Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber
Platnost od 15. 7. 2013
1. CENA ZA SLUŽBY O2 Fiber
Cena za služby O2 Fiber (dále jen „Služba“) se skládá z následujících složek:
A)
B)
poplatku za zúčtovací období
poplatku za zřízení (aktivaci) služby
A) Pravidelné částky za účtovací období
1. Služba O2 Internet Fiber
Cena (bez DPH)
Kč / zúčt. období
Služba O2 Internet Fiber 25M
O2 Internet Fiber 25M
Rychlost připojení směrem k uživateli: 25Mb/s
Rychlost připojení směrem od uživatele: 4Mb/s
500,83,-
Cena (s 21% DPH)
Kč / zúčt. období
606,00 -
O2 TV Start Základní nabídka zahrnuje Programy: ČT1, ČT2, Prima, TV
Nova, O2 Info, Z1, TV Barrandov, Nova Cinema, ČT24, ČT4 Sport,
Prima Cool. R1, Metropol TV
Cena (bez DPH)
Kč / zúčt. období
Služba O2 Internet Fiber 40M
O2 Internet Fiber 40M
Rychlost připojení směrem k uživateli: 40Mb/s
Rychlost připojení směrem od uživatele: 5Mb/s
709,09,-
Cena (sDPH)
Kč / zúčt. období
858,00 -
O2 TV Start Základní nabídka zahrnuje Programy: ČT1, ČT2, Prima, TV
Nova, O2 Info, Z1, TV Barrandov, Nova Cinema, ČT24, ČT4 Sport,
Prima Cool. R1, Metropol TV
2. Služba O2TV Fiber
Služba O2TV Fiber
O2TV Fiber Zábava
Základní nabídka zahrnuje Programy: ČT1, ČT2, Prima Family, Nova,
ČT HD , ČT4 HD , Nova HD ,O2 Info, Prima Cool, Prima LOVE, Prima
Zoom, SMÍCHOV, TELKA, France 24, Bloomberg, TV5Monde, CH1
Russia, TA3, Fashion TV, Metropol TV, btv, FANDA, TV8, Markíza, STV
1, TV Joj, Joj Plus, , TV Barrandov, Nova Cinema, ČT24, TV Noe, CNN,
BBC World News, Disney Channel, Minimax, Animax, Spektrum,
National Geographic, Discovery, AXN, CBS Drama, CBS Reality ČT4
Sport, Nova Sport, Nova Sport HD , Eurosport, Eurosport 2, Óčko, MTV
O2 TV Fiber Kino
Základní nabídka zahrnuje Programy: ČT1, ČT2, Prima Family, Nova,
ČT HD , ČT4 HD,Nova HD ,O2 Info, ČT4 Sport, ČT24, TV Barrandov,
Prima Cool,Prima LOVE, Prima Zoom, SMÍCHOV, TELKA, Fashion TV,
Metropol TV, btv, FANDA, TV8, Nova Cinema, HBO, HBO HD , HBO2,
HBO Comedy, Cinemax, Cinemax2, HBO OD
Cena (bez DPH)
Kč / zúčt. období
453,72,-
453,72,-
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Stránka 1 z 7
Cena (sDPH)
Kč / zúčt. období
549,00-,
549,00,-
O2 TV Fiber Sport
Základní nabídka zahrnuje Programy: ČT1, ČT2, Prima Family, Nova,
ČT HD, ČT4 HD ,Nova HD, O2 Info, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima
Cool, Prima LOVE, Prima Zoom, Smíchov, TELKA Fashion TV,
Metropol TV, btv, FANDA, TV8, ČT4 Sport, ČT24, Nova Sport,
Eurosport, Eurosport 2, Sport 1, Sport 5, Extreme Sports, Golf Channel,
Motors TV, ESPN America, ESPN Classic, Sport 2, Nova Sport HD
453,72,-
549,00,-
O2 TV Fiber doplňkové služby
Cena (bez DPH)
Kč / zúčt. období
Cena (s DPH)
Kč / zúčt. období
Multi
Umožňuje sledování O2TV Fiber na dvou televizních přijímačích při užití druhého
set-top-boxu
41,32,-
50,-
O2 TV doplňková programová nabídka
Doobjednání dalších balíčků TV programů
k programové nabídce
Zábava plus
Kino plus
Privat plus
Sport plus
Filmy plus
Děti plus
Dokumenty
plus
Hudba plus
Styl plus
Zahrnuje programy Markíza, STV 1, TV Joj, TV Joj
Plus, TV Noe, CNN, BBC World News, Disney
Channel, Minimax, Animax, Spektrum, National
Geographic, Discovery, AXN, CBS Drama, CBS
Reality Nova Sport, Eurosport, Eurosport 2, Óčko,
MTV, France 24, Bloomberg, TV5Monde, CH1
Russia, TA3, Nova Sport HD.
