PURE CYCLING
PŘÍRUČKA K JÍZDNÍMU KOLU SPEEDMAX CF
1
13
14
2
3
4
a
c
b
e
5
6
7
8
9
d
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
10
11
12
Tento návod je doplňující návod ke Canyon Speedmax CF. Používejte vždy současně příručku závodního kola Canyon.
Důležité: Návod k použití, stránka 6. Před první jízdou si prosím přečtěte stránky 2-5.
Vaše jízdní kolo a tento návod k použití odpovídá bezpečnostním požadavkům evropské normy
EN 14781 pro závodní kola.
D
1
Obsah
POPIS KOMPONENT
1Obsah
4 Upozornění k tomuto návodu k použití
5 Účelové použití
5 Před první jízdou
5 Před každou jízdou
5 Po pádu
6 Montáž podle BikeGuardu
21 Zvláštnosti kol na triatlon a kol na časovky
21 Řadicí páčka na konci řídítek na časovky
23 Zvláštnosti karbonových kol
25 Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF
na cyklistu
26 Nastavení správného posedu
28 Vzdálenost od řídítek a nastavení sedla
31 Nastavení výšky řídítek
35 Nastavení nástavců a loketních podpěrek
39 Výměna nástavců
40 Zkrácení L-Bend nástavců
1rám:
a horní rámová trubka
b dolní rámová trubka
c sedlová trubka
d řetězová vzpěra zadní stavby
e sedlová vzpěra zadní stavby
2sedlo
3sedlovka
4 upínací šroub sedlové objímky
5 přední měnič
6 kazeta pastorků
7přehazovačka
8 zadní brzda
9řetěz
10 přední řetězové kolo
11 kliková souprava
12pedál
13představec
14řídítka
15 loketní opěrka
16 nástavce
17 řadicí páčka
18 brzdové páky
19 hlavové složení
20 přední brzda
21vidlice
22patka
kolo:
23rychloupínák
24ráfek
25paprsek
26plášť
27náboj
28ventilek
42 Nastavení doběhu vidlice
43Brzdová soustava
43 Kontrola a seřízení integrovaných brzd Aero
44 Brzda předního kola
48 Seřízení přední brzdy
49 Zadní brzda
52 Seřízení zadní brzdy
52 Upozornění k záměně kol
53Hlavové složení
54 Ručení za věcné vady
56Záruka
57 Crash Replacement
Tento návod je doplňující návod ke Canyon Speedmax CF. Černě tištěné kapitoly se týkají Vašeho
kola Canyon Speedmax CF a nemají v příručce závodního kola Canyon žádný dodatek. Šedé kapitoly v tomto návodu naléhavě vyžadují, abyste se poradili také s příručkou pro jízdní kolo Canyon.
Důležité: Návod k použití, stránka 6. Před první jízdou si prosím přečtěte stránky 2-5.
CZ
Canyon Speedmax CF
2 Uvítání
Uvítání 3
VÁŽENÁ ZÁKAZNICE FIRMY CANYON,
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU FIRMY CANYON,
Mějte na zřeteli: Tento doplňkový návod k použití
Vám nemůže zprostředkovat schopnosti mechanika
na jízdní kola. Ani příručka tlustá jako lexikon by
nepokryla každou možnost kombinace existujících
kol a součástí.
Zde uvedené kapitoly doplňují respektive nahrazují příslušné kapitoly v příručce závodního kola.
Přečtěte si podrobně tento doplňkový návod jakož
i příručku závodního kola, a
provádějte montáž,´popsanou v kapitole „Montáž podle BikeGuardu“ přesně podle instrukcí.
mějte na zřeteli a řiďte se podle upozornění v
kapitole „Před první jízdou“ ve Vaší příručce k
závodnímu kolu.
v kapitole „Účelové použití“ si přečtěte, k jakému
použití je Vaše nové kolo Speedmax CF určeno a
jaká je nejvyšší dovolená celková hmotnost (cyklista, oblečení a zavazadla).
před každou jízdou proveďte minimální kontrolu
funkcí. Jak ji máte provádět, najdete v kapitole
„Před každou jízdou“ ve Vaší příručce k závodnímu kolu. Nejezděte na kole, jestliže nebyla kontrola Vašeho Canyon Speedmax CF stoprocentně
úspěšná!
Na digitálním médiu, které se nachází v příloze k
tomuto doplňkovému návodu k použití, je obsáhle popsána celá řada údržbářských a opravářských
prací.
Budete-li je provádět, musíte mít vždy na mysli,
že se návody a upozornění týkají výhradně tohoto
kola Canyon Speedmax CF a nejsou uplatnitelné pro
jiná kola. Kvůli celé řadě provedení a změnám modelu může dojít k tomu, že nejsou popsané práce
úplně kompletní. Mějte proto bezpodmínečně na
zřeteli další návody našich dodavatelů komponent
na médiu, i ty, které jsou eventuálně přiloženy Bike­
Guardu.
Nezapomeňte, že mohou vysvětlivky a tipy na základě různých vlivů, jako např. zkušeností a řemeslnické dovednosti provádějící osoby či použitého nářadí vyžadovat doplňky a tudíž přídavné (speciální)
nářadí nebo nepopsaná opatření.
Na naší internetové stránce www.canyon.com
najdete navíc četné servisní filmy, které Vás v souvislosti s menšími opravami či údržbami při práci
podporují. V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti se nepřeceňujte.
Proto se tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo
a běžné součásti, a obsahuje nejdůležitější upozornění a výstrahy. Kromě toho také není určena k
tomu, aby umožnila montáž celého jízdního kola ze
soupravy rámu Canyon!
Tato příručka Vás nenaučí jezdit na kole. Proto se
tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo a nejdůležitější upozornění a výstrahy. Nemůže Vás však
naučit na kole jezdit a dopravní předpisy.
Při jízdě na kole si musíte uvědomit, že se jedná o
potenciálně nebezpečnou aktivitu, a že musí cyklista své kolo neustále ovládat.
Jako při každém sportu se můžete i u kola zranit.
Když si sednete na kolo, musíte si být tohoto nebezpečí vědomi a musíte se s ním smířit.
Jezděte proto vždy opatrně a respektujte ostatní
účastníky silničního provozu. Nejezděte nikdy pod
vlivem léků, drog nebo alkoholu nebo když jste
unaveni. Nevozte nikdy na Vašem kole druhou osobu a mějte vždy ruce na řídítkách.
Na závěr ještě několik našich upozornění. Jezděte
vždy tak, abyste neohrožovali sami sebe a nikoho
jiného. Noste vždy přiměřenou cyklistickou výstroj, nejméně však přiléhavou cyklistickou přilbu,
ochranné brýle, pevnou obuv a pro jízdní kolo přiměřené, nápadně světlé oblečení.
Canyon tým Vám přeje mnoho zábavy s Vaším kolem Canyon!
Mějte vždy na mysli, že nemáte na kole k dispozici
ochranná zařízení automobilu, jako např. protiblokovací systém brzd, karoserii nebo bezpečnostní
vak.
Nezapomeňte, že se brzdná dráha prodlouží, jestliže máte aero řídítka. Brzdové páky jsou v nepříznivé vzdálenosti od rukojetí.
V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nepřeceňujte Vaše schopnosti při montážních
a seřizovacích pracích. Jste-li na pochybách, obraťte se na naši servisní horkou linku (+420)226
259 001. E-mail: [email protected]
CZ
V tomto doplňkovém návodu k závodnímu kolu
jsme pro Vás shrnuli mnoho rad v souvislosti se zacházením a manipulací s Vaším Canyon Speedmax
CF, které berou ohled na jeho odlišnosti od obvyklého závodního kola.
4 Upozornění k tomuto návodu k použití
Účelové použití 5
Upozornění k tomuto
návodu k použití
Následujícím symbolům věnujte
mimořádnou pozornost:
Zmíněné možné důsledky nebudou v návodu pokaždé popsány, když budou zobrazeny tyto symboly!
Tento symbol znamená možnost ohrožení Vašeho zdraví a života, nebudete-li
postupovat podle pokynů resp. neučiníte-li odpovídající preventivní bezpečnostní opatření.
Tento symbol varuje před nesprávným
chováním, které má za následek věcné
škody a škody na životním prostředí.
Tento symbol informuje o zacházení s
produktem nebo dotyčnou částí návodu
k použití, na niž má být zejména upozorněno.
i
Toto není žádný návod k sestavení nebo opravě
jízdního kola z jednotlivých komponent! Změny
technických detailů oproti údajům a zobrazením v
návodu k použití vyhrazeny. Tato příručka odpovídá
požadavkům CE normy EN 14781. Tento návod podléhá evropskému zákonodárství.
Chybí Vám jeden z návodů? Ohledně doplňujících
návodů se podívejte také pod www.canyon.com.
Účelové použití
Před první jízdou
Jak kola na časovky tak i kola na triatlon jsou zamýšlena výhradně pro použití na silnicích a cestách
s hladkou vozovkou, např. asfaltovanou nebo dlážděnou. Jakékoli použití na polních cestách a v terénu může mít za následek selhání jízdních kol.
Před první jízdou na Vašem novém Canyon Speedmax CF si musíte přečíst alespoň kapitolu „Před
první jízdou“ ve Vaší příručce k závodnímu kolu
nebo na přiloženém CD.
