Informácie a cenová ponuka služieb
Internet
prečítajte si svoju elektronickú poštu,
sťahujte dáta, nakupujte on-line, či len
tak surfujte po Internete bez akýchkoľvek
dátových či časových obmedzení
prostredníctvom vysokorýchlostného
optického pripojenia RAINSIDE.
IP televízia
ponorte sa do sveta digitálnej televízie
a vychutnajte si svoje obľúbené programy
vo vysokej kvalite obrazu (
) a zvuku.
Využite bohatý výber programov, archív
a iné vymoženosti IP TV.
VoIP telefónia
telefonujte prostredníctvom technológie
prenosu hlasu cez Internet a využite
možnosť výhodne volať do pevných
a mobilných sietí doma i v zahraničí.
2
Obsah
Predstavenie spoločnosti RAINSIDE
4
Triple play služby prostredníctvom optickej siete RAINSIDE
5
Cenník služieb – Internet
6
Cenník služieb – IP TV – Základné balíky
6
Cenník služieb – IP TV – Prémiové balíky
7
Cenník služieb – IP TV – Tematické balíky
8
Zoznam rádií
8
Cenník služieb VoIP
9
Cenník koncových zariadení
10
3
Predstavenie
spoločnosti
RAINSIDE
Spoločnosť RAINSIDE je na slovenskom
trhu aktívna od roku 1996, spočiatku pod
názvom Datalock Rainside s.r.o., keď bola
súčasťou skupiny Datalock a.s. a neskôr,
v roku 2007 po rozdelení skupiny na dve,
už samostatne ako RAINSIDE s.r.o.
Naša spoločnosť patrí k moderným
internetovým providerom špecializujúcim
sa na dátové telekomunikačné riešenia pre
firemných zákazníkov a v poslednej dobe
aj na služby pre domácich užívateľov.
Zameriavame sa na budovanie, prevádzku
a poskytovanie profesionálnych
internetových služieb spojených
predovšetkým s optickými sieťami, ale aj
inými modernými technológiami akými sú
bod-bod rádiové spoje v licencovaných
pásmach, FWA 26 GHz, FWA 3,5 GHz atď.,
ktorých primárnou vlastnosťou je vysoká
kvalita a dlhodobá spoľahlivosť.
Spoločnosť RAINSIDE, pôsobiaca na trhu
už viac ako 15 rokov, patrí medzi popredné
spoločnosti v oblasti optických dátových
sietí na slovenskom trhu, najmä v regióne
Bratislavy a okolí. V rámci rozširovania
svojho poľa pôsobnosti (ako z regionálneho
tak i technologického hľadiska), by sme Vás
chceli osloviť s našou novou produktovou
radou služieb [email protected]
4
Triple play služby
prostredníctvom
optickej siete
RAINSIDE
už aj u Vás doma!
Triple play služby predstavujú
marketingový termín pre prevádzkovanie
dvoch náročnejších širokopásmových
služieb – prístupu do Internetu a IP televízie
a jednej menej náročnej širokopásmovej
služby (avšak o to viac citlivej na latenciu)
– VoIP telefónie. Potreba spájať a poskytovať
tieto služby v jednom celku sa stali trendom,
ktorý prijala za svoj aj naša spoločnosť.
Našim zákazníkom poskytuje
komfort v podobe možnosti využitia
kompletnej palety týchto telekomunikačných
služieb, či len ich určitú kombináciu, od
jediného poskytovateľa. Táto skutočnosť pre
koncového užívateľa prináša v konečnom
dôsledku viacero výhod: výhodnejšiu cenu
v porovnaní s kombináciou „vyskladania“ si
týchto služieb od viacerých poskytovateľov,
pohodlie v podobe obdržania jednej faktúry
od jediného poskytovateľa a v neposlednom
rade jednoduchšie riešenie prípadných
problémov poskytovaných Triple Play služieb
na Hotline zákazníckom čísle jediného
poskytovateľa.
Distribúcia týchto služieb je vzhľadom na
zvyšujúcu sa penetráciu HD ready, resp.
Full HD programov realizovaná
prostredníctvom optickej siete RAINSIDE.
5
Cenník služieb / Internet
Služba
rýchl. pripojenia až do
mesačný poplatok
zriaďovací poplatok
RAINSIDE Breeze
10 / 2 Mbps
* 19,80 EUR
** 33,- EUR
RAINSIDE Storm
20 / 4 Mbps
* 33,00 EUR
** 33,- EUR
* v prípade objednania služby IP TV zľava z mesačného paušálu za Internet vo výške 1,- EUR
** v prípade objednania služby IP TV zľava zo zriaďovacieho poplatku za Internet vo výške 32,- EUR
Internetové pripojenie prostredníctvom optického spoja ponúka bezkonkurenčne najvyšší
štandard a možnú kvalitu, výrazne prevyšujúc akúkoľvek inú v súčasnosti dostupnú technológiu
prenosu dát, s možnosťami implementácie ďalších širokopásmových služieb, akými sú IP TV,
VoIP či systém kamerového zabezpečenia.