Zahrnuje programy HBO, HBO2, HBO Comedy, HBO
HD, Cinemax, Cinemax 2.
Cena (bez DPH)
Kč / zúčt. období
Cena (s DPH)
Kč / zúčt. období
208,32,-
252,08,-
208,32,-
252,08,-
208,32,-
252,08,-
125,00,-
151,25,-
125,00,-
151,25,-
50,00,-
60,50,-
50,00,-
60,50,-
Zahrnuje programy Music Box, VH1, VH1 Classic,
MTV Dance, MTV Rocks, C Music, Muzika CS.
50,00,-
60,50,-
Zahrnuje programy Fine Living , Spektrum HOME,
TV Paprika, Fishing & Hunting, English Learning Club
TV, Da Vinci Learning, E!, TLC, Doku CS.
50,00,-
60,50,-
Zahrnuje programy HBO, HBO2, HBO Comedy.
166,66,-
201,67,-
Zahrnuje programy Cinemax, Cinemax2.
166,66,-
201,67,-
Zahrnuje programy Hustler TV, Daring! TV, TV Leo.
Zahrnuje programy Sport 1, Extreme Sports, , ESPN
AMERICA, ESPN Classic, Sport 2, Sport 5, Golf
Channel.
. Zahrnuje programy CS Film, Filmbox, Filmbox Extra,
AXN Sci-fi, AXN Crime, TCM, Universal Channel,
Kino CS, Film Europe, Film Europe HD, HOROR
FILM, Filmbox HD.
Zahrnuje programy Nickelodeon, BabyTV, Cartoon
Network, Boomerang, Disney Junior, JimJam a CS
mini.
Zahrnuje programy National Geographic Wild, Viasat
History, Viasat Explorer, Travel Channel. The History
Channel, Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery
HD Showcase.
HBO
Cinemax
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Stránka 2 z 7
B) Poplatek za zřízení (aktivaci) služby (ceny jednorázových úkonů)
1. Aktivační poplatek za zřízení služby
Zřízení služby O2 Fiber se závazkem na 24 měsíců
Cena v Kč (bez DPH)
Cena v Kč (sDPH)
Zřízení služby O2 Internet Fiber
0,83,-
1,-
Zřízení služby O2TV Fiber
0,83,-
1,-
Zřízení služby O2 Fiber bez závazku
Cena v Kč (bez DPH)
Cena v Kč (s. DPH)
Zřízení služby O2 Internet Fiber
2499,17,-
3024,00,-
Zřízení služby O2TV Fiber
4165,67,-
5040,65,-
2. Jednorázový poplatek
Jednorázový poplatek
Cena v Kč (bez DPH)
Změna služby na O2 Fiber s vyššími kvalitativními parametry
Změna služby na O2 Fiber s nižšími kvalitativními parametry
Modem pro O2 Fiber v rámci objednávky služby O2 Internet Fiber nebo
O2 TV Fiber (zařízení není nutné pro provoz internetu)
Koupě modemu pro O2 Fiber samostatně
Cena set-top-boxu iP4tv EVO4-T. Prodej umožněn pouze se službou
digitální televize O2 TV.
Cena v Kč (s. DPH)
0,0,-
0,0,-
825,62
999,-
2024,79,-
2 450,-
1 368,60
1 656,-
3. O2TV Videotéka (doplňková služba)
Cena bez DPH
Kč/24 hodin
Cena s DPH
Kč/24 hodin
Kategorie HD
61,98
75,00
Kategorie Žhavé novinky
45,45
55,00
37,19
45,45 nebo
37,19
24,79
45,00
55,00 nebo
45,00
30,00
8,26
10,00
Kategorie Filmové hity
Kategorie Film týdne
Kategorie Filmy v akci
Kategorie Dětské / Pro Nejmenší, Večerníčky
Kategorie Dětské / Pohádky
37,19
45,00
Kategorie Erotika / Premium
99,17,00
120,00
Kategorie Erotika / LEO
82,64
100,00
Kategorie Erotika / Katalog
78,51
95,00
Cena zahrnuje neomezené množství shlédnutí daného titulu za období 24 hodin od objednání, v případě kategorie Dětské za období 48
hodin od objednání.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Stránka 3 z 7
5. POZNÁMKY - PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ CEN
1)
Obvyklá délka zúčtovacího období je 30, resp. 31 dnů, maximálně však 35 kalendářních dní, které nemusí být shodné
s kalendářním měsícem. V případě zřízení nebo zrušení služby v průběhu měsíce se cena za dané období stanovuje jako
poměrná část z 30 denního období.