Pro všechna kola na časovky resp. triatlon jakož i
sady rámů platí nejvyšší dovolená celková hmotnost (cyklista, oblečení a zavazadlo např. batoh)
100 kg.
Před každou jízdou
Mavic doporučuje pro kola na triatlon s koly Mavic
nepřekračovat nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost 100 kg. K tomu se připojuje rovněž Canyon.
Přečtěte si před první jízdou také kapitolu „Před
každou jízdou“ ve Vaší příručce k závodnímu kolu
na přiloženém CD a proveďte před každou jízdou
pečlivě v ní popsané kontroly.
Po pádu
Navštivte nás na naší internetové stráni ce pod www.canyon.com. Zde najdete
novinky, upozornění a užitečné rady jakož i adresy našich odbytových partnerů.
Před první jízdou si přečtěte kapitolu „Po pádu“ ve
Vaší příručce k závodnímu kolu na přiloženém CD.
Po pádu proveďte na Vašem novém kole Speedmax
CF kontroly, popsané v kapitole „Po pádu“.
Dětské sedačky jsou zásadně zakázány.
Přivěšení dětských vozíků za kolo je zásadně zakázáno.
Dbejte také na naši vždy aktuální internetovou stránku www.canyon.com. Tam
jsou našim modelům přiřazena pole použitelnosti také graficky.
Text, koncepce, fotografie a grafická úprava:
Zedler – Institut für Fahrradtechnik
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Stav: březen 2013, vydání 1
© Zveřejnění, patisk, překlad a rozmnožování, včetně ve výňatcích a na elektronických médiích, jakož
i jakékoli jiné použití je bez písemného povolení
autora zakázáno.
Montáž nosiče zavazadel není dovolena.
Chcete-li vzít zavazadlo, vozte je výhradně ve speciálním batohu pro jízdní kola.
CZ
i
6 Montáž podle BikeGuardu
Montáž podle
BikeGuardu
Montáž podle BikeGuardu 7
Kontrola obsahu BikeGuardu
Vybalení
V BikeGuardu se nachází smontovaný rám se všemi přídavnými díly, navíc kola, která jsou eventuálně zabalena v taškách na kola, sedlo a krabice s
drobnými díly, např. rychloupínáky, reflektory a v
daném případě pedály.
V daném případě odstraňte ochranné kartony a vyjměte jednotlivě, v daném případě v taškách zabalená, kola z BikeGuardu.
Vyjměte opatrně rám společně se zadním podstavcem z lepenky z BikeGuardu.
Vytáhněte sedlo s Di2 akumulátorem, který je přimontován na dolním konci sedlovky, z BikeGuardu.
Odstraňte v daném případě na sedlovce se nacházející ochrannou fólii.
Postavte rám opatrně na podstavec z lepenky. Vyjměte z BikeGuardu dole resp. na straně uložený
balíček drobných dílů.
Montáž podle BikeGuradu není žádné kouzlo, ale
přesto musíte postupovat rozvážně a pečlivě. Neodborná montáž může mít za následek, že nebude
jízdní kolo bezpečné.
Rozložte přední skládací stránku této brožury.
Zde najdete kolo Canyon Speedmax CF, obsahující
všechny důležité komponenty. Nechte tuto stránku
při čtení rozloženou. Tak budete moci v textu zmíněné komponenty rychle nalézt.
Nejprve otevřete BikeGuard.
Až budete pracovat s nožem na koberce,
dbejte na to, abyste nepoškodili ani
komponentu, ani se nezranili. Řezejte zásadně
směrem od sebe a od komponenty!
Používejte k tomu jenom nůž na koberce nebo podobný nůž s krátkou čepelkou. Na samotném kole
nemáte používat žádný nůž.
Podělte se o Vaši radost z nového Speedmaxu a požádejte o pomoc s vybalením z BikeGuardu a montáži ještě jednu osobu.
Při vyjímání rámu přidržte řídítka, aby se
neotočila a přitom nepoškodila.
i
Nejsnadnější a nejbezpečnější montáž je
i na montážním stojanu nebo pokud budete mít pomoc.
Uschovejte všechny části balení a celý
BikeGuard na suchém místě. Tak budete
mít po ruce vše, co budete potřebovat pro eventuální zásilku nebo cestu.
i
i
Tašky na kola nejsou zahrnuty do vybavení každého kola Speedmax.
CZ
Nejprve bychom Vás chtěli obeznámit s komponentami Vašeho Canyon Speedmax CF.
8 Montáž podle BikeGuardu
Montáž kola Speedmax CF
Montáž podle BikeGuardu 9
Montáž sedla
Použití momentového klíče
Váš Canyon Speedmax CF byl kompletně smontován
ve výrobě a podroben jízdní zkoušce. Jízdní kolo by
mělo být po níže popsaných montážních krocích bez
jakýchkoli seřizovacích prací plně funkceschopné.
Před první jízdou proveďte kontroly, popsané v kapitole „Před každou jízdou“.
Neupínejte Vaše kolo Canyon pro montáž
do montážního stojanu za trubku rámu
nebo za karbonovou sedlovku! Nejlépe používejte montážní stojan, jež upne rám uvnitř na
třech bodech, nebo někoho požádejte, aby Vaše
kolo Canyon přidržoval, zatímco je budete sestavovat.
Za účelem pokud možno bezpečného upevnění
dvou komponent, považujeme my u firmy Canyon
použití momentového klíče za nevyhnutelné.
Vsaďte dobře pasující bit do čelisti.
Překročení maximálního utahovacího momentu u
stahovacích šroubů (např. na představci, sloupku
vidlice nebo na řídítkách) má za následek příliš
vysokou sílu sevření. Ta může zavinit selhání komponenty a tudíž představuje velké riziko nehody.
Navíc ztratí v takovém případě záruka na výrobek
její platnost.
Otáčejte pomalu za rukojeť momentového klíče
od firmy Canyon. Když je šroub utažen, pohybuje
se ukazatel přes stupnici. Jakmile stojí ukazatel
na hodnotě předepsaného utahovacího momentu,
ukončete otáčivý pohyb.
Příliš volné či nadměrně utažené šrouby mohou mít
za následek selhání a tudíž být příčinou nehody.
Dodržujte přesně firmou Canyon uvedené utahovací momenty.
Zasuňte vnitřní šestihran úplně do hlavy šroubu.
Než do rámu zamontujete sedlovku, ujistěte se,
že nemá sedlová trubka žádné ostré hrany, a že je
naprosto zbavena otřepu. V daném případě povolte
šroub s vnitřním šestihranem na sedlové objímce
na horní straně horní rámové trubky o jednu až tři
závity.
Vyjměte svěrací mechanismus. Spojte kabel s Di2
akumulátorem, který je přimontován k dolnímu
konci sedlovky.
Sedlovka musí do rámu vklouznout lehce bez násilí.
Nejde-li to, povolte mechanické upnutí o něco více.
Speedmax CF má sedlovku se speciálním
Aero profilem. Montáž jiné než sériové
sedlovky není tudíž možná.
CZ
Následovně je jenom stručně popsána montáž. Pokud v této činnosti nejste vycvičeni nebo nemáte
dostatečnou zkušenost, přečtěte si prosím rozšířené
kapitoly ve Vaší příručce k závodnímu kolu nebo na
přiloženém CD.
10 Montáž podle BikeGuardu
Montáž podle BikeGuardu 11
Montáž řídítek
Vsaďte integrovanou sedlovou objímku.
Nyní namažte dolní část sedlovky a vnitřek sedlové
trubky rámu trochou montážní pasty Canyon.
Zasuňte sedlovku až na požadovanou výšku posedu
do sedlové trubky.
Přeměřte posed na Vašem dosavadním
i kole od středu pedálového ložiska až k
horní hraně uprostřed sedla. Pak převezměte
posed pro Vaše nové kolo Canyon Speedmax CF.
Vaše sedlovka musí být zasunuta do rámu nejméně
pod úroveň horní rámové trubky resp. až ke značce
MAX.
Další informace týkající se správného posedu najdete v kapitole „Nastavení správného posedu“ v
příručce k Vašemu závodnímu kolu.
Nemažte karbonové oblasti upnutí tukem či olejem!
Utáhněte šroub sedlové objímky vnitřním šestihranem předepsaným utahovacím momentem 4 Nm
až maximálně 6 Nm.
Mějte na zřeteli upozornění v kapitole „Nastavení
správného posedu“ v příručce k závodnímu kolu
jakož i dovolené utahovací momenty v kapitole
„Doporučené utahovací momenty“ v doplňkovém návodu.
V daném případě vyšroubujte všechny čtyři přídržné šrouby řídítek z představce.
Odstraňte ochrannou fólii a ochranná pouzdra z řídítek. Přitom řídítka přidržujte, aby se neotočila a
nepoškodila.
Zkoušejte to zásadně ručně. Nepůjde-li to, použijte
přednostně nůžky, v nejhorším případě nůž na koberce.
Nikdy na Vašem kole Canyon Speedmax
CF nejezděte, jestliže je značka MAX na
Vaší sedlovce vidět.
S Canyon Perfect Position Systémem (PPS)
máte k dispozici nástroj, jehož pomocí
můžete zvolit přesně pasující velikost Vašeho
kola Canyon i bez zkušební jízdy. PPS najdete na
naší internetové stránce www.canyon.com
i
Pokud budete pracovat s nožem na koberce, dbejte na to, abyste nepoškodili
ani komponentu, ani se sami nezranili. Řezejte
zásadně směrem od sebe a od komponenty!
