PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM
TECHNICAL INFO
ELECTRO CLEAN
Popis
ELECTRO CLEAN je vysoce účinný čistič elektrických a elektronických kontaktů a
zařízení. Odstraňuje oleje, mastnotu, prach a špínu. Zanechává čistý a suchý povrch.
Oblast použití
ELECTRO CLEAN se používá na čištění elektrických kontaktů, relé, svorek, vypínačů,
zástrček, jističů, atd. Čistí obvodové desky a další elektronické zařízení od kalafuny.
Nenapadá ochranný lak plošných spojů. Používá se také na všechny druhy
elektronických a mechanických kancelářských přístrojů, jako např. kalkulačky,
pokladny, rádia, televize, atd.
Výhody
•
•
•
•
•
•
Snížená hořlavost díky plnění spreje dusíkem (N2)
Rychle se odpařuje
Součástí spreje je i čistící štěteček
Neobsahuje freony nebo jiné chlorované uhlovodíky
Ekonomický – obsahuje 100 % účinné látky
Nenapadá většinu používaných průmyslových materiálů a plastů
Návod k použití
•
Aplikujte ELECTRO CLEAN na povrch a nechejte působit.
•
Odstraňte nečistotu suchým čistým hadrem nebo čisticím štětečkem.
•
Nepoužívejte na zařízení pod napětím.
Fyzikální vlastnosti
Skupenství při 20 °C
Kapalina
Typ chemikálie
Vzhled
Hnací plyn
Čisté alifatické uhlovodíky
Bezbarvý
Dusík (N2)
Hustota
Elektrický odpor
1,039 g/cm³ při 20 °C
7,65.107 Ω
Balení
ELECTRO CLEAN je dodáván jako 500ml sprej.
Skladování
Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C).
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení.
Minimální trvanlivost 24 měsíců.
Zdraví a bezpečnost
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list ELECTRO CLEAN.
Uvedené údaje mají pouze informativní charakter a mohou být použity pouze jako vodítko. Při posuzování vhodnosti použití výrobku je nutné, aby se zákazníci řídili vlastními zkušenostmi a testy. Firma
VEIDEC proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku
Download

TECH INFO - ELECTRO CLEAN