Parametre služieb Breeze a Storm
• vysokorýchlostné pripojenie do Internetu cez optickú sieť RAINSIDE až do rýchlosti 10 / 2
Mbps, resp. 20 / 4 Mbps
• 5x e-mailová schránka (3x alias)
• 1x webhosting 50MB
• 1x pevná IP adresa
• pripojenie je časovo a dátovo neobdmedzené
Cenník služieb / IP TV / Základné balíky
6
Služba
TV stanice
mesačný
poplatok
zriaďovací
poplatok
RAINSIDE Mini
42 TV staníc
STV1, STV2, STV1 HD, Markíza, Markíza HD,
DOMA, Joj, Joj Plus, TA3 / Ring TV, TV Živa, ČT1,
ČT2, ČT24, ORF1, ORF2, BBC, RTL, TV Lux, TV
Polonia, TV Poprad*, Nova Sport, WildTV, TV8, TV5
Monde, Deutsche Welle, N24, bebeTV, Kabel 1, N
TV, Pro7, PublicTV, The Poker Channel, Super RTL,
RTL2, SAT1, Private Spice, Magyar 1, 9 Live, VOX,
France 24 - fr., Mezzo, Fashion TV, Dune TV
6,90 EUR
66,- EUR
RAINSIDE Standard
58 TV staníc
RAINSIDE Mini + 2 ľubovoľné
tematické balíky
12,- EUR
66,- EUR
RAINSIDE Maxi
74 TV staníc
RAINSIDE Mini + 6 ľubovoľných
tematických balíkov
15,- EUR
66,- EUR
Cenník služieb / IP TV / Prémiové balíky
Služba
TV stanice
mesačný
poplatok
zriaďovací
poplatok
Kino Plus 1
3 TV stanice
Hustler TV, XXX Xtreme, Playboy TV
7,20 EUR
0,- EUR
Kino Plus 2
3 TV stanice
HBO, HBO 2, HBO Comedy
7,20 EUR
0,- EUR
Kino Plus 3
2 TV stanice
Cinemax, Cinemax 2
7,20 EUR
0,- EUR
Kino Plus 4
2 TV stanice
Filmbox, Filmbox Extra
3,60 EUR
0,- EUR
Kino Plus 5
6 TV staníc
HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax
Cinemax 2, HBO HD
9,98 EUR
0,- EUR
Kino Plus HD 1
4 TV stanice
Eurosport HD, Discovery HD Showcase, bebeTV
HD, WildTV HD
3,60 EUR
0,- EUR
Kino Plus HD 2
5 TV staníc
Eurosport HD, Discovery HD Showcase,
bebeTV HD, Filmbox HD, WildTV HD
10,80 EUR
0,- EUR
Bonus Mix
24 TV staníc
Nova Sport, WildTV, TV8, TV5 Monde, Deutsche
Welle, N24, bebeTV, Kabel 1, N TV, Pro7, PublicTV,
The Poker Channel, Super RTL, RTL2, SAT1,
Private Spice, Magyar 1, 9 Live, VOX, France 24 eng, France 24 - fr., Mezzo, Fashion TV, Dune TV
1,20 EUR
0,- EUR
Prémiové balíky je možné dokúpiť len k niektorému zo základných balíkov Standard alebo Maxi.
Program TV Poprad je dostupný len v meste Poprad. Stanica STV 3 ktorá vysielala športový
program ukončila svoje vysielanie k 1. 7. 2011. V tomto roku sme pridali bez zmeny ceny do
vysielania športový program Nova sport, ktorý bol zvolený ako náhrada za STV 3, keďže zrušenie
vysielania STV 3 bolo plánované.
7
Cenník služieb / IP TV / Tematické balíky
Služba
TV stanice
mesačný
poplatok
zriaďovací
poplatok
Hudobný
5 TV staníc
MTV Europe, VH1 Europe, MusicBox, Óčko,
musiq1
3,32 EUR
0,- EUR
Dokumentárny
11 TV staníc
Animal Planet, Discovery Channel, Discovery
Science, Discovery World, Discovery Travel
& Living, ID: Investigation Discovery, Viasat History,
Viasat Explorer / Spice, Viasat Nature, Zone
Reality, Spektrum
3,32 EUR
0,- EUR
Filmový
4 TV stanice
Filmbox, ČS Film, Film+, Zone Romantic
3,32 EUR
0,- EUR
Športový
5 TV staníc
Eurosport, Eurosport 2, Nova Sport, Sport1,
Sport5
3,32 EUR
0,- EUR
Detský
4 TV stanice
Cartoon Network / TCM, Disney Channel,
Minimax / Animax, babyTV
2,02 EUR
0,- EUR
Spravodajský
3 TV stanice
EuroNews, CNN, France 24 - eng
2,02 EUR
0,- EUR
Zoznam rádií
(súčasť služby digitálnej televízie)
8
Rádio Slovensko
Rádio Devín
Rádio _FM
FUN RÁDIO
Europa 2
Rádio VIVA
Rádio Regina BA
Rádio Lumen
Rádio HEY
Rádio Expres
Cenník služieb / VoIP
Služba
poplatok za 1 číslo / mes.