CZ
Sedlovku opět vytáhněte.
12 Montáž podle BikeGuardu
Montáž podle BikeGuardu 13
Montáž kol
Montáž zadního kola
Umístěte střed řídítek na představec tak, aby se
všechny čtyři vývrty pro přídržné šrouby vzájemně
kryly. Přitom dbejte na to, aby nebyla bowdenová
lanka a lanka řazení překroucená nebo zalomená,
aby probíhala ve stejnoměrných obloucích a nebyla
uskřípnuta mezi řídítky a představcem.
Uložte lanka a táhla v představci aniž by se zalomila.
Natřete závity přídržných šroubů trochou pojistného prostředku pro šrouby (středně pevného) a
utahujte je křížem až na předepsané utahovací momenty (přední šrouby M4: 4 Nm; zadní šrouby M8:
5 Nm). Nezapomeňte u obou předních šroubů vložit
kuželovité podložky.
Nasaďte víko představce a zašroubujte oba přídržné
šrouby ručně o několik závitů. Pak přídržné šrouby
utáhněte pevně předepsaným utahovacím momentem 2 Nm.
Položte si zadní kolo na dosah ruky a odstraňte oba
ochranné kloboučky ze zadní osy jakož i ochrannou
lepenku z kazety pastorků.
Odšroubujte pojistnou matici a stáhněte z rychloupínáku pružiny. Odstraňte dřevěné prkénko a
vytáhněte z něho rychloupínák.
Zasuňte rychloupínák do duté osy zadního kola.
K montáži používejte momentový klíč
Canyon, který je přiložen v BikeGuardu.
Na každé straně náboje musíte umístit jednu pružinu.
Dbejte na to, aby strana pružiny s malým průměrem
ukazovala na obou stranách rychloupínáku k ose
náboje. Ovládací páka rychloupínáku se montuje na
levou stranu (protilehlá strana řetězového pohonu).
Další informace týkající se rychloupínáků najdete v
kapitole „Zacházení s rychloupínákem“ ve Vaší
příručce k závodnímu kolu.
CZ
i
Otevřete rychloupínák na zadní ose.
14 Montáž podle BikeGuardu
Montáž podle BikeGuardu 15
Odstraňte ochrannou fólii z obou řetězových vzpěr
zadní stavby a v daném případě také lepicí pásku
z patky. Pokuste se o to zásadně ručně. Nepůjde-li
to, použijte přednostně nůžky, v nejhorším případě
nůž na koberce.
Nelze-li prostrčit pneumatiku kola brzdovým obložením bez velkého úsilí, vypusťte z pneumatiky
dalekosáhle vzduch.
Utáhněte pojistnou matici rychloupínáku o tolik,
aby se rychloupínák při zavření utáhl.
Položte si přední kolo na dosah ruky a odstraňte oba
ochranné kloboučky z osy předního kola.
Zavřete rychloupínák tak, aby bylo kolo bezpečně
upevněno. Přečtěte si nejdříve kapitolu „Zacházení
s rychloupínákem“.
Vyjměte rychloupínák předního kola z krabice s
drobnými díly. Odšroubujte pojistnou matici a stáhněte z rychloupínáku jednu z pružin.
Brzdy jsou aerodynamicky optimalizované a proto
nemají žádnou uvolňovací páku. Brzdy nelze otevřít.
Nasaďte řetěz na nejmenší pastorek a zavěste zadní
kolo zezadu mezi patky rámu.
Dbejte na to, aby se kolo otáčelo uprostřed, mezi
sedlovou a řetězovou vzpěrou zadní stavby, a aby
viselo správně v patkách.
Zasuňte rychloupínák do duté osy předního kola.
Na každé straně náboje se musí nacházet po jedné
pružině.
Nahustěte plášť maximálně tlakem, označeným na
boku pláště.
Dbejte na to, aby strana pružiny s malým průměrem ukazovala na obou stranách rychloupínáku k
ose náboje.
i
stava“.
Bližší informace k brzdám závodního
kola najdete v kapitole „Brzdová sou-
Více k téma „pláště a duše“ najdete v
kapitole „Kola“ ve Vaší příručce k závodnímu kolu.
i
Přezkoušejte, zda špalíky brzdy dosednou na plochy brzdy celou plochou.
i
kolu.
Bližší ohledně montáže najdete v kapitole „Kola“ ve Vaší příručce k závodnímu
CZ
Montáž předního kola
16 Montáž podle BikeGuardu
Montáž podle BikeGuardu 17
Montáž pedálů
Ovládací páka rychloupínáku se montuje na levou
stranu (protilehlá strana řetězového pohonu).
Utáhněte pojistnou matici rychloupínáku o tolik,
aby se rychloupínák při zavření utáhl.
Další informace týkající se rychloupínáků najdete
v kapitole „Zacházení s rychloupínákem“ ve Vaší
příručce k závodnímu kolu.
Zavřete rychloupínák. Přečtěte si nejdříve kapitolu
„Zacházení s rychloupínákem“ ve Vaší příručce k
závodnímu kolu.
Brzdy jsou aerodynamicky optimalizované a proto
nemají žádnou uvolňovací páku. Nelze je otevřít.
V daném případě vypusťte dalekosáhle vzduch z
pláště.
Nahustěte plášť maximálně tlakem, označeným na
boku pláště.
Při montáži pedálů si nejdřív prohlédněte nápis na
osách. „R“ znamená pravý a „L“ levý pedál. Mějte
na zřeteli, že má levý pedál levotočivý závit, tudíž
v protisměru obvyklého závitu, což znamená, že se
musí zašroubovat v protisměru hodinových ručiček.
Protočte obě kola a překontrolujte, zda jsou řádně
vycentrovaná.
Před zašroubováním závity pedálů natřete lehce
tukem.
Více k téma „pláště a duše“ najdete v kapitole
„Kola“ ve Vaší příručce k závodnímu kolu.
Přezkoušejte, zda špalíky brzdy dosednou na plochy brzdy celou plochou. Další
informace najdete v kapitole „Brzdová soustava“.
CZ
Zamontujte přední kolo tím způsobem, že plášť s
citem stisknete a zavěsíte náboj včetně rychloupínáku do patek vidlice.
Poté překontrolujte, zda sedí přední kolo uprostřed
vidlice. Dbejte na správné usazení rychloupínáku
a patkové pojistky. Překontrolujte, zda sedí ráfek
uprostřed brzdy.
18 Montáž podle BikeGuardu
Nyní připevněte ještě bílou odrazku na řídítka, červenou odrazku na sedlovku a odrazky mezi paprsky
kol.
Některé typy pedálů je nutné utahovat vždy vnitřním šestihranem.
Po 100 km jízdy pevné utažení pedálů
znovu překontrolujte. Pedály by se mohly uvolnit, zničit závit a eventuálně být příčinou
pádu. Překontrolujte také pevné utažení všech
ostatních šroubů, odpovídající předepsaným
utahovacím momentům.
Di2 baterie a nabíječka
Kontrola a seřízení
Di2 baterie kol Canyon Speedmax CF je umístěna na
dolním konci sedlovky.
Přezkoušejte funkci řazení. Přezkoušejte všechny
rychlostní stupně. Překontrolujte, zda je zajištěno,
aby se přehazovačka nemohla dostat do styku s
paprsky kola, když běží řetěz přes největší ozubené
kolečko.
Sedlovková baterie se nabíjí přes USB přípoj na řídítkovém rozvaděči.
Další informaci k seřízení přehazovačky najdete
v kapitole „Řazení“ ve Vaší příručce k závodnímu
kolu.
Nabíjejte Vaši baterii výhradně pomocí
přiloženého zařízení. Nepoužívejte nabíječky jiných výrobců ani tehdy, když zástrčky
nabíječky pasují k Vaší baterii.
Mějte na zřeteli pravidla pro účast v silničním provozu v zemi, v níž závodní
kolo používáte.
Další informace najdete v kapitole
i „Shimano Di2“ ve Vaší příručce k závodnímu kolu nebo pod www.shimano.com
Po montáži kol proveďte zkoušku brzd
na stojícím kole. Páka musí vykazovat
působiště tlaku a nesmí se nechat přitáhnout
tak, aby se dotkla řídítek.
CZ
Zašroubujte pedály o první dvě až tři otáčky do
závitu klik ručně. Teprve potom používejte klíč na
pedály a oba pedály pevně utáhněte.
Montáž podle BikeGuardu 19
20 Montáž podle BikeGuardu
Zvláštnosti kol na triatlon a kol na časovky 21
Zvláštnosti kol na triatlon a kol na časovky
Pro triatlon a časovky, kde jde o mimořádně aerodynamický posed, má Vaše kolo Speedmax CF speciální Aero-dynamická řídítka.
Posed na triatlonovém kole je zpravidla o něco
vzpřímenější než na kole na časovky.
Proveďte úpravu posedu, pozice držení jakož i kontrolu řídítek, rukojetí a bezpečné montáže sedlovky, jak je popsáno v kapitole „Přizpůsobení kola
Canyon Speedmax CF na cyklistu“.
Další informace týkající se posedu najdete v kapitole „Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na
cyklistu“.
