Nemetschek Scia Fact Sheet
B03 Únosnost vrtaných pilot podle 2.MS - Opřené
Návrh pilot - ČSN NA
EN1997, STN NA EN1997
SDF Licenční kód: 10700
Návrh pilot je balíček samostatných formulářů, které lze spustit v aplikaci
SDF Uživatel. Tyto formuláře jsou připraveny v aplikaci SDF Návrhář.
K čemu je možné balíček použít:
l
návrh a posouzení piloty
l
výpočet únosnosti
l
výpočet zatížení
Výpočet je založen na lineární teorii vytvořené Doc. Ing. Jan Masopustem,
CSc. Únosnost ražených pilot je počítána podle Masopustovy a Bažantovy
teorie.
Tento formulář obsahuje návrh a posouzení vrtané piloty podle 2.MS. Pilota
je založena na skalním podloží - podepřená pilota. Je podporováno až pět
vrstev podloží. Výpočet je založen na Masopustově teorii a přístupu podle
starší normy ČSN 70 1002.
B04 Únosnost vrtané piloty podle 2.MS Zahloubená
Tento formulář obsahuje návrh a posouzení vrtané piloty zapuštěné do
stlačitelného podloží podle 2.MS. Je podporováno až pět vrstev podloží. Je
použita lineární teorie sedání. Výpočet je založen na Masopustově teorii a
přístupu podle starší normy ČSN 70 1002.
B06 Svislá únosnost piloty podle tabulek
Tento formulář počítá svislou únosnost piloty podle tabulek uvedených v
ČSN 73 1002.
B07 Únosnost skupiny pilot - Opřené
Charakteristiky
V tomto formuláři je proveden jednoduchý výpočet únosnosti skupiny pilot.
Skupina je založena na skalním podloží - podepřený typ piloty. Výpočet je
založen na Masopustově teorii a přístupu podle starší normy ČSN 70 1002.
l
návrh a posouzení vrtaných a ražených pilot ve vrstevnatém podloží (až do pěti vrstev)
l
jednoduché posouzení skupiny pilot, mikropilot a kotev
l
přehledný zadávací dialog
l
změny v dialogu jsou okamžitě promítnuty do výstupu
l
jednoduchá a přehledná rozvržení se všemi použitými vzorci,
rovnicemi a podmínkami
l
uživatel si může zobrazit rozdílně detailní rozvržení (Plný, Standard a Stručné)
B11 Návrhový moment vodorovně zatížené tuhé
piloty
l
ve většině formulářů je použita dynamická (aktivní) grafika
l
každý formulář je doplněn detailním popisem v anotaci
V tomto formuláři je proveden výpočet návrhového momentu pro tuhou
pilotu vodorovně zatíženou. Výsledný moment může být použit v běžném
návrhu vyztužení kruhového betonového průřezu. Formulář obsahuje tři
rozdílné typy pilot. Výpočet je založen na Masopustově teorii a přístupu
podle starší normy ČSN 70 1002.
Obsah balíčku
B01 Geostatické napětí - pokročilé
B08 Únosnost skupiny pilot - Vetknuté
V tomto formuláři je proveden výpočet únosnosti skupiny pilot založených ve
stlačitelném podloží. Výpočet je založen na Masopustově teorii a přístupu
podle starší normy ČSN 70 1002.
B13 Vodorovně zatížená skupina pilot
V tomto formuláři je vypočteno geostatické napětí s nebo bez vlivu spodní
vody. Počet vrstev podloží je neomezený. Parametry podloží jsou
definovány podle EN1997. Tento výpočet je založen pouze na Eurokódu 7 a
Masopustově teorii.
Tento formulář počítá rozložení vodorovné síly na jednotlivé piloty ve
skupině pilot. Výpočet je založen na Masopustově teorii a přístupu podle
starší normy ČSN 70 1002.
B02 Únosnost vrtaných pilot podle 1.MS
B14 Únosnost ražené piloty
Tento formulář obsahuje návrh a posouzení vrtané piloty podle 1.MS. Počet
vrstev podloží je neomezený. Výpočet je založen na Masopustově teorii a
přístupu podle starší normy ČSN 70 1002.
Formulář obsahuje výpočet únosnosti ražené piloty. Je podporováno až pět
vrstevpodloží. Výpočet je založen naMasopustově a Bažantově teorii a přístupu podle starší normy ČSN 70 1002.
Nemetschek Scia Fact Sheet
B15 Vnější únosnost osamělé mikropiloty
Tento formulář vypočte vnější únosnost zeminy okolo mikropiloty podle
Masopustovy teorie a přístupu podle starší normy ČSN 70 1002.
B17 Vnitřní únosnost osamělé mikropiloty
Tento formulář vypočte vnitřní únosnost betonu a vyztužení mikropiloty.
Výztuž může být definována jako trubka nebo prut. Výpočet je založen na
Masopustově teorii a přístupu podle starší normy ČSN 70 1001, EN 1992 a
EN 1993.
B18 Únosnost tyčových kotev
Jednoduchý výpočet únosnosti tyčových kotev založený na tabulkové únosnosti definované výrobcem kotev.
B19 Únosnost pramencových kotev
Jednoduchý výpočet únosnosti pramencových kotev založený na tabulkové
únosnosti definované výrobcem kotev.
Dostupné normy & Národní přílohy
Pro určení vlastností betonu a oceli jsou použity standardní Eurokódy EN
1992 a EN 1993.
Velká část formulářů je založena na Masopustově teorii a přístupu starší
normy ČSN 70 1002. Tento postup pro navrhování pilot je dlouhodobě
prověřený ve střední Evropě.
Dostupné jazyky
l
Angličtina
l
Čeština
l
Slovenština
Potřebné moduly
SDF Licenční kód: 10000 - Aplikace Uživatel
Nemetschek Scia s.r.o. - Slavíčkova 1a - 638 00 Brno (Česká republika)
Tel.: +420 545 193 526 - Fax: +420 545 193 533 - [email protected]
Nemetschek Scia s.r.o. - Evropská 2591/33E - 160 00 Praha 6 (Česká republika)
Tel.: +420 226 205 600 - Fax: +420 226 201 673 - [email protected]
Nemetschek Scia s.r.o. - Topoľová 8 - SK - 010 03 Žilina (Slovensko)
Tel.: +421 415 003 070-1 - Fax: +421 415 003 072 - [email protected]
Seznam všech našich mezinárodních poboček a partnerů naleznete na našich webových
stránkách
nemetschek-scia.com
Download

My Document - Nemetschek Scia