2)
Dvacátým čtvrtým celým měsícem od zřízení služby se rozumí 24. měsíc, počítaný od měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém byla služba zřízena. (Příklad: pokud je služba zřízena v lednu 2006, bude tímto měsícem leden 2008.)
3)
Pokud dojde k ukončení smluvního vztahu u Služby O2 Fiber se závazkem před uplynutím 24 měsíců ode dne zřízení
této služby, je Zákazník povinen bezodkladně zaplatit poskytovateli doplatek za dobu zbývající do uplynutí 24 měsíců ode
dne zřízení služby a to
•
u služby O2 Internet Fiber v poměrné výši z částky 2499,17 Kč bez DPH (3024,00 Kč s DPH) a
•
u služby O2TV Fiber v poměrné výši z částky 4165,83 Kč bez DPH (5040,65 Kč s DPH)
6. Krátkodobé marketingové akce
1)
Krátkodobá marketingová akce O2 Internet Fiber – 6m promo
A. Každý účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ a firemní zákazník identifikovaný na základě IČ), může v
období od 15. 3. 2013 do 31. 12. 2013 ve vybraných developerských projektech definovaných v bodě P využít
tuto nabídku a nově si zřídit službu O2 Internet Fiber s tarifem O2 Internet Fiber 25M nebo O2 Internet Fiber
40M nebo O2 TV Fiber se závazkem na využití služby po dobu 24 měsíců ode dne zřízení služby, získá
výměnou za závazek následující bonusy:
B. Účastník bude platit po dobu 24 měsíců od zřízení služby za užívání tarifu O2 Internet Fiber 25M cenu 404,- Kč
s DPH (333,88 Kč bez DPH)/zúčtovací období
C. Účastník bude platit po dobu 24 měsíců od zřízení služby za užívání tarifu O2 Internet Fiber 40M cenu 606,- Kč
s DPH (500,83 Kč bez DPH)/zúčtovací období
D. Účastník bude platit po dobu 24 měsíců od zřízení služby za užívání tarifu O2 TV Fiber cenu 454,- Kč s DPH
(375,21 Kč bez DPH)/zúčtovací období
E. Účastník bude platit po dobu 24 měsíců od zřízení služby za užívání tarifu O2 TV Fiber cenu 353,- Kč s DPH
(291,74 Kč bez DPH)/zúčtovací období, pokud současně využívá tarif O2 Internet Fiber 25M nebo 40M.
F. Účastník zaplatí za zřízení služby jednorázovou cenu 1,- Kč s DPH (0,83 Kč bez DPH).
G. Účastník může zakoupit O2 Fiber modem 4x Ethernet + Wi-Fi (O2 TV ready) za cenu 999,- Kč s DPH (825,62,Kč bez DPH).
H. Od 25. měsíce bude účastník platit za zvolený tarif standardní ceníkovou cenu.
I. Standardní cena tarifu O2 Internet Fiber 25M je 606Kč s DPH
J. Standardní cena tarifu O2 Internet Fiber 40M je 858Kč s DPH
K. Standardní cena tarifu O2 TV Fiber je 549Kč s DPH
L. Pokud dojde z jakéhokoli důvodu ke zrušení služby O2 Internet Fiber před uplynutím závazku k využití služby,
pak je zákazník povinen bezodkladně zaplatit O2 doplatek za dobu zbývající do uplynutí 24 měsíců ode dne
zřízení služby, a to v poměrné výši dle doby připadající na zůstatek doby závazku ze standardní jednorázové
ceny za zřízení služby.
M. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k
okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Stránka 4 z 7
N. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení
služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je
rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2.
O. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že účastník nevyužíval službu O2 Internet Fiber po dobu
alespoň 3 měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby
P. Seznam vybraných developerských projektů
město, čtvrť
Developer
IMOS DEVELOPMENT
Brno - Lesná
CODECO, a.s.
Praha 6 - Dejvice
Skanska CZ
Praha 4 - Chodov
CPP Development
Praha 3 - Žižkov
RODOP, a.s.