Řadicí páčka na konci řídítek na
časovky
U těchto systémů aero řídítek se řadicí páčky nachází často na konci řídítek, brzdové páky na konci
základních řídítek (řídítka s rohy). Když jedete v
silně předkloněné pozici, jsou brzdové páky daleko,
reakční doba se prodlouží, brzdná dráha bude delší.
Proto jezděte zvláště předvídavě.
Pozici jak základních řídítek tak i nástavců pod
loketními opěrkami lze nastavit podle osobních
předností.
vidět.
Kola na triatlon a na časovky mají zvláštní jízdní vlastnosti. Vyzkoušejte kolo na
nefrekventovaném místě a zvykejte si na jeho
jízdní vlastnosti pozvolna.
Cvičte jízdu na triatlonovém kole nebo
na kole na časovky pod vedením zkušeného trenéra.
i
CZ
Nikdy na Vašem kole Canyon nejezděte,
jestliže je značka MAX na Vaší sedlovce
Po montáži a kontrole musíte jízdu na
Vašem kole Canyon bezpodmínečně na
rovném, nefrekventovaném terénu (např. na
parkovišti) vyzkoušet! Dojde-li k chybám při
montáži nebo seřízení za jízdy v silničním provozu, může to mít za následek ztrátu jízdní kontroly s těžko předvídatelnými následky!
Dbejte na to, aby se předloktí mohla vždy pohodlně
opřít, tzn. lokty mají přesahovat o něco dále dozadu
za pánve.
22 Zvláštnosti kol na triatlon a kol na časovky
Zvláštnosti karbonových kol 23
Zvláštnosti
karbonových kol
U řadicích páček na řídítkách s Di2 pro triatlon a
časovky musíte ťukat jenom na funkční tlačítka. Na
větší ozubená kola přeřazujete horním funkčním
tlačítkem. Stisknete-li dolní funkční tlačítko, přebíhá řetěz na menší pastorky.
Karbonová kola vynikají na základě použití uhlíkovými vlákny vyztužených plastů mimořádnými aerodynamickými kvalitami a malou hmotností.
Na přání pro Vás může Váš odborný prodejce kol
funkci funkčních tlačítek také zaměnit. K tomu
potřebuje speciální zkušební přístroj od Shimano,
kterého se používá také k lokalizaci a odstraňování
chyb.
Protože jsou brzdné plochy z karbonu, vyplývá z
toho několik zvláštností. Používejte jen pro karbonová kola způsobilé brzdové špalíky. My vždy doporučujeme použít ty, které jsou od výrobce kola,
které dodal Canyon jako originální brzdové špalíky
se specifickým kolem!
Funkční tlačítka předávají přehazovačce povel k
přeřazení přes kabel (Di2). Přehazovačka se vychýlí, řetěz se přesune na vedlejší pastorek. Pro celý
proces řazení je důležité, abyste šlapali do pedálů
stejnoměrně a bez uplatnění velké síly pokud se
řetěz pohybuje mezi pastorky! Díky speciálním výhybkám v řetězových kolech funguje proces řazení
u dnešních kol i při zatížení. Řazení pod zatížením
však značně zkrátí životnost řetězu.
Navíc používejte výhradně držáky špalíků od Canyonu!
Karbonová brzdová obložení se obvykle opotřebují
rychleji než obvyklá brzdová obložení. Proto pravidelně kontrolujte seřízení a před dlouhými jízdami
resp. závody obložení preventivně vyměňte. Zejména tehdy, počítáte-li s mokrem.
Mějte na zřeteli, že ráfky vykazují vlastnosti brzdění, na něž je nutné si zvyknout, zvláště za mokrých
podmínek. Cvičte proto brzdění v prostorech bez
dopravy tak dlouho, až budete Vaše kolo bezpečně
ovládat.
i
Přečtěte si přiložené návody k použití
výrobce řazení.
Nezapomeňte, že se brzdná dráha prodlouží, jestliže máte aero řídítka. Brzdové páky jsou v nepříznivé vzdálenosti od rukojetí.
Mějte na zřeteli rovněž upozornění v kapitole „Zvláštnosti karbonového materiálu“ ve Vaší příručce k závodnímu kolu.
i
i
CF.
U sériových kol používejte zásadně originální obložení Vašeho Canyon Speedmax
Také Shimano a Campagnolo prodávají
karbonová obložení, ta jsou však sladěna
s potřebami Shimano resp. Campagnolo ráfků.
i
CZ
Navíc tak může dojít k uváznutí řetězu mezi řetězovou vzpěrou zadní stavby a předním velkým řetězovým kolem (takzvaný „chain-suck“). Vyhýbejte se
proto řazení při silném šlapání do pedálů, zejména
při řazení předním měničem.
24 Zvláštnosti karbonových kol
Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu 25
Přizpůsobení kola
Canyon Speedmax CF
na cyklistu
Brzdné plochy ráfků z karbonu jsou citlivé na velké
horko. Když jste na cestě v horách, nesmíte proto
nepřetržitě brzdit.
Jedete-li do údolí s nepřetržitě přitaženou zadní
brzdou, může dojít k tomu, že se materiál tak rozpálí, až se zdeformuje. Ráfek se může zničit, případně prasklá duše nebo odlepení lepené pneumatiky
může mít za následek nehodu.
Posed je podstatný pro Vaše pohodlí a zvýšení Vašeho výkonu na Vašem kole Canyon Speedmax CF.
Proto nastavte sedlo a řídítka Vašeho kola Canyon
Speedmax CF pokud možno přesně podle Vaší potřeby.
Zpomalujte zásadně oběma brzdami a poté nechte
brzdy vždy po nějakou dobu uvolněné, aby se mohl
materiál ochladit.
Při triatlonu a časovkách je posed upraven s cílem
minimálního odporu větru. V závislosti na délce a
době trvání nadcházejících tras však může mít tato
aero pozice s nízkými, hodně vpředu umístěnými řídítky za následek omezení, která snižují dosažitelný
výkon.
Nezapomeňte, že brzdný účinek v mokru
silně ochabne. Vyvarujte se podle možnosti jízdy hrozí-li déšť či za vlhka. Pokud však
přesto pojedete po mokré nebo vlhké vozovce,
jednejte mimořádně předvídavě a jeďte zřetelně
pomaleji než za sucha.
Kontrolujte stav brzd a dbejte na to,
abyste jezdili jenom s brzdovým obložením, které je způsobilé pro příslušné (karbonové) ráfky!
i
Ke všem níže popsaným pracím patří
zkušenosti, vhodné nářadí a řemeslnická
zručnost. Jste-li na pochybách, proveďte raději
výhradně kontrolu posedu. V daném případě
předejte Vaše kolo Canyon Speedmax CF do zkušených rukou.
Po montáži udělejte bezpodmínečně
krátkou zkoušku (kapitola „Před každou
jízdou“) a proveďte zkušební jízdu na nefrekventovaném místě nebo na liduprázdné ulici.
Tak můžete vše bez nebezpečí ještě jednou překontrolovat.
CZ
Kontrolujte stav obložení v krátkých intervalech, protože se v daném případě
opotřebí rychleji než u hliníkových ráfků.
Proto dbejte při nastavování délky posedu, výšky
řídítek a pozice nástavců a loketních podpěrek na
to, abyste mohli výsledný posed vydržet přes celou
vzdálenost Vašich tréninkových či závodních tras,
aniž by byla Vaše výkonnost omezena únavou svalů,
omezenou pohyblivostí anebo dýcháním či dokonce bolestným posedem. Proto se při triatlonu volí
typicky vzpřímenější posed oproti časovkám, které
jsou většinou kratší.
26 Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu
Nastavte pozici řídítek tak, abyste měli Vaše kolo
Canyon Speedmax CF v kritických situacích naprosto
pod kontrolou a mohli kdykoli neomezeně obsluhovat řízení a brzdy. Za tímto účelem provádějte hojné
zkušební jízdy pokud možno mimo silniční provoz
nebo na málo frekventovaných cestách.
Sedněte si na sedlo a postavte patu na pedál nacházející se v nejnižší pozici. V této pozici musí být noha
úplně natažena. Dbejte na to, aby zůstal bok rovně.
K nastavení posedu povolte šroub s vnitřním šestihranem na sedlové objímce na horní straně horní
rámové trubky.
Nezapomeňte, že každá změna pozice sedla, řídítek, nástavců a loketních podpěrek ovlivňuje
všechny ostatní parametry posedu. V daném případě je opravte, abyste nakonec docílili bezpečného,
dostatečně pohodlného a přesto aerodynamicky
optimálního posedu na Vašem triatlonovém kole či
kole na časovky.
Povolenou sedlovku můžete nyní výškově posunout. Nepohybuje-li se Vaše sedlovka v sedlové
trubce lehce, neuplatňujte nikdy sílu. V daném
případě se obraťte na naši servisní horkou linku
(+420)226 259 001.
Nevytahujte sedlovku výše než značka na sloupku.
Sedlovku opět pevně upněte. Utáhněte šroub s
vnitřním šestihranem na sedlové objímce na horní
straně rámcové trubky předepsaným utahovacím
momentem 4 až maximálně 6 Nm.
Potřebná výška posedu závisí na šlapání do pedálů.
Souhlasí natažení nohy při další kontrole? Proveďte zkoušku uvedením chodidla na pedálu do
ideální pozice pro šlapání. Když je bříško velkého
prstu nohy uprostřed pedálu, musí být koleno lehce
ohnuté. Je-li tomu tak, nastavili jste výšku sedla
správně.
Při nastavování a kontrole může být prospěšné, když upnete Speedmax CF na
válečkový rotoped a nastavíte přední kolo na
stejnou výšku. Tak můžete Váš posed bez nebezpečí vyzkoušet. Zrcadlo Vám usnadní kontrolu.
i
Pro účast na časovkách je nutné dbát na
to, že mezinárodní cyklistická unie UCI
předepisuje horizontální pozici sedla. Při nastavování posedu dbejte na to, aby byly tyto předpisy dodrženy - jinak hrozí v nejhorším případě
diskvalifikace ze soutěže.
i
Překontrolujte, zda stále ještě dosáhnete bezpečně
až na zem. Pokud ne, musíte sedlo alespoň na začátku opět o něco snížit.
Nikdy nejezděte se sedlovkou, která je
vytažena přes značku MAX! Mohla by se
zlomit nebo by se mohl poškodit rám.
V žádném případě nemažte sedlovou
trubku karbonového rámu. Jednou
mastné karbonové komponenty není eventuálně dále možné bezpečně upnout!
Přibližujte se v malých krocích (poloviční
Nm) od nízkého k předepsanému maximálnímu utahovacímu momentu a přitom kontrolujte opakovaně pevné usazení komponenty.
Nepřekračujte firmou Canyon předepsaný maximální utahovací moment!
Dbejte na to, abyste šroub objímky sedlové trubky neutáhli příliš pevně. Příliš
pevné utažení může poškodit sedlovku nebo
rám. Nebezpečí úrazu!
CZ
Nastavení správného posedu
Důležité: Při sešlápnutí se mají bříška palců nohy
nacházet nad středem osy pedálu. V nejnižší pozici
kliky pak nesmí být noha úplně natažena. Je-li sedlo příliš vysoko, lze tento nejnižší bod jenom ztěžka
překonat; šlapání do pedálů bude nestejnoměrné.
Je-li sedlo příliš nízko, bude to mít za následek bolesti kolen. Překontrolujte proto posed pomocí následující, jednoduché metody. Noste přitom obuv s
plochou podrážkou.
Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu 27
28 Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu
Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu 29
Vzdálenost od řídítek a nastavení
sedla
Podélnou pozici sedla je možné do velké části nastavit individuálně. K tomu máte k dispozici čtyři
možnosti nastavení:
Posunutí sedla s ližinou v upínací hlavě sedla
Upnutí ližiny v předním nebo zadním vývrtu upínacích saní
Horizontální posunutí ližiny v podélném otvoru
sedlovky
Otočení ližiny na sedlovce o 180°
Zasuňte sedlovku až na požadovanou výšku posedu
do sedlové trubky a utáhněte pevně šroub s vnitřním šestihranem sedlové objímky pevně předepsaným utahovacím momentem 4 Nm až 6 Nm.
Tím se dosáhne dalšího rozsahu přestavení o 0 až
85 mm vzdálenosti vůči středu středového uložení.
Nepostačuje-li tento rozsah, můžete povolit oba
téměř svislé šrouby. Přesuňte ližinu v upínací hlavě.
U triatlonové verze je možné otočit ližinu na sedlovce o 180°.
Povolte nejprve oba šrouby upínacích saní sedla o
dvě až tři otáčky. Eventuálně je přidržujte na protilehlé straně dalším inbusovým klíčem.
Přitom dbejte na to, aby byla ližina umístěna tak,
aby upnutí sedlovky odpovídalo předepsanému
rozmezí. Není-li na ližině označeno žádné rozmezí,
smí se upnout jenom za přímou část a v žádném
případě v oblasti předního či zadního oblouku. Nebezpečí zlomení!
V závislosti na tom, zda je sedlo umístěno více vpředu nebo vzadu, šlape cyklista více či méně zezadu
do pedálů.
Nyní můžete sedlo v sedlovce horizontálně posunout a nastavit sklon podle Vašeho přání.
Rozsah přesunutí sedla je stanoven mezinárodní cyklistickou unií (UCI) a leží
mezi 50 a 110 mm od středu středového uložení
až ke špičce sedla.
i
CZ
Posunutím ližiny v sedlovce však ovlivní také šlapání do pedálů.
30 Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu
Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu 31
Nastavení výšky řídítek
Šrouby k upínání ližiny je možné jako další možnost
zašroubovat do předních či zadních závitových vývrtů v hlavici sedlové objímky. Při upevňování sedla
dbejte na to, aby horní držák přiléhal k ližině a pak
oba šrouby s vnitřním šestihranem pevně utáhněte
předepsaným utahovacím momentem 4 Nm.
Nastavte sedlo vodorovně resp. skloněné lehce dopředu. Je-li sedlo skloněno dopředu příliš, nemůžete šlapat volně do pedálů. Musíte se neustále opírat
o řídítka, abyste nesklouzli ze sedla.
Překontrolujte, zda se znovu upevněné sedlo houpá tak, že zatížíte oběma rukama střídavě špičku a
konec sedla.
menty!
Smontujte opět sedlo, hlavu a saně v nové pozici.
Při montáži šroubů s šestihranem dbejte na pořadí
montáže matic, distančních podložek a šroubů a zašroubujte je jen o tolik, aby se upínací hlava nechala
ještě přesunovat.
Nyní nastavte ještě požadovaný sklon sedla. Oba
dolní šrouby s vnitřním šestihranem pak stejnoměrně utáhněte, aby si sedlo zachovalo úhel. Používejte
momentový klíč. Pokud není Vaše sedlovka při 8 Nm
ještě pevně upnuta, pokračujte po malých krocích
(půl newtonmetru) až na maximální utahovací moment 10 Nm. Ten nepřekračujte!
Výška řídítek určuje sklon zad. Čím níže jsou řídítka
nastavena, tím více se naklání horní část těla. Cyklista pak sice sedí aerodynamičtěji a působí větší
váhou na přední kolo, ale silně nakloněná horní
část těla je namáhavější a nepohodlnější, protože
se zvyšuje zatížení kloubů rukou, paží horní části
těla a šíje.
Canyon Speedmax CF se nabízí ve dvou verzích:
Používejte momentový klíč s bity a nepřekračujte maximální utahovací mo-
Nejezděte nikdy se sedlovkou vytaženou
přes značku MAX nebo se sedlem upnutým mimo upínací rozsah. Mohla by se zlomit
nebo poškodit. Nebezpečí pádu!
Kontrolujte šroubové spojení každý měsíc pomocí momentového klíče na hodnoty, které najdete v kapitole „Doporučené
utahovací momenty“.
Time Trial: s plochým představcem, nízkými
„Drop“ řídítky a nástavci S-Bend (III)
Triatlon: s vyšším představcem, přímými „Flat“
řídítky a nástavci L-Bend (I)
Představec smí vyměňovat jenom
Canyon. K tomu se obraťte na naši servisní horkou linku (+420)226 259 001.
CZ
V případě, že rozsah přestavení stále ještě nepostačuje, vyšroubujte všechny šrouby s vnitřním šestihranem. Sejměte upínací saně sedla ze sedlovky a
nasaďte je znovu, ale o 180° otočené.
32 Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu
(II) Straight
(III) S-Bend
Jako příslušenství se nabízí také ještě přímé nástavce Straight (II).
K docílení optimálního posedu lze tyto komponenty
kombinovat také jinak. K tomu se obraťte na naši
servisní horkou linku (+420)226 259 001.
Triatlonový představec je možné zabudováním přídavných rozpěrných pouzder zvýšit až o 4 cm (ve
srovnání s představcem bez rozpěrných pouzder).
Sériově je zabudováno jedno rozpěrné pouzdro.
Druhé rozpěrné pouzdro patří do obsahu dodávky
Speedmax CF. Tři další lze pořídit jako TRI Spacer Kit
(příslušenství).
Montáž celkem tří nebo čtyř rozpěrných pouzder
máte nechat provést v naší odborné dílně, protože
je přitom nutné instalovat veškerá lanka a kabely
zcela znovu.
Sejměte řídítka. Vyšroubujte tři přídržné šrouby
představce a představec o něco nadzvedněte.
Přitom dbejte na to, aby byla všechna rozpěrná
pouzdra zabudována se širší stranou nahoru a v daném případě zasunuta jedno do druhého, aby byl
nakonec vytvořen tvarový styk s představcem, který
nasadíte až nakonec.
K montáži či demontáži rozpěrných pouzder vyšroubujte boční přídržné šrouby víka představce a
sejměte víko.
Zamontujte maximálně dvě rozpěrná pouzdra,
abyste dosáhli požadované výšky řídítek. Dvě další
rozpěrná pouzdra můžete nechat zabudovat v naší
odborné dílně.
Pak vsaďte pasující přídržné šrouby M5:
K tomu se obraťte na naši servisní horkou linku
(+420)226 259 001.
2 až 3 rozpěrná pouzdra: uprostřed 40 mm a po jednom 70 mm šroubu vně
Pak vyšroubujte čtyři přídržné šrouby řídítek a
vyjměte je včetně kuželových vložek pro přední
přídržné šrouby.
0 až 1 rozpěrné pouzdro: uprostřed 20 mm a po jednom 50 mm šroubu vně
4 rozpěrná pouzdra: uprostřed 50 mm a po jednom
80 mm šroubu vně
CZ
(I) L-Bend
Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu 33
34 Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu
Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu 35
Nastavení nástavců a loketních
podpěrek
Utáhněte přídržné šrouby až na předepsaný utahovací moment 5 Nm.
