Vyučování římskokatolickému náboženství
ve školním roce 2014-2015 v Přerově
Vyučování náboženství v Přerově začíná od pondělí 1. září 2014 včetně.
Prosíme rodiče, aby na první hodinu přišli společně se svými dětmi, a tak
se mohli seznámit s osnovami vyučování, učebnicemi a katechetou
či katechetkou, kteří budou děti učit. Děkujeme.
Přerov - výuka v centru Sonus
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
úterý
čtvrtek
úterý
pondělí
úterý
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00
Mgr. Alena Pizúrová
Mgr. Zdeněk Mlčoch, jáhen
Mgr. Emilie Šmídová
P. Mgr. Pavel Martinka
Mgr. Alena Pizúrová
6. třída
7. - 8. třída
9. třída
středa
úterý
čtvrtek
15:30
16:00
16:00
Mgr. Zdeněk Mlčoch, jáhen
Mgr. Emilie Šmídová
Mgr. Zdeněk Mlčoch, jáhen
Střední školy
středa
16:30
P. Mgr. Pavel Martinka
Předmostí - výuka na faře
1. - 3. třída
4. - 5. třída
6. - 7. třída
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
15:00
15:00
16:00
Mgr. Helena Navrátilová
P. Mgr. Pavel Martinka
P. Mgr. Pavel Martinka
Prosíme rodiče, aby vyplnili pro své děti přihlášky, které se budou
rozdávat přímo v hodinách náboženství. Děkujeme.
Přihlášky není třeba vyplňovat pro ty děti, které jsou zapsány v adresáři
našich farností.
Děti z okolních farností přerovského děkanátu, které navštěvují školy
v Přerově, se mohou také přihlásit k výuce náboženství v Přerově.
Download

Rozvrh náboženství 2014-2015.pdf