FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA ŽELEZNIČNÍCH STAVEB
TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ
pro rok 2015
program: Stavební inženýrství
obor: Konstrukce a dopravní stavby
1. Témata z nabídky Katedry železničních staveb
Č.
Téma bakalářské práce
Povaha
práce
Vedoucí bakalářské
práce
Oblast železničního svršku
1
Problematika měření poklesu kolejnice
při průjezdu kolejových vozidel
Studie
Ing. Leoš Horníček, Ph. D.
2
Progresivní metody zjišťování velikosti
kontaktní plochy mezi pražcem a
kolejovým ložem
Studie +
laboratorní
Ing. Leoš Horníček, Ph. D.
3
Studie vodorovné příčné tuhosti koleje
Studie
doc. Ing. Hana
Krejčiříková, CSc.
4
Využití dynamického stabilizátoru v koleji
Studie
(podklady v němčině)
doc. Ing. Hana
Krejčiříková, CSc.
5
Sledování vzniku trvalých deformací
koleje vlivem cyklického zatěžování
Laboratorní Ing. Petr Kučera
6
Materiálové alternativy pro dřevěné
pražce a mostnice
Studie
7
8
9
Měření a vyhodnocování poklesů
kolejnicového pásu
Měření a vyhodnocování trhacích
zkoušek pro stanovení držebnosti
upevňovadel
Studie měření ojetí žlábkových kolejnice
Studie průjezdového průřezu z pohledu
možnosti umístění protihlukových prvků
Studie stabilizace štěrkového lože v
11
obloucích s maximálním převýšením
10
Ing. Vít Lojda
Laboratorní Ing. Vít Lojda
Laboratorní Ing. Vít Lojda
Studie +
Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
laboratorní
Studie +
Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
projektování
Studie +
Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
laboratorní
Oblast železničního svršku
Změna zrnitosti, ostrohranosti a
12 tvarového indexu štěrku v kolejovém loži Laboratorní Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
vlivem dynamického zatížení
Oblast železničního spodku
Životní cyklus geosyntetik v pražcovém
13 podloží a nakládání s nimi po skončení
jejich životnosti
Návrh metodiky navrhování pražcového
podloží podle Eurokódu 7
Experimentální ověření nových zkoušek
15
antivibračních rohoží
14
Využití inteligentních zhutňovacích
16 prostředků pro kontrolu kvality
pražcového podloží
Šíření povrchových vln v pražcovém
podloží
Porovnání metod pro stanovení
18
objemových hmotností zrnitých materiálů
Tradiční a alternativní materiály pro
19
podkladní vrstvy dopravních staveb
17
Studie
Ing. Leoš Horníček, Ph. D.
Studie
Ing. Leoš Horníček, Ph. D.
Laboratorní Ing. Leoš Horníček, Ph. D.
Studie
Ing. Leoš Horníček, Ph. D.
Studie +
laboratorní
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
Laboratorní Ing. Petr Kučera
Laboratorní Ing. Petr Kučera
Oblast železničního spodku
Vliv postupu usazení zkušební desky u
20 rázové zatěžovací zkoušky LDD100 na
hodnotu Mvd
Kompozitní materiály z pryžové drtě vlastnosti, využití
Problematika navrhování zemní pláně
22
před účinky mrazových cyklů
Studie použití softwaru GEO5 při
23
navrhování pražcového podloží
Přímé měření a vyhodnocování vlhkosti
24 na základě elektrických vlastností
zeminy
21
Laboratorní Ing. Martin Lidmila, Ph. D.
Studie +
laboratorní
Ing. Martin Lidmila, Ph. D.
Studie
Ing. Martin Lidmila, Ph. D.
Studie
Ing. Martin Lidmila, Ph. D.
Laboratorní Ing. Vít Lojda
Oblast projektování
Studie vedení trasy vlakotramvaje žst.
25 Rokytnice n.J. - Rokytnice město Rokytnice Studenov
Studie využití Vignolových kolejnic na
26
tramvajových tratích v Praze
27 Rekonstrukce žst. Řetenice
Projekční
Projekční
Projekční
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
doc. Ing. Hana
Krejčiříková, CSc.
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
Oblast projektování
rekonstrukce trati Rumburk –
Mikulášovice dolní nádraží
Projekční
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
Rekonstrukce trati Praha Vršovice 29 Měchenice/Jílové u Prahy (rozděleno na
dvě části)
Projekční
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
zvýšení traťové rychlosti v úseku
30 Oldřichov u Duchcova (mimo) – Louka u
Litvínova (včetně)
Projekční
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
28
2. Témata dle vlastní iniciativy studenta
Katedra železničních staveb je ochotna akceptovat i jiné téma navržené studentem,
pokud bude v souladu s činností katedry a předpokládaná náročnost zpracování a rozsah
práce budou odpovídat požadavkům kladeným na bakalářské práce.
Postup při výběru tématu:
1) zaslat email s požadavkem tématu na adresu [email protected]
2) počkat na potvrzení, zda je téma volné
3) dostavit se za vedoucím bakalářské práce pro předběžné zadání a dohodnutí
podrobných informací
Download

Pro obor KD - Katedra železničních staveb