Přitom dbejte na to, aby nebyla bowdenová lanka a
lanka řazení překroucená nebo zalomená, aby probíhala ve stejnoměrných obloucích a nebyla uskřípnuta mezi řídítky a představcem.
Natřete závity přídržných šroubů trochou pojistného prostředku pro šrouby (středně pevného) a
utahujte je křížem až na předepsané utahovací
momenty (přední šrouby M4: 4 Nm; zadní šrouby
M8: 5 Nm).
Řídítka a nástavce nabízí celou řadu možností přizpůsobení. Můžete si vybrat mezi řídítky bez Dropu
a řídítky s 42 mm Dropem. Pomocí přídavných 5
mm podložek je navíc možné obměnit výšku loketních podpěrek. Šířka řídítek je u obou verzí 420 mm.
Umístěte střed řídítek na představec tak, aby se
všechny čtyři vývrty pro přídržné šrouby vzájemně
kryly.
Vsaďte opět kuželové vložky předních přídržných
šroubů.
Nasaďte víko představce a jeden přídržný šroub
utáhněte pevně předepsaným utahovacím momentem 2 Nm.
Výška nástavců a loketních podpěrek se nechá odlišným uspořádáním upnutí nástavců a přiložených
rozpěrných pouzder nastavit v krocích po 5 mm.
CZ
Přitom smí být zabudována maximálně tři rozpěrná
pouzdra nad sebou.
36 Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu
Dbejte přitom na správné použití různě dlouhých
šroubů a závitových pouzder a na to, že je nutné
mezi rozpěrná pouzdra vsadit pokaždé dva spojovací kroužky.
Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu 37
Překontrolujte, zda sedí nástavce správně v upevnění: Pryžové zátky s vývrtem pro bowdenové lanko
mají být vzadu zapuštěné, pak se mají nástavce zasunout dozadu až na doraz.
Vsaďte nejprve pasující závitové pouzdro zdola do
vývrtu v řídítkách.
Mezi vrchní rozpěrné pouzdro a loketní opěrku se
vsazují malé červené závěrné kroužky.
Při použití L- či S-Bend nástavců dbejte také na
správné vyrovnání.
Potom vsaďte po jednom spojovacím kroužku.
Upnutí nástavců lze zamontovat také pod řídítka.
Nezapomeňte ani zde vsadit spojovací kroužky.
Možné kombinace jsou uvedeny v následující tabulce.
Šrouby M5
shora
Závitové
pouzdro zdola
0
40
35
5
40
35
10
40
55
15
40
55
20
60
55
25
60
55
30
60
55
35
60
55
40
60
55
45
60
55
Zaměníte-li sériové nástavce za jinou verzi, musíte
demontovat řadicí páčky a pak je znovu přimontovat. Přitom mějte na zřeteli příslušná upozornění v
návodu k použití od výrobce řazení.
Pak vložte střídavě rozpěrná pouzdra a další spojovací kroužky až dosáhnete požadované výšky.
CZ
Rozpěrná
pouzdra
38 Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu
Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu 39
Loketní podpěrky mohou být přimontovány podélně ve čtyřech a bočně ve třech odlišných pozicích.
Překontrolujte pevné uložení loketních podpěrek.
Na kontrolu posedu proveďte zkušební jízdu.
Vložte pod loketní podpěrku desku na ztužení.
Namažte závity pasujících přídržných šroubů trochou pojistného prostředku pro šrouby (středně
pevného) a utáhněte je pevně až na předepsaný
utahovací moment 5 Nm.
Přilepte pěnové polštářky na loketní podpěrky teprve tehdy, když jste přesvědčeni, že jste našli pasující pozici nástavců a loketních podpěrek.
Tvar rozpěrných pouzder se orientuje
podle základních řídítek. Dbejte na
správné vyrovnání rozpěrných pouzder.
i
Dávejte pozor na to, aby byly L-Bend nástavce upnuty jenom v označeném rozmezí („End of clamping area“).
Chcete-li nástavce zaměnit za jiný model, musíte
nejprve rozpojit konektor lanka řazení, které probíhá nástavcem. Pan můžete instalované nástavce
odšroubovat.
Vezměte nástavec do ruky a zaveďte lanko do nástavce a otvorem ven. Eventuálně použijte smyčku
(např. ze stahovací spony na kabely), abyste mohli
lanko z otvoru vytáhnout snadněji.
Přidržte odšroubované nástavce pevně vzadu a přesuňte upínací přípravek nástavce ve směru lanka.
Nyní upínací přípravek nástavce opět nasuňte a přimontujte nástavce na řídítka.
Zaměníte-li sériové nástavce za jinou verzi, musíte
demontovat řadicí páčky a pak je znovu přimontovat. Přitom mějte na zřeteli příslušná upozornění v
návodu k použití od výrobce řazení.
Další informace najdete v kapitole „Nastavení nástavců a loketních podpěrek“.
Máte k dispozici tři odlišné verze nástavců. Můžete volit mezi L-Bend, S-Bend a
Straight verzemi.
i
CZ
Výměna nástavců
40 Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu
Přizpůsobení kola Canyon Speedmax CF na cyklistu 41
Zkrácení L-Bend nástavců
Piliny neodfukujte. Sbírejte piliny vlhkým hadrem a
hadr hned potom zlikvidujte!
Označte místo, na němž chcete L-Bend nástavce
uříznout. Orientujte se přitom podle natištěné
stupnice. V žádném případě neodřezávejte více, než
ke značce „End of cutting area“.
K odříznutí neupínejte L-Bend nástavce do svěráku,
protože by se přitom mohly zničit. Upněte L-Bend
nástavce do vhodného zařízení, např. speciální ruční svěrky.
Uzavřete povrch řezu dvousložkovým lepidlem
(epoxidovou pryskyřicí), bezbarvým lakem nebo
sekundovým lepidlem.
Hned po uzavření povrchu otřete zbytky lepidla na
boku L-Bend nástavců. Než budete L-Bend nástavce
opět montovat, nechte lepidlo dobře vytvrdit.
Odstraňte otřep řezu lehce jemným pilníkem. Táhněte pilník podél trubky směrem k odříznutému
konci, ale nikoli zpátky, protože by hrozilo nebezpečí rozštěpení materiálu.
Nástavce bez natištěné stupnice („End of
clamping area“) se nesmí odřezávat. Nebezpečí úrazu!
Odřezávejte L-Bend nástavce pilkou na kov s ostrým pilovým listem a jemnými zuby (24 zubů/24t)
za nepatrného přítlaku na označení. Dbejte na to,
abyste nevdechovali nebo nepohlcovali piliny a
prach.
area“).
L-Bend nástavce se smí odřezávat jenom
v rozmezí označení („End of cutting
Zkracování L-Bend nástavců vyžaduje
jistou zkušenost, proto má tuto práci
provádět odborník. V daném případě předejte
Vaše kolo Canyon Speedmax CF do odborných
rukou. Chcete-li je provádět přesto sami, provádějte pouze práce, pro něž máte potřebné odborné znalosti a vhodné nářadí.
CZ
Když jste nalezli konečný posed, může být nutné L-Bend nástavce zkrátit.
42 Nastavení doběhu vidlice
Brzdová soustava 43
Díky inovačním Rake Shift vložkám na vidlici lze
doběh a tudíž jízdní vlastnosti přizpůsobit přání
cyklisty.
Můžete volit mezi třemi pozicemi (vpředu a vzadu)
na základě záměny a otočení asymetrických patek
zleva doprava.
Brzdová soustava
Kontrola a seřízení integrovaných
brzd Aero
Pro Speedmax CF vyvinul Canyon speciální, ve vidlici a rámu integrovanou brzdovou soustavu Aero.
Její speciální konstrukce vyžaduje mít svědomitě na
zřeteli následující upozornění k obsluze, seřízení a
kontrole.
Na základě speciální konstrukce má Speedmax brzda k seřízení dva systémy. Jeden pro délku lanka a
jeden pro opotřebení obložení brzdy.
Než budete používat jiná než sériová kola, obraťte
se prosím na naši servisní horkou linku (+420)226
259 001.
Střední pozice na základě montáže symetrických
vložek.
Pomocí TX 10 L-klíče (Torx) vyšroubujte šroub na
Rake Shift. Nyní můžete Rake Shift vložky vyjmout.
Doběh se přitom pokaždé změní o 2,5 mm. Dlouhý
doběh (= pozice osy více vzadu) poskytuje trochu
více klidného chodu, krátký doběh (= pozice osy
více vpředu) nabízí agilnější geometrii.
Na závěr zašroubujte šrouby a utáhněte je pevně
momentem 0,9 Nm.
Dbejte na to, abyste Rake Shift vložky u
obou patek vyrovnali tak, aby patkové
pojistky (přídržné háčky) ukazovaly směrem
ven.
Symetrické vložky si můžete pořídit jako
příslušenství od firmy Canyon. K tomu se
obraťte na naši servisní horkou linku (+420)226
259 001.
i
Kontrolujte nejméně každých 500 ujetých kilometrů resp. po každé delší jízdě v dešti seřízení přední a
zadní brzdy kola pomocí přiloženého Canyon Brake
Adjusteru. Ten musí naléhavě pasovat k zabudovaným kolům - viz nápis.
Nezapomeňte, že je u různých šířek ráfků
zapotřebí odlišných šroubů a rozpěrných
pouzder u špalíků brzdy. Bez správných komponent nebude brzda eventuálně účinkovat. Nebezpečí úrazu.
Používejte vždy originální držáky špalíků
brzdy. S držáky či špalíky jiných výrobců
nebude brzda eventuálně účinkovat. Nebezpečí
úrazu!
Ráfky, které neodpovídají Canyon Brake
Adjusterům, se nesmí používat. Nebezpečí úrazu!
CZ
Nastavení doběhu
vidlice
44 Brzdová soustava
Brzdová soustava 45
Kvůli kontrole brzdy přední kolo vymontujte.
Vyšroubujte přídržné šrouby posilovače brzdy a
sejměte jej. Pozor: nyní sedí přední brzda jenom
volně na jejich brzdových výčnělcích. Poté přídržné
šrouby posilovače brzdy opět zašroubujte.
V daném případě pozici držáku lanka opravte pomocí příslušného seřizovače tahu, nacházejícího se
po víkem představce.
Tak musí být trojúhelník seřízen.
Pokud tomu tak není, seřiďte obě brzdová ramena
tím, že příslušný závitový kolík zašroubujete či vyšroubujete 1,5 mm klíčem s vnitřním šestihranem.
U přední brzdy jsou závitové kolíky dostupné zezadu přes brzdovou čelist.
Nasaďte k šířce ráfku pasující Canyon Brake Adjuster
na šrouby na brzdový výčnělek a nejprve překontrolujte, zda je trojúhelníkový držák bowdenového
lanka správně umístěn: upínací přípravek musí těsně přiléhat k horní hraně Canyon Brake Adjusteru.
Nestačí-li jeho rozsah seřízení, uvolněte oba přídržné šrouby na držáku lanka a upravte nastavení tahu
lanka. Pak utáhněte oba stahovací šrouby předepsaným utahovacím momentem 2,5 Nm až 3 Nm.
Když pozice držáku lanka souhlasí, překontrolujte
zda mají brzdové špalíky na obou stranách cca 1 až
1,5 mm vůli ke Canyon Brake Adjusteru.
Překontrolujte zda mají brzdové špalíky na obou
stranách cca 1 až 1,5 mm vůli ke Canyon Brake Adjusteru.
CZ
Brzda předního kola
Nelze-li špalíky nastavit správně ani potom, jsou
opotřebené a musí se vyměnit za nové (Canyon!).
Vyšroubujte úplně malý šroub s vnitřním šestihranem.
Vytáhněte opotřebené špalíky z jejich držáků. Přitom dbejte na jejich orientaci.
Zasuňte nové, k ráfku pasující originální brzdové
špalíky do držáků. Utáhněte šroub s vnitřním šestihranem momentem 2 Nm.
Překontrolujte seřízení brzd podle popisu shora.
Brzdová soustava 47
Pro výměnu špalíků včetně držáků nebo montáž
jiných podložek včetně šroubů pro jiný typ kola, odstraňte obě uzavírací čepičky z rozvidlených opěrek.
Montujte nové brzdové obložení včetně držáku jakož i podložku a šroub v pořadí a vyrovnání, odpovídajícím demontáži dosavadních.
Utáhněte přídržné šrouby brzdových špalíků vždy
předepsaným utahovacím momentem 5 až 7 Nm.
Přidržte pevně brzdový špalík a držák a šroub povolte. Rozeberte je kompletně a dbejte přitom na
jejich orientaci.
Přední kolo opět zamontujte.
Sejměte Canyon Brake Adjuster, odstraňte přídržné
šrouby a nasaďte posilovač brzdy opět na jeho místo. Pak přídržné šrouby utáhněte pevně předepsaným momentem 2,5 Nm. Mějte na zřeteli, že jsou
přídržné šrouby opatřeny zajišťovacím prostředkem
na závity („Loctite“, středně pevný).
Brzdová soustava smí být vybavena výhradně přiloženými originálními brzdovými špalíky rep. špalíky, pasujícími k jinému
typu kola. Jinak hrozí selhání brzdy!
Přitom dbejte na správné vyrovnání brzdových špalíků vůči bokům ráfku. Další informace najdete v kapitole „Kontrola a seřízení brzd závodního kola“
ve Vaší příručce k závodnímu kolu.
Překontrolujte seřízení brzd podle popisu shora.
Poté seřiďte obě brzdová ramena inbusovým klíčem
tak, aby pasovala k Brake Adjusteru.
CZ
46 Brzdová soustava
48 Brzdová soustava
Brzdová soustava 49
Aktivujte několikrát přední brzdu na nepohybujícím
se kole a poté překontrolujte vzdálenost brzdových
špalíků od ráfku.
Je-li vzdálenost odlišná, vyšroubujte k seřízení závitové kolíky v rozvidlených opěrkách o tolik, aby byly
na vnější straně v jedné rovině. Z této základní pozice smíte závitové kolíky zašroubovat maximálně
o pět otáček.
Zadní brzda
Zašroubování závitového kolíku má za následek, že
se brzdový špalík na této straně pohybuje od ráfku a
špalík na protilehlé straně k ráfku. Správného seřízení je dosaženo, když vykazují oba špalíky stejnou
vzdálenost od ráfku.
Vyšroubujte přídržné šrouby posilovače brzdy a posilovač sejměte.
Nyní vyvěste malou pružinu.
Kvůli kontrole brzdy zadní kolo vymontujte.
Vsaďte Canyon Brake Adjuster; eventuálně musíte
přitom zatáhnout za zadní brzdu.
Přesvědčte se, že je Canyon Brake Adjuster správně
usazen: upínací přípravek musí být v jedné rovině s
horní hranou Canyon Brake Adjusteru
CZ
Seřízení přední brzdy
50 Brzdová soustava
Brzdová soustava 51
V daném případě pozici držáku lanka opravte pomocí příslušného seřizovače tahu, nacházejícího se
po víkem představce.
Když souhlasí pozice držáku lanka, pružinu opět
zavěste. Překontrolujte zda mají brzdové špalíky na
obou stranách cca 1 až 1,5 mm vůli ke Canyon Brake
Adjusteru.
Nelze-li špalíky nastavit správně ani potom, jsou
opotřebené a musí se vyměnit za nové (Canyon!).
Nestačí-li jeho rozsah seřízení, uvolněte oba přídržné šrouby na držáku lanka a upravte nastavení tahu
lanka.
Pokud tomu tak není, seřiďte obě brzdová ramena
tím, že příslušný závitový kolík zašroubujete či vyšroubujete 1,5 mm klíčem s vnitřním šestihranem.
U zadní brzdy jsou závitové kolíky dostupné zvenčí.
Dbejte na to, aby byly držáky brzdových špalíků na
přední straně ve směru otáčení ráfku uzavřeny. U
zadní brzdy je pak držák dole uzavřen.
Nyní můžete zadní kolo opět zamontovat.
Utáhněte přídržné šrouby brzdových špalíků vždy
předepsaným utahovacím momentem 5 až 7 Nm.
Odstraňte Canyon Brake Adjuster.
Přitom dbejte na správné vyrovnání brzdových špalíků vůči bokům ráfku. Další
informace najdete v kapitole „Kontrola a seřízení brzd závodního kola“ ve Vaší příručce k
závodnímu kolu.
CZ
Pak utáhněte oba stahovací šrouby předepsaným
utahovacím momentem 2,5 Nm až 3 Nm.
Přečtěte si k tomu pracovní kroky popsané u přední
brzdy a postupujte podle nich.
Stiskněte obě brzdová ramena, nasaďte posilovač
brzdy opět na jeho místo a utáhněte přídržné šrouby předepsaným utahovacím momentem 2 Nm.
Mějte na zřeteli, že jsou přídržné šrouby opatřeny
zajišťovacím prostředkem na závity („Loctite“,
středně pevný).
52 Brzdová soustava
Hlavové složení 53
Seřízení zadní brzdy
Upozornění k záměně kol
Hlavové složení
Aktivujte několikrát zadní brzdu na nepohybujícím
se kole a poté překontrolujte vzdálenost brzdových
špalíků od ráfku. Pokud je vzdálenost odlišná, zašroubujte závitový kolík brzdového ramena, jehož
špalík vykazuje větší vzdálenost k ráfku, o tolik, až
budou oba brzdové špalíky vykazovat stejnou vzdálenost od ráfku.
Použijete-li kola s odlišnou šířkou ráfků, musíte naléhavě použít odlišné Brake Adjustery v souvislosti
s podložkami brzdových špalíků. K tomu se obraťte
na naši servisní horkou linku (+420)226 259 001.
Pokud Vaše kolo při jízdě klepe, musíte překontrolovat hlavové složení.
Proveďte kontrolu zakrytého hlavového složení
podle popisu v kapitole „Hlavové složení“ ve Vaší
příručce k závodnímu kolu.
Přitáhněte tyto tři závitové kolíky 2 mm inbusovým
klíčem s citem ve směru hodinových ručiček. Začněte pokaždé s poloviční otáčkou. Překontrolujte vůli
znovu. V daném případě přitáhněte šroub znovu o
půl otáčky a opakujte kontrolu vůle.