Praha 4 – Kunratice / Projekt na Lhotách I,II
RS Residence
Praha 3 - Žižkov
FATO s.r.o.
Hradec Králové, Třebeš
Park Kalíkova a.s.
Plzeň
CONDIX Investment s.r.o.
Stránčice
Michael Developmen
Plzeň - Šafaříkovy sady
CONDUCO, a.s.
České Budějovice - 4 Dvory
Valcha Property Development, a.s.
Plzeň Valcha
DEVELOPPILS s.r.o.
Bouw Fonds
Plzeň - Bolevec
Brno-Slatina
CPP Development
Praha 3 - Žižkov
Eurogema
Olomouc
Nové Byty Ostrava
Ostrava - Heřmanice
F & K & B,a.s.
Břeclav
Sey Development, a.s.
BAK a.s.
Ostrava, Moravská Ostrava
Trutnov
ČEVS a.s.
Brno - Starý Lískovec
Brněnská pole, a.s.
Šlapanice
TRNY s.r.o.
Senior Residence
Olomouc
Ostrava
Jiří Němec Stavitel
Tišnov
Pulper a.s.
Holasice
Moravská Stavební, a.s.
Lighthouse
Brno - Bohunice
Praha 7 - Holešovice
TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s.
AIP Byty Zlín
Hlučín
Olomouc - Hejčín
Zelené město a.s
Praha 9 - Hrdlořezy
EURO BK, s.r.o
Artera
Břeclav
Olomouc - Tabulový Vrch
Residence Kasárna, s.r.o.
Uherské Hradiště
EKOSPOL a.s.
Praha 9 - Kyje
Bemett, a.s.
Popůvky
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Stránka 5 z 7
DOLP a LOSSMAN
Popůvky
Bemett, a.s.
Popůvky
Skanska CZ
Praha 10 - Uhříněves
Dajak, sro
Impea a.s.
Uherské Hradiště
Brno-Bystrc
Impea a.s.
Brno-Bystrc
MANAG, spol. s r. o.
Zlín
STAVBY ŽÁDNÍK s.r.o.
Velký Týnec
Sochorova Invest a.s.
ABD Group
Brno - Žabovřesky
Brno - Líšeň
BRICK CS,spol.s r.o.
Brno - Medlánky
Vaašstav
Sokolnice
SIDI Invest Czech Republic s.r.o.
Praha 13 - Stodůlky
UTC Properties s.r.o.
Kutná Hora Třešňovka
ORCO Project Management, s.r.o.
Praha 4 - Krč
PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o.
Olomouc
ORCO Project Management, s.r.o.
Praha 4 - Michle
Metrostav Development
Praha - Žižkov
MV ASTRA s.r.o.
Praha Východ - Klecany
Rezidence Kavčí Hory a.s.
Praha 4 - Podolí
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Mikulov
Slatinka s.r.o.
Reko, Strážnický
Praha 10 - Záběhlice
Moravany
N.J.B. REAL
Vivas
Praha 13 - Stodůlky
Ivanovice
Reming
Ivanovice
družstvo Jezerůvky
Ivanovice
THERM vamo, s.r.o.
Petřkovice
EMBRA Development, a.s.
Ostopovice
KOMFORT,a.s.
Brno - Staré Brno
P.H.A. a.s.
Praha, Dejvice
CZ Stavební Holding, a.s.
Jihlava
AIP development, s.r.o.
Komfort, a.s.
Zlín
Brno-Slatina
Modřanský háj s.r.o.
Praha 12 - Komořany
Ing. Hlaváč
Slovan Plus
Křenovice
Břeclav
DeNe Group s.r.o
Brno
EKOSPOL a.s.
PBK Real
Praha, Písnice
Vyškov, Rousínov
THT
Brno
Trikaya
Brno – Residence Erasmus
Bozner s.r.o.
Praha 6 – Břevnov / Kajetánka
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Stránka 6 z 7
Bau32, spol. s r.o
Česká Bau
Properity
Eden I,II
IKO spol. s r.o.
Černice
DEVELOPPILS s.r.o.
U Velkého rybníka
Plzeňská rozvojová společnost
Plzeň Zelený trojúhelník
BC Real
Byty Plzeň Bručná
Conti Reál
Farské Lúky / Čeladná
Viladomy Gemini
Ostrava / Nová Bělá
Q. Nova HD , ČT HD a ČT4 HD v rámci tarifu O2 TV Start
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Stránka 7 z 7
Download

Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber