„POPULARIZAČNÍ WORKSHOP
aneb
jak popularizovat vědu?“
Dne 9.12.2011 proběhlo v konferenčním sále Ústavu geoniky AV ČR v. v. i.
setkání s názvem „Popularizační workshop aneb jak popularizovat vědu?“
Cílem setkání bylo představení jednotlivých popularizačních aktivit
výzkumných institucí Moravskoslezského kraje. Účastníci se měli možnost
seznámit s průběhem a výsledky vědeckých festivalů a popularizačních
projektů jako např. Týden vědy a techniky, Chemie na hradě, Vesmírná
brána, “Docentoherci“, Svět techniky, Nové talenty pro vědu a výzkum a
podobně.
Na základě představených projektů a aktivit byla dohodnuta vzájemná
spolupráce a výměna informací.
Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci
technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj
www.generaceY.cz
www.msmt.cz
„POPULARIZAČNÍ WORKSHOP
aneb
jak popularizovat vědu?“
Místo a datum: Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, Ostrava
dne 9. 12. 2011, 9 – 16 hod.
PROGRAM
9:00 – 9:25
Zahájení, Týden vědy a techniky
9:25 – 9:50
Z. Ďuriš – Oceánolog bez oceánu
9:50 – 10:15
V. Slovák – Chemie na hradě
10:15 – 10:40
M. Solárová – Docentoherci
10:40 –11:05
Přestávka na kávu
11:05 –11:30
Š. Kalousková - ZOO Ostrava
11:30 – 11:55
A. Dolný – Vážky
11:55 – 12:20
J. Švrček - Svět techniky
12:20 – 12:45
Michael Londesborough
12:45 – 13:45
Přestávka na oběd
13:45 – 14:10
M. Polášková - U3V
14:10 – 14:35
M. Konečná, Z. Václavíková, V. Ferdiánová – Popularizace
matematiky na OU
14:35 – 14:50
K. Čech Barabaszová - Nové talenty pro vědu a výzkum
14:50 – 15:15
I. Češková, T. Gráf – Vesmírná brána
15:15 – 15:30
Diskuse, ukončení
Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci
technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj
www.generaceY.cz
www.msmt.cz
Účastníci „POPULARIZAČNÍHO WORKSHOPU ANEB JAK POPULARIZOVAT
VĚDU?“
Jméno a příjmení
Instituce/pracoviště
e-mail
Ing. Karla Čech
Barabaszová, Ph.D.
VŠB-TUO
Studentská 11,
708 00 Ostrava - Poruba
Hvězdárna a planetárium Johana Palisy
K Planetáriu 502,
72526 Ostrava - Krásné Pole
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Hvězdárna a planetárium Johana Palisy
K Planetáriu 502,
72526 Ostrava - Krásné Pole
Hvězdárna a planetárium Johana Palisy
K Planetáriu 502,
72526 Ostrava - Krásné Pole
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
organizace
Michálkovická 197
710 00 Ostrava
VŠB-TUO
17. listopadu 15,
708 00 Ostrava - Poruba
[email protected]
cz
Mgr. Ivana Češková
RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Mgr. Petr Dvořák
prof. RNDr. Zdeněk
Ďuriš, CSc.
Mgr. Věra Ferdiánová
Mgr. Adam Fišer
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Mgr. Šárka Kalousková
Mgr. Táňa Kantorková
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci
technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj
www.generaceY.cz
www.msmt.cz
Mgr. Alexej Kolcun, CSc.
RNDr. Petra Konečná,
Ph.D.
Ing. Pavel Konečný, Dr.
Ing. Alena Kožušníková,
CSc.
Dr. Michael
Londesborough, Ph.D.
PaedDr. Ivana Marková,
Ph.D.
Ing. Jana Mlatečková
Daria Nováková
Bc. Miroslav Otisk
Ing. Martina Polášková
Mgr. Lucie Ruppenthalová
Ing. Beáta Sklářová
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
70800 Ostrava-Poruba
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Husinec-Řež 1001
250 68 Řež
Hvězdárna a planetárium Johana Palisy
K Planetáriu 502,
72526 Ostrava - Krásné Pole
VŠB-TUO
17. listopadu 15,
708 00 Ostrava - Poruba
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Hvězdárna a planetárium Johana Palisy
K Planetáriu 502,
72526 Ostrava - Krásné Pole
Geologický pavilon Prof. F. Pošepného
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
z
[email protected]
Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci
technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj
www.generaceY.cz
www.msmt.cz
doc. RNDr. Václav
Slovák, Ph.D.
Doc. RNDr. Marie
Solárová, Ph.D.
Ing. Jarmila Šimkovičová
Ing. Jakub Švrček, Ph.D.
Bc. Tomáš Vacek
RNDr. Zuzana
Václavíková, Ph.D.
Mgr. Martin Vilášek
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Svět techniky
Ruská 2887/101
706 02 Ostrava-Vítkovice
ADETO
Revúcká 1234/20
784 01 Litovel
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Hvězdárna a planetárium Johana Palisy
K Planetáriu 502,
72526 Ostrava - Krásné Pole
[email protected]
[email protected]
[email protected]
z
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci
technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj
www.generaceY.cz
www.msmt.cz
Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci
technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj
www.generaceY.cz
www.msmt.cz
Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci
technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj
www.generaceY.cz
www.msmt.cz
Download

Shrnutí workshopu - Nové talenty pro vědu a výzkum