1
2
3
Brzdová soustava smí být vybavena výhradně přiloženými originálními brzdovými špalíky a držáky špalíků včetně šroubů a
podložek. Používejte také vždy vhodný Canyon
Brake Adjuster. Jinak hrozí selhání brzdy!
Ke kolu nepasující špalíky či neupravené
seřízení mohou být příčinou selhání brzdy. Nebezpečí úrazu!
Lze-li cítit vůli hlavového složení, vyšroubujte boční
přídržné šrouby víka představce a sejměte víko.
U integrovaného hlavového složení Speedmax CF
se vůle ložiska reguluje třemi závitovými kolíky na
přítlačné desce představce.
Závitové kolíky neutahujte pevně, nýbrž
jejich pomocí seřiďte s citem jenom vůli!
Ložisko nesmí být nastaveno příliš pevně. Nakonec nasaďte opět víko představce a jeden přídržný
šroub utáhněte pevně předepsaným utahovacím
momentem 2 Nm.
Seřízení hlavového složení vyžaduje jistou zkušenost, proto má tuto práci provádět odborník. V daném případě předejte Vaše
kolo Canyon Speedmax CF do odborných rukou.
CZ
Přecházíte-li z hliníku na karbon nebo opačně, vyměňte navíc obložení a používejte originální brzdové špalíky. Seřiďte brzdu podle popisu shora.
54 RUČENÍ ZA VĚCNÉ VADY a ZÁRUKA
RUČENÍ ZA VĚCNÉ VADY a ZÁRUKA 55
Ručení za věcné vady
Používejte Vaše kolo vždy v souladu se zamýšleným účelem použití
Tyto díly vyžadují pravidelnou údržbu a péči, a
přesto dosáhnou v závislosti na intenzitě a podmínkách použití dříve či později konce jejich životnosti.
Aby byla Vaše reklamace zpracována pokud možné
bez potíží, je nutné, abyste měli po ruce účtenku.
Proto si ji pečlivě uschovejte.
V zájmu dlouhé životnosti a trvanlivosti Vašeho
jízdního kola je smíte používat jenom účelově (viz
kapitola „Účelové použití“). Dbejte také na povolené hmotnosti a předpisy týkající se zavazadel a
přepravy dětí (v kapitole „Účelové použití“). Navíc
se musí přesně dodržovat montážní předpisy výrobců (především utahovací momenty šroubů) a předepsané intervaly údržby. Mějte prosím na zřeteli
v této příručce a v eventuálně přiložených dalších
návodech uvedené zkoušky a práce (v kapitole „Intervaly servisu a údržby“) resp. za určitých okolností nutnou výměnu bezpečnostně relevantních
komponent jako řídítek, brzd atd.
Přejeme Vám na Vašem jízdním kole vždy šťastnou
cestu. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností
Vám pomůže naše servisní horká linka (+420)226
259 001.
Některé komponenty Vašeho jízdního kola podléhají na základě jejich funkce opotřebení. Míra opotřebení závisí na péči a údržbě a na způsobu používání
jízdního kola (jízdní výkon, jízda za deště, nečistota,
sůl atd.). Jízdní kola, která jsou často odstavena pod
širým nebem, mohou na základě povětrnostních
vlivů podléhat rovněž silnějšímu opotřebení.
V příloze najdete návody k použití od
výrobců komponent. Tam najdete všechny podrobnosti týkající se použití, údržby a
péče. V této příručce je několikrát na tyto speciální a obsáhlé návody upozorněno. Dbejte na to,
aby byly příslušné návody systémových pedálů,
komponent řazení a brzd ve Vašem vlastnictví a
pečlivě uschovány spolu s touto brožurou a příručkou.
i
U karbonu se jedná o kombinovaný materiál, který se používá pro hmotnostně
optimalizované konstrukce. Na základě způsobu
výroby jsou nepravidelnosti povrchu (malé bublinky a póry) nevyhnutelné. Ty nepředstavují
žádné vady.
i
Následující díly se musí po dosažení meze jejich
opotřebení vyměnit:
řetěz,
lanka,
potahy rukojetí resp. omotávka na řídítka,
řetězová kola,
pastorky,
kladky přehazovačky,
lanka řazení,
pláště,
potah sedla (kůže) a
brzdová obložení.
Opotřebení obložení ráfkových brzd je podmíněno jejich funkcí. Při sportovním použití nebo jízdách
v kopcovitém terénu může být výměna obložení
nutná v krátkých intervalech. Kontrolujte stav obložení pravidelně a v daném případě je nechte vyměnit odborníkem.
Brzdová obložení, u nichž jsou drážky (indikátory opotřebení) obroušeny
(dole), je nutné vyměnit za originální náhradní díly
Nechte přeměřit tloušťku stěny Vašich ráfků nejpozději po 2. sadě brzdových
špalíků
RÁFKY U RÁFKOVÝCH BRZD
Při brzdění se opotřebovávají nejen špalíky, nýbrž
také ráfek. Proto kontrolujte ráfek pravidelně, např.
při huštění pláště. U ráfků s indikátorem opotřebení
budou zřetelné kruhy nebo štěrbina, jakmile ráfek
dosáhne meze opotřebení. Mějte na zřeteli údaje
poznamenané na ráfku. Nechte ráfek překontrolovat odborníkem nebo naší dílnou nejpozději po
druhé sadě špalíků brzdy.
Zdeformují-li se boky ráfků po zvýšení tlaku nebo
dojde-li k výskytu jemných trhlin, poukazuje to na
konec jejich doby upotřebitelnosti. Ráfek je pak
nutné vyměnit.
CZ
Vaše jízdní kolo bylo svědomitě vyrobeno a bylo
Vám předáno dalekosáhle předběžně smontované.
Podle zákona jsme odpovědní mimo jiné za to, že
Vaše kolo nevykazuje chyby, které by podstatně
snížily jeho hodnotu nebo použitelnost. Po dobu
prvních 2 let po koupi máte plný nárok na zákonné
ručení za věcné vady. Vyskytne-li se vada, jsme pod
uvedenou adresou Vaším osobním kontaktem.
UPOZONĚNÍ K OPOTŘEBENÍ
56 RUČENÍ ZA VĚCNÉ VADY a ZÁRUKA
Crash Replacement 57
Záruka
Crash Replacement
Na rámy a vidlice závodních a triatlonových kol poskytujeme dobrovolně záruku po dobu 6 let, která
přesahuje zákonný časový rozsah.
Při nehodách nebo závažných pádech mohou na
Váš rám a vidlici působit velké síly a mít za následek
škody, které mohou uškodit funkci. S Crash Replacementem (CR) Vám nabízíme službu, v jejímž rámci
může být Váš poškozený Canyon rám nahrazen za
příznivějších podmínek. Nabídka má platnost po
dobu tří let od data nákupu. Obdržíte z našeho aktuálního programu Váš nebo srovnatelný rám (bez
přídavných dílů, jako např. sedlovky, předního měniče nebo představce).
6 let záruky
Crash Replacement - Poškozené rámy Canyon budou nahrazeny za příznivějších podmínek
CR služba je omezena na první vlastnictví jakož i na
poškození, která škodí schopnosti funkce. Vyhrazujeme si právo tuto službu v jednotlivých případech
přerušit, jestliže zjistíme, že byla škoda způsobena
úmyslně.
Ze záruky jsou vyloučeny škody na základě neodborného resp. neúčelového použití, např. zanedbání (nedostatečná péče a údržba), pád, přetížení,
jakož i změny na rámu nebo vidlice či v důsledku
přístaveb a přestaveb přídavných komponent. V
souvislosti se skoky a přemáháním jiného druhu
neexistuje rovněž žádný nárok vyplývající ze záruky.
K uplatnění nároku na CR služby se prosím obraťte
telefonicky nebo poštou na naše servisní oddělení
(+420)226 259 001.
Další informace najdete na naší internetové stránce
www.canyon.com
Závodní kola, kola na časovky, triatlonová či dráhová kola Canyon jsou high-end
sportovní nářadí, představující lehkou konstrukci nejvyššího stupně inženýrství. Zacházejte s
tím materiálem i Vy jako profesionál. Nesprávné
použití, neodborná montáž nebo nedostatečná
údržba mohou narušit bezpečnost závodního
stroje. Nebezpečí úrazu!
i
Dodržujte upozornění v kapitole „Účelové použití“.
CZ
Naše záruka platí od data nákupu a jenom pro prvního vlastníka jízdního kola. Na poškození lakového
nátěru se nevztahuje. Vyhrazujeme si právo, vadné
rámy nebo vidlice opravit nebo nahradit za následný model. To je jediný nárok vyplývající ze záruky.
Další náklady jako za montáž, přepravu atd. nepřejímáme.
58PURE CYCLING
Najdete nás zcela jednoduše v Karl-Tesche-Straße 12, Koblenz. Od dálnicového kříže A48, výjezd Koblenz Nord na B9 směrem na Koblenz. Na mostě přes
Moselu se zařaďte do druhé stopy vpravo směrem do městského kruhového
objezdu (City-Kreisel).
Zahněte do prvního výjezdu směrem na Cochem. Po cca 1 km zahněte u prvního
dopravního světla doprava.
Canyon Bicycles GmbH / Karl-Tesche-Straße 12/ D-56073 Koblenz
Telefon pro objednávky a informace: (+420)226 259 001 / e-mail: [email protected]
Download

CZ - Canyon