Modelování rekonstrukce a vizualizace prostorových struktur
Výzkum je orientován do oblasti geometrického modelování s důrazem na:
modelovací a vizualizační techniky pro 3D grafiku, zahrnující jednak samotné
modelování (parametrické modely povrchů, voxelově orientované objemové
modely), a dále s tím související komunikační rozhraní,
techniky rekonstrukce a rozpoznávání geometrických struktur.
Představitelé výzkumu
Mgr. Alexej Kolcun, CSc.
Parametrické modelování, objemové modely v kontextu MKP modelování a CT analýzy.
Ing. David Bražina, PhD.
Vektorové modelování, texturování, animace a vizualizace. Analýza a zpracování obrazových
dat.
Významné publikace
Bocek,J., Kolcun,A.: Shading of Bezier Patches, in: GRAVISMA 2009 workshop proceedings,
ZČU, Plzeň 2009. pp. 126-129.
Kolcun,A.et al.: X-Ray Computer Tomography in Geosciences, in: NDE2011 conference
proceedings, Ostrava 2011.
Kolcun,A.: Biquadratic S-Patch in Bezier form, in: WSCG 2011 proceedings, Univ. Of West
Bohemia, Plzeň 2011.
Bražina,D., Monková,K., Monka,P., Čep,R.: Factor analysis of the abrasive waterjet factors
affecting the surface roughness of titanium. Technical Gazette 2011, sv. 18, s. 73-78.
Bražina, D., Valíček, J., Kušnerová, M., Stoic, A. Energy balance and efficiency of waterjet
technology equipment. Technical Gazette 2010, No. ISSN 1330-3651
FOJTÍK, R. Extreme Programming in development of specific software. Procedia Computer
Science. ELSEVIER, 2010. s. 1464-1468, World Conference on Information Technology 2010,
Istanbul, Turecko
FOJTÍK, R., HABIBALLA, H. Modern approaches teaching programming. E-learning Conference
2007. Istanbul, Turecko: Bahcesehir University, 2007. s. 24-28. ISBN 978-975-6437-75-9
FOJTÍK, R. ObjectFirst approaches programming teaching. Proceedings of the international
conference on E-learning and the knowledge society. Riga, Lotyšsko: JUMI Riga, Latvia, 2010.
s. 221-225. ISBN 978-9984-30-181-5
FOJTÍK, R. Use of agile methodology in development of educational software for users with
specific disorders. International Journal on Information Technologies and Security. 2011, roč.
2011, sv. 1/2011, s. 19-26.
Členové výzkumné skupiny, včetně doktorandů
Mgr. Alexej Kolcun, CSc.
Ing. David Bražina, PhD.
Mgr. Rostislav Fojtík Ph.D.
Doktorandi
Mgr. Věra Ferdiánová,
Mgr. Tomáš Franek,
Mgr. Petr Hurtík,
Mgr. Pavel Vlašánek.
Download

Modelování rekonstrukce a vizualizace prostorových struktur