RAINSIDE VoIP
1,00 EUR
zriaďovací poplatok
0,- EUR
Uvedená cena za službu VoIP je platná v prípade objednania si jednej zo služieb pripojenia do
Internetu. Telefónne hovory prebiehajú v rámci siete RAINSIDE nad rámec rýchlosti internetovej
linky, čím nedochádza k vyťaženiu internetovej konektivity hlasom na úkor prenosu dát. Služba
zahŕňa pridelenie geografického čísla (v prípade záujmu vieme záujemcom poskytnúť aj väčší
počet čísel, pričom platí => 1,- EUR za 1 číslo / mes.) z množiny 02/20921xxx.
K mesačnému poplatku za pridelené číslo platí zákazník už len za reálne prevolané minúty,
pričom je uplatňovaná sekundová tarifikácia od prvej sekundy. V prípade záujmu o samostatnú
službu VoIP, prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie.
9
Cenník koncových zariadení
model
zariadenia
foto
technický popis
cena
internet
D-Link
DIR-600 WIFI
Bezdrôtový smerovač je ideálne sieťové riešenie pre
domácu alebo malú firemnú počítačovú sieť typu
FastEthernet. Pre pripojenie počítačov pomocou
kábla je vybavený 4x LAN a jedným WAN portom typu
Ethernet 10 / 100 Mbps, smerovač zároveň podporuje
technológiu 802.11g pre bezdrôtový prístup do siete.
34,80 EUR
IP TV
STB Motorola
VIP-1003
Set-Top-Box slúži na príjem digitálneho signálu
pomocou súboru protokolov IPTV (Internet Protocol
TeleVision) a pripája sa k bežnému TV prijímaču, tak
aby bol obraz dekódovaný a zobrazovaný v SD (PAL)
alebo HD kvalite. Tento model sa k televízoru môže
pripojiť nielen pomocou SCART káblu, ale aj pomocou
HDMI, čiže podporuje prenos signálu v tej najvyššej
možnej kvalite. Zariadenie ďalej samozrejme podporuje
prehrávanie filmov cez domácu videopožičovňu, formát
4:3 alebo 16:9.
129,60 EUR
STB Motorola
VIP-1963
Set-Top-Box slúži na príjem digitálneho signálu
pomocou súboru protokolov IPTV (Internet Protocol
TeleVision) a pripája sa k bežnému TV prijímaču, tak
aby bol obraz dekódovaný a zobrazovaný v SD (PAL)
alebo HD kvalite. Tento model sa k televízoru môže
pripojiť nielen pomocou SCART káblu, prípadne cez
video káble, ale aj pomocou HDMI, čiže podporuje
prenos signálu v tej najvyššej možnej kvalite.
Zariadenie ďalej samozrejme podporuje prehrávanie
filmov cez domácu videopožičovňu, nahrávanie relácií
a filmov na lokálny 320GB HDD, formát 4:3 alebo 16:9.
259,20 EUR
VoIP
SIEMENS
Gigaset
A580 IP
Bezšnúrový VoiP telefón vhodný pre použitie doma
a v kanceláriách. S prídavnými slúchadlami je možné
tento telefón rozšíriť na malý telefónny systém vhodný
pre malé kancelárie.
70,80 EUR
SIEMENS Gigaset A58H
Prídavné slúchadlo k modelu A580 IP
40,80 EUR
SIEMENS
Gigaset
C490 IP
Bezšnúrový VoiP telefón vhodný pre použitie doma
a v kanceláriách. S prídavnými slúchadlami je možné
tento telefón rozšíriť na malý telefónny systém vhodný
pre malé kancelárie.
93,60 EUR
SIEMENS Gigaset C49H
Prídavné slúchadlo k modelu C490 IP
63,60 EUR
všetky ceny sú uvedené s DPH 20% a sú platné pri viazanosti 24 mesiacov
10
Kontakt
Rainside, s.r.o., Teslová 43, 821 02 Bratislava
+421 2 4445 0123
+421 2 3300 4204
[email protected]
www.rainside.sk
11
Download

Rainside Home