/1, DLK 0/0, patella 0/0,
PRA negativní, Multi - CAC, CACIB, BOB, BOS, BIG, BISS, VDP - Jahressieger 2012,
VDP Siegerchampion
Odběr - srpen - září 2013
Chovatelka - Veronika Žílová
tel: 777 085 400
[email protected]
tel: 774 481 041
[email protected]
www.salon-bonny.cz
- 18 -
Download

ZDE - Klub přátel a chovatelů pudlů